Промяна на езика, който Office използва в менютата и инструментите за проверка

В днешната глобална и мултикултурна икономика често откриваме потребители, които искат да работят на други езици. В тази статия ще ви покажем как да накарате Microsoft Word, PowerPoint или други приложения на Office да работят на езика или езиците, на които искате да работят.

Има три основни области в Microsoft Office, където може да искате да промените езика.

 • Редактиране е езикът, на който да въвеждате и редактирате вашето съдържание. Това основно определя езика, на който е настроена клавиатурата ви.

 • Инструменти за проверка извършват проверката на правописа и граматиката. Обикновено ще ги конфигурирате този език да е същият като езика за редактиране.

 • Потребителски интерфейс, който представлява всички бутони, менюта и контроли в Office. Това понякога се нарича език на показване.

Можете да зададете езикът на потребителския интерфейс и езикът за редактирането да са еднакви или можете да ги настроите да се различни, ако предпочитате. Може би искате вашите бутони и контроли да са на френски език, но трябва да въвеждате документи например на немски език.

Забележка: Ако искате напълно да промените Office на друг език за постоянно, ще получите най-добри резултати, ако първо го зададете като език на показване по подразбиране в Windows. За повече информация как да направите това, вижте тази статия за Windows 10 или тази статия за Windows 7 или 8.

В Office езиковите опции са в диалоговия прозорец Задаване на предпочитанията за езика на Office. Езиците за показване и за помощта могат да се задават поотделно. Можете например да зададете всичко да съответства на езика на вашата операционна система или можете да използвате комбинация от езици за операционната система, редактирането, показването и помощта.

Редактиране и проверка

 1. В произволно приложение на Office изберете Файл > Опции > Език.

  Диалоговият прозорец, където можете да добавяте, избирате или да премахвате езика на Office, използван за редактиране и инструментите за проверка.
 2. Ако езикът вече се появява между езиците за редактиране, щракнете върху Задай по подразбиране. В противен случай изберете желания език от списъка Добавяне на допълнителни езици за редактиране, след което щракнете върху бутона Добави. В списъка с езици за редактиране ще се покаже новият език.

Ако в Клавиатурна подредба се показва като Разрешена, вече сте готови да редактирате. Ако се показва като Не е разрешена в колоната Клавиатурна подредба, следвайте стъпките, за да я разрешите.

 1. Щракнете върху връзката Не е разрешена.

 2. В диалоговия прозорец Добавяне на езици щракнете върху Добавяне на език, изберете своя език от списъка и след това щракнете върху Добави.

 3. Затворете диалоговия прозорец Добавяне на езици. Езикът трябва да се показва като Разрешен под Клавиатурна подредба в секцията Избор на езици за редактиране.

Ако езикът се показва като Инсталиран под Проверка, можете да продължите. В противен случай щракнете върху Не е инсталиран, и Office ще ви отведе до страница, където можете да изтеглите необходимия езиков спомагателен пакет за този език. Следвайте инструкциите на тази страница, за да изтеглите и инсталирате пакета, след което се върнете в диалоговия прозорец "Предпочитания за езика на Office", за да проверите, че сега е инсталиран.

Забележка: Ако използвате Office в Microsoft Store, щракването върху Не е инсталиран ще ви отведе до езиковите настройки за Windows, където можете да изберете желания език, а той ще се изтегли автоматично, ако е необходимо.

Езици за показване и за помощта

В произволно приложение на Office изберете Файл > Опции > Език.

Диалоговият прозорец, който ви позволява да изберете езика, който Office ще използва за бутоните, менютата и помощта.

Ако вече сте задали езикът ви на показване за Microsoft Windows да бъде езикът, на който искате Office да се показва, можете да оставите тази настройка на Съвпадение с Microsoft Windows. В противен случай изберете езика си и щракнете върху Задай по подразбиране, за да преместите този език най-отгоре в списъка. Езикът, който е посочен първо, е този, който Office ще използва за менютата и бутоните.

Забележка: Ако използвате Office в Microsoft Store и искате да промените езика за показване по подразбиране, отидете на настройките за Регион и език в Windows 10. Щракнете върху езика, който искате да зададете като език по подразбиране, и изберете Задай по подразбиране.

Повторете, за да конфигурирате своя език за помощта, ако искате.

Ако езикът, който искате, не е наличен...

Изтеглете правилния езиков спомагателен пакет за езика, който искате да използвате, от тази страница: Езикови спомагателни пакети за Office. Езиковият спомагателен пакет съдържа инструменти за показване и проверка за повечето езици, но все още можете да изберете един език за показване и друг за редактиране.

Microsoft Office for Mac вече съдържа всички налични езици, така че няма нищо за изтегляне. За да конфигурирате Office да използва тези езици, изпълнете следните стъпки:

сива линия

Потребителски интерфейс – езикът на показване за Office for Mac следва езика, зададен за вашата операционна система.

Можете да конфигурирате това в OS X, като отидете в менюто Apple, изберете Предпочитания за системата > Език и регион и настроите желания от вас език да бъде основният ви език, като го плъзнете най-отгоре в списъка Предпочитани езици.

Ако езикът, който искате, не се показва, просто щракнете върху + и го добавете.

Вероятно ще трябва да рестартирате приложението си на Office, за да влезе в сила тази промяна.

сива линия

Редактиране – за да промените езика за редактиране за този файл в Office for Mac, отидете на Инструменти > Език, изберете езика си и щракнете върху OK.

Език на Office for Mac по подразбиране

За да го направите език по подразбиране за всички нови документи, щракнете върху По подразбиране.

сива линия

Потребителски интерфейс и редактиране – езикът на показване и езикът на клавиатурата за Office за Android е същият, който е зададен за устройството. Можете да ги конфигурирате, като отидете на Настройки > Език и въвеждане.

сива линия

Проверка – на Android можете да промените езика за проверка в Word.

В Word на вашия телефон с Android докоснете иконата за редактиране Икона за редактиране в горната част на екрана и след това докоснете Проверка и език под Преглед.

В Word на вашия таблет с Android отидете на раздела Преглед и можете да изберете вашия език за проверка от лентата.

сива линия

Потребителски интерфейс и редактиране – езикът на показване и езикът на клавиатурата е същият, който е зададен за устройството. Вижте промяна на езика на вашия iPhone или iPad за инструкции.

сива линия

Проверка – на iOS можете да промените езика за проверка в Word.

В Word на вашия iPhone докоснете иконата за редактиране Икона за редактиране , докоснете Начало > Преглед > Инструменти за проверка и след това докоснете Език за проверка.

Във вашия документ, в раздела Преглед докоснете иконата за проверка на правописа Правописна проверка и след това докоснете Език за проверка.

Включване на правописа

сива линия

Потребителски интерфейс и редактиране – езикът на показване и езикът на клавиатурата за Office за Windows Mobile е същият, който е зададен за Windows.

сива линия

Проверка – на Windows Mobile можете да промените езика за проверка в Word.

Във вашия документ, в раздела Преглед можете да изберете езика за проверка от лентата.

сива линия

Потребителски интерфейс – най-добрият начин да зададете езика на показване в Office Online е да зададете езика в хоста, където се намират вашите документи. Обикновено това е OneDrive, SharePoint, Dropbox и др. Когато отворите документ от един от тези сайтове, Office Online ще използва езика на показване, на който е настроена тази услуга.

сива линия

За да зададете езика на инструментите за проверка във вашето приложение, отидете на Прегледраздел > Правопис и граматика > Задаване на език за проверка. В OneNote Online това може да намерите в раздел "Начало".

В раздела "Преглед" щракнете върху "Правописна проверка > Задаване на език за проверка"

Неща, които трябва да знаете

 • Тази промяна ще окаже влияние само за напред в документа.

 • За да приложите тази промяна към съществуващ текст в документа, натиснете CTRL+A, за да изберете целия съществуващ текст, след което задайте езика за проверка чрез стъпките по-горе.

 • Тази промяна засяга само текущия документ. За следващите документи ще трябва да повторите тези стъпки.

Вж. също

Проверка на правописа и граматиката на друг език

Какви езици се поддържат в Office?

Превеждане на текст на друг език

Премахване на езици и шрифтове, които не използвате

Функциите за езиците с писане от дясно наляво

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×