Промяна на вида на таблица

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да приложите или промените стил, граница или цвят за таблица във вашата презентация. Можете например да приложите или изчистите стил на таблица (или "Бърз стил"), да изтриете линии от клетка, ред или колона, да промените границата на таблицата или да промените цвета на фона на таблица.

В тази статия

Прилагане на стил на таблица

Премахване на стил на таблица

Изтриване на линия от клетка, ред или колона

Добавяне или промяна на граница на таблица

Добавяне или промяна на цвета на фона на таблица

Прилагане на стил на таблица

Стилът на таблица (или бърз стил) е комбинация от различни опции за форматиране, включително комбинации от цветове, извлечени от цветове на тема на презентацията. Всяка таблица, която добавяте, има автоматично приложен към нея стил на таблица.

 1. Изберете таблицата, която искате да приложите нов или различен стил на таблица.

 2. Отидете на проектиране > Стилове на таблици и щракнете върху стила на таблица, която искате. За да видите още стилове на таблица, щракнете върху още бутон Изображение на бутон .

  показва стилове на таблици в PowerPoint

  Забележка : За да промените външния вид на текст в таблица, отидете на Начало >шрифт, или щракнете върху таблицата и след това отидете до проектиране >Инструменти за таблица > Стилове на WordArt.

Най-горе на страницата

Премахване на стил на таблица

За да премахнете стил на таблица, отидете на проектиране > Инструменти за таблица > още Изображение на бутон и след това щракнете върху Изчисти таблицата.

Изтриване на линия от клетка, ред или колона

 1. Отидете на проектиране > инструменти за таблица. В групата Очертаване на граници щракнете върху гума.

  Показалецът ще се промени на гума Гума, използвана за начертаване на таблици .

 2. Щракнете върху линията, която искате да изтриете, за да я премахнете. Когато сте готови, щракнете извън таблицата.

Най-горе на страницата

Добавяне или промяна на граница на таблица

 1. Изберете клетките на таблицата, която искате да добавите граница (или промяна на границата на).

 2. Отидете на проектиране > инструменти за таблица. Изберете една от следните неща, в групата Очертаване на граници :

  • Използвайте Цвят на перото , за да промените цвета на границата.

   Ако искате още опции за цвят, щракнете върху Още цветове на границии след това или да щракнете върху цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор на цветове по избор и цветове в раздела стандартни не се актуализират, ако по-късно промените документа тема.

  • Използвайте Дебелина на перото , за да промените дебелината на границата.

  • Използвайте Стил на перото , за да промените стила на линията на границата.

 3. За да приложите към таблицата цвят, дебелина или стил на линия, които сте избрали в стъпка 2, направете едно следните неща:

  • Докато показалецът все още изглежда като молив Молив, използван за чертане на таблици , щракнете върху границите, които искате да промените.

Отидете на проектиране > Инструменти за таблица >Стилове на таблици > границии след това щракнете върху опцията за граница, която искате да промените.

Съвет : Можете да използвате гума да изтриете границите между клетките на таблицата. Под проектиране > Инструменти за таблица, в групата Очертаване на граници щракнете върху гумаили натиснете и задръжте SHIFT, докато показалецът е молив Молив, използван за чертане на таблици и след това щракнете върху границите, които искате да изтриете.

Най-горе на страницата

Добавяне или промяна на фона на таблица

Можете да добавите или промените цвета на фона за цялата таблица. Цветът на фона се показва под всеки цвят на запълване, приложен към клетките от таблицата.

 1. Щракнете върху клетка в таблицата.

 2. Отидете на проектиране > Инструменти за таблицаи след това в групата Стилове на таблици , щракнете върху стрелката до оцветяванеи след това посочете Таблица фон.

 3. Щракнете върху желания от вас цвят или, за да изберете без цвят, щракнете върху Без запълване.

  За да промените към цвят, който не е показан в списъка Цветове за тема, щракнете върху Още цветове и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или пригответе ваш собствен цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Най-горе на страницата

В тази статия

Прилагане на нов или различен стил на таблица

Изчистване на стил от таблица

Изтриване на линия от клетка, ред или колона

Добавяне или промяна на граница на таблица

Добавяне или промяна на цвета на фона на таблица

Да добавяте или изтривате редове или колони, вижте Добавяне или изтриване на таблица редове и колони. За да обедините, разделяне или изтриване на клетки, вижте обединяване, разделяне, или изтриване на клетки на таблицата.

Прилагане на нов или различен стил на таблица

Стилът на таблица (или бърз стил) е комбинация от различни опции за форматиране, включително комбинации от цветове извлечени от цветове на тема на презентацията. Всяка таблица, която добавяте, има автоматично приложен към нея стил на таблица. Миниатюри на стиловете на таблица се виждат в галерията Бързи стилове в групата Стилове на таблица. Когато поставите показалеца върху миниатюра на бърз стил, можете да видите как бързият стил влияе на вашата таблица.

миниатюри на стилове на таблица
Миниатюри на стилове на таблица
 1. Щракнете върху таблицата, към която искате да приложите нов или различен стил на таблица.

 2. Под Инструменти за таблицав раздела проектиране , в групата Стилове на таблици , щракнете върху стила на таблица, която искате. За да видите още стилове на таблица, щракнете върху още бутон Изображение на бутон .

  Когато поставите показалеца върху миниатюра на бърз стил, ще видите как бързият стил влияе на вашата таблица.

  Забележки : 

  • Текстът в таблиците не се появява в раздела Структура (в най-левия екран на програмния прозорец, в нормален изглед). Само текстът в контейнери се вижда в раздела Структура.

  • За да промените външния вид на текста в клетките на таблица или в цялата таблица, изберете опциите от раздела Начало в групата Шрифт или опциите от Инструменти за таблица от раздела Проектиране в групата Стилове на WordArt.

Най-горе на страницата

Изчистване на стил от таблица

 • За да премахнете стил на таблица, под Инструменти за таблица, в раздела проектиране , в групата Стилове на таблици , щракнете върху още бутон Изображение на бутон и след това щракнете върху Изчисти таблицата.

Изтриване на линия от клетка, ред или колона

 1. Под Инструменти за таблица, в раздела Проектиране, в групата Очертаване на граници щракнете върху Гума или натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато е активен Инструмент за рисуване.

  Показалецът се променя на гума Гума, използвана за начертаване на таблици .

 2. Щракнете върху линията, която искате да изтриете.

 3. Когато завършите изтриването на линиите, щракнете извън таблицата.

Най-горе на страницата

Добавяне или промяна на граница на таблица

 1. Изберете клетките от таблицата, за които искате да добавите или промените граница на таблица.

 2. В Инструменти за таблица в раздела Проектиране, в групата Очертаване на граници направете едно или няколко от следните неща:

  • За да промените цвета на границата, щракнете върху стрелката до Цвят на перото и след това щракнете върху желания от вас цвят.

   За да промените цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове за граница, и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или смесете свой цвят в раздела По избор. Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

  • За да промените дебелината на границата, щракнете върху стрелката до Дебелина на перото и след това щракнете върху желаната от вас дебелина на линията.

  • За да промените стила на линията на границата, щракнете върху стрелката до Стил на перо и след това щракнете върху стила на линия, който желаете.

 3. За да приложите към таблицата цвят, дебелина или стил на линия, които сте избрали в стъпка 2, направете едно следните неща:

  • Докато показалецът все още изглежда като молив Молив, използван за чертане на таблици , щракнете върху границите, които искате да промените.

  • В Инструменти за таблица, раздел Проектиране, в групата Стилове на таблица щракнете върху Граници и след това щракнете върху опцията за граница, която искате да промените.

Съвет : Можете да използвате гума да изтриете границите между клетките на таблицата. Под Инструменти за таблица, в раздела проектиране , в групата Очертаване на граници щракнете върху гумаили натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато показалецът е молив Молив, използван за чертане на таблици и след това щракнете върху границите, които искате да изтриете.

Най-горе на страницата

Добавяне или промяна на цвета на фона на таблица

Можете да добавите или промените фоновия цвят за цяла таблица. Фоновият цвят се появява под цвета за запълване, приложен към клетките от таблицата.

 1. Щракнете върху клетка в таблицата.

 2. От Инструменти за таблица, в раздела Проектиране, в групата Стилове за таблица щракнете върху стрелката до Оцветяване и след това посочете Фон на таблица.

 3. Щракнете върху желания от вас цвят или, за да изберете без цвят, щракнете върху Без запълване.

  За да промените към цвят, който не е показан в списъка Цветове за тема, щракнете върху Още цветове и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или пригответе ваш собствен цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Най-горе на страницата

В тази статия

Промяна на стил на таблица

Промяна на опции за стил на таблица

Добавяне или промяна на граница на таблица

Добавяне или промяна на запълване на клетка от таблица

Добавяне или промяна на цвета на фона на таблица

Добавяне или промяна на ефект за клетка на таблица

Добавяне или промяна на ефект на таблица

Изтриване на запълване от таблица или клетка от таблица

Изтриване на ефект от таблица или клетка от таблица

За повече информация за разпространение на данни в клетки на таблица, включително разделяне на клетки и обединяването на клетки вижте Добавяне или изтриване на таблица на редове, колони или клетки.

Промяна на стила на таблица

Стилът на таблица (или бърз стил) е комбинация от различни опции за форматиране, включително комбинации от цветове извлечени от цветове на тема на презентацията. Всяка таблица, която добавяте, има автоматично приложен към нея стил на таблица. Миниатюри на стиловете на таблица се виждат в галерията Бързи стилове в групата Стилове на таблица. Когато поставите показалеца върху миниатюра на бърз стил, можете да видите как бързият стил влияе на вашата таблица.

 1. Щракнете върху таблицата, към която искате да приложите друг стил на таблица.

 2. Под Инструменти за таблицав раздела проектиране , в групата Стилове на таблици , щракнете върху стила на таблица, която искате. За да видите още стилове на таблица, щракнете върху още бутон Изображение на бутон .

  За да изчистите по подразбиране или друг стил на таблица, щракнете върху още бутон Изображение на бутон и след това щракнете върху Изчистване на таблица.

  Съвет : За да направите даден стил на таблица стил по подразбиране за всички нови таблици, които създавате, щракнете с десния бутон върху стила на таблица и след това върху Задай по подразбиране в контекстното меню.

  Забележки : 

Най-горе на страницата

Промяна на опциите за стил на таблица

Можете да приложите стил на таблица към конкретни части от вашата таблица, като изберете опции в групата Опции за стил на таблица.

 1. Щракнете върху таблицата, за която искате да промените опциите за стил на таблица.

 2. От Инструменти за таблица в раздела Проектиране, в групата Опции за стил на таблица, направете едно от следните неща:

  Раздел ''Инструменти за таблица'', ''Проектиране''

  • За да подчертаете първия ред от таблицата, поставете отметка в квадратчето Заглавен ред.

  • За да подчертаете последния ред от таблицата, поставете отметка в квадратчето Сумарен ред.

  • За да получите редове с редуващ се цвят, поставете отметка в квадратчето Лентови редове.

  • За да подчертаете първата колона от таблицата, поставете отметка в квадратчето Първа колона.

  • За да подчертаете последната колона от таблицата, поставете отметка в квадратчето Последна колона.

  • За да получите редуващи се лентови колони, поставете отметка в квадратчето Лентова колона.

Най-горе на страницата

Добавяне или промяна на граница на таблица

 1. Изберете клетките от таблицата, за които искате да добавите или промените граница на таблица.

 2. В Инструменти за таблица в раздела Проектиране, в групата Очертаване на граници направете едно или няколко от следните неща:

  Раздел ''Инструменти за таблица'', ''Проектиране''

  • За да промените цвета на границата, щракнете върху стрелката до Цвят на перото и след това щракнете върху желания от вас цвят.

   За да промените цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове за граница, и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или смесете свой цвят в раздела По избор. Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

  • За да промените дебелината на границата, щракнете върху стрелката до Дебелина на перото и след това щракнете върху желаната от вас дебелина на линията.

  • За да промените стила на линията на границата, щракнете върху стрелката до Стил на перо и след това щракнете върху стила на линия, който желаете.

 3. За да приложите към таблицата цвят, дебелина или стил на линия, които сте избрали в стъпка 2, направете едно следните неща:

  • Докато показалецът все още изглежда като молив Молив, използван за чертане на таблици , щракнете върху границите, които искате да промените.

  • В Инструменти за таблица, раздел Проектиране, в групата Стилове на таблица щракнете върху Граници и след това щракнете върху опцията за граница, която искате да промените.

Съвет : Можете да използвате гума да изтриете границите между клетките на таблицата. Под Инструменти за таблица, в раздела проектиране , в групата Очертаване на граници щракнете върху гумаили натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато показалецът е молив Молив, използван за чертане на таблици и след това щракнете върху границите, които искате да изтриете.

Най-горе на страницата

Добавяне или промяна на запълване на клетка от таблица

Запълването е вътрешността на клетка. Когато добавяте или променяте цвета на запълване на клетка от таблица, можете да добавите и текстура, картина или преливане към запълването. Преливането е постепенно изменение на цветове и оттенъци, обикновено от един цвят към друг или от един оттенък към друг на същия цвят.

 1. Изберете клетките от таблицата, към които искате да добавите запълване.

 2. От Инструменти за таблица в раздела Проектиране, в групата Стилове на таблица, щракнете върху стрелката до Оцветяване и направете едно от следните неща:

  Раздел ''Инструменти за таблица'', ''Проектиране''

  • За да добавите или промените цвят за запълване, щракнете върху желания от вас цвят или, ако не искате цвят, щракнете върху Без запълване.

   За да промените цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове за запълване и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни или смесете свой цвят в раздела По избор. Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

  • За да добавите или промените картина за запълване, щракнете върху Картина, намерете папката, която съдържа картината, която искате да използвате, щракнете върху файла с картината и след това върху Вмъкни.

   Когато добавяте картина като ефект на запълване, той се преоразмерява, за да се побере в клетката и може да бъде изкривено. За да елиминирате деформиране, можете да преоразмерите клетката или таблицата.

  • За да добавите или промените преливане при запълване, посочете Градиент и след това щракнете върху варианта, който желаете.

   За да персонализирате преливането, щракнете върху Още градиенти и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да добавите или промените текстура за запълване, посочете Текстура и след това щракнете върху текстурата, която желаете.

   За да персонализирате текстурата, щракнете върху Още текстури и след това изберете желаните от вас опции.

Най-горе на страницата

Добавяне или промяна на фонов цвят за таблица

Можете да добавите или промените фоновия цвят за цяла таблица. Фоновият цвят се появява под цвета за запълване, приложен към клетките от таблицата.

 1. Щракнете върху клетка в таблицата.

 2. От Инструменти за таблица, в раздела Проектиране, в групата Стилове за таблица щракнете върху стрелката до Оцветяване и след това посочете Фон на таблица.

  Раздел ''Инструменти за таблица'', ''Проектиране''

 3. Щракнете върху желания от вас цвят или, за да изберете без цвят, щракнете върху Без запълване.

  За да промените цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове за запълване и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни или смесете свой цвят в раздела По избор. Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Най-горе на страницата

Добавяне или промяна на ефект за клетка от таблица

Забележка : Ефектите Сянка и Отражение могат да се прилагат само към цяла таблица, а не към отделни клетки от таблица.

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите ефект към някои от клетките в таблицата, изберете клетките, към които искате да добавите ефект.

  • За да приложите ефект към всички клетки в таблица, щракнете с десния бутон върху клетка от таблицата и след това върху Избор на таблица в контекстното меню.

 2. От Инструменти за таблица в раздела Проектиране, в групата Стилове за таблица щракнете върху Ефекти.

  Раздел ''Инструменти за таблица'', ''Проектиране''

 3. За да добавите или промените ръб, посочете Релефна рамка на клетка и след това изберете желаната от вас релефна рамка.

Най-горе на страницата

Добавяне или промяна на ефект на таблица

 1. Щракнете върху таблицата, към която искате да добавите ефект.

 2. От Инструменти за таблица в раздела Проектиране, в групата Стилове на таблица, щракнете върху Ефекти и направете едно от следните неща:

  Раздел ''Инструменти за таблица'', ''Проектиране''

  • За да добавите или промените сянка, посочете Сянка и след това изберете сянката, която желаете.

   За да персонализирате сянката, щракнете върху Опции за сенки и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да добавите или промените отражение, посочете Отражение и след това изберете варианта, който желаете.

Най-горе на страницата

Изтриване на запълване от таблица или клетка от таблица

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да изберете таблицата, щракнете с десния бутон върху клетка от таблицата и след това върху Избор на таблица в контекстното меню.

  • За да изберете част от таблицата, изберете клетките, от които искате да изтриете запълването.

 2. От Инструменти за таблица в раздела Проектиране, в групата Стилове на таблица щракнете върху Оцветяване и направете едно от следните неща:

  • За да изтриете цвят на запълване, картина или текстура, щракнете върху Без запълване.

  • За да изтриете преливане на запълване, посочете Градиент и след това щракнете върху Без градиент.

  • За да изтриете запълване на фона на таблица, посочете Фон на таблица и след това щракнете върху Без запълване.

Най-горе на страницата

Изтриване на ефект от таблица или клетка от таблица

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да изберете таблицата, щракнете с десния бутон върху клетка от таблицата и след това върху Избор на таблица в контекстното меню.

  • За да изберете част от таблицата, изберете клетките, от които искате да изтриете запълването.

 2. От Инструменти за таблица в раздела Проектиране, в групата Стилове на таблица, щракнете върху Ефекти и направете едно от следните неща:

  • За да изтриете ръб от клетка в таблицата или от таблицата, посочете Релефна рамка на клетка и след това щракнете върху Без релефна рамка.

  • За да изтриете сянка от таблицата, посочете Сянка и след това щракнете върху Без сянка.

  • За да изтриете отражение от таблицата, посочете Отражение и след това щракнете върху Без отражение.

   Забележка : Ако сте добавили няколко отделни ефекта, повторете стъпка 2 по-горе, за да изтриете всички ефекти.

Съвет : За да промените външния вид на текст в клетки от таблица или в цялата таблица, изберете желаните от вас опции от Инструменти за таблица, в групата Проектиране, в групата WordArt стилове или от раздела Начало, в групата Шрифт.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×