Промяна на вида на таблица

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да приложите или промените стил, граница или цвят на таблица във вашата презентация. Например можете да приложите изчистване на стил на таблица (или бързи стилове), изтрива линии от клетка, ред или колона, промяна на границата на таблицата или промяна на цвета на фона на таблица.

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

Стилът на таблица (или бърз стил) е комбинация от различни опции за форматиране, включително комбинации от цветове, извлечени от цветове на тема на презентацията. Всяка таблица, която добавяте, има автоматично приложен към нея стил на таблица.

 1. Изберете таблицата, която искате да приложите нов или различен стил на таблица.

 2. Изберете инструменти за таблица / дизайн раздел на лентата и след това изберете стила на таблица, която искате. За да видите още стилове на таблица, щракнете върху още падащата стрелка Бутон "Още" от дясната страна на галерията Таблични стилове .

  показва стилове на таблици в PowerPoint

  Забележка: За да промените външния вид на текст в таблица, отидете на Начало >шрифт, или щракнете върху таблицата и след това изберете инструменти за таблица / дизайн раздела и изберете от Стилове на WordArt.

Най-горе на страницата

За да премахнете стил на таблица, изберете инструменти за таблица / дизайн в лентата. След това изберете още падащата стрелка Бутон "Още" от дясната страна на галерията Таблични стилове и изберете Изчисти таблицата в дъното.

 1. Изберете инструменти за таблица / дизайн в лентата. В групата Очертаване на граници щракнете върху гума.

  Показалецът се променя на гума Гума, използвана за начертаване на таблици .

 2. Щракнете върху линията, която искате да изтриете, за да я премахнете. Когато сте готови, щракнете извън таблицата.

Най-горе на страницата

 1. Изберете клетките на таблицата, която искате да добавите граница (или промяна на границата на).

 2. Изберете инструменти за таблица / дизайн в лентата. Изберете една от следните неща, в групата Очертаване на граници :

  • Използвайте Цвят на перото , за да промените цвета на границата.

   Ако искате още опции за цвят, щракнете върху Още цветове на границии след това или щракнете върху цвета, който искате, в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор на цветове по избор и цветове в раздела стандартни не се актуализират, ако ви по-късно промените документа тема.

  • Използвайте Дебелина на перото , за да промените дебелината на границата.

  • Използвайте Стил на перото , за да промените стила на линията на границата.

 3. За да приложите към таблицата цвят, дебелина или стил на линия, които сте избрали в стъпка 2, направете едно следните неща:

  • Докато показалецът все още изглежда като молив Молив, използван за чертане на таблици , щракнете върху границите, които искате да промените.

Отидете на Инструменти за таблица >проектиране > стилове на таблици > границии след това щракнете върху опцията за граница, която искате да промените.

Съвет: Можете да използвате гума да изтриете границите между клетките на таблицата. Под проектиране > Инструменти за таблица, в групата Очертаване на граници щракнете върху гумаили натиснете и задръжте Shift, докато показалецът е молив Молив, използван за чертане на таблици и след това щракнете върху границите, които искате да изтриете.

Най-горе на страницата

Можете да добавите или промените цвета на фона за цялата таблица. Цветът на фона се показва под всеки цвят на запълване, приложен към клетките от таблицата.

 1. Щракнете върху клетка в таблицата.

 2. Отидете на Инструменти за таблица> проектиранеи след това в групата Стилове на таблици , щракнете върху стрелката до оцветяванеи след това посочете Таблица фон.

 3. Щракнете върху желания от вас цвят или, за да изберете без цвят, щракнете върху Без запълване.

  За да промените към цвят, който не е показан в списъка Цветове за тема, щракнете върху Още цветове и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или пригответе ваш собствен цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Най-горе на страницата

Можете да приложите или промените стил, граница или цвят на таблица във вашата презентация. Например можете да приложите изчистване на стил на таблица (или бързи стилове), изтрива линии от клетка, ред или колона, промяна на границата на таблицата или промяна на цвета на фона на таблица.

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

Стил на таблица (или бързи стилове) представлява комбинация от различни опции за форматиране, включително комбинации на цветове, които са получени от цветове на тема на презентацията. Всяка таблица, която добавяте е стил на таблица, приложена към нея автоматично. Миниатюри на стилове на таблици се показват в галерията с Бързи стилове в групата Стилове на таблици . Когато поставите показалеца върху миниатюра на бърз стил, можете да видите как бързият стил влияе на вашата таблица.

Миниатюри на стилове на таблица
Миниатюри на стилове на таблица
 1. Щракнете върху таблицата, към която искате да приложите нов или различен стил на таблица.

 2. Под Инструменти за таблицав раздела проектиране , в групата Стилове на таблици , щракнете върху стила на таблица, която искате. За да видите още стилове на таблица, щракнете върху още бутон Бутон "Още" .

  Когато поставите показалеца над миниатюра на бърз стил, можете да видите как бързият стил влияе на вашата таблица.

  Забележки: 

  • Текст в таблици не се показва в раздела структура (в най-левия екран в прозореца на програмата, в нормален изглед). Само текст в текстов контейнери се появява в раздела структура .

  • За да промените външния вид на текст в клетките на таблицата или цялата таблица, изберете опциите в раздела Начало , в групата шрифт или опциите под Инструменти за таблица, в раздела проектиране , в групата Стилове на WordArt.

Най-горе на страницата

 • За да премахнете стил на таблица, под Инструменти за таблица, в раздела проектиране , в групата Стилове на таблици , щракнете върху още бутон Бутон "Още" и след това щракнете върху Изчисти таблицата.

 1. Под Инструменти за таблица, в раздела Проектиране, в групата Очертаване на граници щракнете върху Гума или натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато е активен Инструмент за рисуване.

  Показалецът се променя на гума Гума, използвана за начертаване на таблици .

 2. Щракнете върху линията, която искате да изтриете.

 3. Когато сте готови, изтриването на линиите, щракнете извън таблицата.

Най-горе на страницата

 1. Изберете клетките от таблицата, за които искате да добавите или промените граница на таблица.

 2. Под Инструменти за таблица, в раздела Проектиране, в групата Очертаване на граници направете едно или няколко от следните неща:

  • За да промените цвета на границата, щракнете върху стрелката до цвят на перотои след това щракнете върху желания цвят.

   За да промените цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове на граница и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или комбинирайте свой цвят в раздела По избор. Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

  • За да промените дебелината на границата, щракнете върху стрелката до Дебелина на перото и след това щракнете върху желаната от вас дебелина на линията.

  • За да промените стила на линията на границата, щракнете върху стрелката до Стил на перото и след това щракнете върху стила на линия, който желаете.

 3. За да приложите към таблицата цвят, дебелина или стил на линия, които сте избрали в стъпка 2, направете едно следните неща:

  • Докато показалецът все още изглежда като молив _z0z_, щракнете върху границите, които искате да промените.

  • Под Инструменти за таблица, в раздела проектиране , в групата Стилове на таблица щракнете върху границии след това щракнете върху опцията за граница, която искате да промените.

Съвет: Можете да използвате гума да изтриете границите между клетките на таблицата. Под Инструменти за таблица, в раздела проектиране , в групата Очертаване на граници щракнете върху гумаили натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато показалецът е молив Молив, използван за чертане на таблици и след това щракнете върху границите, които искате да изтриете.

Най-горе на страницата

Можете да добавите или промените цвета на фона за цяла таблица. Цветът на фона се показва под цвят на запълване, която е приложена към клетките на таблицата.

 1. Щракнете върху клетка в таблицата.

 2. Под Инструменти за таблица, в раздела Проектиране, в групата Стилове на таблици щракнете върху стрелката до Оцветяване и след това посочете Фон на таблица.

 3. Щракнете върху желания от вас цвят или, за да изберете без цвят, щракнете върху Без запълване.

  За да промените към цвят, който не е показан в списъка Цветове за тема, щракнете върху Още цветове и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или пригответе ваш собствен цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Най-горе на страницата

Можете да приложите или промените стил, граница или цвят на таблица във вашата презентация. Например можете да приложите изчистване на стил на таблица (или бързи стилове), изтрива линии от клетка, ред или колона, промяна на границата на таблицата или промяна на цвета на фона на таблица.

За информация за разпространение на данни в клетки на таблица, включително разделяне на клетки и обединяването на клетки вижте Добавяне или изтриване на таблица на редове, колони или клетки.

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

Стил на таблица (или бързи стилове) представлява комбинация от различни опции за форматиране, включително комбинации на цветове, които са получени от цветове на тема на презентацията. Всяка таблица, която добавяте е стил на таблица, приложена към нея автоматично. Миниатюри на стилове на таблици се показват в галерията с Бързи стилове в групата Стилове на таблици . Когато поставите показалеца върху миниатюра на бърз стил, можете да видите как бързият стил влияе на вашата таблица.

 1. Щракнете върху таблицата, която искате да приложите различен стил на таблица към.

 2. Под Инструменти за таблицав раздела проектиране , в групата Стилове на таблици , щракнете върху стила на таблица, която искате. За да видите още стилове на таблица, щракнете върху още бутон Бутон "Още" .

  За да изчистите по подразбиране или друг стил на таблица, щракнете върху още бутон Бутон "Още" и след това щракнете върху Изчистване на таблица.

  Съвет: Стил на таблица на стила на таблица по подразбиране за всички нови таблици, които създавате, щракнете с десния бутон на стила на таблица и след това щракнете върху Задай по подразбиране в контекстното меню.

  Забележки: 

Най-горе на страницата

Можете да приложите стил на таблица към определени части от вашата таблица, като изберете опции в групата Опции за стил на таблица .

 1. Щракнете върху таблицата, която искате да промените опциите за стил на таблица за.

 2. Под Инструменти за таблицав раздела проектиране , в групата Опции за стилове на таблица направете едно или повече от следните неща:

  Раздел ''Инструменти за таблица'', ''Проектиране''

  • За да наблегнете на първия ред на таблицата, поставете отметка в квадратчето Заглавен ред .

  • За да наблегнете на последния ред на таблицата, поставете отметка в квадратчето Сумарен ред .

  • За да накарате редуващи се ленти редове, поставете отметка в квадратчето Редове на ленти .

  • За да наблегнете на първата колона на таблицата, поставете отметка в квадратчето Първата колона .

  • За да наблегнете на последната колона на таблицата, поставете отметка в квадратчето Последната колона .

  • За да накарате редуващи се ленти колони, отметнете квадратчето Ленти колона .

Най-горе на страницата

 1. Изберете клетките от таблицата, за които искате да добавите или промените граница на таблица.

 2. Под Инструменти за таблица, в раздела Проектиране, в групата Очертаване на граници направете едно или няколко от следните неща:

  Раздел ''Инструменти за таблица'', ''Проектиране''

  • За да промените цвета на границата, щракнете върху стрелката до цвят на перотои след това щракнете върху желания цвят.

   За да промените цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове на граница и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или комбинирайте свой цвят в раздела По избор. Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

  • За да промените дебелината на границата, щракнете върху стрелката до Дебелина на перото и след това щракнете върху желаната от вас дебелина на линията.

  • За да промените стила на линията на границата, щракнете върху стрелката до Стил на перото и след това щракнете върху стила на линия, който желаете.

 3. За да приложите към таблицата цвят, дебелина или стил на линия, които сте избрали в стъпка 2, направете едно следните неща:

  • Докато показалецът все още изглежда като молив _z0z_, щракнете върху границите, които искате да промените.

  • Под Инструменти за таблица, в раздела Проектиране, в групата Стилове на таблица щракнете върху Граници и след това щракнете върху опцията за граница, която искате да промените.

Съвет: Можете да използвате гума да изтриете границите между клетките на таблицата. Под Инструменти за таблица, в раздела проектиране , в групата Очертаване на граници щракнете върху гумаили натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато показалецът е молив _z0z_и след това щракнете върху границите, които искате да изтриете.

Най-горе на страницата

Запълването е вътрешността на клетка. Когато добавите или промените цвета на запълване на клетка на таблицата, можете да добавите текстура, картина или градиент на запълване. Преливането е постепенно изменение на цветове и оттенъци, обикновено от един цвят към друг или от един оттенък към друг един и същи цвят.

 1. Изберете клетките на таблицата, която искате да добавите запълване.

 2. Под Инструменти за таблица, в раздела проектиране , в групата Стилове на таблици щракнете върху стрелката до оцветяванеи след това направете едно от следните неща:

  Раздел ''Инструменти за таблица'', ''Проектиране''

  • За да добавите или промените цвета на запълване, щракнете върху желания цвят, или да изберете без цвят, щракнете върху Без запълване.

   Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете и след това щракнете върху желаната от вас миниатюра.

  • За да добавите или промените картина на запълване, щракнете върху картина, намерете папката, съдържаща картината, която искате да използвате, щракнете върху файла с картината и след това щракнете върху Вмъкване.

   Когато добавяте картина като ефект на запълване, той се преоразмерява, за да се побере в клетката и може да бъде изкривено. За да елиминирате деформиране, можете да преоразмерите клетката или таблицата.

  • За да добавите или промените градиент на запълване, посочете градиенти след това щракнете върху варианта, който искате.

   За да персонализирате преливане, щракнете върху Още градиентии след това изберете желаните опции.

  • За да добавите или промените запълване текстура, посочете текстураи след това щракнете върху текстурата, която искате.

   За да персонализирате текстурата, щракнете върху Още текстурии след това изберете желаните опции.

Най-горе на страницата

Можете да добавите или промените цвета на фона за цяла таблица. Цветът на фона се показва под цвят на запълване, която е приложена към клетките на таблицата.

 1. Щракнете върху клетка в таблицата.

 2. Под Инструменти за таблица, в раздела Проектиране, в групата Стилове на таблици щракнете върху стрелката до Оцветяване и след това посочете Фон на таблица.

  Раздел ''Инструменти за таблица'', ''Проектиране''

 3. Щракнете върху желания от вас цвят или, за да изберете без цвят, щракнете върху Без запълване.

  Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете и след това щракнете върху желаната от вас миниатюра.

Най-горе на страницата

Забележка: Ефекти на сянка и отражение може да се приложи само към цялата таблица, не отделни клетки в таблица.

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите ефект към някои от клетките на таблицата, изберете клетките на таблицата, която искате да добавите ефект.

  • За да приложите ефект към всички клетки на таблицата, щракнете с десния бутон в клетка на таблица и след това щракнете върху Избор на таблица в контекстното меню.

 2. Под Инструменти за таблицав раздела проектиране , в групата Стилове на таблици , щракнете върху ефекти.

  Раздел ''Инструменти за таблица'', ''Проектиране''

 3. За да добавите или промените ръб, посочете Конусни клеткаи след това изберете желаните от вас релефна рамка.

Най-горе на страницата

 1. Щракнете върху таблицата, която искате да добавите ефект.

 2. Под Инструменти за таблица, в раздела проектиране , в групата Стилове на таблици щракнете върху ефектии след това направете едно от следните неща:

  Раздел ''Инструменти за таблица'', ''Проектиране''

  • За да добавите или промените сянка, посочете сянкаи след това изберете сянката, която искате.

   За да персонализирате сянката, щракнете върху Опции за сенкии след това изберете желаните опции.

  • За да добавите или промените отражение, посочете отражениеи след това изберете вариация, която искате.

Най-горе на страницата

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да изберете таблицата, щракнете с десния бутон в клетка на таблица и след това щракнете върху Избор на таблица в контекстното меню.

  • За да изберете част от таблицата, изберете клетките, които искате да изтриете запълване от.

 2. Под Инструменти за таблица, в раздела проектиране , в групата Стилове на таблици щракнете върху оцветяванеи след това направете едно от следните неща:

  • За да изтриете цвят на запълване, картина или текстура, щракнете върху Без запълване.

  • За да изтриете градиент на запълване, посочете градиенти след това щракнете върху Без градиент.

  • За да изтриете таблица Фоново запълване, посочете Таблица фони след това щракнете върху Без запълване.

Най-горе на страницата

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да изберете таблицата, щракнете с десния бутон в клетка на таблица и след това щракнете върху Избор на таблица в контекстното меню.

  • За да изберете част от таблицата, изберете клетките, които искате да изтриете запълване от.

 2. Под Инструменти за таблица, в раздела проектиране , в групата Стилове на таблици щракнете върху ефектии след това направете едно от следните неща:

  • За да изтриете ръб от клетка от таблица или таблица, посочете Релефна рамка на клеткаи след това щракнете върху Без рамка.

  • За да изтриете сянка от таблицата, посочете сянкаи след това щракнете върху Без сянка.

  • За да изтриете отражение от таблицата, посочете отражениеи след това щракнете върху Без отражение.

   Забележка: Ако сте добавили няколко отделни ефекта, повторете стъпка 2, за да изтриете всички ефекти.

Съвет: За да промените външния вид на текст в клетките на таблицата или цялата таблица, изберете желаните опции под Инструменти за таблица, в групата проектиране , в групата Стилове на WordArt, или в раздела Начало , в групата шрифт .

Най-горе на страницата

Можете да приложите или промените стила или цвета в таблица във вашата презентация.

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

Стилът на таблица (или бърз стил) е комбинация от различни опции за форматиране, включително комбинации от цветове, извлечени от цветове на тема на презентацията. Всяка таблица, която добавяте, има автоматично приложен към нея стил на таблица.

 1. Изберете таблицата, която искате да приложите стил.

 2. Изберете инструменти за таблица / дизайн раздел на лентата и след това изберете стила на таблица, която искате. За да видите още стилове на таблица, щракнете върху още падащата стрелка _z0z_ от дясната страна на галерията Таблични стилове .

  Изберете по-падащата стрелка, за да отворите пълната галерия от стилове на таблици.

Съвет: За да промените външния вид на текст в таблица, отидете на раздела " Начало " на лентата с инструменти и използвайте опциите в групата шрифт .

Най-горе на страницата

 1. Изберете част от таблицата.

 2. Изберете инструменти за таблица / дизайн в лентата.

 3. Изберете още падащата стрелка вдясно на галерията Стилове на таблици :

  Изберете по-падащата стрелка, за да отворите пълната галерия от стилове на таблици.
 4. В дъното на галерията, който се отваря изберете Изчисти таблицата:

  Премахване на стил на таблица с помощта на командата Изчисти таблицата.

Можете да добавите оцветяване стилове с помощта на групата Опции за стил на таблица в инструменти за таблица / дизайн на лентата.

Можете да добавите оцветяване стилове към определени редове или колони в таблица.

Опция

Описание

Заглавен ред

Потъмнява на оцветяване на най-горния ред, където са заглавията на колоните, като се извършва в тази таблица

Сумарен ред

Потъмнява на оцветяване на долния ред, където се показват суми на колони

Редове на ленти

Използване на редуващи се по-светла и по-тъмна оцветяване на редовете на таблицата, като се използват в тази таблица

Първата колона

Затъмните оцветяване на първата колона на таблица

Последна колона

Затъмните оцветяване на последната колона на таблица

Колони на ленти

Използване на редуващи се оцветяване на по-светла и по-тъмна на колони на таблица

Можете да добавите или промените оцветяването на отделна клетка или избраните клетки.

 1. Изберете клетката или клетките в таблицата.

 2. Отидете на Инструменти за таблица > проектиране на лентата с инструменти и отвори менюто Клетка оцветяване на цветове.

 3. Изберете цвета, който искате, или да изберете без цвят, изберете Без запълване.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×