Проектиране на част на шаблон за повторна употреба в няколко шаблони на формуляри

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да проектирате част на шаблон и след това да я разпространите до други проектанти на шаблони на формуляри във вашата организация да използват в своите шаблони на формуляри. Това е полезно, когато искате да се гарантира, че последователен дизайн през няколко шаблони на формуляри.

Например, Представете си, че Вие управлявате екип, който проектира и поддържа серия от шаблони за формуляри, и че всеки от тези шаблони на формуляри трябва да включите емблема на фирма и няколко текстови полета за събиране на информация за контакт от потребители. Ако проектирате емблемата и контролите като файл на шаблон част (.xtp), можете да запишете този файл на често срещани местоположение и след това направете вашия екип за наличността му. Когато членовете на екипа добавят частта за шаблон в прозореца на задачите контроли , той се появява под заглавието по избор и може да бъде вмъкната в шаблон на формуляр.

За да промените съществуваща част за шаблон, да го отворите, направете необходимите промени, запишете частта за шаблон и след това да я разпространите до проектантите на формуляри. След като проектантите на формуляри добавят най-новата версия на частта за шаблон в прозореца на задачите контроли , те могат да го използват в своите шаблони на формуляри. Ако отворят шаблон на формуляр, който съдържа по-стара версия на частта за шаблон, Microsoft Office InfoPath ще им напомни да актуализират частта за шаблон с най-новата версия.

В тази статия

Общ преглед на части за шаблон

Функции, които не са налични в части за шаблон

Проектиране на част на шаблон

Повторно използване на проекта на съществуваща част за шаблон

Общ преглед на части за шаблон

Част за шаблон е част от шаблон за формуляр, които могат да бъдат записани за повторна употреба в няколко шаблони на формуляри. Част от типични шаблон се състои от контроли и източник на данни и може да включва функции, като връзки с данни, проверка на даннии правила.

Със създаването и използването на части шаблони, можете да помогнете да се гарантира, че шаблоните на формуляри във вашата организация са съгласувани по тон, структура и поведение. Например отдел "човешки ресурси" може да използвате една част за шаблон "Информация за контакт" във всички свои шаблони на формуляри.

Част на шаблон в шаблон на формуляр

Шаблон на формуляр съдържанието на част за шаблон се показват в контрола на секция. Може да различите част на шаблон от обикновена секция, защото думите секция (част за шаблон: име) се появяват като етикет за секцията, където име е името на частта за шаблон.

За да проектирате част на шаблон, трябва да изберете опцията Част на шаблон вместо опцията Шаблон на формуляр в прозореца на задачите проектиране на шаблон на формуляр . Когато отворите част на шаблон, в заглавната лента, която показва, че сте в правилния режим за проектиране на част на шаблон на InfoPath се появява префикс (Проектиране) .

За разлика от шаблон за формуляр не публикувате част за шаблон, когато приключите с това проектирането. Вместо това можете да го запишете като файл с шаблон (.xtp) част. След това можете да направите вашия .xtp файл достъпен за други проектанти на формуляри, които ще трябва да го използвате. Например можете да копирате файла .xtp на файлов сървър в мрежата на вашата организация и след това изпратете имейл съобщение до проектантите на формуляри, което описва предназначението на частта за шаблон, където се намира, и как да го добавите към прозореца на задачите контроли в информация Път.

Когато проектант на формуляр вмъкне част на шаблон в шаблон на формуляр, той става част от шаблона за формуляр и проектанта на формуляра да персонализирате, ако е необходимо.

Забележка: Няма начин да предотвратите създателите на формуляри да променят част на шаблон, след като я вмъкнат в шаблон на формуляр. Ако не искате другите да персонализират частта на шаблон, трябва да изясните това, когато я разпространявате.

За да вмъкнете вашата част на шаблон в шаблон на формуляр на InfoPath, проектантите на формуляри трябва първо да добавите частта за шаблон в прозореца на задачите контроли с помощта на съветника за добавяне на потребителска контрола. След като изпълнят съветника, частта за шаблон се появява в прозореца на задачите контроли под заглавието по избор .

Част на шаблон под заглавието ''По избор'' в прозореца на задачите ''Контроли''

За да модифицирате част на шаблон, го отворите в режим на проектиране, направете промените, които имате нужда и след това запишете отново частта за шаблон. След това трябва да изпратите актуализираната част на шаблон до всички проектанти на формуляри, които използват оригиналната версия на частта за шаблон. Проектантите на формуляри да използвате съветника за добавяне на потребителска контрола, за да добавите актуализирана версия на частта за шаблон в прозореца на задачите контроли . След като направят това, може да отворите всеки засегнат шаблон на формуляр и InfoPath ще замени първоначалната част на шаблон с по-нова версия.

Забележка: Ако вашата организация е създал голям брой части на шаблон, можете да създадете хранилище на части на шаблон, които могат да бъдат достъпни от едно общо място в мрежата на компанията, например споделена папка, уеб сървър или библиотека с формуляри, разположени в Microsoft Windows SharePoint Услуги на сайта. Е възможно да конфигурирате настройките на InfoPath в системния регистър, така че части за шаблон се показват автоматично в прозореца на задачите контроли за потребители, които имат инсталиран InfoPath. За да направите това се случи, може да се наложи да работи с вашата информация за ИТ отдел, или с някого, който е отговорен за администрирането на InfoPath във вашата организация. За повече информация за тази тема вижте документацията на InfoPath в Microsoft TechNet. TechNet е ресурс, който ИТ професионалистите използват за успешно планиране, разполагане, управление и поддръжка на продукти на Microsoft.

Най-горе на страницата

Функции, които не са налични в части за шаблон

Когато проектирате част на шаблон, има ограничения за проектиране, които трябва да имате предвид. Например определени функции не се поддържат в части за шаблон, като например възможността за създаване на множество изгледи или да зададете настройки на глобални, ниво шаблон в диалоговия прозорец Опции за формуляри . С изключение на ActiveX контроли всички контроли са налични за използване в части за шаблон. Всички функции, които не се поддържат в части за шаблон са скрити в потребителския интерфейс, когато проектирате вашата част на шаблон.

Следните контроли, функции и настройки не се поддържат в части за шаблон:

 • ActiveX контроли

 • Color schemes

 • Фонови картини

 • Връзки с данни, подаване на данни

 • Настройки за информация за управлението на правата (IRM)

 • Сценарий и управляем код

 • Функции за писане на код, като например Microsoft Script Editor

 • Публикуване на съветника

 • Съветник за експортиране

 • Някои функции, свързани с изгледа, включително възможността за създаване на множество изгледи, изгледи само за четене, изгледи по подразбиране или изгледи за печат

 • Някои функции, свързани с отпечатването, включително възможността за задаване на опции за настройка на страниците и създаване на горни и долни колонтитули

 • Определени функции, свързани с шаблона за формуляр като цяло, включително възможността за задаване на цифрови подписи, потребителски прозорци на задачите, нивата на защита и потребителски записване и отваряне на поведение

 • Възможността за използване на отметка в квадратчето проверка на сървъра в прозореца на задачите Проверка на проект за извличане на сървърни грешки и предупреждения за части за шаблони, които са предназначени за шаблони на формуляри, съвместими с браузър

Можете да проектирате шаблон на формуляр, който се отваря с помощта на InfoPath или уеб браузър. Ако шаблона за формуляр може да бъде отворена с помощта на браузър, той се нарича шаблон за формуляр, съвместим с браузър. По същия начин можете да проектирате част на шаблон, който е предназначен за използване в шаблони за формуляри, съвместими с браузър. В този случай когато проектирате вашата част на шаблон, имате достъп до по-малко контроли и функции, отколкото бихте направили при създаването на частта за шаблон само за употреба в InfoPath. Това е защото някои контроли и функции не се поддържат за използване в шаблони за формуляри, съвместими с браузър.

Най-горе на страницата

Проектиране на част на шаблон

В диалоговия прозорец проектиране на формуляр , можете да изберете да проектирате част на шаблон вместо шаблон за формуляр. Ако направите това, функции на InfoPath, които не се поддържат в части за шаблон са скрити или забранени, така че да не се изкушавате да ги използвате във вашата част на шаблон.

 1. В менюто файл щракнете върху проектиране на шаблон на формуляр.

 2. Под проектиране на нов в диалоговия прозорец проектиране на шаблон на формуляр щракнете върху Част за шаблон.

 3. В галерията на базата на направете едно от следните неща:

  • За да определите източник на данни , когато проектирате частта за шаблон, щракнете върху празна.

  • За да използвате XML документ (.xml) файл или файл на XML схема (.xsd) като източник на данни на частта за шаблон, щракнете върху XML или схема.

   Забележка: Ако базирате вашата част на шаблон на XML документ или XML схема, InfoPath попълва прозореца на задачите Източник на данни с полета и групи, които съответстват на XML елементи в документа или схемата. Източникът на данни е заключен. В зависимост от документа или схемата, може да не успеете да добавите нови полета или групи към цялото или част от източника на данни или да промените определени аспекти на съществуващи полета и групи.

 4. За да направите вашата част на шаблон съвместима с InfoPath Forms Services, поставете отметка в квадратчето Разреши само функции, съвместими с браузър .

 5. Щракнете върху OK.

  Нова част за шаблон се отваря в InfoPath.

 6. Проектирайте вашата част на шаблон.

 7. Когато приключите с проектирането на частта за шаблон, в менюто файл щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Повторно използване на проекта на част от съществуващ шаблон

Ако искате да базирате дизайна на нова част за шаблон на съществуваща част за шаблон, трябва да отворите съществуваща част за шаблон, да промените името му в диалоговия прозорец Свойства на част за шаблон и след това запишете новата част за шаблон с друга, характеризиращо име. Когато промените името на част на шаблон в диалоговия прозорец Свойства на част за шаблон , ИД на частта за шаблон се актуализира автоматично. Този ИД за по-нататъшно отличава една част на шаблон от друг.

 1. В менюто файл щракнете върху проектиране на шаблон на формуляр.

 2. Под Отваряне на шаблон на формуляр в диалоговия прозорец проектиране на шаблон на формуляр щракнете върху На моя компютър.

 3. В списъка с файлове от тип щракнете върху Части на шаблон на InfoPath.

 4. Намерете и изберете частта за шаблон, която искате да отворите и след това щракнете върху Отвори.

 5. В менюто Файл щракнете върху Свойства.

 6. В диалоговия прозорец Свойства на част за шаблон въведете ново име в полето име на частта за шаблон .

  Когато направите това, текстът за идентифициране в полето ИД на частта за шаблон отразява новото име. ИД на частта за шаблон се генерира автоматично от InfoPath. Трябва да бъде уникална за всяка нова част за шаблон, който сте създали.

 7. В менюто файл щракнете върху Запиши катои въведете ново име за файла на частта за шаблон.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×