Промяна на начина, по който се подреждат контактите

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако имате много контакти, да получите малко създава административни вашия списък с контакти. Промяна на подредбата на вашите контакти могат да ви помогне да намерите кой ви трябва.

За да подредите вашите контакти, направете следното:

 1. Щракнете върху Хора.

  Щракнете върху "Хора"

 2. Щракнете върху Начало > Текущ изглед > списък.

 3. Щракнете върху заглавието на колона, която искате да подредите. За да се показват например контактите ви по азбучен ред на фамилията, щракнете върху Класирай като.

  Щракнете върху заглавието на колона, която искате да подредите.

Съвет: Ако имате възложени контакти различни цветови категории, можете да щракнете върху заглавието на колоната категории, за да подредите по този начин.

За да намерите определен контакт, Използвайте функцията за търсене на контакти.

Промяна на формата на имената на контактите ви

Възможно е не всички ваши контакти да са форматирани по един и същ начин, което може да значи, че няма да се покажат по очаквания начин, когато използвате колоната Класирай като. Например някои може да бъдат попълнени като "Собствено име, Фамилия", докато други да бъдат попълнени като "Фамилия, Собствено име". Ако контактите ви не са подредени така, както искате, опитайте следното:

 1. Щракнете върху Файл > Настройки на акаунт > Настройки на акаунт.

  Щракнете върху ''Файл'' > ''Настройки на акаунт'' > ''Настройки на акаунт''

 2. В раздела Адресни книги изберете адресната книга, за която искате да промените формата на имената, и след това щракнете върху Промени.

  Щракнете върху желаната адресна книга и след това върху ''Промени''

 3. Под Показвай имената по изберете Класирай като (Стоянов, Иван).

Забележка:  Ако имейлът ви е на сървър на Exchange, можете да промените формата на имената за вашите контакти в основния списък с контакти на Outlook и всички папки с контакти, които създадете, но не можете да променяте формата на имената в глобалния адресен списък (GAL). Тази адресна книга е настроена автоматично и е управлявана от администратор.

Промяна на формата на отделни имена на контакти

След като подредите списъка си с контакти, като използвате колоната Класирай като, един или два контакта може да не се показват по начина, по който искате. За да промените това как се форматира отделен контакт, направете следното:

 1. Щракнете двукратно върху контакта, който желаете да промените.

 2. В полето вдясно от Класирай като, щракнете върху падащата стрелка и изберете желания формат. Ако искате например Костадин Белишки да бъде въведен, като се използва форматът "Фамилия, Собствено име", изберете Белишки, Костадин от списъка.

  Щракнете върху полето вдясно от ''Класирай като'' и изберете формата, който искате

  Съвет:  Ако не виждате правилния формат, можете да въведете името в полето Класирай като, като използвате желания формат.

 3. Щракнете върху Запиши и затвори.

Ако искате вашия списък с контакти да се сортира по фамилните имена на вашите контакти, трябва да промените формата на показване на фамилно име, собствено име формат. След като промените формата на показване, все още да се наложи да промените отделно контактите, които не са били актуализирани с промяната на формата.

Промяна на фамилно име, собствено име формат

Можете да промените формата на името за контактите в главната папка на Microsoft Outlook контакт или всички папки с контакти, които създавате. Тези папки са изброени в адресна книга на Outlook. Обаче не можете да променяте формата на имената за имена в глобалния адресен списък (Гас). За повече информация за глобалния адресен списък, вижте защо не може да се променя формата на името за някои контакти? раздела по-долу.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Настройки на акаунт и после щракнете върху Настройки на акаунт.

  ''Настройки на акаунт'' в изгледа Backstage

 3. В раздела Адресни книги , в списъка име щракнете върху Адресна книга на Outlookи след това щракнете върху Промяна.

 4. Под Адресни книги на Outlookщракнете върху адресната книга, която искате да промените формата на показаните контакти за. Например, щракнете върху контакти: пощенска кутия – име на пощенска кутия.

 5. Под Показвай имената пощракнете върху Класирай като (Стоянов, Иван).

 6. Щракнете върху Затвори в диалоговите прозорци На адресната книга на Microsoft Outlook и Настройки на акаунт .

 7. Излезте и рестартирайте Outlook.

Промяна на отделни контакти към фамилно име, собствено име формат

След като промените формата на името за съществуващите контакти в адресната книга на Outlook, промяната се прилага за бъдещите записи, които създавате. Въпреки това понякога не всичките ви контакти се актуализират с промяната на формата. В тези случаи трябва да промените формата за всеки контакт.

 1. В " Контакти" щракнете двукратно върху контакт, който не се показва в фамилно име, собствено име формат.

 2. В отворен контакт, в полето Класирай като щракнете върху името в фамилно име, собствено име формат. Например щракнете върху Стоянов, Иван.

 3. В раздела контакт , в групата действия щракнете върху Запиши и затвори.

 4. Повторете това за всеки контакт, не се показва в правилния формат на името.

Забележки: 

 • Във визитка, Показвано име за имейл адреси е името, показани в редовете до, Яки СК на имейл съобщение, а също и в адресната книга, когато търсите контакт. Показвано име се създава въз основа на как въведете името на контакта в полето Пълно име .

 • Имена на фирми в полето фирма , които започват с автоматично се появяват под следващата дума в името. Например, Телефонна компания се показва като телефонна компания,.

Защо не може да се променя формата на името за някои контакти?

Контактите ви в папката с контакти на Outlook показва изграждат съдържанието на адресна книга на Outlook. Можете също да създадете и дайте име на други папки с контакти и във всяка от тези папки можете да промените формата на името. Обаче не можете да променяте формата за показване на имената в Microsoft Exchange Server глобален адресен списък (Гас). Форматът за имената в ГАС е зададено от администратора на вашата организация.

 • Глобален адресен списък (GAL)    За да покажете тази адресна книга, трябва да използвате акаунт за Microsoft Exchange Server. Глобалният адресен списък съдържа имената и имейл адресите на всеки във вашата организация. Глобалният адресен списък се конфигурира автоматично с акаунт за Exchange. Администраторът на Exchange или мрежовият администратор създава и поддържа глобалния адресен списък. Глобалният адресен списък също съдържа имейл адреси за външни контакти, списъци за разпространение, конферентни зали и оборудване.

 • Адресна книга на Outlook     Тази адресна книга не изисква да използвате акаунт за Exchange. Адресната книга на Outlook се създава автоматично и съдържа контактите във вашата папка по подразбиране Контакти , списъци, имейл адреси или номера на факс. Тези контакти се показват в диалоговия прозорец Адресна книга , когато щракнете върху Контакти в списъка Адресна книга .

  Ако създавате допълнителни папки с контакти, можете да зададете свойствата за всяка папка да включват контактите като част от адресната книга на Outlook.

Можете също да промените формата на името за други адресни книги, които създавате в Outlook. За повече информация вижте Добавяне или премахване на адресна книга.

За да видите всички налични адресни книги, щракнете върху Адресна книга на лентата с инструменти и след това щракнете върху стрелката надолу в списъка Адресна книга .

Всеки от вашите папки с контакти е посочен в списъка '' адресни книги.

Ако искате вашия списък с контакти да се сортира по фамилните имена на вашите контакти, трябва да промените формата на показване на фамилно име, собствено име формат. След като промените формата на показване, все още да се наложи да промените отделно контактите, които не са били актуализирани с промяната на формата.

Промяна на фамилно име, собствено име формат

Можете да промените формата на името за контактите в папката за основния Microsoft Office Outlook 2007 контакт или всички папки с контакти, които създавате. Тези папки са изброени в адресна книга на Outlook. Обаче не можете да променяте формата на имената за имена в глобалния адресен списък (Гас). За повече информация за глобалния адресен списък, вижте защо не може да се променя формата на името за някои контакти? раздела по-долу.

Забележка: Следната процедура изисква рестартиране на Outlook за промените да влязат в сила.

 1. В Outlook, в менюто инструменти щракнете върху Настройки на акаунт.

 2. В раздела Адресни книги , в списъка име щракнете върху Адресна книга на Outlookи след това щракнете върху Промяна.

  Вашите адресни книги се показват в раздела ''Адресни книги''

 3. Под Адресни книги на Outlookщракнете върху адресната книга, която искате да промените формата на показаните контакти за. Например, щракнете върху контакти: лични папки или контакти: пощенска кутия – име на пощенска кутия.

 4. Под Показвай имената пощракнете върху Класирай като (Стоянов, Иван).

  Избор на формат на име за записите във вашата адресна книга

 5. Щракнете върху Затвори два пъти.

 6. Затворете и рестартирайте Outlook.

 7. За да проверите промяната на формата, в Outlook, в менюто инструменти щракнете върху Опции.

 8. В раздела предпочитания под контакт и бележки, щракнете върху Опции за контакти.

 9. В полето Опции за контакти направете едно от следните неща:

  • Проверете фамилно, собствено в списъка по подразбиране "Класирай като" ред .

  • В списъка по подразбиране "Класирай като" ред щракнете върху фамилно, собствено.

 10. Щракнете върху OK два пъти.

Промяна на отделни контакти към фамилно име, собствено име формат

След като промените формата на името за съществуващите контакти в адресната книга на Outlook, промяната се прилага за бъдещите записи, които създавате. Въпреки това понякога не всичките ви контакти се актуализират с промяната на формата. В тези случаи трябва да промените формата за всеки контакт.

 1. В " Контакти" щракнете двукратно върху контакт, който не се показва в фамилно име, собствено име формат.

 2. В отворен контакт, в полето Класирай като в горния ляв раздел щракнете върху името в фамилно име, собствено име формат. Например щракнете върху Стоянов, Иван.

  Списъкът ''Класирай като'' в контакт

 3. В раздела контакт , в групата действия щракнете върху Запиши и затвори.

 4. Повторете това за всеки контакт, не се показва в правилния формат на името.

Забележки: 

 • Във визитка, Показвано име за имейл адреси е името, показани в редовете до, Яки СК на имейл съобщение, а също и в адресната книга, когато търсите контакт. Показвано име се създава въз основа на как въведете името на контакта в полето Пълно име .

 • Имена на фирми в полето фирма , които започват с автоматично се появяват под следващата дума в името. Например, Телефонна компания се показва като телефонна компания,.

Защо не може да се променя формата на името за някои контакти?

Контакти, показани в папката с контакти Outlook 2007 изграждат съдържанието на адресна книга на Outlook. Можете също да създадете и дайте име на други папки с контакти и във всяка от тези папки можете да промените формата на името. Обаче не можете да променяте формата за показване на имената в Microsoft Exchange глобален адресен списък (Гас). Форматът за имената в ГАС е зададено от администратора на вашата организация.

 • Глобален адресен списък (GAL)    За да покажете тази адресна книга, трябва да използвате акаунт за Microsoft Exchange Server. Глобалният адресен списък съдържа имената и имейл адресите на всеки във вашата организация. Глобалният адресен списък се конфигурира автоматично с акаунт за Exchange. Администраторът на Exchange или мрежовият администратор създава и поддържа глобалния адресен списък. Глобалният адресен списък също съдържа имейл адреси за външни контакти, списъци за разпространение, конферентни зали и оборудване.

 • Адресна книга на Outlook     Тази адресна книга не изисква да използвате акаунт за Exchange. Адресната книга на Outlook се създава автоматично и съдържа контактите във вашата папка по подразбиране Контакти , списъци, имейл адреси или номера на факс. Тези контакти се показват в диалоговия прозорец Адресна книга , когато щракнете върху Контакти в списъка Адресна книга .

  Ако създавате допълнителни папки с контакти, можете да зададете свойствата за всяка папка да включват контактите като част от адресната книга на Outlook.

Можете също да промените формата на името за други адресни книги, които създавате в Outlook. За повече информация вижте Добавяне или премахване на адресна книга.

За да видите всички налични адресни книги, щракнете върху Адресна книга на лентата с инструменти и след това щракнете върху стрелката под адресни книги.

Списък с адресни книги

Всеки от вашите папки с контакти е посочен в списъка '' адресни книги.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×