Проектиране на изглед, оптимизиран за печат

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Шаблоните на формуляри на Microsoft Office InfoPath, които създавате, са предназначени да бъдат отваряни и попълвани онлайн с използване на уеб браузър. Но потребителите могат да изберат да отпечатат копие на попълнен формуляр за техните лични записи или за целите на архивирането. По тази причина е добра идея да проверите, че вашият шаблон на формуляр изглежда приемливо, когато се отпечатва. Например може да искате да се уверите, че контролите във вашия шаблон на формуляр се побират в полетата на печатната страница и че текстът в отпечатания формуляр е четлив.

В допълнение можете да използвате прозореца на задачите Изгледи, за да създадете специална версия на шаблона на формуляра – наречена версия за печат – проектирана специално за целите на печата.

Тази статия обяснява как да проектирате изглед за печат за вашия шаблон на формуляр и други техники за създаване на удобни за печат шаблони на формуляри.

В тази статия

Разликата между отпечатване на шаблон на формуляр и формуляр

Въведение в изгледите за печат

Проектиране на изглед за печат, базиран на съществуващ изглед

Проектиране на изглед за печат специално за Word

Разликата между отпечатване на шаблон на формуляр и формуляр

Можете да отпечатате вашия шаблон на формуляр, за да получите обща представа как се появяват контролите и другите обекти на печатната страница или за да проверите настройките за печат, като горни и долни колонтитули. Когато отпечатвате шаблон на формуляр от режим на проектиране, може да видите определени елементи на отпечатания шаблон на формуляр, като бутони, които всъщност не се появяват, когато потребителят отпечатва формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр.

Когато потребителите отпечатват формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, InfoPath настройва формуляра или премахва някои елементи, които не са необходими в печатния вариант. Например пояснителният текст Вмъкване на елемент, който се появява по подразбиране под повтарящи се таблици, няма да се появи в печатния формуляр. Нито ще се появят контролите бутони, елементите на списъчните полета или стрелките за превъртане, тъй като тези елементи нямат смисъл в печатната страница.

Най-горе на страницата

Въведение в изгледите за печат

Въпреки че шаблоните на формуляри са предназначени да събират данни от формуляри в електронен формат, можете да създадете изглед за печат, който е изглед, предназначен специално за отпечатване. Това е полезно, когато искате потребителите да отпечатват формулярите, като използват определено оформление, или да отпечатват само определени части от формуляра.

Ако вашият шаблон на формуляр съдържа няколко изгледа, можете да създадете изглед за печат за всеки изглед. Също така можете да определите един изглед за печат, който да се прилага за всички изгледи в шаблона на формуляр. Например ако вашият шаблон на формуляр съдържа три различни изгледа, може да създадете изглед за печат, който обединява ключовата информация от всеки от тези изгледи в една печатна страница.

За да създадете изглед за печат и да го свържете със съществуващ изглед, можете да използвате връзката Създаване на версия за печат за този изглед в диалоговия прозорец Изгледи. Когато щракнете върху тази връзка, InfoPath прави следното:

 • Създава нов празен изглед, наречен Версия за печат на име, където име е името на изгледа, върху който се базира изгледът за печат.

 • Свързва изгледа за печат с изгледа, на който се базира. Това свързване се записва в диалоговия прозорец Свойства на изгледа в раздела Настройки за печат. Например представете си, че сте създали изглед за печат, базиран на изглед Одобрение във вашия шаблон на формуляр. Когато потребителите щракнат върху бутона Печат в изгледа Одобрение, InfoPath отпечатва всичко, което се появява в изгледа Версия за печат на одобрение.

След като сте създали изглед за печат, можете да го проектирате да отразява начина, по който искате формулярът да се показва, когато се отпечатва. Това обикновено включва копиране и поставяне на контроли от други изгледи на шаблона на формуляр в изгледа за печат. Ако е необходимо, можете да замените някои контроли с други в изгледа за печат. Например може да замените падащо списъчно поле, което скрива елементите на списъчното поле по подразбиране, със стандартно списъчно поле, което показва елементите по подразбиране. Правейки това, всички елементи се показват в печатния формуляр. Можете също да укажете персонализирани опции за печат за изгледа за печат в диалоговия прозорец Свойства на изгледа като горни и долни колонтитули и полета на страницата.

Най-горе на страницата

Проектиране на изглед за печат, базиран на съществуващ изглед

По подразбиране, когато потребителят отпечатва формуляр, който няма специален изглед за печат, свързан с него, се отпечатва изгледът, който в момента се показва на компютъра на потребителя. Ако създадете изглед за печат, InfoPath ще отпечата този изглед вместо текущия изглед. Можете да определите всеки съществуващ изглед като изглед за печат. Следващата процедура обяснява как да използвате съществуващ изглед като основа за изглед за печат.

 1. В менюто изглед щракнете върху Управление на изгледи.

 2. В списъка Избор на изглед в прозореца на задачите Изгледи щракнете върху изгледа, за който искате да създадете изглед за печат.

 3. Под Действия изберете Създаване на версия за печат за този изглед.

 4. В диалоговия прозорец Създаване на версия за печат въведете име за изгледа за печат и след това изберете OK.

 5. В прозореца на задачите Изгледи щракнете двукратно върху изгледа за печат.

 6. В диалоговия прозорец Свойства на изгледа изберете опциите, които искате, в разделите Настройки за печат и Настройка на страниците и след това щракнете върху OK. Например можете да укажете настройки за полетата по подразбиране за изгледа за печат или да добавите горни или долни колонтитули.

 7. За да превключите към първоначалния изглед, в прозореца на задачите Изгледи щракнете върху името на изгледа в списъка Избор на изглед.

 8. За да изберете всичко в изгледа, натиснете клавишите CTRL+A.

 9. За да копирате селекцията в клипборда, натиснете клавишите CTRL+C.

 10. За да превключите към изгледа за печат, в прозореца на задачите Изгледи щракнете върху името на изгледа в списъка Избор на изглед.

 11. За да поставите селекцията от първоначалния изглед в изгледа за печат, натиснете клавишите CTRL+V.

 12. Изтрийте всички контроли или елементи на оформлението, които не са ви необходими, или добавете допълнителни контроли.

  Съвет : За да определите бързо дали контролите и други елементи на дизайна ще се поберат в печатната страница, можете да покажете водач за ширина на страница от дясната страна на шаблона на формуляр, като щракнете върху Водачи за ширина на страница в менюто Изглед. Появява се водач за ширина на страница като пунктирана вертикална линия в шаблона на формуляр. Линията указва къде се намира дясното поле на печатната страница въз основа на принтера по подразбиране за вашия компютър.

 13. За да добавите нови страници в изгледа за печат, щракнете там, където искате да започва нова страница, и след това в менюто Вмъкване щракнете върху Нова страница.

  Забележка : Знак за нова страница се показва като пунктирана хоризонтална линия в шаблон на формуляр. Ако визуализирате вашия шаблон на формуляр, няма да видите тази пунктирана линия или други знаци за нова страница. За да видите как знака за нова страница ще се отрази отпечатани формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр, щракнете върху Визуализация на печата, Изображение на бутон в лентата с инструменти стандартни .

Най-горе на страницата

Проектиране на изглед за печат специално за Word

Ако сте напреднал проектант на формуляри който разбира XML технологии, можете да използвате добавяне отпечатване на изглед за Word съветника за създаване на базирани на Microsoft Office Word изглед за печат, който се отпечатва формуляр за данни директно от Word. Това ви позволява да се възползвате от диапазона от функциите за печат, които са налични в Word. За да направите това, трябва да имате достъп до съществуващ XSL трансформация (XSLT) файл, който превръща данни във вашия шаблон на формуляр във формат, който е подходящ за печат от Word. Когато потребителят отпечатва формуляр, който съдържа печат изглед, базиран на Word, данните в този формуляр ще отпечата директно от в рамките на Word. XSLT файла трябва да бъде създаден с помощта на Microsoft Office Word 2003 или Microsoft Office Word 2007.

Забележка : За да научите повече за създаването на XSLT файла, направете справка в Microsoft Office InfoPath 2003 софтуер развитие пакет (SDK). SDK съдържа инструмент, наречен InfoPath Word съветника, който ви позволява да използвате Word 2003 или Word 2007 за отпечатване на данни на формуляр на InfoPath. За да намерите в InfoPath 2003 SDK, вижте раздела Вж .

 1. В менюто изглед щракнете върху Управление на изгледи.

 2. Под Действия в прозореца на задачите Изгледи щракнете върху Добавяне на изглед за печат за Word.

 3. Следвайте инструкциите в съветника за добавяне на изглед за печат за Word, за да укажете XSLT файла, който искате да използвате за изгледа за печат, базиран на Word.

 4. В списъка Избор на изглед в прозореца на задачите Изгледи щракнете върху изгледа, който искате да определите като изглед за печат, базиран на Word, и след това щракнете върху Свойства на изгледа.

 5. Щракнете върху разделаНастройки за печат.

 6. В списъка Избор на съществуващ изглед, който да се използва при печат на този изглед щракнете върху изгледа за печат, базиран на Word.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×