Промени в съвместимостта между версиите

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Проверката за съвместимост регистрира елементи във вашия документ, които не се поддържат изцяло или ще имат различно поведение в Word 2007 или във формат на Word 97-2003. Някои от тези функции ще бъдат променени завинаги и няма да бъдат конвертирани в Microsoft Word 2010 елементи, дори по-късно да конвертирате документа във формат Word 2010 .

В проверката за съвместимост можете да прегледате резюме на елементите, които се държат различно в по-ранни версии на Word, и след това да щракнете или върху Продължи, за да запишете документа във формат на Word 97-2003, или върху Отказ.

Забележка: Ако използвате Microsoft Word Starter 2010, имайте предвид, че не всички функции от списъка за Word 2010 се поддържат в Word Starter. Повече информация за функциите, налични в Word Starter, ще намерите в Поддръжка на функциите на Word Starter.

В тази статия

Наличност на функции във всеки от режимите

Промени в поведението на функция

Наличност на функция във всеки от режимите

Функция

97-2003

2007

2010

Нови формати за номериране

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

Нов фигури и текстови полета

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

Текстови ефекти

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

Алтернативен текст в таблици

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

OpenType функции

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

Блокове на автори

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

Нови ефекти на WordArt

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

Нови контроли за съдържание

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

Контроли за съдържание на Word 2007

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

Теми

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

Основни/второстепенни шрифтове

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

Проследени премествания

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

Табулатори за полета

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

Графики SmartArt

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

Диаграми на Office 2007

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

Вградени обекти на Open XML

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

Градивни блокове

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

Библиография и цитати

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

Уравнения

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

Относителни текстови полета

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

WordArt от предишни версии

зелена отметка

зелена отметка

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Диаграми от предишни версии

зелена отметка

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Диаграми от предишни версии

зелена отметка

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''


Най-горе на страницата

Промени в поведението на функциите

Градивни блокове:

Градивните блокове и записите в автотекст може да загубят информация.

Шаблони за предоставяне на съдържание, което се показва в галерии с градивни блокове в Word 2007. Когато записвате шаблон във формат на Word 97-2003, съдържание от галерии с градивни блокове ще бъдат конвертирани окончателно в статично записите в автотекст. Няма да можете да преобразувате автотекст обратно градивни блокове дори по-късно да конвертирате документа във формат Word 2010 .

Съдържанието от следните галерии на градивни блокове ще бъде конвертирано в автотекст:

 • Таблици

 • Горни колонтитули

 • Долни колонтитули

 • Номера на страници

 • Текстови полета

 • Уравнения

 • Съдържание

 • Библиографии

 • Водни знаци

 • Галерии по избор

Цитати и библиографии

Цитатите и библиографиите ще бъдат конвертирани в статичен текст и вече не ще се актуализира автоматично.

В Word 2010цитатите и библиографиите се актуализират автоматично, когато променяте техните източници или прилагате нов стил на документа.

Когато запишете Word 2010 документ във формат на Word 97-2003, цитатите и библиографиите се конвертират в статичен текст, който няма да се актуализира автоматично и източниците няма да бъдат налични.

Ако по-късно конвертирате документа Word 2010, цитати и библиографии няма автоматично да актуализира. За цитати и библиографии да се актуализират автоматично, трябва да създадете отново източници в документа или копирайте ги в Текущия списък в диалоговия прозорец Диспечер на източници и след това върху заместване статични цитати и библиографии с току-що създаден табулация.

За повече информация за цитати и библиографии вижте Създаване на библиография.

Контроли на съдържанието

Контроли на съдържание ще се конвертират в статично съдържание.

Ако запишете документ във формат на Word 97-2003, всички контроли на съдържанието ще се конвертират в обикновен текст и асоциирани свойства ще бъдат окончателно загубени дори по-късно да конвертирате документа във файлов формат на Word 2010 .

Например в Word 97–2003 потребителите вече няма да виждат елементите в падащ списък. Освен това всички защитни свойства (тоест региони, които не могат да бъдат редактирани или изтривани) няма да бъдат налагани повече и потребителите ще могат да изтриват или променят съдържанието на контролите.

Вградени обекти

Вграден обект в този документ е създаден в по-нова версия на Office. Не можете да го редактирате в по-стара версия на Word.

Може да конвертирате вградените обекти на Open XML, така че хората, използващи по-ранни версии на Word, да могат да ги редактират.

Забележка: Конвертиране на обекти не се поддържа в Word Starter. За повече информация за функциите, налични в Word Starter вижте Word Starter функция за поддръжка.

Конвертиране на вградени обекти на Excel 2010

 1. Щракнете с десния бутон върху вградения обект.

 2. Посочете Обект на работен лист, след което щракнете върху Преобразуване.

 3. В диалоговия прозорец Преобразуване щракнете върху Преобразувай в.

 4. Изберете Работен лист на Microsoft Excel 97-2003 в списъка Тип на обекта.

Конвертиране на вградени обекти в слайдове на PowerPoint 2010

 1. Щракнете с десния бутон върху вградения обект.

 2. Посочете Обект слайд, след което щракнете върху Преобразуване.

 3. В диалоговия прозорец Преобразуване щракнете върху Преобразувай в.

 4. Изберете Слайд на Microsoft PowerPoint 97-2003 от списъка Тип на обекта.

Конвертиране на вградени обекти в презентации на PowerPoint 2010

 1. Щракнете с десния бутон върху вградения обект.

 2. Посочете Обект презентация, след което щракнете върху Преобразуване.

 3. В диалоговия прозорец Преобразуване щракнете върху Преобразувай в.

 4. Изберете Презентация на Microsoft PowerPoint 97-2003 от списъка Тип на обекта:

Конвертиране на вградени обекти на Word 2010

Може да конвертирате вградените обекти, така че хората, използващи по-ранни версии на Word, да могат да ги редактират

 1. Щракнете с десния бутон върху вградения обект.

 2. Посочете Обект документ, след което щракнете върху Преобразуване.

 3. В диалоговия прозорец Преобразуване щракнете, за да изберете Преобразувай в.

 4. В списъка Тип на обекта изберете Документ на Microsoft Word 97-2003.

Уравнения

Уравнения ще бъдат конвертирани в изображения. Няма да можете да редактирате уравнения, докато документът се конвертира в новия файлов формат. Коментари, бележки в края или бележки под линия в уравнения ще бъде окончателно загубени при записване.

Ако запишете документа във формат на Word 97-2003, уравнения ще бъдат конвертирани в изображения, които не можете да редактирате. Въпреки това ако можете по-късно конвертирате документа Word 2010 файлов формат и няма промени са направени в уравнение изображенията в предишна версия, те ще станат текст и ще можете да ги редактирате.

Графики SmartArt

SmartArt графиките ще се конвертират в единичен обект, който не може да се редактира в предишни версии на Word.

Когато записвате документ, съдържащ SmartArt графики, във формат на Word 97-2003, те ще се конвертират в статични изображения. Няма да можете да редактирате текста вътре в графиката, да променяте оформлението й или общия й вид.

Ако по-късно да конвертирате документа на Word 2010 формат и няма промени са направени в изображенията в по-стара версия, графиката ще бъде променен обратно към обект на графика SmartArt.

Табулатори за полета

Табулаторите за подравняване ще бъдат конвертирани в обикновени табулатори.

В Office Word 2007 табулаторите за подравняване се използват за позициониране на текста спрямо полетата на документа или даден регион вътре в документа. Те нагласят сами позицията си, ако промените полетата.

Ако запишете документа във формат на Word 97-2003, табулаторите за подравняване ще бъдат необратимо заменени с обикновените табулатори и вече няма да нагласят автоматично позицията си, ако промените полетата. Ако сте използвали табулатори за подравняване, за да създадете сложно оформление, табулаторите може да се окажат на друга позиция, променяйки изгледа на вашия документ.

Текстови полета

Някои текстови полета ще се окажат.

В текстовите полета текст, който е центриран вертикално или е подравнен отдолу ще бъде необратимо подравнен отгоре дори по-късно да конвертирате документа във формат Word 2010 .

Проследени премествания

Проследените премествания ще бъдат конвертирани в изтривания и вмъквания.

Ако запишете документа във формат на Word 97-2003, проследените премествания ще бъдат проследени изтривания и вмъквания. Ако по-късно конвертирате документа във формат Word 2010 , проследени вмъквания и изтривания не ще се конвертират обратно към проследени премествания.

Нови формати за номериране

Нови формати за номериране ще бъдат конвертирани в арабски цифри (1, 2, 3, 4...).

Списъци, които са форматирани с новите формати за номериране (0001, 0002, 0003, 0004...), ще бъдат конвертирани в стандартни формати с арабски цифри (1, 2, 3, 4...).

Нов фигури и текстови полета

Фигурите и текстовите полета ще бъдат конвертирани в ефекти, налични в този формат.

Фигурите и текстовите полета, които са създадени в Word 2010 могат да се форматират с различни нови ефекти, например релефна рамка и 3D завъртане, които не са налични в предишни версии на Word. В предишните версии на Word тези ефекти ще бъдат конвертирани в ефекти, налични в тези версии.

Текстови ефекти

Ефектите в текста ще бъдат премахнати

Ефектите в текста се премахват необратимо, освен ако са приложени с помощта на стил по избор.

Ако текста са приложени с помощта на потребителски стил, те ще се появят отново, когато документът се отворят отново в Word 2010.

Алтернативен текст в таблици

Таблиците ще загубят информацията за алтернативен текст.

Алтернативният текст се показва, когато документът е в уеб. Във формат на Word 97-2003 алтернативният текст в таблиците се премахва необратимо.

Блокове на автори

Цялата информация на мястото, където други автори са редактирали в този документ ще бъде премахнат завинаги.

Блоковете за автори се премахват от всички области, в които са приложени, и целият документ е достъпен за редактиране.

WordArt

Ефектите в текста ще бъдат премахнати.

WordArt се конвертира в статичен текст.

Схеми и диаграми

Диаграма в този документ може да съдържа данни в клетки извън границите за редове и колони на избрания файлов формат. Данни извън 256 колони (IV) от 65 536 реда няма да записва.

Някои схеми и диаграми ще се конвертират в изображения, които не могат да бъдат променяни. Ако схемата или диаграмата се базира на данни извън редовете и колоните, поддържани от Word 97-2003, тези данни ще бъдат загубени.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×