Преминаване към основното съдържание

Проектиране на шаблон на формуляр, базиран на уеб услуга

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да проектирате шаблон на формуляр, който може да работи с уеб услуга за данни или заявка, подаване на данни, или на заявка и подаване на данни.

В тази статия

Общ преглед

Съображения за съвместимост

Преди да започнете

Проектиране на шаблон на формуляр с връзка към данни за заявка

Проектиране на шаблон на формуляр с връзка към данни за подаване

Проектиране на шаблон на формуляр със заявка и подаване на връзки с данни

Общ преглед

Формуляр може да има една първична връзка с данни, наречена основна връзка към данни, и по желание може да има един или повече вторични връзки към данни. В зависимост от целите ви за формуляра връзка за данни може да заявка или подаване на данни на формуляр към външен източник на данни, например база данни на Microsoft SQL Server или уеб услуга.

Когато проектирате шаблон на формуляр, който се базира на уеб услуга, имате избор да конфигурирате шаблона на формуляр да позволява формуляри, базирани на този шаблон на формуляр за получаване на данни от "," Изпращане на данни, или изпращане и получаване на данни от уеб услуга и. Ако проектирате шаблон на формуляр да позволява на формулярите за получаване на данни от уеб услуга, Microsoft Office InfoPath създава връзка към данни за заявка като основна връзка към данни за формуляра. Въз основа на тази връзка към данни, InfoPath създава основния източник на данни с полета за заявки, полета за данни и групи, които се базират на XML схема на уеб услуга. Полетата за заявка съдържат данните, които уеб услугата използва, за да определи какво да изпрати на формуляра. Когато формуляри, базирани на този шаблон на формуляр използва основната връзка към данни, InfoPath създава заявка с помощта на данните в полетата за заявка. След това InfoPath изпраща заявката чрез връзката към данни за заявка към уеб услугата. Уеб услугата връща резултатите от заявката обратно на формуляра чрез връзката към данни за заявка.

Тъй като структурата на данните на полетата за заявка и данни трябва да съответства на начина, по който данните се съхраняват в уеб услугата, можете да модифицирате съществуващи полета или групи в основния източник на данни. Можете да добавяте само полета или групи в коренната група в основния източник на данни. Намерете връзки към повече информация за източници на данни в раздела Вж .

Когато проектирате шаблон на формуляр за изпращане на данни към уеб услуга, InfoPath създава връзка към данни за подаване в основната връзка с данни на формуляра. Това позволява на потребителите да изпращат данните от своите формуляри към уеб услуга. InfoPath също добавя команда подаване в менюто файл и разрешава бутона Подай в лентата с инструменти стандартни на формуляра. Можете също да персонализирате опциите за подаване за формулярите. Когато създавате връзката към данни за подаване, InfoPath определя кои параметри в уеб услугата са налични за получаване на данни. Въз основа на тази информация, можете да укажете кои полета искате да подадете към уеб услугата.

Ако проектирате шаблон на формуляр за изпращане и получаване на данни към уеб услуга, InfoPath създава връзка към данни за заявка и връзка към данни за подаване.

InfoPath използва следните стандарти за уеб услуги за комуникация с уеб услуги:

 • Протокол за достъп до прости обекти (SOAP)    SOAP е протокола за комуникация, който дефинира XML съобщенията, които се използват за комуникация с уеб услугата.

 • Език за описание на уеб услуги (WSDL)    WSDL е XML схемата стандартни, за да опишете местоположението протоколи за комуникация и връзки към уеб услуга. InfoPath може да използва само документ/литерал стил уеб услуги.

 • Универсален описание, откриване и интегриране (UDDI)    UDDI е справочната услуга, която описва уеб услуги, които се предлагат от бизнес.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Не можете да конфигурирате връзката към данни за подаване в шаблон за формуляр, съвместим с браузър за да позволите на потребителите да Подай промяна на информацията за заедно с техните данни на формуляр към уеб услуга, която приема Microsoft ADO.NET набор от данни. Промяна на информация се състои от промените, които потребителят прави данни, съхранени в база данни. Базата данни използва уеб услуга, за да се свържете потребителите към базата данни. ADO.NET може да използва информацията за промените, за да определите как да актуализирате данните в базата данни. Помолете администратора, ако уеб услугата изисква промяна на информацията за актуализиране на база данни. Ако е така, трябва да проектирате шаблон на формуляр, чиито формуляри може да се попълва само с помощта на InfoPath.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

За да проектирате шаблон на формуляр, който се базира на уеб услуга, трябва следната информация от администратора на уеб услугата:

 • Местоположението на уеб услуга.

 • Проверка, че уеб услугата използва стил на шифроване документ/литерал. InfoPath може да използва само документ/литерал стил уеб услуги.

 • Името на операцията на уеб услуга, която ще изпраща данни или ще получава данни от формуляри, базирани на този шаблон за формуляр.

Най-горе на страницата

Проектиране на шаблон на формуляр с връзка към данни за заявка

За да проектирате шаблон на формуляр с връзка към данни за заявка, трябва да направите следното:

 1. Създаване на шаблон за формуляр    Когато създавате шаблон на формуляр, които могат да получават данни от уеб услуга, InfoPath създава основна връзка към данни с връзка към данни за заявка между уеб услугата и формуляр, който се базира на този шаблон за формуляр. InfoPath създава също основния източник на данни на шаблона на формуляр.

 2. Добавяне на един или повече контроли, за да покажете резултатите от заявката    За да позволите на потребителите да виждат и редактират данните в полетата в основния източник на данни, когато отворят формуляра, можете да добавите контрола в шаблона на формуляр и след това да обвържете тази контрола с поле в основния източник на данни.

Стъпка 1: Създаване на шаблон за формуляр

 1. В менюто файл щракнете върху проектиране на шаблон на формуляр.

 2. Под проектиране на нов, в диалоговия прозорец проектиране на шаблон на формуляр щракнете върху Шаблон на формуляр.

 3. В въз основа на списъка щракнете върху Уеб услуга.

 4. Ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, поставете отметка в квадратчето Разреши само функции, съвместими с браузър .

 5. Щракнете върху OK.

 6. В съветника за връзка към данни щракнете върху получаване на даннии след това щракнете върху напред.

 7. На следващата страница на съветника въведете местоположението на уеб услуга и след това щракнете върху напред.

  Ако искате да търсите уеб услуга с помощта на универсално описание, откриване и интегриране (UDDI) сървър, щракнете върху Търсене в UDDI, въведете URL адреса на UDDI сървъра, който искате да търсите, задайте дали искате да търсите по доставчик или услуга, която е осигурени, въведете ключова дума за търсене и след това щракнете върху търсене. Уеб услуги, които отговарят на вашата ключова дума за търсене ще се появи в списъка с резултатите от търсенето . Изберете уеб услугата, която искате да използвате и след това щракнете върху OK.

 8. В списъка избор на операция щракнете върху операцията на уеб услуга, която връща данни на формуляра и след това щракнете върху напред.

 9. Ако съветника за връзка към данни срещне непознат елемент в схемата на уеб услугата, следващата страница на съветника може да поиска да зададете примерни стойности за всеки параметър, за да определи какви полета или групи, за да добавите към основния източник на данни.

  Как?

  1. Изберете параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху Задай примерна стойност.

  2. В полето примерна стойност въведете стойност, че вашата потребител може да използва за това поле и след това щракнете върху OK.

  3. Повторете тези стъпки за всеки параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху напред.

  Технически подробности

  Когато конфигурирате връзка с данни към уеб услуга в съветника за връзка към данни, Microsoft Office InfoPath се свързва към уеб услуга и искания за уеб услугата описание език (WSDL) файл. WSDL файлът съдържа схемата, използвана от уеб услуга. Уеб услугата отговаря на искането, като изпраща файла на InfoPath. InfoPath използва информацията в този файл, за да добавите съответните полета и групи към вторичен източник на данни в шаблона за формуляр. Ако InfoPath открие непознат тип елемент в WSDL файла, InfoPath използва примерни данни, за да определи дефиницията на непознат тип елемент и след това добавя съответните полета и групи вторичен източник на данни.

 10. Ако уеб услугата приема информация за измененията, следващата страница на съветника ви пита дали искате да включите информацията за промените в данните на заявката. В повечето случаи Оставете отметка в полето включи промяна на информацията за при подаване на данни и след това щракнете върху напред. Ако не искате да включите информация за измененията, изчистете отметката от квадратчето включи промяна на информацията за при подаване на данни и след това щракнете върху напред.

  Това квадратче за отметка е забранено, ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър.

  Технически подробности

  Тази страница на съветника се появява само ако уеб услуги описание език (WSDL) файл за уеб услугата показва, че уеб услугата връща Microsoft ADO.NET набор от данни.

 11. На следващата страница на съветника въведете име за връзката с данни.

 12. Проверете дали информацията в раздела Резюме е правилна и след това щракнете върху Готово.

Стъпка 2: Добавяне на един или повече контроли, за да покажете резултатите от заявката

 1. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 2. Плъзнете контрола във вашия шаблон на формуляр.

 3. В диалоговия прозорец Свързване на контрола изберете група или поле, което искате да обвържете контролата.

Най-горе на страницата

Проектиране на шаблон на формуляр с връзка към данни за подаване

За да проектирате формуляр с връзка към данни за подаване, трябва да направите следното:

 1. Създаване на шаблон за формуляр    Когато създавате шаблон на формуляр, които могат да подават данни към уеб услуга, InfoPath създава основна връзка към данни с Подай данни връзка между уеб услугата и формуляр, който се базира на този шаблон за формуляр. InfoPath също създава на шаблона на формуляр основния източник на данни.

 2. Добавяне на един или повече контрола и обвързването обвържете ги на групи или полета, или да зададете свойствата на контролата за показване на данните в поле    За да позволите на потребителите да редактират данните в полетата в основния източник на данни, можете да добавите контроли към шаблона за формуляр и след това да обвържете тези контроли с полета в основния източник на данни.

 3. Конфигуриране на опциите за подаване    Можете да конфигурирате какви данни искате да подавате към уеб услугата и опциите за подаване за формуляра.

Стъпка 1: Създаване на шаблон за формуляр

 1. В менюто файл щракнете върху проектиране на шаблон на формуляр.

 2. Под проектиране на нов, в диалоговия прозорец проектиране на шаблон на формуляр щракнете върху Шаблон на формуляр.

 3. В въз основа на списъка щракнете върху Уеб услуга.

 4. Ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, поставете отметка в квадратчето Разреши само функции, съвместими с браузър .

 5. Щракнете върху OK.

 6. В съветника за връзка към данни щракнете върху подаване на даннии след това щракнете върху напред.

 7. На следващата страница на съветника въведете местоположението на уеб услуга, където вашите потребители ще подават своите данни и след това щракнете върху напред.

  Ако искате да търсите уеб услуга с помощта на универсално описание, откриване и интегриране (UDDI) сървър, щракнете върху Търсене в UDDI, въведете URL адреса на UDDI сървъра, който искате да търсите, задайте дали искате да търсите по доставчик или услуга, която е осигурени, въведете ключова дума за търсене и след това щракнете върху търсене. Уеб услуги, които отговарят на вашата ключова дума за търсене ще се появи в списъка с резултатите от търсенето . Изберете уеб услугата, която искате да използвате и след това щракнете върху OK.

 8. Щракнете върху Напред.

 9. В списъка избор на операция щракнете върху операцията на уеб услуга, която приема подадените данни и след това щракнете върху напред.

 10. На следващата страница на съветника въведете име за връзката с данни.

 11. Проверете дали информацията в раздела Резюме е правилна и след това щракнете върху Готово.

Стъпка 2: Добавяне на един или повече контроли и ги обвържете групи или полета

 1. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 2. Плъзнете контрола във вашия шаблон на формуляр.

 3. В диалоговия прозорец Свързване на контрола изберете група или поле, което искате да обвържете контролата.

 4. Повторете стъпки 2 и 3 за други контроли, които искате да добавите към шаблона за формуляр.

Стъпка 3: Конфигуриране на опциите за подаване

 1. В менюто инструменти щракнете върху Връзки с данни.

 2. В диалоговия прозорец Връзки с данни щракнете върху връзката към данни за подаване в основната връзка към данни и след това щракнете върху Модифицирай.

 3. В съветника за връзка към данни щракнете върху напред два пъти.

 4. На следващата страница на съветника направете едно от следните неща, за да изберете кои данни във формуляра да изпратите за всеки параметър в уеб услугата.

  Подаване на данни в поле или група

  1. В списъка параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметърщракнете върху поле или група.

  3. Щракнете върху Модифициране Изображение на бутон .

  4. В диалоговия прозорец избор на поле или група щракнете върху полето или групата, чиито данни искате да подадете и след това щракнете върху OK.

  5. В полето включи щракнете върху само текст и дъщерни елементи , за да подадете само данните в това поле и дъщерните елементи на полето или групата, или щракнете върху XML поддърво, включително избрания елемент, за да подадете името на полето, данните в полето и дъщерните елементи в избраната група или поле.

  Подаване на всички данни във формуляра

  1. В списъка параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметъризберете целия формуляр (XML документ, включително инструкции за обработка).

  Подаване на данни като низ

  1. В списъка параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметъризберете целия формуляр (XML документ, включително инструкции за обработка).

  3. Поставете отметка в квадратчето Подай данните като низ .

   Забележка: Обикновено изберете това квадратче, за да подадете цифрово подписани данни. В повечето случаи изчистете това квадратче.

  Технически подробности за обекти на ADO.NET набор от данни

  Ако уеб услугата изисква обект ADO.NET набор от данни, изберете набор от данни възел, когато конфигурирате тази връзка с данни. Ако използвате някакъв друг тип възел за връзка с данни към уеб услуга, която изисква ActiveX Data Objects (ADO) набор от данни, Подай няма да е успешно.

 5. Щракнете върху Напред.

 6. Щракнете върху Готово.

 7. Щракнете върху Затвори.

 8. В менюто инструменти щракнете върху Опции за подаване.

  1. За да промените името на бутона подаване , който се появява на лентата с инструменти стандартни и командата подаване , която се появява в менюто файл , когато потребителите попълват формуляра, въведете новото име в полето надпис в подаване Опции за диалоговия прозорец.

   Ако искате да присвоите на клавишна комбинация на този бутон и команда, въведете амперсанд (&) преди знака, който искате да използвате като клавишна комбинация. Например за да присвоите ALT + B като клавишна комбинация за бутона и командата подаване , въведете по & даване.

 9. Ако не искате хората да използват командата подаване или бутона подаване в лентата с инструменти стандартни , когато попълват вашия формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай Подай елемент от менюто и бутона на лентата с инструменти за подаване .

  1. По подразбиране след като потребителите подадат формуляр, InfoPath запазва формуляра отворен и показва съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден. За да промените това поведение по подразбиране, щракнете върху Разширении след това направете едно от следните неща:

   1. За да затворите формуляра или създаване на нов празен формуляр, след като потребителят подаде попълнения формуляр, щракнете върху желаната опция в списъка след подаване .

   2. За да създадете персонализирано съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден, поставете отметка в квадратчето Използвай персонализирани съобщения и след това въведете вашите съобщения в полетата при успех и при неуспех .

    Използвайте съобщение в полето при неуспех , за да кажете на потребителите какво да направя, ако те не могат да подадат формуляра. Например можете да предложи потребители да запишат формуляра и да се свържете с някого за допълнителни инструкции.

   3. Ако не искате да се покаже съобщение, след като потребителят подаде формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай успеха или неуспеха съобщения .

Най-горе на страницата

Проектиране на шаблон на формуляр със заявка и подаване на връзки с данни

За да проектирате шаблон на формуляр с връзка към данни за заявка и връзка към данни за подаване, трябва да направите следното:

 1. Създаване на шаблон за формуляр    Когато създавате шаблон на формуляр, който може да заявка и подаване на данни към уеб услуга, InfoPath създава основната връзка към данни между шаблона на формуляр и уеб услугата с връзка към данни за заявка и връзка към данни за подаване. InfoPath също създава на шаблона на формуляр основния източник на данни.

 2. Добавяне на контрола и го обвържете за поле за показване на данните в поле    За да позволите на потребителите да виждат и редактират данните в полетата в основния източник на данни, можете да добавите контроли във вашия шаблон на формуляр и след това да обвържете тези контроли с полета в основния източник на данни.

 3. Конфигуриране на опциите за подаване    Можете да конфигурирате какви данни искате да подавате към уеб услугата и опциите за подаване за формуляра.

Стъпка 1: Създаване на шаблон за формуляр

 1. В менюто файл щракнете върху проектиране на шаблон на формуляр.

 2. Под проектиране на нов, в диалоговия прозорец проектиране на формуляр щракнете върху Шаблон на формуляр.

 3. В въз основа на списъка щракнете върху Уеб услуга.

 4. Ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, поставете отметка в квадратчето Разреши само функции, съвместими с браузър .

 5. Щракнете върху OK.

 6. В съветника за връзка към данни щракнете върху получаване и подаване на данни наи след това щракнете върху напред.

 7. На следващата страница на съветника въведете местоположението на уеб услугата с операцията, която изпраща данни към шаблона за формуляр и след това щракнете върху напред.

  Ако искате да търсите уеб услуга с помощта на универсално описание, откриване и интегриране (UDDI) сървър, щракнете върху Търсене в UDDI, въведете URL адреса на UDDI сървъра, който искате да търсите, задайте дали искате да търсите по доставчик или услуга, която е осигурени, въведете ключова дума за търсене и след това щракнете върху търсене. Уеб услуги, които отговарят на вашата ключова дума за търсене ще се появи в списъка с резултатите от търсенето . Изберете уеб услугата, която искате да използвате и след това щракнете върху OK.

 8. В списъка избор на операция щракнете върху операцията на уеб услуга, която връща данни на формуляра и след това щракнете върху напред.

 9. Ако съветника за връзка към данни срещне непознат елемент в схемата на уеб услугата, следващата страница на съветника може да поиска да зададете примерни стойности за всеки параметър, за да определи какви полета или групи, за да добавите към основния източник на данни.

  Как?

  1. Изберете параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху Задай примерна стойност.

  2. В полето примерна стойност въведете стойност, че вашата потребител може да използва за това поле и след това щракнете върху OK.

  3. Повторете тези стъпки за всеки параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху напред.

  Технически подробности

  Когато конфигурирате връзка с данни към уеб услуга в съветника за връзка към данни, Microsoft Office InfoPath се свързва към уеб услуга и искания за уеб услугата описание език (WSDL) файл. WSDL файлът съдържа схемата, използвана от уеб услуга. Уеб услугата отговаря на искането, като изпраща файла на InfoPath. InfoPath използва информацията в този файл, за да добавите съответните полета и групи към вторичен източник на данни в шаблона за формуляр. Ако InfoPath открие непознат тип елемент в WSDL файла, InfoPath използва примерни данни, за да определи дефиницията на непознат тип елемент и след това добавя съответните полета и групи вторичен източник на данни.

 10. Ако уеб услугата приема информация за измененията, следващата страница на съветника ви пита дали искате да включите информацията за промените в данните на заявката. В повечето случаи Оставете отметка в полето включи промяна на информацията за при подаване на данни и щракнете върху напред. Ако не искате да включите информацията за промените, щракнете, за да изчистите квадратчето включи промяна на информацията за при подаване на данни и след това щракнете върху напред.

  Квадратчето за отметка е забранено, ако проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър.

  Технически подробности

  Тази страница на съветника се появява само ако уеб услуги описание език (WSDL) файл за уеб услугата показва, че уеб услугата връща ADO.NET набор от данни.

 11. На следващата страница на съветника въведете име за връзката към данни за заявка и след това щракнете върху напред.

 12. На следващата страница на съветника въведете местоположението на уеб услуга, където вашите потребители ще подават своите формуляри и след това щракнете върху напред.

  Ако искате да търсите уеб услуга с помощта на универсално описание, откриване и интегриране (UDDI) сървър, щракнете върху Търсене в UDDI, въведете URL адреса на UDDI сървъра, който искате да търсите, задайте дали искате да търсите по доставчик или услуга, която е осигурени, въведете ключова дума за търсене и след това щракнете върху търсене. Уеб услуги, които отговарят на вашата ключова дума за търсене ще се появи в списъка с резултатите от търсенето . Изберете уеб услугата, която искате да използвате и след това щракнете върху OK.

 13. В списъка избор на операция щракнете върху операцията на уеб услуга, която приема подадените данни и след това щракнете върху напред.

 14. На следващата страница на съветника направете едно от следните неща, за да изберете кои данни във формуляра да изпратите за всеки параметър в уеб услугата.

  Подаване на данни в поле или група

  1. В списъка параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметърщракнете върху поле или група.

  3. Щракнете върху Модифициране Изображение на бутон .

  4. В диалоговия прозорец избор на поле или група щракнете върху полето или групата, чиито данни искате да подадете и след това щракнете върху OK.

  5. В полето включи щракнете върху само текст и дъщерни елементи , за да подадете само данните в това поле и дъщерните елементи на полето или групата, или щракнете върху XML поддърво, включително избрания елемент, за да подадете името на полето, данните в полето и дъщерните елементи в избраната група или поле.

  Подаване на всички данни във формуляра

  1. В списъка параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметъризберете целия формуляр (XML документ, включително инструкции за обработка).

  Подаване на данни като низ

  1. В списъка параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметъризберете целия формуляр (XML документ, включително инструкции за обработка).

  3. Поставете отметка в квадратчето Подай данните като низ .

   Обикновено изберете това квадратче, за да подадете цифрово подписани данни. В повечето случаи изчистете това квадратче.

  Технически подробности за обекти на ADO.NET набор от данни

  Ако уеб услугата изисква обект ADO.NET набор от данни, изберете набор от данни възел, когато конфигурирате тази връзка с данни. Ако използвате някакъв друг тип възел за връзка с данни към уеб услуга, която изисква ADO.NET набор от данни, Подай няма да е успешно.

 15. Щракнете върху Напред.

 16. На следващата страница на съветника въведете име за връзката към данни за подаване и след това щракнете върху Готово.

Стъпка 2: Добавяне на контрола и се свързва поле за показване на данните в поле

 1. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 2. Плъзнете контрола във вашия шаблон на формуляр.

 3. В диалоговия прозорец Свързване на контрола изберете полето, което искате да обвържете контролата.

Стъпка 3: Конфигуриране на опциите за подаване

 1. В менюто инструменти щракнете върху Опции за подаване.

  1. За да промените името на бутона подаване , който се появява на лентата с инструменти стандартни и командата подаване , която се появява в менюто файл , когато потребителите попълват формуляра, въведете новото име в полето надпис в подаване Опции за диалоговия прозорец.

   Ако искате да присвоите на клавишна комбинация на този бутон и команда, въведете амперсанд (&) преди знака, който искате да използвате като клавишна комбинация. Например за да присвоите ALT + B като клавишна комбинация за бутона и командата подаване , въведете по & даване.

 2. Ако не искате хората да използват командата подаване или бутона подаване в лентата с инструменти стандартни , когато попълват вашия формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай Подай елемент от менюто и бутона на лентата с инструменти за подаване .

  1. По подразбиране след като потребителите подадат формуляр, InfoPath запазва формуляра отворен и показва съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден. За да промените това поведение по подразбиране, щракнете върху Разширении след това направете едно от следните неща:

   • За да затворите формуляра или създаване на нов празен формуляр, след като потребителят подаде попълнения формуляр, щракнете върху желаната опция в списъка след подаване .

   • За да създадете персонализирано съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден, поставете отметка в квадратчето Използвай персонализирани съобщения и след това въведете вашите съобщения в полетата при успех и при неуспех .

    Използвайте съобщение в полето при неуспех , за да кажете на потребителите какво да направя, ако те не могат да подадат формуляра. Например можете да предложи потребители да запишат формуляра и да се свържете с някого за допълнителни инструкции.

   • Ако не искате да се покаже съобщение, след като потребителят подаде формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай успеха или неуспеха съобщения .

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×