Промяна или премахване на граница на текстово поле, фигура или графика SmartArt

Промяна или премахване на граница на текстово поле, фигура или графика SmartArt

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да промените цвета, дебелината или стила на външна граница на текстово поле, фигура или графика SmartArt или изцяло да премахнете границата.

Ако променяте границата на графика SmartArt, ще намерите инструментите под Инструменти за SmartArt, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури.

 1. Изберете граница на текстово поле или фигура, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури.

 2. Щракнете върху раздела Формат щракнете върху Контур на фигура, а под Цветове за теми изберете желания от вас цвят.

  Менюто "Контур на фигура"

  Ако не виждате раздела Формат, се уверете, че сте избрали текстовото поле или фигурата.

  Забележки: 

  • Можете да също да щракнете с десния бутон върху ръба на фигурата, да щракнете върху иконата Контур и след това да изберете желания цвят.

  • В PowerPoint можете да промените границата и като щракнете върху Контур на фигура в раздела Начало.

  • В Project щракнете с десния бутон върху текстовото поле или фигурата, изберете Свойства и използвайте контролите в раздела Линия и запълване, за да промените цвета на границата.

 1. Изберете текстовото поле или фигурата.

 2. От Инструменти за рисуване в раздела Формат щракнете върху Контур на фигура и после щракнете върху Още цветове на контур.

 3. В диалоговия прозорец Цветове или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или създайте собствен цвят в раздела По избор. Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

 1. Изберете граница на текстово поле или фигура, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури.

 2. Щракнете върху раздела Формат, щракнете върху Контур на фигура, посочете Тегло и щракнете върху желаната дебелина на линия.

  Менюто "Контур на фигура"

  Ако не виждате раздела Формат, се уверете, че сте избрали текстовото поле или фигурата.

  Забележки: 

  • Можете да също да щракнете с десния бутон върху ръба на фигура, да щракнете върху иконата Контур, да посочите Тегло и след това да щракнете върху дебелината на линията, която искате.

  • В PowerPoint можете да промените границата и като щракнете върху Контур на фигура в раздела Начало.

  • В Project щракнете с десния бутон върху текстовото поле или фигурата и изберете Свойства, а в раздела Линия и запълване изберете дебелина от списъка Линия.

 1. Изберете текстовото поле или фигурата.

 2. В раздела Формат щракнете върху Контур на фигура, посочете Тегло и след това изберете Още линии.

 3. В екрана Форматиране на фигура, под Линия в полето Ширина въведете желаната дебелина.

Тези команди не са налични за Project.

 1. Изберете граница на текстово поле или фигура, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури.

 2. Щракнете върху раздела Формат, щракнете върху Контур на фигура, посочете Тирета и после щракнете върху желания стил на границата.

  Менюто "Контур на фигура"

  Ако не виждате раздела Формат, се уверете, че сте избрали текстовото поле или фигурата.

  Забележки: 

  • Можете да също да щракнете с десния бутон върху ръба на фигура, да щракнете върху иконата Контур, да посочите Тирета и след това да щракнете върху стила на линията, който искате.

  • В PowerPoint можете да промените границата и като щракнете върху Контур на фигура в раздела Начало.

 1. Изберете текстовото поле или фигурата.

 2. В раздела Формат щракнете върху Контур на фигура, посочете Тирета и изберете Още линии.

 3. В екрана Форматиране на фигура, под Линия изберете желаните опции за стил на линия.

Ако трябва да премахнете граница от фигура в Project, вж. Премахване на граница в Project по-долу в тази статия.

Забележка: Ако искате да изтриете текстово поле, вижте Премахване на текстово поле.

 1. Изберете границата на текстовото поле или фигурата, която искате да премахнете.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури.

 2. В раздела Формат щракнете върху Контур на фигура, след което върху Без контур.

  Менюто "Контур на фигура"

  Забележки: 

  • Можете също да щракнете с десния бутон върху ръба на фигурата, да щракнете върху иконата Контур и след това върху Без контур.

  • В PowerPoint можете да щракнете и върху Контур на фигура в раздела Начало.

 • Щракнете с десния бутон върху ръба на текстово поле или фигура, щракнете върху иконата Контур и след това върху Без контур.

Вж. също

Добавяне, промяна или изтриване на граници от документи или картини

Добавяне на запълване или ефект към фигура или текстово поле

Прилагане и премахване на граници на клетки в работен лист

Премахване на текстово поле

За да промените границата на текстово поле или фигура, следвайте стъпките по-долу.

 1. Изберете границата на текстово поле или фигура, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури.

 2. В Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху Контур на фигура и под Цветове за теми изберете желания цвят.

  Под "Инструменти за рисуване" разделът "Формат" на лентата на PowerPoint 2010.

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат, проверете дали сте избрали текстовото поле или фигурата. Може да се наложи да щракнете двукратно върху текстовото поле или фигурата, за да отворите раздела Формат.

  Менюто "Контур на фигура"

  Забележки: 

  • В PowerPoint можете също да промените границата от раздела Начало, групата Рисуване, като щракнете върху Контур на фигура.

   Групата "Рисуване" в раздела "Начало" ма лентата на PowerPoint 2010.

   Групата Рисуване в раздела Начало на лентата на PowerPoint 2010.

 1. Изберете текстовото поле или фигурата.

 2. От Инструменти за рисуване в раздела Формат щракнете върху Контур на фигура и после щракнете върху Още цветове на контур.

 3. В диалоговия прозорец Цветове или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или създайте собствен цвят в раздела По избор. Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

За да промените границата на текстово поле или фигура, следвайте стъпките по-долу.

 1. Изберете границата на текстово поле или фигура, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури.

 2. В Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху Контур на фигура, посочете Тегло и след това щракнете върху дебелината на линията, която искате.

  Групата "Стилове за фигури" в раздела "Формат".

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат, проверете дали сте избрали текстовото поле или фигурата. Може да се наложи да щракнете двукратно върху текстовото поле или фигурата, за да отворите раздела Формат.

  Менюто "Контур на фигура"

  Забележки: 

  • В PowerPoint можете също да промените границата от раздела Начало, групата Рисуване, като щракнете върху Контур на фигура.

   Групата "Рисуване" в раздела "Начало" ма лентата на PowerPoint 2010.

   Групата Рисуване в раздела Начало на лентата на PowerPoint 2010.

 1. Изберете текстовото поле или фигурата.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат щракнете върху Контур на фигура, посочете Тегло и изберете Още линии.

 3. В диалоговия прозорец Форматиране на фигура, под Стил на линия в полето Ширина въведете желаната дебелина.

За да промените границата на текстово поле или фигура, следвайте стъпките по-долу.

 1. Изберете границата на текстово поле или фигура, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури.

 2. В Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху Контур на фигура, посочете Тирета и след това щракнете върху желания от вас стил на граница.

  групата "Стилове за фигури" в раздела "Формат".

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат, проверете дали сте избрали текстовото поле или фигурата. Може да се наложи да щракнете двукратно върху текстовото поле или фигурата, за да отворите раздела Формат.

  Менюто "Контур на фигура"

  Забележки: 

  • В PowerPoint можете също да промените границата от раздела Начало, групата Рисуване, като щракнете върху Контур на фигура.

   Групата "Рисуване" в раздела "Начало" ма лентата на PowerPoint 2010.

   Групата Рисуване в раздела Начало на лентата на PowerPoint 2010.

 1. Изберете текстовото поле или фигурата.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат щракнете върху Контур на фигура, посочете Тирета и изберете Още линии.

 3. В диалоговия прозорец Форматиране на фигура, от Стил на линия изберете желаните опции за стил на линия.

Забележка: За да изтриете текстово поле, вижте Добавяне, копиране или изтриване на текстово поле.

 1. Изберете границата на текстовото поле или фигурата, която искате да премахнете.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху Контур на фигура, след което щракнете върху Без контур.

  Под "Инструменти за рисуване" разделът "Формат" на лентата на PowerPoint 2010.

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат, проверете дали сте избрали текстовото поле или фигурата. Може да се наложи да щракнете двукратно върху текстовото поле или фигурата, за да отворите раздела Формат.

  Менюто "Контур на фигура"

Съвети: 

 • В PowerPoint можете също да премахнете границата от раздела Начало, групата Рисуване, като щракнете върху Контур на фигура.

  Групата "Рисуване" в раздела "Начало" ма лентата на PowerPoint 2010.

  Групата Рисуване в раздела Начало на лентата на PowerPoint 2010.

Вж. също

Добавяне на запълване или ефект към фигура или текстово поле

Добавяне, промяна или изтриване на граници от документи или картини

Добавяне, копиране или изтриване на текстово поле

Прилагане и премахване на граници на клетки в работен лист

Забележка: За да промените границата на текстово поле или фигура, следвайте стъпките по-долу. За да промените границата на клетка, вижте Прилагане и премахване на граници на клетки в работен лист.

 1. Щракнете двукратно върху границата на текстово поле или фигура, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху Контур на фигура.

  Изображение на раздела "Инструменти за рисуване – Формат"

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат, се уверете, че сте избрали текстово поле или фигура.

 3. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да промените цвета на граница на текстово поле или фигура, щракнете върху желания цвят.

   За да промените цвят, който не е сред цветовете на тема, щракнете върху Още цветове на контур и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или смесете свой цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените темата на документа.

  • За да промените ширината или дебелината на граница, щракнете върху Тегло, след което щракнете върху дебелината на линията, която искате.

   За да създадете дебелина на линия по избор, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да промените стила на границата, посочете Тирета и после щракнете върху желания стил на границата.

   За да създадете стил по избор, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

Съвет: Можете да приложите запълване или ефекти към вашия текстово поле или фигура. За повече информация вижте Добавяне на запълване или ефект на фигура или текстово поле.

 1. Щракнете двукратно върху границата на текстово поле или фигура, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури. Ако имате няколко текстови полета и няколко фигури, трябва да щракнете върху всички текстови полета или всички фигури.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За текстово поле – под Инструменти за текстово поле, в раздела Формат, в групата Стилове на текстово поле щракнете върху Контур на фигура.

   изображение на ''инструменти за текстово поле'', раздел ''форматиране''

   Ако не виждате разделите Инструменти за текстово поле или Формат, се уверете, че сте избрали текстово поле.

  • За фигура – под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Контур на фигура.

   изображение на "Инструменти за рисуване", раздел "Формат"

 3. Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат, се уверете, че сте избрали фигура.

 4. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да промените цвета на граница на текстово поле или фигура, щракнете върху желания цвят.

   За да промените цвят, който не е сред цветовете на тема, щракнете върху Още цветове на контур и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или смесете свой цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените темата на документа.

  • За да промените ширината или дебелината на граница, щракнете върху Тегло, след което щракнете върху дебелината на линията, която искате.

   За да създадете дебелина на линия по избор, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да промените стила на границата, посочете Тирета и после щракнете върху желания стил на границата.

   За да създадете стил по избор, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да промените шарката на границата, щракнете върху Шарка и след това изберете желаните опции.

Съвет: Можете да приложите запълване или ефекти към вашия текстово поле или фигура. За повече информация вижте Добавяне на запълване или ефект на фигура или текстово поле.

 1. Щракнете двукратно върху границата на текстово поле или фигура, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху Контур на фигура.

  Изображение на раздела "Инструменти за рисуване – Формат"

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат, се уверете, че сте избрали текстово поле или фигура.

 3. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да промените цвета на граница на текстово поле или фигура, щракнете върху желания цвят.

   За да промените цвят, който не е сред цветовете на тема, щракнете върху Още цветове на контур и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или смесете свой цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените темата на документа.

  • За да промените ширината или дебелината на граница, щракнете върху Тегло, след което щракнете върху дебелината на линията, която искате.

   За да създадете дебелина на линия по избор, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да промените стила на границата, посочете Тирета и после щракнете върху желания стил на границата.

   За да създадете стил по избор, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

   Забележки: 

Забележка: За да промените границата на текстово поле или фигура, следвайте стъпките по-долу. За да добавите или промените граница във вашия документ, вижте Добавяне, промяна или изтриване на граници от документи или картини. За да промените границата на клетка от таблица, вижте Форматиране на таблица.

 1. Щракнете двукратно върху границата на текстово поле или фигура, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури. Ако имате няколко текстови полета и няколко фигури, трябва да щракнете върху всички текстови полета или всички фигури.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За текстово поле – под Инструменти за текстово поле, в раздела Формат, в групата Стилове на текстово поле щракнете върху Контур на фигура.

   изображение на ''инструменти за текстово поле'', раздел ''форматиране''

   Ако не виждате разделите Инструменти за текстово поле или Формат, се уверете, че сте избрали текстово поле.

  • За фигура – под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Контур на фигура.

   изображение на "Инструменти за рисуване", раздел "Формат"

   Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат, се уверете, че сте избрали фигура.

 3. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да промените цвета на граница на текстово поле или фигура, щракнете върху желания цвят.

   За да промените цвят, който не е сред цветовете на тема, щракнете върху Още цветове на контур и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или смесете свой цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените темата на документа.

  • За да промените ширината или дебелината на граница, щракнете върху Тегло, след което щракнете върху дебелината на линията, която искате.

   За да създадете дебелина на линия по избор, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да промените стила на границата, посочете Тирета и после щракнете върху желания стил на границата.

   За да създадете стил по избор, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да промените шарката на границата, щракнете върху Шарка и след това изберете желаните опции.

Съвет: Можете да приложите запълване или ефекти към вашия текстово поле или фигура. За повече информация вижте Добавяне на запълване или ефект на фигура или текстово поле.

 1. Щракнете двукратно върху границата на текстово поле или фигура, която искате да премахнете.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху Контур на фигура, след което щракнете върху Без контур.

  Изображение на раздела "Инструменти за рисуване – Формат"

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат, се уверете, че сте избрали текстово поле или фигура.

 1. Щракнете двукратно върху границата на текстово поле или фигура, която искате да премахнете.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури. Ако имате няколко текстови полета и няколко фигури, трябва да щракнете върху всички текстови полета или всички фигури.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За текстово поле – под Инструменти за текстово поле, в раздела Формат, в групата Стилове на текстово поле щракнете върху Контур на фигура, след което щракнете върху Без контур.

   изображение на ''инструменти за текстово поле'', раздел ''форматиране''

   Ако не виждате разделите Инструменти за текстово поле или Формат, се уверете, че сте избрали текстово поле.

  • За фигура – под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Контур на фигура, след което щракнете върху Без контур.

   изображение на "Инструменти за рисуване", раздел "Формат"

   Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат, се уверете, че сте избрали фигура.

 1. Щракнете двукратно върху границата на текстово поле или фигура, която искате да премахнете.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху Контур на фигура, след което щракнете върху Без контур.

  Изображение на раздела "Инструменти за рисуване – Формат"

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат, се уверете, че сте избрали текстово поле или фигура.

Съвет: Можете също да премахнете границата от раздела Начало, групата Рисуване, като щракнете върху Контур на фигура и след това върху Без контур.

Изображение на раздела "Начало" в PowerPoint

 1. Щракнете двукратно върху границата на текстово поле или фигура, която искате да премахнете.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури. Ако имате няколко текстови полета и няколко фигури, трябва да щракнете върху всички текстови полета или всички фигури.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За текстово поле – под Инструменти за текстово поле, в раздела Формат, в групата Стилове на текстово поле щракнете върху Контур на фигура, след което щракнете върху Без контур.

   изображение на ''инструменти за текстово поле'', раздел ''форматиране''

   Ако не виждате разделите Инструменти за текстово поле или Формат, се уверете, че сте избрали текстово поле.

  • За фигура – под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Контур на фигура, след което щракнете върху Без контур.

   изображение на "Инструменти за рисуване", раздел "Формат"

   Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат, се уверете, че сте избрали фигура.

Вж. също

Добавяне на запълване или ефект към фигура или текстово поле

Добавяне, промяна или изтриване на граници от документи или картини

Прилагане и премахване на граници на клетки в работен лист

Форматиране на таблица

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×