Преминаване към основното съдържание

Промяна на показването на 3D диаграма

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

За да направите една 3D диаграма, като например 3D колонна, 3D линейна или 3D повърхнинна диаграма) по-лесен за четене, можете да промените 3-D формат, завъртане и мащабиране на диаграмата.

За диаграми, които показват елементи на диаграма в 3D, без да използвате друг, оста на дълбочината (например кръгова диаграма в областта на 3-D, в лентата в 3D, или с наслагване в 3D диаграма) можете да промените 3D формат на 3D диаграма елементи. Въпреки това, 3D завъртане и опции за мащабиране не са налични за отделни елементи на диаграма, можете да промените 3D завъртане и мащабиране за цялата диаграма само.

3-D chart that displays a horizontal, vertical, and depth axis

Ако по-малки маркери за данни са скрити зад по-големи от тях в 3D диаграма, можете да върнете на реда на серия от данни , които се изчертават в диаграмата, или можете да използвате прозрачност, за да подобрите видимостта на всички маркери за данни.

Забележки: 

 • Примерите тук са от Excel, въпреки че диаграми са налични в Word, PowerPoint и Outlook, както и. Ако използвате един от тези програма, функциите са еднакви, но може да има малки разлики в достигане до първоначалната диаграми.

 • Процедурата по-долу се отнася за Office 2013 и по-нови версии. Стъпки за office 2010?

 1. В работния лист изберете клетките, съдържащи данните, които искате да използвате за диаграмата.

 2. В раздела Вмъкване щракнете върху диаграми , ако току-що виждате иконата, или щракнете върху диаграмата, която искате да използвате.

  Бутони за диаграми на Excel

Можете също да щракнете върху Вижте всички диаграми икона в долния десен ъгъл на графики раздел. Това отваря диалоговия прозорец "диаграма", където можете да изберете всеки тип диаграма. Всяка категория обикновено показват 2D и 3D. Изберете една.

 1. В 3D диаграма щракнете върху елемента на диаграмата, като например ленти или редовете, които искате да промените 3D формат, или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграма.

  1. Щракнете върху диаграмата.
   Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки разделите проектиране и формат .

  2. В раздела Форматиране, в групата Текуща селекция, щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   Текущата селекция област с осветени за избор на елемент

 2. Клавишна комбинация можете, вместо това щракнете върху елемента на диаграмата, за която искате да промените 3D формат и след това натиснете CTRL + 1. Продължете със стъпка 3.

 3. В групата Текуща селекция щракнете върху Форматиране на селекцията.

 4. Щракнете върху ефекти, щракнете върху Форматиране на 3-Dи след това изберете една или повече от следните опции.

  Бутонът "ефекти на диаграма"

  1. Щракнете върху конусни отгоре или отдолу конусни и след това щракнете върху релефна рамка формат, който искате да използвате.

   В полетата ширина и височина изберете размера на шрифта, който искате да използвате.

  2. Щракнете върху материалии след това щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

  Настройки за 3D формат

  Забележка: Наличност на тези опции зависи от елемента на диаграмата, която сте избрали. Някои опции, които са представени в този диалогов прозорец не са налични за всички диаграми.

  Настройките в този диалогов прозорец работят на елемента на диаграмата, изберете. Ако сте избрали цялата диаграма, който създава рамки, а ако сте избрали на серия от данни, работи само на елементите на тази серия.

Можете да променяте дълбочината в 3D диаграми, които имат оси, дълбочината на разстоянието в 3-D перспектива диаграми и ширина на междината в 3D стълбовидна или колонни диаграми.

 1. Щракнете върху 3D диаграма, която искате да промените.

 2. В менюто формат щракнете върху Избрана серия данни.

 3. В раздела Форматиране на серия от данни щракнете върху Опции на сериятаи след това изберете дълбочина и ширина опциите, които искате да използвате.

  Задаване на данни серия междината дълбочина и ширина свойства

Забележка: Наличност на тези опции зависи от елемента на диаграмата, която сте избрали. Някои опции, които са представени в този диалогов прозорец не са налични за диаграми.

 1. Щракнете върху областта на диаграмата на 3D диаграма, която искате да завъртите, или изберете област за диаграма от списъка с елементи на диаграма под текущата селекция в раздела формат.

 2. Клавишна комбинация можете, вместо това щракнете върху областта на диаграмата и след това натиснете CTRL + 1. Продължете със стъпка 3.

 3. В раздела Форматиране на област за диаграма щракнете върху ефекти и след това щракнете върху 3D завъртане.

  Бутонът "ефекти на диаграма"

 4. Направете едно или няколко от следните неща:

  Свойства на 3D завъртане

  1. За да промените завъртането, щракнете върху желания градус на завъртане, в полетата Завъртане X и Y завъртане .

   Забележка: Диаграми могат да се завърта около хоризонталните и вертикалните оси, но никога не около оста на дълбочината. Следователно може да задавате градус на завъртане в полето Z .

  2. За да промените гледна на поле в диаграмата, щракнете върху степента на перспектива, в полето перспектива , или щракнете върху бутоните тясна поле на преглед или разширяване поле на преглед , докато са достигнали в резултат на което искате.

   Бутони за поле

   Забележка: Някои опции, които са представени в този диалогов прозорец не са налични за диаграми. Не можете да възстановите опциите, които сте променили към предишните настройки.

Можете да промените мащаба на 3D диаграма, като зададете му височина и дълбочина като процент от основата на диаграмата.

 1. Щракнете върху областта на диаграмата на 3D диаграма, която искате да промените, или изберете област за диаграма от списъка с елементи на диаграма под текущата селекция в раздела формат.

 2. Клавишна комбинация можете, вместо това щракнете върху областта на диаграмата и след това натиснете CTRL + 1. Продължете със стъпка 3.

 3. В диалоговия прозорец Форматиране на област за диаграма щракнете върху 3D завъртане.

  Свойства на 3D завъртане

 4. В свойствата на 3D завъртане направете едно от следните неща:

  1. За да промените дълбочината на диаграмата, задайте процента от дълбочина в полето дълбочина (% на база) .

  2. За да промените дълбочината и височината на диаграмата, изчистете отметката от квадратчето програмата и след това задайте процент от дълбочина и височина в дълбочина (% от основата) и височина (% от основата) полета.

  3. За да използвате изглед на десния ъгъл оси, поставете отметка в квадратчето Оси под прав ъгъл и след това задайте процент от дълбочината, в полето на дълбочината (% на база) .

Можете да промените реда на изобразяване на серия от данни, така че големи 3D маркери за данни да не се блокира по-малки.

Опцията с пунктирана линия в диалоговия прозорец ''Съдържание''

 1. В диаграмата щракнете върху оста на дълбочината или изберете ос на дълбочината от списъка с елементи на диаграма под текущата селекция в раздела формат.

 2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

 3. В категорията Опции за осите , под Опции за оситеПоставете отметка в квадратчето серия в обратен ред .

  3D серия обратен ред опция

Въпреки че прозрачността може да се използва в 3-D и двумерни диаграми, той е особено полезно в 3D диаграми, където по-големи маркери за данни могат да скриват по-малки.

 1. В 3D диаграма щракнете върху серията от данни или точка от данни, която искате да направите прозрачен или изберете серия от данни от списъка с елементи на диаграма под текущата селекция в раздела формат.

 2. Клавишна комбинация можете, вместо това щракнете върху елемента на диаграмата, за която искате да промените 3D формат и след това натиснете CTRL + 1. Продължете със стъпка 3.

 3. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

 4. Щракнете върху запълване и линия, щракнете върху запълванеи след това щракнете върху Плътно запълване, Градиентно запълванеили запълване с картина или текстура.

  Свойства на запълване и линия

 5. Щракнете върху и изберете цвят, ако искате да промените цветовете на елемента.

 6. Щракнете върху манипулатора на плъзгача прозрачност и след това го плъзнете процентната стойност на прозрачността, която искате да използвате.

Създаване на точкова или линейна диаграма в Office 2010

 1. В работния лист изберете клетките, съдържащи данните, които искате да използвате за диаграмата.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Диаграми направете едно от следните неща:

  Изображение на лентата на Excel

  • За да създадете 3D колонна диаграма, щракнете върху колонаи след това под 3D колонна, щракнете върху 3D колонна.

  • За да създадете цилиндрична диаграма, щракнете върху колонаи след това под цилиндрични, щракнете върху цилиндрична.

  • За да създадете конусна диаграма, щракнете върху колонаи след това под конусни, щракнете върху конусна.

  • За да създадете пирамидална диаграма, щракнете върху колонаи след това под пирамида, щракнете върху "празници".

  • Създаване на 3D линейна диаграма, щракнете върху линияи след това под 3D линейна, щракнете върху 3D линейна.

  • Създаване на 3D площна диаграма, щракнете върху области след това под 3D площна, щракнете върху 3D площна.

  • За да създадете 3D повърхнинна диаграма, щракнете върху Други диаграмии след това под повърхност, щракнете върху 3D повърхнинна или Рамкова 3D повърхнинна.

   Съвет: Когато задържите показалеца на мишката над типа или подтипа диаграма, екранно пояснение показва името на типа диаграма. За повече информация относно типовете диаграми, които можете да използвате, вижте Налични типове диаграми.

 1. В 3D диаграма щракнете върху елемента на диаграмата, за която искате да промените 3D формат, или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграма.

  1. Щракнете върху диаграма.
   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

  2. В раздела Форматиране, в групата Текуща селекция, щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   excel ribbon image

 2. Клавишна комбинация можете, вместо това щракнете върху елемента на диаграмата, за която искате да промените 3D формат и след това натиснете CTRL + 1. Продължете със стъпка 3.

 3. В раздела Оформление, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

 4. Щракнете върху Форматиране на 3-Dи след това изберете една или повече от следните опции.

  1. Под конуснищракнете върху отгоре и отдолуи след това щракнете върху релефна рамка формат, който искате да използвате. В полетата ширина и височина изберете размера на шрифта, който искате да използвате.

  2. Под повърхностщракнете върху материалии след това щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

   Забележка: Наличност на тези опции зависи от елемента на диаграмата, която сте избрали. Някои опции, които са представени в този диалогов прозорец не са налични за диаграми.

Съвет: Можете да използвате тази процедура, за да промените 3D формат на елементи на диаграма в 2D диаграма.

Можете да променяте дълбочината в 3D диаграми, които имат оси, дълбочината на разстоянието в 3-D перспектива диаграми и ширина на междината в 3D стълбовидна или колонни диаграми.

 1. Щракнете върху 3D диаграма, която искате да промените.

 2. В менюто формат щракнете върху Избрана серия данни.

 3. В раздела Опции изберете дълбочина и ширина опциите, които искате да използвате.

 1. Щракнете върху областта на диаграмата на 3D диаграма, която искате да завъртите, или направете следното, за да изберете областта на диаграмата от списъка с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете върху диаграма.
   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

  2. В раздела Форматиране, в групата Текуща селекция, щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   excel ribbon image

 2. Клавишна комбинация можете, вместо това щракнете върху областта на диаграмата и след това натиснете CTRL + 1. Продължете със стъпка 3.

 3. В раздела оформление , в групата фон щракнете върху 3D завъртане.

  Изображение на лентата на Excel

 4. В категорията 3D завъртане , под завъртаненаправете едно или повече от следните неща:

  1. За да промените завъртането, щракнете върху желания градус на завъртане, в полетата X и Y .

   Забележка: Диаграми могат да се завърта около хоризонталните и вертикалните оси, но никога не около оста на дълбочината. Следователно може да задавате градус на завъртане в полето Z .

  2. За да промените гледна на поле в диаграмата, щракнете върху степента на перспектива, в полето перспектива , или щракнете върху бутоните тясна поле на преглед или разширяване поле на преглед , докато са достигнали в резултат на което искате.

   Забележка: Някои опции, които са представени в този диалогов прозорец не са налични за диаграми. Не можете да възстановите опциите, които сте променили към предишните настройки.

Можете да промените мащаба на 3D диаграма, като зададете му височина и дълбочина като процент от основата на диаграмата.

 1. Щракнете върху областта на диаграмата на 3D диаграма, която искате да промените, или направете следното, за да го изберете от списъка с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете върху диаграма.
   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

  2. В раздела Форматиране, в групата Текуща селекция, щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   excel ribbon image

 2. Клавишна комбинация можете, вместо това щракнете върху областта на диаграмата и след това натиснете CTRL + 1. Продължете със стъпка 3.

 3. В раздела оформление , в групата фон щракнете върху 3D завъртане.

  Изображение на лентата на Excel

 4. В категорията 3D завъртане , под Мащаб диаграманаправете едно от следните неща:

  1. За да промените дълбочината на диаграмата, задайте процента от дълбочина в полето дълбочина (% на база) .

  2. За да промените дълбочината и височината на диаграмата, изчистете отметката от квадратчето програмата и след това задайте процент от дълбочина и височина в дълбочина (% от основата) и височина (% от основата) полета.

  3. За да използвате изглед на десния ъгъл оси, поставете отметка в квадратчето Оси под прав ъгъл и след това задайте процент от дълбочината, в полето на дълбочината (% на база) .

Можете да промените реда на изобразяване на серия от данни, така че големи 3D маркери за данни да не се блокира по-малки.

Опцията с пунктирана линия в диалоговия прозорец ''Съдържание''

 1. В диаграмата върху оста на дълбочината или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете върху диаграма.
   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

  2. В раздела Форматиране, в групата Текуща селекция, щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   excel ribbon image

 2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

 3. В категорията Опции за осите , под Опции за оситеПоставете отметка в квадратчето серия в обратен ред .

Въпреки че прозрачността може да се използва в 3-D и двумерни диаграми, той е особено полезно в 3D диаграми, където по-големи маркери за данни могат да скриват по-малки.

 1. В 3D диаграма щракнете върху серията от данни или точка от данни, която искате да направите прозрачен, или направете следното, за да го изберете от списък с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете върху диаграма.
   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Форматиране.

  2. В раздела Форматиране, в групата Текуща селекция, щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграма и след това щракнете върху желания елемент на диаграмата.

   excel ribbon image

 2. Клавишна комбинация можете, вместо това щракнете върху елемента на диаграмата, за която искате да промените 3D формат и след това натиснете CTRL + 1. Продължете със стъпка 3.

 3. В раздела Оформление, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

 4. Щракнете върху запълванеи след това щракнете върху Плътно запълване, Градиентно запълванеили запълване с картина или текстура.

 5. Щракнете върху манипулатора на плъзгача прозрачност и след това плъзнете манипулатора на процентната стойност на прозрачността, която искате да използвате.

Разберете как можете да промените завъртането или перспектива на 3D диаграма в Word за Mac, PowerPoint за Mac и Excel за Mac.

Забележка: Екранни снимки в процедурата по-долу са взети в Excel, въпреки че функционалността не е същото в Word и PowerPoint.

 1. Щракнете върху диаграмата и след това щракнете върху раздела формат на лентата.

 2. Щракнете върху Ефекти на фигура, след което щракнете върху 3D завъртанеи след това върху Опции за 3D завъртане.

  Опции за 3D завъртане
 3. В екрана Форматиране на област за диаграма , в секцията за 3D завъртане направете следното:

  Екран "Форматиране на област за диаграма"
  1. За да промените завъртането, в полетата Завъртане X и Y завъртане въведете желания градус на завъртане.

  2. За да промените перспектива, в полето перспектива въведете степента на перспективата, който искате. Можете също да използвате Икона за тясна поле на преглед и Разширяване на икона на поле стрелките, за да ограничите или разширите поле на наблюдение.

Вж. също

Актуализиране на данните в съществуваща диаграма

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×