Проектиране на част на шаблон за повторна употреба в няколко шаблони на формуляри

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да проектирате част на шаблон и след това да я разпространите до други проектанти на шаблони на формуляри във вашата организация, които да я използват в своите шаблони на формуляри. Това е полезно, когато искате да осигурите последователен дизайн между много шаблони на формуляри.

Например представете си, че ръководите екип, който проектира и поддържа серия от шаблони на формуляри, и всеки от тези шаблони на формуляри трябва да включва емблема на компанията и няколко текстови полета за събиране на информация за контакт от потребители. Ако проектирате емблемата и контролите като файл на част на шаблон (.xtp), можете да запишете този файл на общодостъпно място и да уведомите вашия екип за наличността му. Когато членовете на екипа добавят частта на шаблон в прозореца на задачите Контроли, тя се появява под заглавието По избор и може да бъде вмъкната в шаблон на формуляр.

За да модифицирате съществуваща част на шаблон, трябва да я отворите, да направите необходимите промени, да я запишете и след това да я разпространите до проектантите на формуляри. След като проектантите на формуляри добавят последната версия на частта на шаблон в прозореца на задачите Контроли, те могат да я използват в своите шаблони на формуляри. Ако отворят шаблон на формуляр, който съдържа по-стара версия на частта на шаблон, Microsoft Office InfoPath ще им напомни да актуализират частта на шаблон с последната версия.

В тази статия

Общ преглед на части за шаблон

Функции, които не са налични в части за шаблон

Проектиране на част на шаблон

Повторно използване на проекта на съществуваща част за шаблон

Общ преглед на частите на шаблон

Част за шаблон е част от шаблон за формуляр, които могат да бъдат записани за повторна употреба в няколко шаблони на формуляри. Част от типични шаблон се състои от контроли и източник на данни и може да включва функции, като връзки с данни, проверка на даннии правила.

Чрез създаване и използване на части на шаблон можете да осигурите шаблоните на формуляри във вашата организация да имат един и същи тон, структура и поведение. Например един отдел за човешки ресурси може да използва една част на шаблон "Информация за контакт" във всички свои шаблони на формуляри.

Част на шаблон в шаблон на формуляр

Шаблон на формуляр съдържанието на част за шаблон се показват в контрола на секция. Може да различите част на шаблон от обикновена секция, защото думите секция (част за шаблон: име) се появяват като етикет за секцията, където име е името на частта за шаблон.

За да проектирате част на шаблон, трябва да изберете опцията Част на шаблон вместо опцията Шаблон на формуляр в диалоговия прозорец Проектиране на шаблон на формуляр. Когато отворите част на шаблон, в заглавната лента на InfoPath се появява префикс (Проектиране на част от шаблон), указващ, че сте в правилния режим за проектиране на част на шаблон.

За разлика от шаблона на формуляр, не публикувате част на шаблон, когато приключите с проектирането и. Вместо това я записвате като файл на част на шаблон (.xtp). След това можете да направите вашия .xtp файл достъпен за други проектанти на формуляри, които ще имат нужда да го използват. Например можете да копирате файла .xtp на файлов сървър в мрежата на вашата организация и след това да изпратите до проектантите на формуляри имейл съобщение, което да описва целта на частта на шаблон, къде се намира и как могат да я добавят в прозореца на задачите Контроли в InfoPath.

Когато един проектант на формуляр вмъкне част на шаблон в шаблон на формуляр, тя става част от шаблона на формуляр и проектанта на формуляра може да я персонализира, ако е необходимо.

Забележка: Няма начин да забраните на проектантите на формуляри да променят част на шаблон, след като я вмъкнат в шаблон на формуляр. Ако не искате другите да персонализират частта на шаблон, трябва да изясните това, когато я разпространявате.

За да вмъкнат вашата част на шаблон в шаблон на формуляр на InfoPath, проектантите на формуляри трябва първо да добавят частта на шаблон в прозореца на задачите Контроли, използвайки съветника за добавяне на потребителска контрола. След като изпълнят стъпките от съветника, частта на шаблон се появява в прозореца на задачите Контроли под заглавието По избор.

част на шаблон под заглавието ''по избор'' в прозореца на задачите ''контроли''

За да модифицирате част на шаблон, трябва да я отворите в режим на проектиране на InfoPath, да направите необходимите промени и след това да я запишете повторно. След това трябва да изпратите актуализираната част на шаблон до всички проектанти на формуляри, които са използвали първоначалната версия на частта на шаблон. Проектантите на формуляри могат да използват съветника за добавяне на потребителска контрола, за да добавят актуализираната версия на частта на шаблон в прозореца на задачите Контроли. След като направят това, те могат да отворят всеки засегнат шаблон на формуляр и InfoPath ще замени първоначалната част на шаблон с по-новата версия.

Забележка: Ако вашата организация е създал голям брой части на шаблон, можете да създадете хранилище на части на шаблон, които могат да бъдат достъпни от едно общо място в мрежата на компанията, например споделена папка, уеб сървър или библиотека с формуляри, разположен в сайт на Microsoft Windows SharePoint Services. Е възможно да конфигурирате настройките на InfoPath в системния регистър, така че части за шаблон се показват автоматично в прозореца на задачите контроли за потребители, които имат инсталиран InfoPath. За да направите това се случи, може да се наложи да работи с вашата информация за ИТ отдел, или с някого, който е отговорен за администрирането на InfoPath във вашата организация. За повече информация за тази тема вижте документацията на InfoPath в Microsoft TechNet. TechNet е ресурс, който ИТ професионалистите използват за успешно планиране, разполагане, управление и поддръжка на продукти на Microsoft.

Най-горе на страницата

Функции, които не са налични в части за шаблон

Когато проектирате част на шаблон, има ограничения за проектиране, които трябва да имате предвид. Например определени функции не се поддържат в части за шаблон, като например възможността за създаване на множество изгледи или да зададете настройки на глобални, ниво шаблон в диалоговия прозорец Опции за формуляри . С изключение на ActiveX контроли всички контроли са налични за използване в части за шаблон. Всички функции, които не се поддържат в части за шаблон са скрити в потребителския интерфейс, когато проектирате вашата част на шаблон.

Следните контроли, функции и настройки не се поддържат в части за шаблон:

 • ActiveX контроли

 • Цветови схеми

 • Фонови картини

 • Връзки с данни, подаване на данни

 • Настройки за информация за управлението на правата (IRM)

 • Сценарий и управляем код

 • Функции за писане на код, като например Microsoft Script Editor

 • Публикуване на съветника

 • Съветник за експортиране

 • Някои функции, свързани с изгледа, включително възможността за създаване на множество изгледи, изгледи само за четене, изгледи по подразбиране или изгледи за печат

 • Някои функции, свързани с отпечатването, включително възможността за задаване на опции за настройка на страниците и създаване на горни и долни колонтитули

 • Определени функции, свързани с шаблона за формуляр като цяло, включително възможността за задаване на цифрови подписи, потребителски прозорци на задачите, нивата на защита и потребителски записване и отваряне на поведение

 • Възможността за използване на отметка в квадратчето проверка на сървъра в прозореца на задачите Проверка на проект за извличане на сървърни грешки и предупреждения за части за шаблони, които са предназначени за шаблони на формуляри, съвместими с браузър

Можете да проектирате шаблон на формуляр, който се отваря с помощта на InfoPath или уеб браузър. Ако шаблона за формуляр може да бъде отворена с помощта на браузър, той се нарича шаблон за формуляр, съвместим с браузър. По същия начин можете да проектирате част на шаблон, който е предназначен за използване в шаблони за формуляри, съвместими с браузър. В този случай когато проектирате вашата част на шаблон, имате достъп до по-малко контроли и функции, отколкото бихте направили при създаването на частта за шаблон само за употреба в InfoPath. Това е защото някои контроли и функции не се поддържат за използване в шаблони за формуляри, съвместими с браузър.

Най-горе на страницата

Проектиране на част на шаблон

В диалоговия прозорец Проектиране на формуляр можете да изберете да проектирате част на шаблон вместо шаблон на формуляр. Ако направите това, функциите на InfoPath, които не се поддържат в части на шаблон, са или скрити, или забранени, така че да не се изкушавате да ги използвате във вашата част на шаблон.

 1. В менюто Файл щракнете върху Проектиране на шаблон за формуляр.

 2. Под Проектиране на нов в диалоговия прозорец Проектиране на шаблон на формуляр изберете Част на шаблон.

 3. В галерията На базата на направете едно от следните неща:

  • За да дефинирате източник на данни, докато проектирате частта на шаблон, щракнете върху Празно.

  • За да използвате файл на XML документ (.xml) или файл на XML схема (.xsd) като източник на данни за частта на шаблон, щракнете върху XML или схема.

   Забележка: Ако базирате вашата част на шаблон на XML документ или XML схема, InfoPath попълва прозореца на задачите Източник на данни с полета и групи, които съответстват на XML елементи в документа или схемата. Източникът на данни е заключен. В зависимост от документа или схемата, може да не успеете да добавите нови полета или групи към цялото или част от източника на данни или да промените определени аспекти на съществуващи полета и групи.

 4. За да направите вашата част на шаблон съвместима с InfoPath Forms Services, отметнете квадратчето Разреши само функции, съвместими с браузъри.

 5. Щракнете върху OK.

  В InfoPath се отваря нова част на шаблон.

 6. Проектирайте вашата част на шаблон.

 7. Когато приключите с проектирането на частта на шаблон, в менюто Файл щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Повторно използване на проекта на част от съществуващ шаблон

Ако искате да базирате дизайна на нова част за шаблон на съществуваща част за шаблон, трябва да отворите съществуваща част за шаблон, да промените името му в диалоговия прозорец Свойства на част за шаблон и след това запишете новата част за шаблон с друга, характеризиращо име. Когато промените името на част на шаблон в диалоговия прозорец Свойства на част за шаблон , ИД на частта за шаблон се актуализира автоматично. Този ИД за по-нататъшно отличава една част на шаблон от друг.

 1. В менюто Файл щракнете върху Проектиране на шаблон за формуляр.

 2. Под Отвори шаблон на формуляр в диалоговия прозорец Проектиране на шаблон на формуляр щракнете върху На моя компютър.

 3. В списъка Файлове от тип щракнете върху Части на шаблон на InfoPath.

 4. Намерете и изберете частта за шаблон, която искате да отворите, и след това щракнете върху Отвори.

 5. В менюто Файл щракнете върху Свойства.

 6. В диалоговия прозорец Свойства на част за шаблон въведете ново име в полето име на частта за шаблон .

  Когато направите това, текстът за идентифициране в полето ИД на частта за шаблон отразява новото име. ИД на частта за шаблон се генерира автоматично от InfoPath. Трябва да бъде уникална за всяка нова част за шаблон, който сте създали.

 7. В менюто файл щракнете върху Запиши катои въведете ново име за файла на частта за шаблон.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×