Промяна на размера на картина, фигура, текстово поле или WordArt

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Лесно можете да преоразмерявате картини, текстови полета, фигури и WordArt във файл на Office. Можете също да премахнете нежелани части от картина, като я изрежете.

Примери за преоразмеряване от типа "Преди" и "След"
Пример за преоразмерена картина

Ако искате да разтеглите, да свиете или просто да промените размера на дадена картина (или фигура), използвайте манипулаторите за оразмеряване или за по-прецизен контрол опциите от Размер в раздел Инструменти за картини, Формат или в раздел Инструменти за рисуване, Формат.

Щракнете върху контролата на падащия списък по-долу за повече подробности.

 1. Щракнете върху картината, фигурата, WordArt или друг обект (например диаграма), който искате да преоразмерите.

 2. За да увеличите или намалите размера в една или повече посоки, плъзнете манипулатора за оразмеряване навън от центъра или към него, докато правите едно от следните неща:

  • За да запазите центъра на същото място, натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите пропорциите, натиснете и задръжте клавиша Shift, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите както пропорциите, така и центъра на същото място, натиснете и задръжте заедно клавишите Ctrl и Shift, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

   Фигура с осветен манипулатор за оразмеряване

Забележка: Преоразмеряването на обект на WordArt по този начин само преоразмерява полето, в което се намира WordArt. Поведението на действителния текст на WordArt е точно като на всеки друг текст в Word. Ако искате да го преоразмерите, просто изберете текста, който искате да преоразмерите, и променете размера на шрифта от раздела Начало на лентата.

 1. Щракнете, за да изберете картината, фигурата, WordArt или друг обект, който искате да преоразмерите точно.

  За да преоразмерите няколко обекта едновременно, натиснете и задръжте Ctrl, докато избирате всеки обект.

 2. В зависимост от типа на обекта, който сте избрали, направете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, в раздела Инструменти за картини – Формат, в групата Размер въведете новите размери в полетата Височина и Ширина.

   Полета "Височина" и "Ширина" в раздела "Инструменти за картини – Формат"

  • За да преоразмерите фигура или друг обект, в раздела Инструменти за рисуване – Формат, в групата Размер въведете желаните размери в полетата Височина и Ширина.

   Полета "Височина" и "Ширина" в раздела "Инструменти за рисуване – Формат"

   Забележка: Ако размерът на екрана е по-малък, може да се наложи да щракнете върху стрелката надолу в групата Размер, за да видите полетата Височина и Ширина.
   Групата "Размер" се намалява на по-малък екран

Ако не можете да промените височината и ширината поотделно, трябва да отключите пропорцията:

 1. Щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Изображение на икона в долния десен ъгъл на групата Размер.

 2. В екрана за форматиране или диалоговия прозорец, който се появява, изчистете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции.

 1. Щракнете върху картината, фигурата, WordArt или друг обект, който искате да преоразмерите.

  За да преоразмерите няколко обекта едновременно, натиснете и задръжте Ctrl, докато избирате всеки обект.

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, в раздела Инструменти за картини – Формат, в групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Изображение на икона .

   Икона за стартиране на диалогов прозорец в групата "Размер" в раздел "Инструменти за картини – Формат"

  • За да преоразмерите фигура или друг обект, в раздела Инструменти за рисуване – Формат, в групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Изображение на икона .

   Икона за стартиране на диалогов прозорец в групата "Размер" в раздел "Инструменти за рисуване – Формат"

   Забележки: 

   • Ако размерът на екрана е по-малък, може да се наложи да щракнете върху стрелката надолу в групата Размер, за да видите полетата иконата за стартиране на диалогов прозорец.

   • Групата "Размер" се намалява на по-малък екран

 3. В екрана за форматиране или диалоговия прозорец, който се появява, направете следното:

  • За да запазите първоначалната пропорция, изберете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции и въведете процент в Мащаб за Височина или Ширина.

  • За да преоразмерите до различна пропорция, изчистете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции и въведете проценти в Мащаб за Височина и Ширина.

Вж. също

Преоразмеряване на разтяга или свива размерите на обект.

Примери за преоразмеряване от типа "Преди" и "След"

Ръчно преоразмеряване

 1. Щракнете върху картина, фигура, текстовото поле или WordArt, които искате да преоразмерите.

 2. За да увеличите или намалите размера в една или повече посоки, плъзнете манипулатора за оразмеряване навън от центъра или към него, докато правите едно от следните неща:

  • За да запазите центъра на обект на същото място, натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите пропорциите на обекта, натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите както пропорциите на обекта, така и центъра му на същото място, натиснете и задръжте заедно клавишите CTRL и SHIFT, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

Преоразмеряване до точно определена височина и ширина

 1. Щракнете върху картина, фигура, текстовото поле или WordArt, които искате да преоразмерите.

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, под Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Размер въведете желаните размерите в полетата Височина и Ширина.

   Групата "Размер" от раздела "Формат" в "Инструменти за картини"

   Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за картини и Формат, проверете дали сте избрали картина. Може да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да отворите раздела Формат.

  • За да преоразмерите фигура, текстово поле или WordArt, под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Размер въведете желаните размерите в полетата Височина и Ширина.

   Групата "Размер" от раздела "Формат" в "Инструменти за рисуване"

   Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване и Формат, проверете дали сте избрали картина, фигура, текстово поле или WordArt. Може да се наложи да щракнете двукратно, за да отворите раздела Формат.

 3. В групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Размер и позиция Изображение на икона .

 4. В раздела Размер, под Размер и завъртане изчистете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции.

Преоразмеряване до точно определена пропорция

 1. Щракнете върху картина, фигура, текстовото поле или WordArt, които искате да преоразмерите.

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, под Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Размер и позиция Изображение на икона .

   Групата "Размер" от раздела "Формат" в "Инструменти за картини"

   Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за картини и Формат, проверете дали сте избрали картина. Може да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да отворите раздела Формат.

  • За да преоразмерите фигура, текстово поле или WordArt, под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Размер и позиция Изображение на икона .

   Групата "Размер" от раздела "Формат" в "Инструменти за рисуване"

   Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат, уверете се, че сте избрали картина, фигура, текстово поле или WordArt.

 3. В раздела Размер, под Мащаб въведете процентите на текущата височина и ширина, които искате да преоразмерите, в полетата Височина и Ширина.

 4. Изчистете отметката от квадратчето Фиксирани пропорции.

Съвет: За да приложите същата височина и ширина към различни обекти, изберете всички обекти, които искате да имат еднакви размери, и след това в групата Размер въведете размерите в полетата Височина и Ширина. За да изберете няколко обекта, щракнете върху първия обект и след това натиснете и задръжте CTRL, докато щраквате върху другите обекти.

Предупреждение: Не можете да върнете първоначалния размер на картина, ако преди това сте я изрязали и записали или ако сте избрали следните опции от диалоговия прозорец Настройки за компресиране (за да отворите диалоговия прозорец Настройки за компресиране, под Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Регулиране щракнете върху Компресиране на картини и след това щракнете върху Опции): квадратчето за отметка Изтривай изрязаните части от картините и Печат (220 ppi): Отлично качество при повечето принтери и екрани или Екран (150 ppi): добър за уеб страници и екрани.

 1. Изберете картината, която искате да върнете към първоначалния размер.

 2. Под Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Размер и позиция Изображение на икона .

  Групата "Размер" от раздела "Формат" в "Инструменти за картини"

  Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за картини и Формат, проверете дали сте избрали картина. Може да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да отворите раздела Формат.

 3. В диалоговия прозорец Форматиране на картина щракнете върху раздела Размер, под Първоначален размер изчистете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции и след това щракнете върху Нулиране.

Когато променяте изображение във файлов формат .gif, .jpg или PNG, можете да запишете първоначалната версия на редактираната картина.

 1. Щракнете с десния бутон редактираната картина и след това щракнете върху Запиши като картина в контекстното меню.

 2. В диалоговия прозорец Запиши като картина щракнете върху стрелката до Запиши, след което щракнете върху Запиши оригиналната картина.

Вж. също

Изрязване на картина

Вмъкване на WordArt

Намаляване на размера на файл с картина

Преместване или преоразмеряване на таблица в PowerPoint

Преоразмеряване на разтяга или свива размерите на обект.

Примери за преоразмеряване от типа "Преди" и "След"

Ръчно преоразмеряване

 1. Щракнете върху картина, фигура, текстовото поле или WordArt, които искате да преоразмерите.

  Забележка: Ако имате проблеми с избирането на обекта, понеже той е зад друг обект или обекти, щракнете върху горния обект и след това натискайте TAB, докато обектът ви не бъде избран.

 2. За да увеличите или намалите размера в една или повече посоки, плъзнете манипулатора за оразмеряване навън от центъра или към него, докато правите едно от следните неща:

  • За да запазите центъра на обект на същото място, натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите пропорциите на обекта, натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите както пропорциите на обекта, така и центъра му на същото място, натиснете и задръжте заедно клавишите CTRL и SHIFT, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

Преоразмеряване до точно определена височина и ширина

 1. Щракнете върху картина, фигура, текстовото поле или WordArt, които искате да преоразмерите.

  Забележка: Ако имате проблеми с избирането на обекта, понеже той е зад друг обект или обекти, щракнете върху горния обект и след това натискайте TAB, докато обектът ви не бъде избран.

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, под Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Размер въведете желаните размерите в полетата Височина и Ширина.

   Разделът "Инструменти за картини"

   Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за картини или Формат, уверете се, че сте избрали картина, фигура, текстово поле или WordArt.

  • За да преоразмерите фигура, текстово поле или WordArt, под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Размер въведете желаните размерите в полетата Височина и Ширина.

   Изображение на раздела "Инструменти за рисуване – Формат"

   Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат, уверете се, че сте избрали картина, фигура, текстово поле или WordArt.

 3. В групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Изображение на икона .

 4. В раздела Размер, под Мащаб изчистете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции.

Преоразмеряване до точно определена пропорция

 1. Щракнете върху картина, фигура, текстовото поле или WordArt, които искате да преоразмерите.

  Забележка: Ако имате проблеми с избирането на обекта, понеже той е зад друг обект или обекти, щракнете върху горния обект и след това натискайте TAB, докато обектът ви не бъде избран.

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, под Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Изображение на икона .

   Разделът "Инструменти за картини"

   Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за картини или Формат, уверете се, че сте избрали картина, фигура, текстово поле или WordArt.

  • За да преоразмерите фигура, текстово поле или WordArt, под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Изображение на икона .

   Изображение на раздела "Инструменти за рисуване – Формат"

   Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат, уверете се, че сте избрали картина, фигура, текстово поле или WordArt.

 3. В раздела Размер, под Мащаб въведете процентите на текущата височина и ширина, които искате да преоразмерите, в полетата Височина и Ширина.

 4. Изчистете отметката от квадратчето Фиксирани пропорции.

За да приложите същата височина и ширина към различни обекти, изберете всички обекти, които искате да имат еднакви размери, и след това в групата Размер въведете размерите в полетата Височина и Ширина. За да изберете няколко обекта, щракнете върху първия обект и след това натиснете и задръжте CTRL, докато щраквате върху другите обекти.

Забележка: Не можете да върнете първоначалния размер на картина, ако преди това сте я изрязали и записали или ако сте избрали следните опции от диалоговия прозорец Настройки за компресиране (за да отворите диалоговия прозорец Настройки за компресиране, под Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Регулиране щракнете върху Компресиране на картини и след това щракнете върху Опции): квадратчето за отметка Изтривай изрязаните части от картините и Печат (220 ppi): Отлично качество при повечето принтери и екрани или Екран (150 ppi): добър за уеб страници и екрани.

 1. Изберете картината, която искате да върнете към първоначалния размер.

  Забележка: Ако имате проблеми с избирането на обекта, понеже той е зад друг обект или обекти, щракнете върху горния обект и след това натискайте TAB, докато обектът ви не бъде избран.

 2. Под Инструменти за картини, в раздела Формат, в групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалоговия прозорец Изображение на икона .

  Разделът "Инструменти за картини"

  Забележка: Ако не виждате разделите Инструменти за картини и Формат, проверете дали сте избрали картина.

 3. Щракнете върху Размер, изчистете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции и след това щракнете върху Нулиране.

Когато променяте изображение във файлов формат .gif, .jpg или PNG, можете да запишете първоначалната версия на редактираната картина.

 1. Щракнете с десния бутон редактираната картина и след това щракнете върху Запиши като картина в контекстното меню.

 2. В диалоговия прозорец Запиши като картина щракнете върху стрелката до Запиши, след което щракнете върху Запиши оригиналната картина.

Вж. също

Изрязване на картина

Вмъкване на WordArt

Добавяне, промяна или изтриване на WordArt

Намаляване на размера на файл с картина

Ако искате да се простират, се свива, или просто промяна на размера на картината (или фигура), използвайте манипулаторите за оразмеряване. За по-прецизен контрол ако имате настолната версия на Word, Excel или PowerPoint, можете да използвате опциите за размер в раздела формат .

Бързо преоразмеряване на картина, фигура, WordArt или друг обект

 1. Щракнете върху картина, фигура или WordArt, които искате да преоразмерите.

 2. За да увеличите или намалите размера в една или повече посоки, плъзнете манипулатора за оразмеряване навън от центъра или към него, докато правите едно от следните неща:

  • За да запазите центъра на обекта на същото място, натиснете и задръжте клавиша OPTION, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите пропорциите на обекта по време на преоразмеряване го, натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато плъзгате ъглов манипулатор за оразмеряване.

 1. Щракнете върху картина, фигура или WordArt, които искате да преоразмерите прецизно.

 2. Щракнете върху раздела Формат на картината или Фигурата формат и след това се уверете, е изчистено квадратчето фиксирани пропорции .

  Изчиства квадратчето фиксирани пропорции се осветява

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, в раздела Формат на картината , въведете желаните размери в полетата височина и ширина .

   Раздел за форматиране на картина с полетата височина и ширина осветена.

  • За да преоразмерите фигура или WordArt, в раздела Форматиране на фигура , въведете желаните размери в полетата височина и ширина .

   В раздела Форматиране на фигура са осветени полетата височина и ширина.

 1. Щракнете върху картина, фигура или WordArt, които искате да преоразмерите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, щракнете върху раздела Формат на картината , щракнете върху позиция > Още опции за оформление.

   В раздела формат на картината са осветени позиция и още опции за оформление.

  • За да преоразмерите фигура или WordArt, в раздела Форматиране на фигура , щракнете върху позиция > Още опции за оформление.

 3. Щракнете върху раздела размер и под мащаб, уверете се, че квадратчето фиксирани пропорции е ясно.

  Въвежда проценти, които искате за височина и ширина.

  В раздела размер в полето разширени оформление са осветени опциите за мащаб.

 4. Щракнете върху OK, когато сте готови.

Съвет: За да приложите една и съща височина и ширина на различни обекти, изберете всички обекти, които искате да имат еднакви размери и след това въведете размерите в полетата височина и ширина . За да изберете няколко обекта, щракнете върху първия обект и след това натиснете и задръжте SHIFT, докато щраквате върху другите обекти.

Ако искате да се простират, се свива, или просто промяна на размера на картината (или фигура), използвайте манипулаторите за оразмеряване. За по-прецизен контрол ако имате настолната версия на Word, Excel или PowerPoint, можете да използвате размер опциите в раздела Инструменти за картини – формат или Инструменти за рисуване – формат .

Щракнете върху контролата на падащия списък по-долу за повече подробности.

 1. Щракнете върху картината, фигурата, WordArt или друг обект (например диаграма), който искате да преоразмерите.

 2. За да увеличите или намалите размера в една или повече посоки, плъзнете манипулатора за оразмеряване навън от центъра или към него, докато правите едно от следните неща:

  • За да запазите центъра на същото място, натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите пропорциите, натиснете и задръжте клавиша Shift, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите както пропорциите, така и центъра на същото място, натиснете и задръжте заедно клавишите Ctrl и Shift, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

   Фигура с осветен манипулатор за оразмеряване

Забележка: Преоразмеряването на обект на WordArt по този начин само преоразмерява полето, в което се намира WordArt. Поведението на действителния текст на WordArt е точно като на всеки друг текст в Word. Ако искате да го преоразмерите, просто изберете текста, който искате да преоразмерите, и променете размера на шрифта от раздела Начало на лентата.

За тази процедура трябва да имате настолната версия на Word, Excel или PowerPoint.

 1. Щракнете върху Редактиране в < Word, PowerPoint или Excel >.

 2. Щракнете върху картината, фигурата, WordArt или друг обект, който искате да преоразмерите прецизно.

  За да преоразмерите няколко обекта едновременно, натиснете и задръжте Ctrl, докато избирате всеки обект.

 3. В зависимост от типа на обекта, който сте избрали, направете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, в раздела Инструменти за картини – Формат, в групата Размер въведете новите размери в полетата Височина и Ширина.

   Полета "Височина" и "Ширина" в раздела "Инструменти за картини – Формат"

  • За да преоразмерите фигура или друг обект, в раздела Инструменти за рисуване – Формат, в групата Размер въведете желаните размери в полетата Височина и Ширина.

   Полета "Височина" и "Ширина" в раздела "Инструменти за рисуване – Формат"

   Забележка: Ако размерът на екрана е по-малък, може да се наложи да щракнете върху стрелката надолу в групата Размер, за да видите полетата Височина и Ширина.
   Групата "Размер" се намалява на по-малък екран

Ако не можете да промените височината и ширината поотделно, трябва да отключите пропорцията:

 1. Щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Изображение на икона в долния десен ъгъл на групата Размер.

 2. В екрана за форматиране или диалоговия прозорец, който се появява, изчистете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции.

За тази процедура трябва да имате настолната версия на Word, Excel или PowerPoint.

 1. Щракнете върху Редактиране в < Word, PowerPoint или Excel >.

 2. Щракнете върху картината, фигурата, WordArt или друг обект, който искате да преоразмерите прецизно.

  За да преоразмерите няколко обекта едновременно, натиснете и задръжте Ctrl, докато избирате всеки обект.

 3. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да преоразмерите картина, в раздела Инструменти за картини – Формат, в групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Изображение на икона .

   Икона за стартиране на диалогов прозорец в групата "Размер" в раздел "Инструменти за картини – Формат"

  • За да преоразмерите фигура или друг обект, в раздела Инструменти за рисуване – Формат, в групата Размер щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Изображение на икона .

   Икона за стартиране на диалогов прозорец в групата "Размер" в раздел "Инструменти за рисуване – Формат"

   Забележки: 

   • Ако размерът на екрана е по-малък, може да се наложи да щракнете върху стрелката надолу в групата Размер, за да видите полетата иконата за стартиране на диалогов прозорец.

   • Групата "Размер" се намалява на по-малък екран

 4. В екрана за форматиране или диалоговия прозорец, който се появява, направете следното:

  • За да запазите първоначалната пропорция, изберете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции и въведете процент в Мащаб за Височина или Ширина.

  • За да преоразмерите до различна пропорция, изчистете квадратчето за отметка Фиксирани пропорции и въведете проценти в Мащаб за Височина и Ширина.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×