Преминаване към основното съдържание

Променяне на запълване на фигура или на граница на фигура в графика SmartArt

Можете да промените графика SmartArt, за да промените цвета на конкретни фигури, определени граници на фигура или дори да промените цветовете на цялата графика.

Общ преглед на променянето на цветовете в графика SmartArt

Можете да използвате цветове, за да подобрите съобщението във вашата графика SmartArt. Например можете да промените цвета на отделна фигура или да промените цветовете на всички фигури в графика SmartArt , като приложите различна цветова комбинация. Миниатюри на цветове показват различните начини, по които се прилагат цветовете (като например редуващи се или най-тъмните към най-светлите), вместо това как се използват цветовете.

Можете също да приложите цветове от цветове на тема на вашия документ към графиката SmartArt и цветовите вариации автоматично да съответстват на цветовете, които се използват в слайда или документа. Ако промените темата на документа, вашата графика SmartArt ще отрази и новите цветове на тема.

Промяна на цвета на фигура

 1. Щракнете върху фигурата в графиката SmartArt, която искате да промените.

 2. Под инструменти за SmartArt, в раздела формат , в групата стилове на фигури щракнете върху стрелката до запълване на фигураи след това щракнете върху желания от вас цвят. За да изберете без цвят, щракнете върху без запълване.

  Групата ' ' стилове на фигури ' ' в PowerPoint

  Ако не виждате командите в раздела формат , може да се наложи да щракнете двукратно върху раздела формат , за да отворите командите.

  За да промените цвета, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове на запълванеи след това щракнете върху желания цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор . Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

  Забележки: 

  • Ако вашата графика SmartArt съдържа много фигури, вместо да променяте цветовете за всички фигури поотделно, променете цветовете на цялата графика SmartArtи след това ръчна промяна на цвета на отделни фигури.

  • За да получите достъп до екрана Форматиране на фигура , който има много опции за форматиране на фигура, щракнете с десния бутон върху фигурата и после щракнете върху Форматиране на фигура в контекстно меню.

Промяна на цвета на граница на фигура

 1. Щракнете върху фигурата, която има границата, която искате да промените.

  Ако искате да промените границите на няколко фигури в един и същи цвят, щракнете върху първата фигура и след това натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху другите фигури.

 2. Под инструменти за SmartArt, в раздела формат , в групата стилове на фигури щракнете върху стрелката до контур на фигураи след това щракнете върху желания от вас цвят. За да скриете границата, щракнете върху без контур.

  Групата ' ' стилове на фигури ' ' в PowerPoint

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Формат, проверете дали сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху фигурата, за да отворите раздела Формат.

  За да промените цвета, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветовеза структуриране и след това щракнете върху желания цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор . Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Промяна на цвета или стила на цялата графика SmartArt

 1. Щракнете върху графиката SmartArt.

 2. Под инструменти за SmartArt, в раздела проектиране , в групата стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветоветеи след това щракнете върху миниатюрата, която искате.

  Групата ' ' стилове на фигури ' ' в PowerPoint

  Ако не виждате раздела инструменти за SmartArt или проектиране , проверете дали сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху фигурата, за да отворите раздела проектиране .

  Забележки: 

  • За да видите как даден цвят ще бъде приложен към вашата графика SmartArt, преди да изберете миниатюра, поставете показалеца върху миниатюрата, която искате, и след това прегледайте вашата графика SmartArt.

  • Можете също да приложите професионално изглеждащи стилове към вашата графика SmartArt, като изберете опция в групата стилове на SmartArt . Щракнете върху менюто още Изображение на бутон , за да видите всички налични стилове, и поставете показалеца върху миниатюрите, за да визуализирате как ще изглежда всеки стил.

  • За да се уверите, че документът ви ще изглежда добре отпечатан в черно-бяло, можете да визуализирате как ще изглежда. Щракнете върху фигура във вашата графика SmartArt, след което в раздела Проектиране щракнете върху стрелката при промяна на цветовете и след това щракнете върху миниатюра под " основни цветове на тема".

Общ преглед на променянето на цветовете в графика SmartArt

Можете да използвате цветове, за да подобрите съобщението във вашата графика SmartArt. Например, за да покажете, че всяка стъпка в даден процес е различна, можете да приложите цветни цветови нюанси.

Галерията с цветове за промяна

Можете да използвате и клавиша за преливане с ударение 1 , за да подчертаете посоката на съобщението си за линеен процес.

Галерията с цветове за промяна, с избран ''Градиентен диапазон - Акцент 1''

Можете да промените цветовете на всички фигури в графика SmartArt , като приложите различна цветова комбинация. Миниатюри на цветове показват различните начини, по които се прилагат цветовете (като например редуващи се или най-тъмните и най-светлите), вместо това как се използват цветовете.

Можете също да приложите цветове от цветове на тема на вашия документ към графиката SmartArt и цветовите вариации автоматично да съответстват на цветовете, които се използват в слайда или документа. Ако промените темата на документа, вашата графика SmartArt ще отрази и новите цветове на тема.

Можете да създадете ефект на плавно променящия се цвят, като приложите градиент към обект, така че цветът му да варира плавно от по-тъмен към по-светъл нюанс. Можете също да използвате преливане, за да придадете фигурите във вашата графика ефект на дъгата.

Промяна на цвета на фигура

 1. Щракнете върху фигурата в графиката SmartArt, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко фигури в един и същи цвят, щракнете върху първата фигура и след това натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху другите фигури.

 2. Под инструменти за SmartArt, в раздела формат , в групата стилове на фигури щракнете върху стрелката до запълване на фигураи след това щракнете върху желания от вас цвят. За да изберете без цвят, щракнете върху без запълване.

  Разделът ''Формат'' под ''Инструменти за SmartArt''.
  Разделът " формат " под " инструменти за SmartArt " в PowerPoint 2010

  Ако не виждате разделите инструменти за SmartArt или формат , се уверете, че сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху фигурата, за да отворите раздела Формат.

  За да промените цвета, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове на запълванеи след това щракнете върху желания цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор . Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

  Забележки: 

  • За повече информация как да приложите Градиентно запълване, вижте Добавяне на Градиентно запълване към фигура.

  • Ако вашата графика SmartArt съдържа много фигури, вместо да променяте цветовете за всички фигури поотделно, променете цветовете на цялата графика SmartArtи след това ръчна промяна на цвета на отделни фигури.

  • Ако приложите бърз стил и след това промените цвета на фигура, можете да персонализирате ефектите, приложени към фигурата.

  • За да осъществите достъп до диалоговия прозорец Форматиране на фигура , който има много опции за форматиране на фигура, щракнете с десния бутон върху фигурата и след това щракнете върху Форматиране на фигура в контекстно меню.

Промяна на цвета на граница на фигура

 1. Щракнете върху фигурата, която има границата, която искате да промените.

  Ако искате да промените границите на няколко фигури в един и същи цвят, щракнете върху първата фигура и след това натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху другите фигури.

 2. Под инструменти за SmartArt, в раздела формат , в групата стилове на фигури щракнете върху стрелката до контур на фигураи след това щракнете върху желания от вас цвят. За да скриете границата, щракнете върху без контур.

  Разделът ''Формат'' под ''Инструменти за SmartArt''.
  Разделът " формат " под " инструменти за SmartArt " в PowerPoint 2010

  Ако не виждате разделите инструменти за SmartArt или формат , се уверете, че сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху фигурата, за да отворите раздела Формат.

  За да промените цвета, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветовеза структуриране и след това щракнете върху желания цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор . Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

Промяна на цвета на цялата графика SmartArt

 1. Щракнете върху графиката SmartArt.

 2. Под инструменти за SmartArt, в раздела проектиране , в групата стилове на SmartArt щракнете върху Промяна на цветоветеи след това щракнете върху миниатюрата, която искате.

  Разделът ''Проектиране'' под ''Инструменти за SmartArt''.
  Разделът " проектиране " под " инструменти за SmartArt " в PowerPoint 2010

  Ако не виждате разделите Инструменти за SmartArt или Проектиране, проверете дали сте избрали графика SmartArt. Може да се наложи да щракнете двукратно върху фигурата, за да отворите раздела Формат.

  Забележки: 

  • За да видите как даден цвят ще бъде приложен към вашата графика SmartArt, преди да изберете миниатюра, поставете показалеца върху миниатюрата, която искате, и след това прегледайте вашата графика SmartArt.

  • За да се гарантира, че документът ви ще изглежда добре отпечатан в черно-бяло, щракнете върху миниатюра под " основни цветове на тема".

Вж. също

Създаване на графика SmartArt

Превключване на оформлението или типа на графика SmartArt

Променяне на стила и ширината на линиите, свързващи фигурите SmartArt

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×