Променяне на запълване на фигура или на граница на фигура в графика SmartArt

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да модифицирате графика SmartArt, за да промените цвета на конкретни фигури граници, или дори цветовете на цялата графика.

Общ преглед на променянето на цветовете в графика SmartArt

Можете да използвате цветове, за да подобрите съобщението във вашата графика SmartArt. Например можете да промените цвета на отделна фигура, или можете да промените цветовете на всички фигури във вашата графика SmartArt чрез прилагане на различна цветова комбинация. Цвят на миниатюрите показват различни начини цветовете се прилагат (например, редуващи се или -тъмните към най-светлите), вместо как се използват цветове.

Можете също да приложите цветове от вашия документ цветове на тема към вашата графика SmartArt и цветови вариации автоматично уеднаквяване на цветове, които се използват във вашия слайд или документ. Ако промените темата на документа, вашата графика SmartArt, също ще се отрази новите цветове на тема.

Ако искате да промените много граници на фигури, за да станат с един и същи цвят, щракнете върху първата фигура и след това задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху другите фигури.

 1. Щракнете върху фигурата в графиката SmartArt, която искате да промените.

 2. Стилове на фигури '' в PowerPoint

  Фигура 1 стилове на фигури '' под раздела инструменти за SmartArt формат в PowerPoint.

  Ако не виждате командите в раздела формат , трябва да щракнете двукратно върху раздела формат , за да ги отворите.

  Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете и след това щракнете върху желаната от вас миниатюра.

  Забележки: 

  • Ако вашата графика SmartArt съдържа много фигури, вместо да променяте цветовете за всички фигури поотделно, Промяна на цветовете на цялата графика SmartArtи след това ръчно промяна на цвета на всеки отделни фигури.

  • За да видите как ще се приложи цветът към вашата графика SmartArt, преди да изберете миниатюра, поставете показалеца над желаната от вас миниатюра и след това прегледайте вашата графика SmartArt.

Промяна на цвета на границата на фигура

 1. Щракнете върху фигурата, чиято граница искате да промените.

  Ако искате да промените няколко фигура граници на един и същи цвят, щракнете върху първата фигура и след това натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато щраквате върху другите фигури.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Контур на фигураи след това щракнете върху желания цвят. За да скриете границата, щракнете върху Без контур.

  Стилове на фигури '' в PowerPoint
  Фигура 2 формат "в" инструменти за SmartArt в PowerPoint.

  Ако не виждате Инструменти за SmartArt или в раздела форматиране , се уверете, че сте избрали графика SmartArt. Да се наложи да щракнете двукратно върху фигурата, за да отворите раздела " формат ".

  За да промените цвета, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове на контури след това или да щракнете върху желания цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор на цветове по избор и цветове в стандартен раздел не се актуализират, ако по-късно промените документа тема.

Промяна на цвета или стила на цялата графика SmartArt

 1. Щракнете върху графиката SmartArt.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела проектиране , в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветоветеи след това щракнете върху миниатюра, която искате.

  Стилове на фигури '' в PowerPoint
  Раздел за проектиране на фигура 3 под инструменти за SmartArt в PowerPoint.

  Ако не виждате Инструменти за SmartArt или раздела проектиране , се уверете, че сте избрали графика SmartArt. Да се наложи да щракнете двукратно върху фигурата, за да отворите раздела проектиране .

  Забележки: 

  • За да видите как ще се приложи цвят към вашата графика SmartArt, преди да изберете миниатюра, поставете показалеца върху миниатюра, които искате и след това прегледайте вашата графика SmartArt.

  • Можете също да приложите стилове на професионално изглеждащи към вашата графика SmartArt, като изберете опция в групата Стилове на SmartArt . Щракнете върху менюто още Изображение на бутон , за да видите всички налични стилове и поставете показалеца върху миниатюрата, за да визуализирате как ще изглежда всеки стил.

  • За да гарантирате ще изглежда документът ви добър отпечатани в черно-бяло, можете да визуализирате как ще изглежда. Щракнете върху фигурата в графиката SmartArt и в раздела Проектиране, щракнете върху стрелката на промяна на цветовете и след това щракнете върху миниатюра под Първични цветове за тема.

Общ преглед на променянето на цветовете в графика SmartArt

Можете да използвате цветове, за да подобрите съобщението във вашата графика SmartArt. Например за да покажете, че всяка стъпка в процеса е различно, бихте могли да приложите цветна – акцент цветове.

Галерията с цветове за промяна

Или можете да използвате Градиентен диапазон акцент 1 , за да подчертаете посоката на вашето съобщение за линеен процес.

Галерията с цветове за промяна, с избран ''Градиентен диапазон - Акцент 1''

Можете да промените цветовете на всички фигури във вашата графика SmartArt чрез прилагане на различна цветова комбинация. Цвят на миниатюрите показват различни начини цветовете се прилагат (например, променлив, или най-тъмните към най-светлите), вместо как се използват цветове.

Можете също да приложите цветове от вашия документ цветове на тема към вашата графика SmartArt и цветови вариации автоматично уеднаквяване на цветове, които се използват във вашия слайд или документ. Ако промените темата на документа, вашата графика SmartArt, също ще се отрази новите цветове на тема.

Можете да създадете ефект за постепенно промяна на цвета, чрез прилагане на преливане обект, така че цветът варира гладко от по-тъмна към по-светъл нюанс. Можете също да използвате градиент, за да дадете на фигури в графика на ефект на дъга.

Ако искате да промените много граници на фигури, за да станат с един и същи цвят, щракнете върху първата фигура и след това задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху другите фигури.

 1. Щракнете върху фигурата в графиката SmartArt, която искате да промените.

  Ако искате да промените множество фигури в един и същи цвят, щракнете върху първата фигура и след това натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху другите фигури.

 2. Разделът ''Формат'' под ''Инструменти за SmartArt''.
  раздела формат под Инструменти за SmartArt в PowerPoint 2010

  Ако не виждате Инструменти за SmartArt разделите или формат, се уверете, че сте избрали графика SmartArt. Да се наложи да щракнете двукратно върху фигурата, за да отворите раздела " формат ".

  Под Инструменти за SmartArt, в раздела Проектиране, в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветовете и след това щракнете върху желаната от вас миниатюра.

  Забележки: 

  • За повече информация как да приложите на Градиентно запълване вижте Добавяне на Градиентно запълване към фигура.

  • Ако вашата графика SmartArt съдържа много фигури, вместо да променяте цветовете за всички фигури поотделно, Промяна на цветовете на цялата графика SmartArtи след това ръчно промяна на цвета на всеки отделни фигури.

  • Ако приложите бърз стил и след това променете цвета на фигура, можете да персонализирате ефекти, приложени към фигурата.

  • За да отворите диалоговия прозорец Форматиране на фигура , която има много опции за форматиране на фигура, с десния бутон върху фигурата и след това щракнете върху Форматиране на фигура в контекстно меню.

Промяна на цвета на границата на фигура

 1. Щракнете върху фигурата, чиято граница искате да промените.

  Ако искате да промените няколко фигура граници на един и същи цвят, щракнете върху първата фигура и след това натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху другите фигури.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Контур на фигураи след това щракнете върху желания цвят. За да скриете границата, щракнете върху Без контур.

  Разделът ''Формат'' под ''Инструменти за SmartArt''.
  раздела формат под Инструменти за SmartArt в PowerPoint 2010

  Ако не виждате Инструменти за SmartArt разделите или формат, се уверете, че сте избрали графика SmartArt. Да се наложи да щракнете двукратно върху фигурата, за да отворите раздела " формат ".

  За да промените цвета, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове на контури след това или да щракнете върху желания цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор на цветове по избор и цветове в стандартен раздел не се актуализират, ако по-късно промените документа тема.

Промяна на цвета на цялата графика SmartArt

 1. Щракнете върху графиката SmartArt.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела проектиране , в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветоветеи след това щракнете върху миниатюра, която искате.

  Разделът ''Проектиране'' под ''Инструменти за SmartArt''.
  раздела проектиране под Инструменти за SmartArt в PowerPoint 2010

  Ако не виждате Инструменти за SmartArt или проектиране раздели, се уверете, че сте избрали графика SmartArt. Да се наложи да щракнете двукратно върху фигурата, за да отворите раздела " формат ".

  Забележки: 

  • За да видите как ще се приложи цвят към вашата графика SmartArt, преди да изберете миниатюра, поставете показалеца върху миниатюра, които искате и след това прегледайте вашата графика SmartArt.

  • За да гарантирате, че ще изглежда документът ви добър отпечатани в черно-бяло, щракнете върху миниатюра под Първични цветове за тема.

Общ преглед на променянето на цветовете

Можете да промените цветовете на всички фигури във вашата графика SmartArt чрез прилагане на различна цветова комбинация. Цвят на миниатюри показват различни начини цветовете се прилагат (например, променлив, или най-тъмните към най-светлите), вместо да как се използват цветове.

Можете да приложите цветове от вашия документ цветове на тема към вашата графика SmartArt и цветови вариации автоматично съответства на цветовете, използвани във вашия слайд или документ. Ако промените цветове за тема на вашия документ, вашата графика SmartArt ще отразят новите цветове на тема.

Има широка гама от избор на цветове, проектиран да работи добре с всички оформления за графики SmartArt. Прилагане на Стилове на SmartArt и цветове към вашата графика SmartArt, за да съответства на съобщението, което искате да комуникирате. Можете дори да изберете оформление, стил на SmartArt и цветове и след това променете оформлението отново. Вашия стил на SmartArt и цветове ще остане с вашата графика SmartArt, така че не е нужно да отново да ги.

Ако създавате няколко графики SmartArt и искате те да изглеждат еднакви, можете да приложите същите цветове и Стилове на SmartArt към тях да постигнете единен професионален облик.

Можете да използвате цветове, за да подчертаете съобщението във вашата графика SmartArt. Например за да подчертаете, че всяка стъпка в процеса е различно, бихте могли да приложите цветна – акцент цветове.

Галерията с цветове за промяна

Или можете да използвате Градиентен диапазон акцент 1 , за да подчертаете посоката на вашето съобщение за линеен процес.

Галерията с цветове за промяна, с избран ''Градиентен диапазон - Акцент 1''

Можете да създадете ефект за постепенно промяна на цвета, чрез прилагане на преливане обект, така че цветът варира гладко от по-тъмна към по-светъл нюанс. Можете също да използвате градиент, за да дадете на фигури в графика на ефект на дъга.

Ако искате да промените много граници на фигури, за да станат с един и същи цвят, щракнете върху първата фигура и след това задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху другите фигури.

 1. Щракнете върху фигурата, която искате да промените.

  Ако искате да промените множество фигури в един и същи цвят, щракнете върху първата фигура и след това натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху другите фигури.

 2. Изображение на раздела Форматиране в Инструменти за SmartArt

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Формат, проверете дали сте избрали графика SmartArt.

  За да промените цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове на запълванеи след това или да щракнете върху желания цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор на цветове по избор и цветове в раздела стандартни не се актуализират, ако по-късно промените документа тема.

Съвети    

 • Ако вашата графика SmartArt съдържа много фигури, вместо да променяте цветовете за всички фигури поотделно, Промяна на цветовете на цялата графика SmartArtи след това ръчно промяна на цвета на всички фигури.

 • Ако приложите бърз стил и след това променете цвета на фигура, можете да персонализирате ефекти , приложени към фигурата.

 • За да отворите диалоговия прозорец Форматиране на фигура, с много опции за форматиране на фигура, с десния бутон върху фигурата и след това щракнете върху Форматиране на фигура в контекстно меню.

Създаване на Градиентно запълване

Можете да използвате градиент , за да създадете ефект на постепенно се променя цвета от по-светъл нюанс към по-тъмна сянка или от един цвят към друг. Можете дори да използвате градиенти, за да създадете дъга ефекти.

 1. Щракнете с десния бутон върху фигура или границата на фигура и след това щракнете върху Форматиране на фигура.

  Ако искате да промените няколко фигури и границите на фигурата, щракнете върху първата фигура и след това натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху другите фигури. За да промените всички фигури в графика SmartArt, щракнете върху и плъзнете, за да изберете всички фигури наведнъж.

 2. Щракнете върху екрана запълване и след това щракнете върху Градиентно запълване.

 3. За да изберете преливащо запълване по подразбиране, щракнете върху готови цветове Изображение на бутон и след това щракнете върху желаната опция.

 4. За да зададете опции по избор за Градиентно запълване, направете едно или повече от следните неща:

  • За да зададете посоката да се използва при Градиентно запълване за рисуване, изберете опция от списъка тип . Типа, който изберете, определя опциите, които са налични под посока.

  • За да изберете различен напредването на цвят и оттенъци, щракнете върху посокатаи след това щракнете върху желаната опция. Указанията, които са налични зависи от типа преливане, които изберете в списъка тип .

  • За да зададете ъгъла, в който се завърта Градиентно запълване във фигурата, въведете степен стойността в полето ъгъл . Тази опция е налична само когато изберете линейни в списъка тип .

  • За да зададете градиентен стоп, щракнете върху Спри номер в списъка и след това задайте позиция, цвета и прозрачността стойността, която искате.

   Градиентно ограничение се състои от позиция, цвят и прозрачност стойност и са използвани за създаване на нелинейни градиенти. Например, ако искате да създадете на преливане, която върви от червено до зелено до синьо, трябва да добавите три Окончателна – една за всеки цвят. Или ако искате да създадете градиент, който се появява само в ъгъла на фигура, трябва да използвате Окончателна да направите преливането нелинейни.

   За да зададете желаната позиция (място за цвета и прозрачността промяната в Градиентно запълване), преместете плъзгача, спрете позиция , или въведете число в полето до плъзгача.

   За да изберете цвета, използван за градиентен стоп, щракнете върху цвят на Избор на цвят и след това щракнете върху желания цвят. За да създадете един цвят, изберете различни оттенъци на един и същи цвят. За да създадете многоцветно преливане, изберете различен цвят за всеки градиентен стоп. Например можете да създадете ефект на дъга като прави си първия градиентен стоп червено, вторият градиентни оранжево и т.н.

   За да зададете колко можете да видите през цвета на фона, преместете плъзгача прозрачност или въведете число в полето до плъзгача. Можете да променяте процентната стойност на прозрачността от 0 % (напълно непрозрачен, настройката по подразбиране) до 100 % (напълно прозрачно). Стойността на прозрачност се отнася за градиентни не на цялостния запълване.

 5. Съвет: За да настроите съществуващите окончателна, в списъка щракнете върху Спри номер, който искате да промените. За да добавите или премахнете стопове, щракнете върху Добавяне или Премахване на.

Промяна на цвета на границата на фигура

 1. Щракнете върху границата на фигурата, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко фигура граници на един и същи цвят, щракнете върху първата фигура и след това натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху другите фигури.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Контур на фигураи след това щракнете върху желания цвят. За да скриете границата, щракнете върху Без контур.

  Изображение на раздела Форматиране в Инструменти за SmartArt

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Формат, проверете дали сте избрали графика SmartArt.

  За да промените цвят, който не е сред цветовете на тема, щракнете върху Още цветове на контур и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или смесете свой цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените темата на документа.

Промяна на цвета на цялата графика SmartArt

 1. Щракнете върху графиката SmartArt.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела проектиране , в групата Стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветоветеи след това щракнете върху миниатюра, която искате.

  Изображение на раздела ''Проектиране'' в ''Инструменти за SmartArt''

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt.

Съвети    

 • За да видите как ще се приложи цвят към вашата графика SmartArt, преди да изберете миниатюра, поставете показалеца върху миниатюра, които искате и след това прегледайте вашата графика SmartArt.

 • За да гарантирате, че ще изглежда документът ви добър отпечатани в черно-бяло, щракнете върху миниатюра под Първични цветове за тема.

 • Да дадете на вашата графика SmartArt на външния вид на примера в галерията избор на графика SmartArt прилагане на цветна – акцент цветове (щракнете върху Промяна на цветовете) и стил на SmartArt рисувана.

Вж. също

Създаване на графика SmartArt

Смяна на оформлението или типа на графика SmartArt

Промяна на стила и ширина на линиите, свързващи фигури в графика SmartArt

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×