Проектиране на шаблон на формуляр чрез използване на настройки в библиотека за връзка към данни

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тази статия ви показва как да проектирате шаблон на формуляр, който се базира на настройките, съхранявани в библиотека за връзка към данни на сайт на Microsoft Office SharePoint Server 2007, който може или да отправя заявки, или да подава данни.

В тази статия

Общ преглед

Преди да започнете

Проектиране на шаблон на формуляр с връзка към данни за заявка

Проектиране на шаблон на формуляр с връзка към данни за подаване

Общ преглед

Вторична връзка с данни е всяка връзка към данни към външен източник на данни, които добавяте към шаблон за формуляр. В тази връзка с данни се различава от основната връзка с данни, който се създава, когато проектирате шаблон на формуляр, базиран на база данни, уеб услуга или настройки в библиотека за връзка. Можете да добавите вторична връзка към данни само ако не можете да на заявка или изпращате данни през основната връзка с данни.

Един формуляр може да има една главна връзка към данни, наречена основна връзка към данни и допълнително една или повече вторични връзки към данни. В зависимост от вашите цели за формуляра, връзката към данни може да се използва за заявки или подаване на данни на формуляра към външен източник на данни, като например база данни на Microsoft SQL Server или уеб услуга.

Ако създавате няколко шаблони за формуляри, които използват сходни връзки с данни, помислете за използване на файл за връзка с данни, вместо да създавате връзка с данни към външен източник на данни за всеки шаблон за формуляр. По този начин, трябва да актуализирате само една връзка към файл с данни, когато информацията за връзка с данни се промени за набор от сходни шаблони за формуляри. Например когато преместите вашите шаблони за формуляри от тестова производство на мрежата, трябва да актуализирате настройките за връзка на данните само веднъж в библиотека за връзка вместо актуализиране на връзката с данни във всеки шаблон за формуляр. Когато формуляр, базиран на шаблон на формуляр, който използва файл за връзка с данни използва връзка с данни, връзката с данни се актуализира автоматично с новите настройки.

Файл за връзка с данни е XML файл с разширение .xml или .udcx файл, който съдържа информация за връзка за един външен източник на данни. Този файл се съхранява в библиотека за връзка с данни на сървър, изпълняващ Microsoft Office SharePoint Server 2007. Файл за връзка с данни се създава от разработчика или чрез превръщането на връзка с данни в съществуващ шаблон на формуляр в файл за връзка с данни, като щракнете върху бутона Конвертиране в диалоговия прозорец Връзки с данни (менюто "инструменти ").

Предимствата на използването на файлове за връзка с данни са:

 • Няколко формуляра да използвате една и съща връзка към файла с данни, така че няма нужда да създавате една и съща връзка с данни от самото начало за всеки шаблон за формуляр.

 • Ако местоположението или настройките на връзката за външен източник на данни се променят, трябва да актуализирате само файла за връзка към данни, а не всеки шаблон на формуляр.

 • Файл за връзка за данни може да съдържа допълнителна информация за удостоверяване, която може да се използва от сървъра, когато потребителят попълва формуляр с помощта на уеб браузър.

 • Формуляри, базирани на шаблон на формуляр, съвместим с браузър, които се попълват в браузър, за да се свържете към сървъри на друг домейн само с връзки с данни, използващи файлове за връзка с данни.

Microsoft Office InfoPath използва файлове за връзка с данни, които следват универсален връзка с данни версия 2.0 файлов формат. Тази версия е разширен комплект на версия 1.0 файлов формат, използван от Microsoft Office FrontPage и Microsoft Office Excel. InfoPath не може да използва връзка файлове с данни във формат 1.0.

Когато създавате шаблон на формуляр, който се базира на настройките в файл за връзка с данни, Microsoft Office InfoPath създава връзка към данни, която се базира на настройките в библиотеката за връзка с данни. Ако файла за връзка към данни съдържа настройки за връзка с данни на заявка, InfoPath създава на формуляра основния източник на данни с полета за заявки, полета за данни и групи, които съответстват на начина, по който данните се съхраняват във външния източник на данни, която е посочена като настройките във файла за връзка с данни. Полетата за заявка съдържат данните, които външния източник на данни използва, за да определи какво да изпрати на формуляра. Резултатите от заявката се поставят в полета за данни. За да разрешите на потребителите да външния източник на данни от заявка, InfoPath добавя бутон Изпълняване на заявка в шаблона за формуляр.

Тъй като структурата на данните на полетата за заявка и данни трябва да съвпада с начина, по който данните се съхраняват във външния източник на данни, не можете да променяте съществуващи полета или групи в основния източник на данни. Можете само да добавяте полета или групи в коренната група на основния източник на данни.

Ако използвате настройки за връзка към данни за подаване, InfoPath разрешава бутона Подай в лентата с инструменти Стандартни и командата Подай в менюто Файл на формулярите, базирани на този шаблон на формуляр. Това позволява на потребителите да подават данните от техните формуляри към външния източник на данни.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

За да проектирате шаблон на формуляр, базиран на настройките в библиотека за връзка към данни, ви трябва следната информация от администратора на библиотеката за връзка към данни или разработчика, който е създал файла за връзка към данни:

 • Местоположението на сайта на Office SharePoint Server 2007 с библиотеката за връзка.

 • Името на файла на връзката към данни в библиотеката за връзка към данни, който искате да използвате.

Най-горе на страницата

Проектиране на шаблон на формуляр с връзка към данни за заявка

За да проектирате шаблон на формуляр, базиран на файл за връзка към данни с настройки за връзка към данни за заявка, трябва да направите следното:

 1. Проектиране на шаблона на формуляр, базиран на файла за връзка към данни    Тази стъпка създава основния източник на данни за шаблона на формуляр с подходящите полета и групи, базирани на настройките във файла за връзка към данни.

 2. Добавяне на контрола в шаблона на формуляр, която ще показва резултатите от заявката    За да покажете на своите потребители данните, съхранени в полетата и групите в основния източник на данни, трябва да добавите контрола във вашия шаблон на формуляр и след това да обвържете тази контрола с поле за заявка или поле за данни в основния източник на данни.

Стъпка 1: Проектиране на шаблона на формуляр, базиран на файла за връзка към данни

 1. В менюто Файл щракнете върху Проектиране на шаблон за формуляр.

 2. Под Проектиране на нов в диалоговия прозорец Проектиране на шаблон на формуляр изберете Шаблон на формуляр.

 3. В списъка На базата на щракнете върху Библиотека за връзка.

 4. Ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, отметнете квадратчето Разреши само функции, съвместими с браузъри.

 5. Щракнете върху OK.

 6. В списъка Сайт в съветника за връзка към данни щракнете върху името на сайта на сървъра, изпълняващ Office SharePoint Server 2007, който съдържа библиотеката за връзка към данни.

  Добавяне на вашия сайт в списъка

  1. Щракнете върху Управление на сайтове.

  2. В диалоговия прозорец Управление на сайтове щракнете върху Добави.

  3. В полето URL адрес въведете местоположението на библиотеката за връзка с данни.

  4. В полето Показвано име въведете име за библиотеката за връзка с данни. Това име ще се появи в списъка сайт в съветника за връзка към данни.

  5. Натиснете OK.

  6. Щракнете върху Затвори.

 7. Щракнете върху името на библиотеката за връзка към данни, за да видите списък с файлове за връзка към данни, щракнете върху името на файла за връзка към данни, който искате да използвате за тази връзка към данни и след това изберете Напред.

 8. Ако сте избрали файл за връзка към данни с настройки за свързване към уеб услуга, следващата страница на съветника може да ви поиска да зададете примерни стойности за всеки параметър, за да определи какви полета или групи да добави във вторичния източник на данни.

  Как?

  1. Изберете параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху Задай примерна стойност.

  2. В полето примерна стойност въведете стойност, че вашата потребител може да използва за това поле и след това щракнете върху OK.

  3. Повторете тези стъпки за всеки параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху напред.

  Технически данни

  Когато конфигурирате връзка с данни към уеб услуга в съветника за връзка към данни, Microsoft Office InfoPath се свързва към уеб услуга и искания за уеб услугата описание език (WSDL) файл. WSDL файлът съдържа схемата, използвана от уеб услуга. Уеб услугата отговаря на искането, като изпраща файла на InfoPath. InfoPath използва информацията в този файл, за да добавите съответните полета и групи към вторичен източник на данни в шаблона за формуляр. Ако InfoPath открие непознат тип елемент в WSDL файла, InfoPath използва примерни данни, за да определи дефиницията на непознат тип елемент и след това добавя съответните полета и групи вторичен източник на данни.

 9. Ако външният източник на данни, към който има препратка в настройките, връща обект Microsoft ADO.NET DataSet, следващата страница на съветника ще ви попита дали искате да включите информация за измененията, когато потребителите подават техните данни от формуляра. В повечето случаи поставяйте отметка в квадратчето Включи информация за измененията при подаване на данни и след това избирайте Напред. Ако не искате да включвате информация за измененията, изчистете квадратчето Включи информация за измененията при подаване на данни и след това изберете Напред.

  Технически данни

  Тази страница в съветника се появява само ако настройките са за уеб услуга и файлът Web Service Description Language (WSDL) указва, че уеб услугата връща обект ADO.NET DataSet.

 10. На следващата страница на съветника въведете име за връзката към данни и след това изберете Готово.

Стъпка 2: Добавяне на контрола за показване на данните в полето

 1. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 2. Плъзнете контрола във вашия шаблон на формуляр.

 3. В диалоговия прозорец Обвързване на контрола изберете полето, с което искате да обвържете контролата.

Най-горе на страницата

Проектиране на шаблон на формуляр с връзка към данни за подаване

Ако файлът за връзка към данни съдържа настройки за връзка към данни за подаване, можете да конфигурирате вашия шаблон на формуляр да позволява на потребителите да подават своите данни от формуляра чрез връзката към данни. Когато направите това, InfoPath добавя бутон Подай в лентата с инструменти Стандартни и команда Подай в менюто Файл. Можете да конфигурирате опциите на подаване за формуляра в диалоговия прозорец Опции на подаване (меню Инструменти). Опциите на подаване са конфигурирани по същия начин, сякаш сте проектирали шаблон на формуляр, базиран на база данни или уеб услуга. Ще намерите връзки към повече информация за проектиране на шаблон на формуляр, базиран на база данни или уеб услуга, в раздела Вж. още.

 1. В менюто Файл щракнете върху Проектиране на шаблон за формуляр.

 2. В Проектиране на нов , в диалоговия прозорец Проектиране на шаблон за формуляр щракнете върху Шаблон за формуляр.

 3. В списъка На базата на щракнете върху Библиотека за връзка.

 4. Ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, изберете Разреши само функции, съвместими с браузъри.

 5. Щракнете върху OK.

 6. В списъка Сайт в съветника за връзка към данни щракнете върху името на сайта на сървъра, изпълняващ Office SharePoint Server 2007, който съдържа библиотеката за връзка.

  Добавяне на вашия сайт в списъка

  1. Щракнете върху Управление на сайтове.

  2. В диалоговия прозорец Управление на сайтове щракнете върху Добави.

  3. В полето URL адрес въведете местоположението на библиотеката за връзка с данни.

  4. В полето Показвано име въведете име за библиотеката за връзка с данни. Това име ще се появи в списъка сайт в съветника за връзка към данни.

  5. Натиснете OK.

  6. Щракнете върху Затвори.

 7. Щракнете върху името на библиотеката за връзка към данни, за да видите списък с файлове за връзка към данни, щракнете върху името на файла за връзка към данни, който искате да използвате за тази връзка към данни, и след това изберете Напред.

 8. Ако сте избрали файл за връзка към данни с настройки за свързване към уеб услуга, следващата страница на съветника може да ви поиска да зададете примерни стойности за всеки параметър, за да определи най-доброто поле или група, която да добави във вторичния източник на данни.

  Как?

  1. Изберете параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху Задай примерна стойност.

  2. В полето примерна стойност въведете стойност, че вашата потребител може да използва за това поле и след това щракнете върху OK.

  3. Повторете тези стъпки за всеки параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху напред.

  Технически данни

  Когато конфигурирате връзка с данни към уеб услуга в съветника за връзка към данни, Microsoft Office InfoPath се свързва към уеб услуга и искания за уеб услугата описание език (WSDL) файл. WSDL файлът съдържа схемата, използвана от уеб услуга. Уеб услугата отговаря на искането, като изпраща файла на InfoPath. InfoPath използва информацията в този файл, за да добавите съответните полета и групи към вторичен източник на данни в шаблона за формуляр. Ако InfoPath открие непознат тип елемент в WSDL файла, InfoPath използва примерни данни, за да определи дефиницията на непознат тип елемент и след това добавя съответните полета и групи вторичен източник на данни.

 9. На следващата страница на съветника въведете описателно име за връзката към данни и след това изберете Готово.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×