Промяна на системата за датиране, формата и двуцифрената интерпретация на дати

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Датите често са критична част от анализа на данни. Често си задавате въпроси като: кога е закупен даден продукт, колко време ще изисква дадена задача в проект или каква е средната печалба за финансово тримесечие? Правилното въвеждане на датите е съществено за осигуряването на верни резултати. Но форматирането на датите, което да позволява лесното им разбиране, е също толкова важно за осигуряване на правилното обяснение на тези резултати.

Важно: Тъй като правилата, определящи начина, по който всяка програма за изчисление тълкува датите, са сложни, трябва да бъдете колкото е възможно по-конкретни, когато въвеждате дати. Това ще осигури точността на вашите изчисления с дати.

Excel съхранява датите като поредни номера, които се наричат серийни стойности. Например в Excel за Windows, 1 януари 1900 е пореден номер 1 и 1 януари 2008 е пореден номер 39448, защото това е 39,448 дни след 1 януари 1900.

Excel съхранява часовете като десетичен дроби, защото времето се разглежда като част от един ден. Десетично число е стойност в диапазона от 0 (нула) до 0.99999999, представящо времето от 0:00:00 (12:00:00 ч.) до 23:59:59 (11:59:59 ч.).

Тъй като датите и часовете са стойности, те могат да се сумират, изваждат и да се включват в други изчисления. Можете да покажете една дата като серийна стойност, а часа – като десетична дроб, като промените формата на клетката, съдържаща датата или часа във формат "Общ".

Системи на датиране 1900 и 1904 поддръжка двете Excel за Mac и Excel за Windows. Система на датиране по подразбиране за Excel за Windows е 1900; и система на датиране по подразбиране за Excel за Mac е 1904.

Първоначално Excel за Windows се базира на системата на датиране след 1900, тъй като тя позволява по-добра съвместимост с други програми за електронни таблици, които са проектирани да работят под MS-DOS и Microsoft Windows, и следователно стана система на датиране по подразбиране. Първоначално Excel за Mac се базира на системата на датиране след 1904, тъй като тя позволява по-добра съвместимост с ранни компютри Macintosh, които не поддържат дати преди 2 януари 1904, и следователно стана система на датиране по подразбиране.

Следващата таблица показва първата и последната дата за всяка система на датиране и серийната стойност, свързана с всяка дата.

Система на датиране

Първа дата

Последна дата

1900 г.

1 януари 1900
(поредна стойност 1)

31-ви декеври 9999
(поредна стойност 2958465)

1904

2 януари 1904
(поредна стойност 1)

31-ви декеври 9999
(поредна стойност 2957003)

Тъй като двете системи на датиране използват различни начални дни, една и съща дата се представя чрез различни поредни стойности във всяка една система на датиране. Например 5 юли 2007 г. може да има две различни поредни стойности в зависимост от използваната система на датиране.

Система на датиране

Поредната стойност на 5 юли 2007 г.

1900 г.

37806

1904

39268

Разликата между двете системи на датиране е 1 462 дни, т. е. поредната стойност на дата в системата на датиране след 1900 е винаги с 1462 дни по-голяма от поредната стойност на същата дата в системата на датиране след 1904. Обратно на това, поредната стойност на дата в системата на датиране след 1904 е винаги с 1462 дни по-малка от поредната стойност на същата дата в системата на датиране след 1900. 1462 дни са равни на четири години и един ден (което включва един високосен ден).

Важно: За да сте сигурни, че стойностите на годините се интерпретират така, както очаквате, въведете ги с четири цифри (например 2001, а не 01). Когато въвеждате годините с четири цифри, Excel няма да определя века вместо вас.

Ако въведете дата с двуцифрена година в клетка, форматирана като текст, или като текстов аргумент във функция, като например =YEAR("1/1/31"), Excel интерпретира годината както следва:

 • 00 до 29     се интерпретира като годините от 2000 до 2029. Ако например въведете датата 28.5.19, Excel предполага, че датата е 28 май 2019 г.

 • 30 до 99     се интерпретира като годините от 1930 до 1999. Ако например въведете датата 28.5.98, Excel предполага, че датата е 28 май 1998 г.

В Microsoft Windows можете да промените начина на интерпретиране двуцифрено години за всички програми на Windows, която сте инсталирали.

Windows 10

 1. В полето за търсене в лентата на задачите въведете Контролен панели след това щракнете върху Контролен панел.

 2. Под часовник, език и регионщракнете върху Промяна на датата, часа или числови формати

 3. Щракнете върху Регионални и езикови опции.

 4. В диалоговия прозорец регион щракнете върху допълнителни настройки.

 5. Щракнете върху раздела Дата.

 6. Променете горната граница за века в полето Когато годината е въведена с две цифри, интерпретирай я като година между.

  Когато промените годината за горната граница, годината за долната граница се променя автоматично.

 7. Щракнете върху OK.

Windows 8

 1. Плъзнете от десния край на екрана, докоснете търсене (или ако използвате мишка, посочете горния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката надолу и след това щракнете върху търсене), въведете Контролен панел в полето за търсене и след това или щракнете върху Контролен панел.

 2. Под часовник, език и регионщракнете върху Промяна на датата, часа или числови формати.

 3. В диалоговия прозорец регион щракнете върху допълнителни настройки.

 4. Щракнете върху раздела Дата.

 5. Променете горната граница за века в полето Когато годината е въведена с две цифри, интерпретирай я като година между.

  Когато промените годината за горната граница, годината за долната граница се променя автоматично.

 6. Щракнете върху OK.

Windows 7

 1. Щракнете върху бутона Старт и после върху Контролен панел.

 2. Щракнете върху регион и език.

 3. В диалоговия прозорец регион щракнете върху допълнителни настройки.

 4. Щракнете върху раздела Дата.

 5. Променете горната граница за века в полето Когато годината е въведена с две цифри, интерпретирай я като година между.

  Когато промените годината за горната граница, годината за долната граница се променя автоматично.

 6. Щракнете върху OK.

По подразбиране, когато въведете дати в работна книга, датите се форматират, така че да показват двуцифрени години. Когато промените формата по подразбиране за дата в друг формат с помощта на тази процедура, показването на датите, които са въведени преди това във вашата работна книга, ще се промени в новия формат, ако датите не са форматирани с помощта на диалоговия прозорец Форматиране на клетки (В раздела Начало, в групата Число щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец).

Windows 10

 1. В полето за търсене в лентата на задачите въведете Контролен панели след това щракнете върху Контролен панел.

 2. Под часовник, език и регионщракнете върху Промяна на датата, часа или числови формати

 3. Щракнете върху Регионални и езикови опции.

 4. В диалоговия прозорец регион щракнете върху допълнителни настройки.

 5. Щракнете върху раздела Дата.

 6. В списъка Кратък формат за дата щракнете върху формат, който използва четири цифри за годината ("гггг").

 7. Щракнете върху OK.

Windows 8

 1. Плъзнете от десния край на екрана, докоснете търсене (или ако използвате мишка, посочете горния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката надолу и след това щракнете върху търсене), въведете Контролен панел в полето за търсене и след това или щракнете върху Контролен панел.

 2. Под часовник, език и регионщракнете върху Промяна на датата, часа или числови формати.

 3. В диалоговия прозорец регион щракнете върху допълнителни настройки.

 4. Щракнете върху раздела Дата.

 5. В списъка Кратък формат за дата щракнете върху формат, който използва четири цифри за годината ("гггг").

 6. Щракнете върху OK.

Windows 7

 1. Щракнете върху бутона Старт и после върху Контролен панел.

 2. Щракнете върху регион и език.

 3. В диалоговия прозорец регион щракнете върху допълнителни настройки.

 4. Щракнете върху раздела Дата.

 5. В списъка Кратък формат за дата щракнете върху формат, който използва четири цифри за годината ("гггг").

 6. Щракнете върху OK.

Система на датиране се променя автоматично, когато отворите документ от друга платформа. Например ако работите в Excel и отворите документ, създаден в Excel за Macintosh, квадратчето система на датиране след 1904 се избира автоматично.

Можете да промените системата за датиране, правейки следното:

 1. Щракнете върху Файл > Опции > Разширени.

 2. Под секцията Когато се правят изчисления в тази работна книга изберете желаната от вас работна книга, а след това отметнете или изчистете квадратчето Система на датиране след 1904.

Може да срещнете проблеми, когато копирате и поставяте дати или когато създавате външни препратки между работни книги, въз основа на две различни системи на датиране. Датите могат да се показват четири години и един ден по-рано или по-късно от датата, на която очаквате. Можете да срещнете тези проблеми, независимо дали използвате Excel за Windows, Excel за Mac или и двете.

Например, ако копирате дата юли 2007 5 от работна книга, която използва системата на датиране от 1900 и поставете датата в работна книга, която използва система на датиране след 1904, датата се показва като 6 юли 2011 г., което е 1462 дни по-късно. Като алтернатива, ако копирате дата юли 2007 5 от работна книга, която използва система на датиране след 1904 и поставете датата в работна книга, която използва системата на датиране от 1900 г., датата се показва като 4 юли, 2003, което е 1462 дни по-рано. За обща информация вижте системи на датиране в Excel.

Коригиране на копиране и поставяне на проблем   

 1. Въведете стойността 1462 в празна клетка.

 2. Изберете тази клетка и в раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай.

 3. Изберете всички клетки, които съдържат неправилните дати.

  Съвет: За да отмените селекция от клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист. За повече информация вижте избор на клетки, диапазони, редове или колони в работен лист.

 4. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Поставяне, а след това върху Специално поставяне.

  изображение на лентата в excel

 5. В диалоговия прозорец Специално поставяне, под Постави, щракнете върху Стойности и след това под Операция направете едно от следните неща:

  • За да зададете датата с четири години и един ден по-късно, щракнете върху Добави.

  • За да зададете датата с четири години и един ден по-рано, щракнете върху Извади.

Коригиране на проблеми с външни препратки   

Ако използвате външна препратка към дата в друга работна книга с различна система на датиране, можете да видоизмените външната препратка, като направите едно от следните неща:

 • За да зададете датата с четири години и един ден по-късно, добавете 1,462 към него. Например:

=[Book2]Sheet1!$A$1+1462

 • За да зададете датата с четири години и един ден по-рано, извадете 1,462 от него. Например:

=[Book1]Sheet1!$A$1-1462

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Формат на дата по желания от вас начин

Показване на числа като дати или часове

Въвеждане на данни ръчно клетки в работен лист

Примери за често използвани формули

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×