Преминаване към основното съдържание
Office

Промяна на мащаба на хоризонталната ос (на категориите) в диаграма

Хоризонталната (категорията) ос, известна още като оста x, на диаграма показва текстови етикети вместо числови интервали и предоставя по-малко опции за мащабиране, отколкото са налични за вертикална ос (на стойностите), известна още като оста y на диаграмата.

Можете обаче да укажете следните опции за осите:

 • Интервал между отметки и етикети

 • Поставяне на етикети

 • Ред, в който се показват категориите

 • Тип на оста (дата или ос на текста)

 • Поставянето на отметки

 • Point, където хоризонталната ос пресича вертикалната ос

За да промените мащаба на други оси в диаграмата, вижте Промяна на мащаба на вертикалната ос (на стойностите) в диаграма или Промяна на мащаба на оста на дълбочината (серия) в диаграма.

Забележка: Процедурата по-долу се отнася за Office 2013 и по-нови версии. Търсите стъпки за Office 2010?

 1. В диаграмата щракнете, за да изберете оста на категориите, която искате да промените, или направете следното, за да изберете оста от списъка с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете където и да е в диаграмата.

   Така се показва Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране и Формат.

  2. В раздела формат , в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката в полето най-отгоре, а след това щракнете върху хоризонталната ос (на категориите).

 2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

 3. В екрана Форматиране на ос направете някое от следните неща:

  Важно: Следните опции за мащабиране са налични само при избиране на оста на категориите.

  • За да обърнете реда на категориите, разгънете Опции за оситеи след това изберете квадратчето за отметка категории в обратен ред .

  • За да промените типа на оста на текст или ос на дати, разгънете Опции за оситеи след това под тип на остаизберете оста на текста или оста на датите. Точките за текст и данни са разпределени равномерно върху оста на текста. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на зададени интервали или базови единици, като например брой на дните, месеците или годините, дори ако датите в работния лист не са подредени или в една и съща основна единица.

   Забележка: Избрано по подразбиране автоматично избиране на базата на данни определя типа на оста, който е най-подходящ за вашия тип данни.

  • За да промените мястото, където искате да пресече оста на вертикалните (стойностите) оси, разгънете опции за остаи след това под вертикални осиизберете номер на категория и въведете желаното число в текстовото поле или изберете в максимална категория , за да укажете, че вертикалната ос (на стойностите) преминава оста на хоризонталната ос (на категориите) след последната категория на оста x.

  • За да промените интервала между отметките, разгънете отметкии след това в полето интервал между отметките въведете желаното от вас число.

   Забележка: Числото, което въвеждате, определя колко категории са показани между отметките.

  • За да промените разположението на отметките на осите, разгънете отметкии след това изберете някоя от опциите, които искате, в полетата главни и малки типове .

  • За да промените интервала между етикетите на осите, разгънете етикетии след това под интервал между етикетитеизберете Задаване на единица за интервал и въведете желаното число в текстовото поле.

   Съвет: Въведете 1, за да се показва етикет за всяка категория, 2 – за да се показва етикет за всяка втора категория, 3 – за да се показва етикет за всяка трета категория, и т. н.

  • За да промените разположението на етикетите на осите, разгънете етикетии след това в полето разстояние от оста въведете желаното от вас число.

   Съвет: Въведете по-малко число, за да разположите етикетите по-близко до оста. Въведете по-голямо число, ако искате да има повече разстояние между етикета и оста.

 1. В диаграма щракнете върху оста на категориите, която искате да промените, или направете следното, за да изберете оста от списъка с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете някъде в диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела формат , в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката до полето елементи на диаграма и след това щракнете върху хоризонталната ос (на категориите).

   Изображение на лентата

 2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

 3. В диалоговия прозорец Форматиране на ос , под Опции за оситенаправете едно или повече от следните неща:

  Важно: Следните опции за мащабиране са налични само при избиране на оста на категориите.

  • За да промените интервала между отметките, в полето интервал между отметките въведете желаното от вас число.

   Забележка: Числото, което въвеждате, определя колко категории са показани между отметките.

  • За да промените интервала между етикетите на осите, под Интервал между етикетите щракнете върху Задай единица за интервал и след това въведете желаното число в текстовото поле.

   Съвет: Въведете 1, за да се показва етикет за всяка категория, 2 – за да се показва етикет за всяка втора категория, 3 – за да се показва етикет за всяка трета категория, и т. н.

  • За да промените разположението на етикетите на осите, въведете желаното число в полето Разстояние на етикета от оста.

   Съвет: Въведете по-малко число, за да разположите етикетите по-близко до оста. Въведете по-голямо число, ако искате да има повече разстояние между етикета и оста.

  • За да обърнете реда на категориите, изберете квадратчето за отметка категории в обратен ред .

  • За да промените типа на оста на текст или ос на дати, под тип на остащракнете върху текстова ос или ос на датите. Точките за текст и данни са разпределени равномерно върху оста на текста. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на зададени интервали или базови единици, като например брой на дните, месеците или годините, дори ако датите в работния лист не са подредени или в една и съща основна единица.

   Забележка: Избрано по подразбиране автоматично избиране на базата на данни определя типа на оста, който е най-подходящ за вашия тип данни.

  • За да промените разположението на отметките и етикетите на осите, изберете коя да е от опциите, които искате, в полетата главни типове отметки, тип на второстепенните отметкии етикети на осите .

  • За да промените мястото, където искате да се пресече оста на вертикалните (стойностите) оси, под пресичане на вертикалната ос, щракнете върху номер на категорияи след това въведете желаното число в текстовото поле или щракнете върху максималната категория , за да укажете, че вертикалната ос (на стойностите) пресича оста на хоризонталната ос (на категориите) след последната категория на оста x.

Съвети: 

 • След като промените мащаба на оста, може също да поискате да промените начина, по който оста е форматирана. За повече информация вижте Промяна на показването на оси на диаграми.

 • Мащабирането не променя серията за застъпване или междина на серията между сериите от данни. За да промените припокриването на серията или ширината на междината, щракнете с десния бутон върху серия от данни и след това щракнете върху Форматиране на серия от данни. Под Опции на сериятаЗадайте настройките, които искате.

По подразбиране минималната и максималната стойности за мащаба на всяка ос в диаграмата се изчисляват автоматично. Можете обаче да персонализирате мащаба, за да отговаряте по-добре на нуждите ви. Например, ако всички точки от данни в таблицата с данни са между 60 и 90, може да поискате оста на стойностите (y) да има диапазон от 50 на 100 вместо 0 към 100. Когато оста на стойностите покрива много голям диапазон, можете също да промените оста на логаритмична скала (наричана също и скала за log).

 1. Тази стъпка се отнася само за Word for Mac: в менюто изглед щракнете върху оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата.

 3. В раздела формат щракнете върху хоризонтална ос (на категориите) в падащия списък и след това щракнете върху екран за форматиране.

 4. В екрана Форматиране на ос направете някое от следните неща:

  Важно: Следните опции за мащабиране са налични само при избиране на оста на категориите.

  • За да обърнете реда на категориите, разгънете Опции за оситеи след това изберете квадратчето за отметка категории в обратен ред .

  • За да промените типа на оста на текст или ос на дати, разгънете Опции за оситеи след това под тип на остаизберете оста на текста или оста на датите. Точките за текст и данни са разпределени равномерно върху оста на текста. Оста на датите показва дати в хронологичен ред на зададени интервали или базови единици, като например брой на дните, месеците или годините, дори ако датите в работния лист не са подредени или в една и съща основна единица.

   Забележка: Избрано по подразбиране автоматично избиране на базата на данни определя типа на оста, който е най-подходящ за вашия тип данни.

  • За да промените мястото, където искате да пресече оста на вертикалните (стойностите) оси, разгънете опции за остаи след това под вертикални осиизберете номер на категория и въведете желаното число в текстовото поле или изберете в максимална категория , за да укажете, че вертикалната ос (на стойностите) преминава оста на хоризонталната ос (на категориите) след последната категория на оста x.

  • За да промените интервала между отметките, разгънете отметкии след това в полето интервал между отметките въведете желаното от вас число.

   Забележка: Числото, което въвеждате, определя колко категории са показани между отметките.

  • За да промените разположението на отметките на осите, разгънете отметкии след това изберете някоя от опциите, които искате, в полетата главни и малки типове .

  • За да промените интервала между етикетите на осите, разгънете етикетии след това под интервал между етикетитеизберете Задаване на единица за интервал и въведете желаното число в текстовото поле.

   Съвет: Въведете 1, за да се показва етикет за всяка категория, 2 – за да се показва етикет за всяка втора категория, 3 – за да се показва етикет за всяка трета категория, и т. н.

  • За да промените разположението на етикетите на осите, разгънете етикетии след това в полето разстояние от оста въведете желаното от вас число.

   Съвет: Въведете по-малко число, за да разположите етикетите по-близко до оста. Въведете по-голямо число, ако искате да има повече разстояние между етикета и оста.

  • За да позиционирате етикета, разгънете етикетии изберете опция в падащото списъчно поле.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×