Промяна на езика, който Office използва в менютата и инструментите за проверка

В днешната глобална и мултикултурна икономика често откриваме потребители, които искат да работят на други езици. В тази статия ще ви покажем как да накарате Microsoft Word, PowerPoint или други приложения на Office да работят на езика или езиците, на които искате да работят.

Има три основни области в Microsoft Office, където може да искате да промените езика.

  • Редактиране е езикът, на който да въвеждате и редактирате вашето съдържание. Това основно определя езика, на който е настроена клавиатурата ви.

  • Инструменти за проверка извършват проверката на правописа и граматиката. Обикновено ще ги конфигурирате този език да е същият като езика за редактиране.

  • Потребителски интерфейс, който представлява всички бутони, менюта и контроли в Office. Това понякога се нарича език на показване.

Можете да зададете езикът на потребителския интерфейс и езикът за редактирането да са еднакви или можете да ги настроите да се различни, ако предпочитате. Може би искате вашите бутони и контроли да са на френски език, но трябва да въвеждате документи например на немски език.

Ако искате напълно да промените Office на друг език за постоянно, ще получите най-добри резултати, ако първо го зададете като език на показване по подразбиране в Windows. За повече информация как да направите това, вижте тази статия за Windows 10 или тази статия за Windows 7 или 8.

Редактиране и проверка

В произволно приложение на Office изберете Файл > Опции > Език.

Предпочитания за езика в Word 2013

Ако езикът вече се появява между езиците за редактиране, щракнете върху Задай по подразбиране. В противен случай изберете желания език от списъка Добавяне на допълнителни езици за редактиране, след което щракнете върху бутона Добави.

Ако клавиатурната подредба се показва като Разрешена, вече сте готови да редактирате, в противен случай щракнете върху мястото, където пише Не е разрешена и следвайте стъпките, за да я разрешите.

Ако езикът се показва като Инсталиран под Проверка, можете да продължите. В противен случай щракнете върху Не е инсталиран, и Office ще ви отведе до страница, където можете да изтеглите необходимия езиков спомагателен пакет за този език. Следвайте инструкциите на тази страница, за да изтеглите и инсталирате пакета, след което се върнете в диалоговия прозорец "Предпочитания за езика на Office", за да проверите, че сега е инсталиран.

Забележка: Ако използвате Office в Microsoft Store, щракването върху Не е инсталиран ще ви отведе до езиковите настройки за Windows, където можете да изберете желания език, а той ще се изтегли автоматично, ако е необходимо.

Език на показване

В произволно приложение на Office изберете Файл > Опции > Език.

Изберете езика на показване. Ако вече сте задали езикът ви на показване за Microsoft Windows да бъде езикът, на който искате Office да се показва, можете да оставите тази настройка на Съвпадение с Microsoft Windows. В противен случай изберете езика си и използвайте стрелките от дясната страна на диалоговия прозорец, за да преместите този език в горната част на списъка.

Забележка: Ако използвате Office в Microsoft Store и искате да промените езика за показване по подразбиране, отидете на настройките за Регион и език в Windows 10. Щракнете върху езика, който искате да зададете като език по подразбиране, и изберете Задай по подразбиране.

Ако езикът, който искате, не е наличен...

Изтеглете правилния езиков спомагателен пакет за езика, който искате да използвате, от тази страница: Езикови спомагателни пакети за Office. Езиковият спомагателен пакет съдържа инструменти за показване и проверка за повечето езици, но все още можете да изберете един език за показване и друг за редактиране.

Microsoft Office for Mac вече съдържа всички налични езици, така че няма нищо за изтегляне. За да конфигурирате Office да използва тези езици, изпълнете следните стъпки:

сива линия

Потребителски интерфейс – езикът на показване за Office for Mac следва езика, зададен за вашата операционна система.

Можете да конфигурирате това в OS X, като отидете в менюто Apple, изберете Предпочитания за системата > Език и регион и настроите желания от вас език да бъде основният ви език, като го плъзнете най-отгоре в списъка Предпочитани езици.

Ако езикът, който искате, не се показва, просто щракнете върху + и го добавете.

сива линия

Редактиране – за да промените езика за редактиране за този файл в Office for Mac, отидете на Инструменти > Език, изберете езика си и щракнете върху OK.

Език на Office for Mac по подразбиране

За да го направите език по подразбиране за всички нови документи, щракнете върху По подразбиране.

сива линия

Потребителски интерфейс и редактиране – езикът на показване и езикът на клавиатурата за Office за Android е същият, който е зададен за устройството. Можете да ги конфигурирате, като отидете на Настройки > Език и въвеждане.

сива линия

Проверка – на Android можете да промените езика за проверка в Word.

В Word на вашия телефон с Android докоснете иконата за редактиране Икона за редактиране в горната част на екрана и след това докоснете Проверка и език под Преглед.

В Word на вашия таблет с Android отидете на раздела Преглед и можете да изберете вашия език за проверка от лентата.

сива линия

Потребителски интерфейс и редактиране – езикът на показване и езикът на клавиатурата е същият, който е зададен за устройството. Вижте промяна на езика на вашия iPhone или iPad за инструкции.

сива линия

Проверка – на iOS можете да промените езика за проверка в Word.

В Word на вашия iPhone докоснете иконата за редактиране Икона за редактиране , докоснете Начало > Преглед > Инструменти за проверка и след това докоснете Език за проверка.

Във вашия документ, в раздела Преглед докоснете иконата за проверка на правописа Правописна проверка и след това докоснете Език за проверка.

Включване на правописа

сива линия

Потребителски интерфейс и редактиране – езикът на показване и езикът на клавиатурата за Office за Windows Mobile е същият, който е зададен за Windows.

сива линия

Проверка – на Windows Mobile можете да промените езика за проверка в Word.

Във вашия документ, в раздела Преглед можете да изберете езика за проверка от лентата.

сива линия

Потребителски интерфейс – най-добрият начин да зададете езика на показване в Office Online е да зададете езика в хоста, където се намират вашите документи. Обикновено това е OneDrive, SharePoint, Dropbox и др. Когато отворите документ от един от тези сайтове, Office Online ще използва езика на показване, на който е настроена тази услуга.

сива линия

За да зададете езика за инструментите за проверка във вашето приложение, отидете на Преглед > Правопис и граматика > Задаване на език за проверка.

Тази промяна ще засегне само текущия документ.

В раздела "Преглед" щракнете върху "Правописна проверка > Задаване на език за проверка"

Вж. също

Проверка на правописа и граматиката на друг език

Какви езици се поддържат в Office?

Превеждане на думи и документи на друг език в Word

Премахване на езици и шрифтове, които не използвате

Функции за езици "от дясно наляво"

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×