Промяна на размера или съдържанието на лентата на задачите

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да персонализирате лентата на задачите така, че да заема по-голяма или по-малка част от екрана ви, или да промените колко информация се показва на нея.

Съвет: Можете да изключите лентата на задачите. В менюто изглед , в групата оформление щракнете върху Лента на задачите и след това щракнете върху нормален или изключите.

Промяна на размера на лентата на задачите

 • Посочете ръба на лентата на задачите. Когато показалецът стане Икона на хоризонтален манипулатор за оразмеряване , плъзнете, за да преоразмерите.

 • За да намалите лентата на задачите, в раздела Изглед, в групата Оформление щракнете върху Лента на задачите и след това върху Намалено.

 • За да възстановите лентата на задачите до размера, в който е била преди последното изключване или намаляване, в раздела Изглед, в групата Оформление щракнете върху Лента на задачите и след това върху Нормално.

Промяна на информацията, която се показва в лентата на задачите

Лентата на заданията се състои от четири части – календарчето, секцията за срещи, списък със задачи и контакти. Можете да преоразмерите или скриване на всяка част.

Забележка:  За "Бързи контакти" се изисква Microsoft Office Communications Server 2007R2 с Microsoft Office Communicator 2007 или Microsoft Communicator 2010.

За да скриете някоя част от лентата на задачите, направете едно от следните неща:

 • В произволна папка на Outlook, в раздела Изглед, в групата Оформление щракнете върху Лента на задачите и след това върху Календарче, Срещи, Списък със задачи или Бързи контакти. Отметката показва, че частта е включена. Щракнете, за да премахнете отметката и да скриете частта, или щракнете отново, за да възстановите отметката и да включите отново частта.

 • В произволна папка на Outlook, в раздела Изглед, в групата Оформление щракнете върху Лента на задачите и след това върху Опции. В диалоговия прозорец Опции за лентата на задачите отметнете квадратчето за всяка част, която искате да покажете, или изчистете отметката за всяка част, която искате да скриете.

Календарчето

Няколко календара могат да се подредят хоризонтално на един ред, като се увеличи ширината на лентата на задачите. За да покажете повече календари, подредени вертикално, променете броя на редовете за календари, които се показват на лентата на задачите.

Направете едно от следните неща:

 • Показване на повече календари, подредени хоризонтално   

  По подразбиране в "Календарче" се показва един календар. Можете да промените броя на показваните календари, като модифицирате размера на прозореца на лентата на задачите:

  • Посочете ръба на лентата на задачите. Когато показалецът се промени на Икона на хоризонтален манипулатор за оразмеряване , плъзнете наляво или надясно, за да увеличите или намалите ширината на лентата на задачите.

   Когато отпуснете бутона на мишката, броят на календарите се увеличава или намалява, за да запълни наличното пространство.

 • Показване на повече календари, подредени вертикално   

  По подразбиране в "Календарче" се показва само един ред месеци на календара. В диалоговия прозорец Съдържание на лентата на задачите можете да зададете броя календари, показан вертикално:

  1. В произволна папка на Outlook, в раздела Изглед, в групата Оформление щракнете върху Лента на задачите и след това върху Опции.

  2. Под Покажи календарчето, в текстовото поле Брой на редове за месеца въведете число от 0 до 9.

   По-големият брой редове за месеци, показани в календарчето, увеличават размера на областта "Календарче".

Срещи

За да виждате повече срещи в секцията Срещи, скрийте другите части на лентата на задачите или намалете размера им. За да промените броя на срещите, показван в лентата на задачите, направете следното:

 • Посочете лентата между секцията за срещи и списъка със задачи. Когато показалецът се промени Курсор за вертикално преоразмеряване , плъзнете нагоре или надолу, за да увеличите или намалите размера на секцията за срещи.

  Когато отпуснете бутона на мишката, броят на срещите се увеличава или намалява, за да запълни наличното пространство.

За да промените показваната информация в секцията "Срещи", направете следното:

 1. В произволна папка на Outlook, в раздела Изглед, в групата Оформление щракнете върху Лента на задачите и след това върху Опции.

 2. Под Покажи срещите отметнете или изчистете квадратчетата за желаните опции.

  Изчистете квадратчето за отметка Покажи срещите, за да скриете секцията "Срещи".

Списъкът със задачи

За да виждате повече задачи в Списък със задачи, изключете другите части на лентата на задачите или намалете размера им. За да промените направо броя на показваните задачи, направете следното:

 • Посочете лентата между секцията за срещи и списъка със задачи. Когато показалецът се промени Курсор за вертикално преоразмеряване , плъзнете нагоре или надолу, за да увеличите или намалите размера на раздела списък със задачи.

  Когато отпуснете бутона на мишката, броят на срещите се увеличава или намалява, за да запълни наличното пространство.

Визуален справочник за лентата на задачите

Лента на заданията

Най-горе на страницата

Показване на повече задачи в лентата на заданията

Лентата на заданията се състои от четири части: календарчето секцията за срещи, в панела за въвеждане на задачи и списъка със задачи. Можете да включите всяка част или изключите.

За да видите повече задачи в списъка със задачи, можете да изключите или да намалите размера на останалите части на лентата на задачите. Например можете да изключите календарчето или промяна на броя на срещи, които се показват. Вижте другите раздели на тази статия за инструкции как да направите тези промени.

Съвет: Можете бързо да включите или изключите части от лентата на задачите. Щракнете с десния бутон лента на заданията заглавната лента и след това щракнете върху частта, която искате да включите или изключите.

Най-горе на страницата

Включване или изключване на лентата на задачите

Лентата на задачите е включено по подразбиране, но можете да го включвате изключено, когато пожелаете. Ако изключите лентата на заданията, той е изключен само в текущия изглед, и той все още се изключва в този изглед при стартиране на Outlook.

 • За да включите лентата на заданията, в менюто изглед , посочете Лента на задачитеи след това щракнете върху нормален.

  Клавишна комбинация за лентата на задачите може да бъде включван или изключите като натиснете ALT + F2.

 • За да включите лентата на заданията, в менюто изглед , посочете Лента на задачитеи след това щракнете върху изключване.

  Клавишна комбинация за лентата на задачите може да бъде включван или изключите като натиснете ALT + F2.

Най-горе на страницата

Намаляване или разширяване на лентата на задачите

 • Да намалите лентата на заданията, в менюто изглед посочете Лента на задачитеи след това щракнете върху намален.

 • За да възстановите лентата на задачите размер на нормално, в менюто изглед посочете Лента на задачитеи след това щракнете върху нормален.

Промяна на размера на лентата на задачите

 • Посочете ръба на лентата на задачите. Когато показалецът стане Икона на хоризонтален манипулатор за оразмеряване , плъзнете, за да преоразмерите.

Най-горе на страницата

Показване на още срещи в лентата на заданията

 1. В менюто изглед посочете Лента на задачитеи след това щракнете върху Опции.

  Съвет: Можете бързо да отворите диалоговия прозорец Опции на лентата на заданията , като щракнете с десния бутон в лентата на заглавната лента на задачите и след това щракнете върху Опции.

  Появява се диалоговият прозорец Опции на лентата на задачите .

 2. Под Показване на предстоящите срещи панелв текстовото поле показва n срещи, въведете число от 0 до 25.

  Забележка: Също така в този диалогов прозорец, можете да изчистите отметките от квадратчетата за всички лента на задачите части, че не искате да покажете.

  Както е показано по-долу, намаляване на броя на срещи намалява размера на секцията за срещи в лентата на задачите.

Най-горе на страницата

Показване на повече календари в лентата на заданията

Можете да покажете множество календари, разположени хоризонтално в един ред чрез увеличаване на ширината на лентата на задачите. За да покажете повече календари, подредени вертикално, можете да зададете точния брой на календара редове, които да бъдат включени в лентата на задачите.

Направете едно от следните неща:

 • Показване на повече календари, подредени хоризонтално   

  По подразбиране в "Календарче" се показва един календар. Можете да промените броя на показваните календари, като модифицирате размера на прозореца на лентата на задачите:

  • Посочете ръба на лентата на задачите. Когато показалецът стане Икона на хоризонтален манипулатор за оразмеряване , плъзнете, за да увеличите или намалите ширината на лентата на задачите.

   Когато отпуснете бутона на мишката, броя на календари ще увеличите или намалите да попълни наличното място.

 • Показване на повече календари, подредени вертикално   

  По подразбиране само един календар се показва в календарчето. В диалоговия прозорец на Задачите лента съдържание можете да зададете броя на календари, показани вертикално:

  1. В менюто изглед посочете Лента на задачитеи след това щракнете върху Опции.

   Появява се диалоговият прозорец Опции на лентата на задачите .

  2. Под Показване на панела за навигатор на датав Покажи n месеци текстовото поле, въведете число от 0 до 9.

   Забележка: Също така в този диалогов прозорец, можете да изчистите отметките от квадратчетата за всички лента на задачите части, че не искате да покажете.

   Както е показано по-долу, увеличаване на броя на месеца в календарчето показва увеличава размера на областта на календарчето.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×