Проектиране на шаблон на формуляр чрез използване на настройки в библиотека за връзка към данни

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В тази статия ви показва как да проектирате шаблон на формуляр, който се базира на настройките, съхранявани в библиотека за връзка с данни на Microsoft Office SharePoint Server 2007 сайт, който може да прави заявки или подаване на данни.

В тази статия

Общ преглед

Преди да започнете

Проектиране на шаблон на формуляр с връзка към данни за заявка

Проектиране на шаблон на формуляр с връзка към данни за подаване

Общ преглед

Вторична връзка с данни е всяка връзка към данни към външен източник на данни, които добавяте към шаблон за формуляр. В тази връзка с данни се различава от основната връзка с данни, който се създава, когато проектирате шаблон на формуляр, базиран на база данни, уеб услуга или настройки в библиотека за връзка. Можете да добавите вторична връзка към данни само ако не можете да на заявка или изпращате данни през основната връзка с данни.

Формуляр може да има една първична връзка с данни, наречена основна връзка към данни, и по желание може да има един или повече вторични връзки към данни. В зависимост от целите ви за формуляра връзка за данни може да заявка или подаване на данни на формуляр към външен източник на данни, например база данни на Microsoft SQL Server или уеб услуга.

Ако създавате няколко шаблони за формуляри, които използват сходни връзки с данни, помислете за използване на файл за връзка с данни, вместо да създавате връзка с данни към външен източник на данни за всеки шаблон за формуляр. По този начин, трябва да актуализирате само една връзка към файл с данни, когато информацията за връзка с данни се промени за набор от сходни шаблони за формуляри. Например когато преместите вашите шаблони за формуляри от тестова производство на мрежата, трябва да актуализирате настройките за връзка на данните само веднъж в библиотека за връзка вместо актуализиране на връзката с данни във всеки шаблон за формуляр. Когато формуляр, базиран на шаблон на формуляр, който използва файл за връзка с данни използва връзка с данни, връзката с данни се актуализира автоматично с новите настройки.

Файл за връзка с данни е XML файл с разширение .xml или .udcx файл, който съдържа информация за връзка за един външен източник на данни. Този файл се съхранява в библиотека за връзка с данни на сървър, изпълняващ Microsoft Office SharePoint Server 2007. Файл за връзка с данни се създава от разработчика или чрез превръщането на връзка с данни в съществуващ шаблон на формуляр в файл за връзка с данни, като щракнете върху бутона Конвертиране в диалоговия прозорец Връзки с данни (менюто "инструменти ").

Предимствата на използването на файлове за връзка с данни са:

 • Няколко формуляра да използвате една и съща връзка към файла с данни, така че няма нужда да създавате една и съща връзка с данни от самото начало за всеки шаблон за формуляр.

 • Ако промените местоположението или настройките на връзката за външен източник на данни, трябва да актуализирате само файла за връзка с данни, а не всеки шаблон на формуляр.

 • Файл за връзка за данни може да съдържа допълнителна информация за удостоверяване, която може да се използва от сървъра, когато потребителят попълва формуляр с помощта на уеб браузър.

 • Формуляри, базирани на шаблон на формуляр, съвместим с браузър, които се попълват в браузър, за да се свържете към сървъри на друг домейн само с връзки с данни, използващи файлове за връзка с данни.

Microsoft Office InfoPath използва файлове за връзка с данни, които следват универсален връзка с данни версия 2.0 файлов формат. Тази версия е разширен комплект на версия 1.0 файлов формат, използван от Microsoft Office FrontPage и Microsoft Office Excel. InfoPath не може да използва връзка файлове с данни във формат 1.0.

Когато създавате шаблон на формуляр, който се базира на настройките в файл за връзка с данни, Microsoft Office InfoPath създава връзка към данни, която се базира на настройките в библиотеката за връзка с данни. Ако файла за връзка към данни съдържа настройки за връзка с данни на заявка, InfoPath създава на формуляра основния източник на данни с полета за заявки, полета за данни, и групи, които съответстват на начина, по който данните се съхраняват в външни данни източник, който има препратки от настройки във файла за връзка с данни. Полетата за заявка съдържат данните, които външния източник на данни използва, за да определи какво да изпрати на формуляра. Резултатите от заявката се поставят в полета за данни. За да разрешите на потребителите да външния източник на данни от заявка, InfoPath добавя бутон Изпълняване на заявка в шаблона за формуляр.

Тъй като структурата на данните на полетата за заявка и данни трябва да съответства на начина, по който данните се съхраняват във външния източник на данни, можете да модифицирате съществуващи полета или групи в основния източник на данни. Можете да добавяте само полета или групи в коренната група в основния източник на данни.

Ако използвате настройки за връзка към данни за подаване, InfoPath разрешава бутона Подай в лентата с инструменти стандартни и командата подаване в менюто файл на формуляри, базирани на този шаблон за формуляр. Това позволява на потребителите да подават данните от техните формуляри към външния източник на данни.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

За да проектирате шаблон на формуляр, който се базира на настройките в библиотека за връзка с данни, трябва следната информация от администратора на данни за връзка към библиотеката или разработчик, който е създал файла за връзка с данни:

 • Местоположението на Office SharePoint Server 2007 сайта с библиотеката за свързване.

 • Името на файла с данни на връзка в библиотека за връзка за данни, които искате да използвате.

Най-горе на страницата

Проектиране на шаблон на формуляр с връзка към данни за заявка

За да проектирате шаблон на формуляр, който се базира на файл за връзка с данни с настройки за връзка с данни на заявка, трябва да направите следното:

 1. Проектиране на шаблон за формуляр, който се базира на връзка към файла с данни    Тази стъпка създава основния източник на данни за шаблона на формуляр с подходящите полета и групи, които се базират на настройките във файла за връзка с данни.

 2. Добавяне на бутони за избор на шаблон за формуляр, който ще се показва резултатите от заявката    За да покажете данни, съхранени в полетата и групите в основния източник на данни на вашите потребители, трябва да добавите контрола във вашия шаблон на формуляр и след това да обвържете тази контрола с поле за заявка или поле за данни в основния източник на данни.

Стъпка 1: Проектиране на шаблон за формуляр, базиран на файла за връзка с данни

 1. В менюто файл щракнете върху проектиране на шаблон на формуляр.

 2. Под проектиране на нов, в диалоговия прозорец проектиране на шаблон на формуляр щракнете върху Шаблон на формуляр.

 3. В въз основа на списъка щракнете върху Библиотека за връзка.

 4. Ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, поставете отметка в квадратчето Разреши само функции, съвместими с браузър .

 5. Щракнете върху OK.

 6. В списъка сайт в съветника за връзка към данни щракнете върху името на сайта на вашия сървър, изпълняващ Office SharePoint Server 2007 , който включва библиотека за връзка с данни.

  Добавяне на вашия сайт в списъка

  1. Щракнете върху управление на сайтове.

  2. В диалоговия прозорец Управление на сайтове щракнете върху Добави.

  3. В полето URL адрес въведете местоположението на библиотеката за връзка с данни.

  4. В полето Показвано име въведете име за библиотеката за връзка с данни. Това име ще се появи в списъка сайт в съветника за връзка към данни.

  5. Щракнете върху OK.

  6. Щракнете върху Затвори.

 7. Щракнете върху името на библиотеката за връзка към данни да видите списък на файлове за връзка с данни, щракнете върху името на файл за връзка за данни, които искате да използвате за тази връзка към данни и след това щракнете върху напред.

 8. Ако сте избрали файл за връзка с данни с настройки за свързване към уеб услуга, следващата страница на съветника може да поиска да зададете примерни стойности за всеки параметър, за да определи какви полета или групи, за да добавите към вторичен източник на данни.

  Как?

  1. Изберете параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху Задай примерна стойност.

  2. В полето примерна стойност въведете стойност, че вашата потребител може да използва за това поле и след това щракнете върху OK.

  3. Повторете тези стъпки за всеки параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху напред.

  Технически подробности

  Когато конфигурирате връзка с данни към уеб услуга в съветника за връзка към данни, Microsoft Office InfoPath се свързва към уеб услуга и искания за уеб услугата описание език (WSDL) файл. WSDL файлът съдържа схемата, използвана от уеб услуга. Уеб услугата отговаря на искането, като изпраща файла на InfoPath. InfoPath използва информацията в този файл, за да добавите съответните полета и групи към вторичен източник на данни в шаблона за формуляр. Ако InfoPath открие непознат тип елемент в WSDL файла, InfoPath използва примерни данни, за да определи дефиницията на непознат тип елемент и след това добавя съответните полета и групи вторичен източник на данни.

 9. Ако източника на външни данни, използвани във настройките връща Microsoft ADO.NET набор от данни, следващата страница на съветника ви пита дали искате да включите информация за измененията, когато потребителите подават своите данни от формуляра. В повечето случаи Оставете отметка в полето включи промяна на информацията за при подаване на данни и след това щракнете върху напред. Ако не искате да включите информация за измененията, изчистете отметката от квадратчето включи промяна на информацията за при подаване на данни и след това щракнете върху напред.

  Технически подробности

  Тази страница на съветника се появява само ако настройките за уеб услуга и уеб услуга описание език (WSDL) файл показва, че уеб услугата връща ADO.NET набор от данни.

 10. На следващата страница на съветника въведете име за връзката с данни и след това щракнете върху Готово.

Стъпка 2: Добавяне на контрола за показване на данните в полето

 1. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 2. Плъзнете контрола във вашия шаблон на формуляр.

 3. В диалоговия прозорец Свързване на контрола изберете полето, което искате да обвържете контролата.

Най-горе на страницата

Проектиране на шаблон на формуляр с връзка към данни за подаване

Ако файла за връзка към данни съдържа настройки за връзка към данни за подаване, можете да конфигурирате вашия шаблон на формуляр, за да позволите на потребителите да подават своите данни на формуляр чрез връзка за данни. Когато направите това, InfoPath добавя бутон подаване към лентата с инструменти стандартни и команда подаване в менюто " файл ". Можете да конфигурирате опциите за подаване за формуляра в диалоговия прозорец Опции на подаване (менюинструменти ). Опциите за подаване са конфигурирани по същия начин, както ако проектирате шаблон на формуляр, базиран на база данни или уеб услуга. Намерете връзки към повече информация за проектиране на шаблон на формуляр, който се базира на база данни или уеб услуга в раздела Вж .

 1. В менюто файл щракнете върху проектиране на шаблон на формуляр.

 2. Под проектиране на нов в диалоговия прозорец проектиране на шаблон на формуляр щракнете върху Шаблон на формуляр.

 3. В въз основа на списъка щракнете върху Библиотека за връзка.

 4. Ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, изберете Разреши само функции, съвместими с браузър.

 5. Щракнете върху OK.

 6. В списъка сайт в съветника за връзка към данни щракнете върху името на сайта на вашия сървър, изпълняващ Office SharePoint Server 2007 , който съдържа библиотеката за връзка.

  Добавяне на вашия сайт в списъка

  1. Щракнете върху управление на сайтове.

  2. В диалоговия прозорец Управление на сайтове щракнете върху Добави.

  3. В полето URL адрес въведете местоположението на библиотеката за връзка с данни.

  4. В полето Показвано име въведете име за библиотеката за връзка с данни. Това име ще се появи в списъка сайт в съветника за връзка към данни.

  5. Щракнете върху OK.

  6. Щракнете върху Затвори.

 7. Щракнете върху името на библиотеката за връзка към данни да видите списък на файлове за връзка с данни, щракнете върху името на файл за връзка за данни, които искате да използвате за тази връзка към данни и след това щракнете върху напред.

 8. Ако сте избрали файл за връзка с данни с настройки за свързване към уеб услуга, следващата страница на съветника може да поиска да зададете примерни стойности за всеки параметър, за да определи най-добрите поле или група, за да добавите към вторичен източник на данни.

  Как?

  1. Изберете параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху Задай примерна стойност.

  2. В полето примерна стойност въведете стойност, че вашата потребител може да използва за това поле и след това щракнете върху OK.

  3. Повторете тези стъпки за всеки параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху напред.

  Технически подробности

  Когато конфигурирате връзка с данни към уеб услуга в съветника за връзка към данни, Microsoft Office InfoPath се свързва към уеб услуга и искания за уеб услугата описание език (WSDL) файл. WSDL файлът съдържа схемата, използвана от уеб услуга. Уеб услугата отговаря на искането, като изпраща файла на InfoPath. InfoPath използва информацията в този файл, за да добавите съответните полета и групи към вторичен източник на данни в шаблона за формуляр. Ако InfoPath открие непознат тип елемент в WSDL файла, InfoPath използва примерни данни, за да определи дефиницията на непознат тип елемент и след това добавя съответните полета и групи вторичен източник на данни.

 9. На следващата страница на съветника въведете описателно име за връзката с данни и след това щракнете върху Готово.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×