Промяна на сумиращата функция или потребителското изчисление за поле в отчет с обобщена таблица

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Данни в областта на стойностите обобщават основните източник на данни (не стойност, която показва) в отчета с обобщена диаграма по следния начин: числовите стойности използват функцията SUM, а текстовите стойности използват функцията COUNT. Въпреки това можете да промените сумираща функция. Ако желаете можете също да създадете потребителско изчисление.

 1. Изберете поле в областта на стойностите, за което искате да промените сумиращата функция на отчета с обобщена таблица.

 2. В раздела анализиране , в групата Активно поле щракнете върху Активно полеи след това щракнете върху Настройки на поле.

  Показва се диалоговият прозорец Настройки на поле за стойност.

  Име на източника е името на полето в източника на данни.

  Име по избор показва текущото име в отчета с обобщена таблица или името на източника, ако няма име по избор. За да промените Име по избор, щракнете върху текста в полето и редактирайте името.

 3. Щракнете върху раздела Обобщи стойностите по .

 4. В полето Обобщи полето на стойностите по щракнете върху сумиращата функция, която искате да използвате.

  Обобщаващи функции, които можете да използвате

  Функция

  Обобщава

  Сума

  Сумата на стойностите. Това е функцията по подразбиране за числови стойности.

  Брой

  Броят на стойностите. Обобщаващи функции работи както функцията COUNTA на работен лист . COUNT е функцията по подразбиране за стойности, които не са числа.

  Средно

  Средната стойност на стойностите.

  Макс.

  Най-голямата стойност.

  Мин.

  Най-малката стойност.

  Произведение

  Произведението на стойностите.

  Брой числа

  Броят на стойностите, които са числа. Брой числа обобщаваща функция работи също като функцията COUNT работен лист.

  Стандартно отклонение

  Оценка за стандартното отклонение на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

  Неизместено отклонение

  Стандартното отклонение на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички стойности, които трябва да бъдат обобщени.

  Дисперсия

  Оценка за дисперсията на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

  Неизместена дисперсия

  Дисперсията на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички стойности, които трябва да бъдат обобщени.

  Забележка : За някои видове данни източник, например OLAP данни и за изчисляеми полета и полета с изчисляеми елементи не можете да променяте сумиращата функция.

 5. По желание можете да използвате потребителско изчисление, правейки следното:

  1. Щракнете върху раздела Показвай стойностите като .

  2. Щракнете върху желаното изчислението в полето Показвай стойностите като.

   Използвайте това изчисление

   За да

   Без пресмятане

   Изключете потребителско изчисление.

   % от общата сума

   Показване на стойност като процент от общата сума на всички стойности или точки от данни в отчета.

   % от сумата на колоната

   Показване на всички стойности във всяка колона или серия като процент от общата сума за колоната или серията.

   % на сумата на реда

   Показване на стойността във всеки ред или категория като процент от общата сума за реда или категорията.

   % от

   Показване на стойност като процент от стойността на базирате елемент в основно поле.

   % от сумата на родителския ред

   Изчисляване (стойност за елемента) / (стойност за родителския елемент в редовете).

   % от сумата на родителската колона

   Изчисляване (стойност за елемента) / (стойност за родителския елемент в колони).

   % от родителската сума

   Изчисляване (стойност за елемента) / (стойност за родителския елемент на избраното основно поле).

   Разлика от

   Показване на стойност като разлика от стойността на базирате елемент в основно поле.

   % разлика от

   Показване на стойност като процентната разлика от стойността на базирате елемент в основно поле.

   Подвижна обща стойност в

   Показва стойността за последователни елементи в основно поле като подвижна обща.

   % подвижна обща стойност в

   Показва стойността като процент за последователните елементи в основно поле като подвижна обща.

   Подреждане от най-малко към най-голямото

   Показване на ранга на избрани стойности в конкретно поле, означавайки най-малкия елемент в полето като 1 и всяка по-голяма стойност с по-висока рангова стойност.

   Подреждане от най-голямо към най-малкото

   Показване на Рангът на избрани стойности в конкретно поле, означавайки най-големия елемент в полето като 1 и всяка по-малка стойност с по-висока рангова стойност.

   Индекс

   Изчисляване на стойност по следния начин:

   ((стойност в клетка) x (обща сума на общите суми)) / ((обща сума на редовете) x (обща сума на колоните))

  3. Изберете Основно поле и Основен елемент, ако тези опции са достъпни за изчислението, което сте избрали.

   Забележка : Основно поле не трябва да е същото поле, което сте избрали в стъпка 1.

 6. За да промените начина, по който са форматирани числата, щракнете върху Формат на числата и в раздела Число на диалоговия прозорец Форматиране на клетки изберете числовия формат, а след това щракнете върху OK.

 7. Ако отчетът има множество полета за стойности, повторете предните стъпки за всяко от тях, което искате да промените.

Забележка : За да използвате повече от една сумираща функция за едно и също поле, добавете отново полето от списъка с полета на обобщена таблица и след това повторете стъпките, избирайки друга функция, която искате да използвате.

 1. Изберете поле в областта на стойностите, за което искате да промените сумиращата функция на отчета с обобщена таблица.

 2. В раздела Опции, в групата Активно поле щракнете върху Активно поле, а след това щракнете върху Настройки на поле.

  Показва се диалоговият прозорец Настройки на поле за стойност.

  Име на източника е името на полето в източника на данни.

  Име по избор показва текущото име в отчета с обобщена таблица или името на източника, ако няма име по избор. За да промените Име по избор, щракнете върху текста в полето и редактирайте името.

 3. Щракнете върху раздела Обобщи стойностите по .

 4. В полето Обобщи полето на стойностите по щракнете върху сумиращата функция, която искате да използвате.

  Функция

  Обобщава

  Сума

  Сумата на стойностите. Това е функцията по подразбиране за числови стойности.

  Брой

  Броят на стойностите. Обобщаващи функции работи както функцията COUNTA на работен лист . COUNT е функцията по подразбиране за стойности, които не са числа.

  Средно

  Средната стойност на стойностите.

  Макс.

  Най-голямата стойност.

  Мин.

  Най-малката стойност.

  Произведение

  Произведението на стойностите.

  Брой числа

  Броят на стойностите, които са числа. Брой числа обобщаваща функция работи също като функцията COUNT работен лист.

  Стандартно отклонение

  Оценка за стандартното отклонение на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

  Неизместено отклонение

  Стандартното отклонение на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички стойности, които трябва да бъдат обобщени.

  Дисперсия

  Оценка за дисперсията на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

  Неизместена дисперсия

  Дисперсията на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички стойности, които трябва да бъдат обобщени.

  Забележка : За някои видове данни източник, например OLAP данни и за изчисляеми полета и полета с изчисляеми елементи не можете да променяте сумиращата функция.

 5. По желание можете да използвате потребителско изчисление, правейки следното:

  1. Щракнете върху раздела Показвай стойностите като .

  2. Щракнете върху желаното изчислението в полето Показвай стойностите като.

   Използвайте това изчисление

   За да

   Без пресмятане

   Изключете потребителско изчисление.

   % от общата сума

   Показване на стойност като процент от общата сума на всички стойности или точки от данни в отчета.

   % от сумата на колоната

   Показване на всички стойности във всяка колона или серия като процент от общата сума за колоната или серията.

   % на сумата на реда

   Показване на стойността във всеки ред или категория като процент от общата сума за реда или категорията.

   % от

   Показване на стойност като процент от стойността на базирате елемент в основно поле.

   % от сумата на родителския ред

   Изчисляване (стойност за елемента) / (стойност за родителския елемент в редовете).

   % от сумата на родителската колона

   Изчисляване (стойност за елемента) / (стойност за родителския елемент в колони).

   % от родителската сума

   Изчисляване (стойност за елемента) / (стойност за родителския елемент на избраното основно поле).

   Разлика от

   Показване на стойност като разлика от стойността на базирате елемент в основно поле.

   % разлика от

   Показване на стойност като процентната разлика от стойността на базирате елемент в основно поле.

   Подвижна обща стойност в

   Показва стойността за последователни елементи в основно поле като подвижна обща.

   % подвижна обща стойност в

   Показва стойността като процент за последователните елементи в основно поле като подвижна обща.

   Подреждане от най-малко към най-голямото

   Показване на ранга на избрани стойности в конкретно поле, означавайки най-малкия елемент в полето като 1 и всяка по-голяма стойност с по-висока рангова стойност.

   Подреждане от най-голямо към най-малкото

   Показване на Рангът на избрани стойности в конкретно поле, означавайки най-големия елемент в полето като 1 и всяка по-малка стойност с по-висока рангова стойност.

   Индекс

   Изчисляване на стойност по следния начин:

   ((стойност в клетка) x (обща сума на общите суми)) / ((обща сума на редовете) x (обща сума на колоните))

  3. Изберете Основно поле и Основен елемент, ако тези опции са достъпни за изчислението, което сте избрали.

   Забележка : Основно поле не трябва да е същото поле, което сте избрали в стъпка 1.

 6. За да промените начина, по който са форматирани числата, щракнете върху Формат на числата и в раздела Число на диалоговия прозорец Форматиране на клетки изберете числовия формат, а след това щракнете върху OK.

 7. Ако отчетът има множество полета за стойности, повторете предните стъпки за всяко от тях, което искате да промените.

Забележка : За да използвате повече от една сумираща функция за едно и също поле, добавете отново полето от списъка с полета на обобщена таблица и след това повторете стъпките, избирайки друга функция, която искате да използвате.

 1. Изберете поле в областта на стойностите, за което искате да промените сумиращата функция на отчета с обобщена таблица.

 2. В раздела Опции, в групата Активно поле щракнете върху Активно поле, а след това щракнете върху Настройки на поле.

  Показва се диалоговият прозорец Настройки на поле за стойност.

  Име на източника е името на полето в източника на данни.

  Име по избор показва текущото име в отчета с обобщена таблица или името на източника, ако няма име по избор. За да промените Име по избор, щракнете върху текста в полето и редактирайте името.

 3. Щракнете върху раздела Обобщи по.

 4. В полето Обобщи полето на стойностите по щракнете върху сумиращата функция, която искате да използвате.

  Обобщаващи функции, които можете да използвате

  Функция

  Обобщава

  Сума

  Сумата на стойностите. Това е функцията по подразбиране за числови стойности.

  Брой

  Броят на стойностите. Обобщаващи функции работи както функцията COUNTA на работен лист . COUNT е функцията по подразбиране за стойности, които не са числа.

  Средно

  Средната стойност на стойностите.

  Макс.

  Най-голямата стойност.

  Мин.

  Най-малката стойност.

  Произведение

  Произведението на стойностите.

  Брой числа

  Броят на стойностите, които са числа. Брой числа обобщаваща функция работи също като функцията COUNT работен лист.

  Стандартно отклонение

  Оценка за стандартното отклонение на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

  Неизместено отклонение

  Стандартното отклонение на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички стойности, които трябва да бъдат обобщени.

  Дисперсия

  Оценка за дисперсията на генерална съвкупност, където извадката е подмножество от цялата генерална съвкупност.

  Неизместена дисперсия

  Дисперсията на генералната съвкупност, където генералната съвкупност представлява всички стойности, които трябва да бъдат обобщени.

  Забележка : За някои видове данни източник, например OLAP данни и за изчисляеми полета и полета с изчисляеми елементи не можете да променяте сумиращата функция.

 5. По желание можете да използвате потребителско изчисление, правейки следното:

  1. Щракнете върху раздела Показвай стойностите като .

  2. Щракнете върху желаното изчислението в полето Показвай стойностите като.

   Използвайте тази функция

   За да

   Нормален

   Изключете потребителско изчисление.

   Разлика от

   Показване на стойност като разлика от стойността на базирате елемент в основно поле.

   % от

   Показване на стойност като процент от стойността на базирате елемент в основно поле.

   % разлика от

   Показване на стойност като процентната разлика от стойността на базирате елемент в основно поле.

   Подвижна обща стойност в

   Показва стойността за последователни елементи в основно поле като подвижна обща.

   % от ред

   Показване на стойността във всеки ред или категория като процент от общата сума за реда или категорията.

   % от колона

   Показване на всички стойности във всяка колона или серия като процент от общата сума за колоната или серията.

   % от общото

   Показване на стойност като процент от общата сума на всички стойности или точки от данни в отчета.

   Индекс

   Изчисляване на стойност по следния начин:

   ((стойност в клетка) x (обща сума на общите суми)) / ((обща сума на редовете) x (обща сума на колоните))

  3. Изберете Основно поле и Основен елемент, ако тези опции са достъпни за изчислението, което сте избрали.

   Забележка : Основно поле не трябва да е същото поле, което сте избрали в стъпка 1.

 6. За да промените начина, по който са форматирани числата, щракнете върху Формат на числата и в раздела Число на диалоговия прозорец Форматиране на клетки изберете числовия формат, а след това щракнете върху OK.

 7. Ако отчетът има множество полета за стойности, повторете предните стъпки за всяко от тях, което искате да промените.

Забележка : За да използвате повече от една сумираща функция за едно и също поле, добавете отново полето от списъка с полета на обобщена таблица и след това повторете стъпките, избирайки друга функция, която искате да използвате.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Обобщаващи функции, налични в отчети с обобщени таблици

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×