Проектиране на шаблон на формуляр, въз основа на база данни на Microsoft SQL Server

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да проектирате шаблон на формуляр, който може да работи с база данни на Microsoft SQL Server или заявка за данни или заявки и подаване на данни.

В тази статия

Общ преглед

Съображения за съвместимост

Преди да започнете

Проектиране на шаблон за формуляр

Конфигуриране на опциите за подаване

Общ преглед

Формуляр може да има една първична връзка с данни, наречена основна връзка към данни, и по желание може да има един или повече вторични връзки към данни. В зависимост от целите ви за формуляра връзка за данни може да заявка или подаване на данни на формуляр към външен източник на данни, например база данни на Microsoft SQL Server или уеб услуга.

Когато проектирате шаблон на формуляр, който се базира на база данни, Microsoft Office InfoPath създава основния източник на данни с групи, които съдържат полета за заявки и полета за данни и връзка към данни за заявка като основна връзка към данни за шаблон за формуляр. Тези полета и групи отговарят на начина, по който данните се съхраняват в таблиците в базата данни. Полетата за заявка съдържат данните, които се въвеждат от потребител, за да ограничите резултатите от заявката до записи, които съответстват на данните в полетата за заявка. Когато формуляр, базиран на този шаблон на формуляр, използва основната връзка към данни, InfoPath създава заявка с помощта на данните в полетата за заявка. След това InfoPath изпраща заявката чрез връзката към данни за заявка. Базата данни връща резултатите от заявката обратно на формуляра чрез връзката към данни за заявка. Резултатите от заявката се поставят в полета за данни, които могат да бъдат редактирани чрез контроли, които са обвързани с тези полета.

Тъй като структурата на данните на заявката и полетата с данни трябва да съответства на начина, по който данните се съхраняват в базата данни, не можете да променяте тези полета или групи в основния източник на данни. Можете да добавяте само полета или групи в коренната група в основния източник на данни. Намерете връзки към повече информация за източници на данни в раздела Вж .

Формуляр да подавате данни към база данни чрез формуляри основна връзка към данни, ако шаблона за формуляр, който се базира формуляра и базата данни отговарят на следните изисквания:

 • Шаблонът за формуляр е не шаблон за формуляр, съвместим с браузър    InfoPath няма да създаде връзка към данни за подаване в основната връзка с данни, ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър. За да позволите на потребителите да подават данни във формуляр, който се базира на шаблон на формуляр, съвместим с браузър, използвайте уеб услуга, която работи с базата данни.

 • Лявата таблица във всяка двойка свързани таблици в основния източник на данни съдържа първичен ключ    Поне една от връзките за всяка двойка свързани таблици трябва да съдържа първичен ключ от лявата таблица.

 • Никое от полетата в основния източник на данни на формуляр за магазина голям двоичен тип данни    InfoPath ще забрани връзката към данни за подаване, ако заявката включва полета, които могат да съхраняват голям двоичен тип данни, като например картини, изображения, OLE обекти, прикачени файлове, типът на данните на паметна бележка за Office Access или SQL тип данни.

Когато InfoPath разрешава връзката към данни за подаване, потребителите могат да подават данните в полетата за данни в основния източник на данни в базата данни. Ако InfoPath разрешава връзката към данни за подаване, можете да персонализирате опциите за подаване за формуляри, базирани на този шаблон за формуляр.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Когато проектирате шаблон на формуляр, който се базира на база данни, имате възможност за проектиране на шаблон за формуляр, съвместим с браузър. InfoPath ще създаде връзка към данни за заявка като основна връзка към данни в шаблон на формуляр, съвместим с браузър. Въпреки това шаблони за формуляри, съвместими с браузър не може да бъде конфигуриран да позволява на потребителите да подават данни към база данни. Следователно ако проектирате шаблон за формуляр, базиран на база данни на SQL Server и искате вашите потребители да подават своите данни от формуляра към база данни чрез основна връзка към данни, можете да направите този шаблон на формуляр съвместим с браузър.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

За да проектирате вашия шаблон на формуляр, въз основа на база данни на SQL Server, ви трябва следната информация от администратора на базата данни:

 • Името на сървъра, който съдържа базата данни, който ще се свързвате вашия шаблон на формуляр.

 • Името на базата данни, която ще използвате с този шаблон за формуляр.

 • Удостоверяване, изисквани от базата данни. Базата данни да използвате или удостоверяване на Microsoft Windows, или удостоверяване за SQL сървър, за да определите как потребителите имат достъп до базата данни.

 • Името на таблицата, съдържаща данните, които искате да изпратите към формуляра или която ще получава данни от формуляра. Това е основната таблица. Ако ще използвате повече от една таблица в базата данни, ви трябват имената и на тези таблици наследници. Трябва също имената на полетата в таблиците наследници, които имат връзки с полетата в основната таблица.

Най-горе на страницата

Проектиране на шаблон за формуляр

За да проектирате шаблон на формуляр с връзка към данни за заявка, трябва да направите следното:

 1. Създаване на шаблон за формуляр    Когато създавате шаблон на формуляр, който се базира на база данни, InfoPath създава връзка към данни за заявка като основната връзка към данни между шаблона на формуляр и базата данни. Този процес автоматично създава на шаблона на формуляр основния източник на данни.

 2. Добавяне на един или повече контроли, за да покажете резултатите от заявката    За да позволите на потребителите да виждат и редактират данните в полетата в основния източник на данни, когато отворят формуляра, можете да добавите контрола в шаблона на формуляр и след това да обвържете тази контрола с поле в основния източник на данни.

Стъпка 1: Създаване на шаблон за формуляр

 1. В менюто файл щракнете върху проектиране на шаблон на формуляр.

 2. Под проектиране на нов, в диалоговия прозорец проектиране на шаблон на формуляр щракнете върху шаблон на формуляр.

 3. В въз основа на списъка щракнете върху база данни.

 4. Ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, поставете отметка в квадратчето Разреши само функции, съвместими с браузър .

  Забележка: Съветник за връзка към данни не позволява връзката към данни за подаване в шаблон на формуляр, съвместим с браузър. За да позволите на потребителите да подават своите данни към база данни от формуляри, базирани на шаблон на формуляр, съвместим с браузър, добавете вторична връзка към данни към уеб услуга, която работи с базата данни. Намерете връзки към повече информация за вторичните връзки към данни в раздела Вж .

 5. Щракнете върху OK.

 6. В съветника за връзка към данни щракнете върху Избор на база данни.

 7. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни щракнете върху Нов източник.

 8. В какъв тип източник на данни, който искате да се свържете към списъка щракнете върху Microsoft SQL Serverи след това щракнете върху напред.

 9. В полето име на сървъра въведете името на сървъра с базата данни на SQL Server.

 10. Под идентификационни даннинаправете едно от следните неща:

  • Ако базата данни определя кой има достъп въз основа на идентификационните данни, използвани в мрежата на Microsoft Windows, щракнете върху Използвай удостоверяването за Windows.

  • Ако базата данни определя кой има достъп въз основа на указаното потребителско име и парола, които получавате от администратора на базата данни, щракнете върху Използвай следното потребителско име и паролаи след това въведете вашето потребителско име и парола в полетата Потребителско име и Парола полета.

 11. Щракнете върху Напред.

 12. В списъка Изберете базата данни, която съдържа данните, които искате щракнете върху името на базата данни, която искате да използвате, отметнете квадратчето Свържи с конкретна таблица , щракнете върху името на основната таблица и след това щракнете върху напред.

 13. На следващата страница на съветника въведете име за файла, който съхранява информацията за връзка с данни в полето Име на файл и след това щракнете върху Готово , за да запишете тези настройки.

  Ако планирате да използвате други таблици във връзката към данни за заявка, можете да добавите другите таблици на тази страница на съветника.

  Как?

  1. Щракнете върху Добавяне на таблица.

  2. В диалоговия прозорец Добавяне на таблица или заявка щракнете върху името на дъщерната таблица и след това щракнете върху напред. InfoPath ще се опита да настрои връзките между съвпадащите имена на полета в двете таблици. Ако не искате да използвате предложените релацията, изберете връзката и след това щракнете върху Премахни връзката. За да добавите връзка, щракнете върху Добавяне на връзка. В диалоговия прозорец Добавяне на връзка щракнете върху името на свързаните полета в двете колони и след това щракнете върху OK.

  3. Щракнете върху Готово.

  4. За да добавите допълнителни дъщерни таблици, повторете тези стъпки.

 14. Щракнете върху Напред.

 15. На последната страница на съветника въведете име за основната връзка с данни. Това име ще се появи в списъка източник на данни в прозореца на задачите Източник на данни .

 16. Ако вашият шаблон на формуляр отговаря на изискванията в раздела общ преглед , тази страница на съветника ще покаже, че InfoPath е разрешил връзката към данни за подаване в основната връзка с данни. За да промените име за връзката към данни за подаване, въведете ново име в полето. Ако искате вашите потребители да подават своите данни от формуляра чрез друга подаване на връзка с данни, която ще добавите в шаблона на формуляр по-късно, щракнете, за да изчистите квадратчето за отметка Разреши подаване за тази връзка .

  Забележка: Ако вашият шаблон на формуляр не отговаря на изискванията в раздела общ преглед , InfoPath забранява връзката към данни за подаване и полето Въведете име за връзката за подаване и квадратчето Разреши подаване за тази връзка недостъпни (забранени). Ако InfoPath забрани връзката към данни за подаване, основната връзка към данни за вашия шаблон на формуляр ще има само една заявка за данни връзка.

Стъпка 2: Добавяне на един или повече контроли, за да покажете резултатите от заявката

 1. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 2. Плъзнете контрола във вашия шаблон на формуляр.

 3. В диалоговия прозорец Свързване на контрола изберете група или поле, което искате да обвържете контролата.

Най-горе на страницата

Конфигуриране на опциите за подаване

Ако вашият шаблон на формуляр и таблиците, които сте избрали в съветника за връзка към данни отговаря на изискванията в раздела общ преглед , InfoPath конфигурира вашия шаблон на формуляр за подаване на данни чрез своите основна връзка към данни. Ако изберете да използвате това подаване на връзка с данни, InfoPath конфигурира шаблона на формуляр, така че потребителите могат да подават своите данни от формуляра към база данни и добавя бутона Подай в лентата с инструменти стандартни и командата подаване към файл меню, когато потребителите попълват формуляра. InfoPath конфигурира също шаблона за формуляр, така че когато потребителите подадат своите формуляри, формулярът остава отворен и съобщение се показва на потребителя, което указва дали формулярът е успешно подаден. Можете да промените текста на бутона Подай и поведението, след като потребителят подаде формуляр.

 1. В менюто инструменти щракнете върху Опции за подаване.

  1. За да промените името на бутона подаване , който се появява на лентата с инструменти стандартни и командата подаване , която се появява в менюто файл , когато потребителите попълват формуляра, въведете новото име в полето надпис в подаване Опции за диалоговия прозорец.

   Съвет: Ако искате да присвоите на клавишна комбинация на този бутон и команда, въведете амперсанд (&) преди знака, който искате да използвате като клавишна комбинация. Например за да присвоите ALT + B като клавишна комбинация за бутона и командата подаване , въведете по & даване.

 2. Ако не искате хората да използват командата подаване или бутона подаване в лентата с инструменти стандартни , когато попълват вашия формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай Подай елемент от менюто и бутона на лентата с инструменти за подаване .

  1. По подразбиране след като потребителите подадат формуляр, InfoPath запазва формуляра отворен и показва съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден. За да промените това поведение по подразбиране, щракнете върху Разширении след това направете едно от следните неща:

   • За да затворите формуляра или създаване на нов празен формуляр, след като потребителят подаде попълнения формуляр, щракнете върху желаната опция в списъка след подаване .

   • За да създадете персонализирано съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден, поставете отметка в квадратчето Използвай персонализирани съобщения и след това въведете вашите съобщения в полетата при успех и при неуспех .

    Съвет: Използвайте съобщение в полето при неуспех , за да кажете на потребителите какво да направя, ако те не могат да подадат формуляра. Например можете да предложи потребители да запишат формуляра и да се свържете с някого за допълнителни инструкции.

   • Ако не искате да се покаже съобщение, след като потребителят подаде формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай успеха или неуспеха съобщения .

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×