Проверка на публикацията ви чрез отпечатване на PDF файл, композитен или цветоотделки

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Важно е да проверите внимателно публикацията си, преди да я изпратите за професионален печат. Форматът, който използвате за проверка на потенциални проблеми на оформлението, цветовете и други проверки, зависи от печатарската машина, която използвате. Трите най-често използвани формата за проверка са PDF, композитен и цветоотделки.

Обсъдете с професионалната печатница най-подходящия формат за проверка на публикацията си и кои проблеми в публикацията трябва да търсите, които са специфични за печатарската машина, която те използват.

Какво искате да направите?

Определяне кой проверка метод трябва

Отпечатване на PDF файл

Отпечатване на съставен

Отпечатване на раздели

Определяне кой метод за проверка ви е нужен

Колкото по-близко съответства методът ви за проверка на условията на печатарската машина, толкова по-точно ще представя окончателния печатен материал.

Понеже повечето професионални печатници работят с PDF файлове, то PDF е вероятно най-добрата за вас опция. PDF осигурява, че когато файлът се разглежда онлайн или печата, той запазва точно формата, който сте възнамерявали.

Забележка: Можете да запишете като файл с формат PDF или XPS от програма на 2007 Microsoft Office system само след като инсталирате добавка. За повече информация вижте Разрешаване на поддръжка за други файлови формати, като например PDF и XPS.

Професионалните печатници, които не работят с PDF файлове, може да ви поискат PostScript файлове. Опциите ви за проверка са за композитни и цветоотделки. Проверките за композитни са по-малко точни, отколкото тези, основани на цветоотделки, които професионалната печатница може да произведе. Проверките, основани на цветоотделки, са по-малко точни, отколкото проверките на печатарската машина в началото на изпълнението на печата. Предизвикателството е, че проблемите, намерени при цветоотделките или по-късно, при проверките на печатарската машина, са обикновено по-скъпи за поправяне, отколкото тези, които са намерени по-рано при проверките за композитни. Консултирайте се с професионалната печатница, за да определите кой от следващите методи е най-подходящ.

 • Печат на черно-бял композитен    Проверка на проблеми за оформление, текст и общ контраст, и яркост в композитен, с нива на сивото. Ако публикацията ви даде PostScript грешка, когато се печата на настолен PostScript принтер, вероятно е също така да генерира PostScript грешка на фотонаборна машина на професионалната печатница.

 • Печат на цветен композитен    Комбиниране на всички цветове, текст и графика на единствен печатен лист за проверка. Използвайте композитен RGB цвят, за да се уверите, че сте задоволени от цялостния проект на страницата и общата гама от цветове. Обаче композитният RGB цвят не е надежден за проверка на точността на цветовете, шарките моаре и улавянето на проблеми. За да проверите точността на цветовете, отпечатайте композитен CMYK на CMYK цветен принтер или устройство за проби, за по-добро представяне на цветовете, както те ще бъдат отпечатани на печатарската машина.

 • Печат на цветоотделки    Отделяне на съставните цветове в публикацията ви и идентифициране на областите в проекта, където могат да причинят проблеми за печатарската машина. Когато печатате цветоотделки, Microsoft Office Publisher печата една страница за всеки цвят, който се използва в публикацията ви. Цветоотделките се появяват в черно-бяло, дори ако печатате на цветен принтер, понеже принтерът ви ги използва само за да определи колко цвята се поставят. Цветоотделките се създават най-добре от печатницата за окончателно отпечатване на професионална печатарска машина. Прегледайте внимателно всяка страница, за да проверите въпросите, които сте обсъдили с професионалната печатница, като тези:

  • Цветовете са правилно отделени.

  • Обектите се появяват на правилната плака.

  • Цветовете и обектите правилно се изключват, припокриват и допират.

  • Обектите не излизат извън страницата.

  • Не липсва никаква графика.

  • Всички шрифтове и замествания на шрифтове са според очакванията.

Най-горе на страницата

Печат на PDF файл

Можете да запишете като файл с формат PDF или XPS от програма на 2007 Microsoft Office system само след като инсталирате добавка. За повече информация вижте Разрешаване на поддръжка за други файлови формати, като например PDF и XPS.

 1. В менюто Файл щракнете върху Публикуване като PDF или XPS.

 2. В списъка Име на файл въведете име за публикацията.

 3. В списъка Запиши като тип щракнете върху PDF

 4. Непосредствено до Оптимизиране за щракнете върху Промяна.

 5. В диалоговия прозорец Опции за публикуване щракнете върху оптимизирането в списъка на Посочете как тази публикация ще се отпечатва или разпространява., което съответства на нуждите на публикацията. Например ако ще проверявате публикацията онлайн и качеството на печата е по-малко важно, отколкото малкия размер на файла, щракнете върху Минимален размер. Ако ще печатате за проверка в PDF формат и качеството на печата е по-важно, отколкото размера на файла, щракнете върху Висококачествен печат.

 6. Щракнете върху Разширено, за да покажете целия диалогов прозорец и отметнете настройките, които са ви нужни.

 7. Щракнете върху OK.

 8. В диалоговия прозорец Публикуване като PDF или XPS, ако искате да отворите файла в Adobe Reader веднага след като запишете, отметнете квадратчето Отвори файла след публикуване. Ако отметнете Печатарска машина в диалоговия прозорец Опции за публикуване, квадратчето за отметка Отвори файла след публикуване не е налично.

 9. Щракнете върху Публикувай.

 10. За да отпечатате публикацията в Adobe Reader, в менюто Файл, щракнете върху Печат, изберете опциите за печат и после щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Печат на композитна проба

 1. В менюто Файл щракнете върху Печат.

 2. В списъка Име на принтер щракнете върху принтера или фотонаборната машина, които искате.

 3. Щракнете върху раздела Подробности за принтера, щракнете върху Разширени настройки на принтера и после щракнете върху раздела Цветоотделки.

 4. В списъка Печат на цветовете като направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху Композитна с нива на сивото, за да отпечатате композитна на черно-бял принтер.

  • Щракнете върху Композитна CMYK за да отпечатате композитна на CMYK цветен принтер или устройство за проверка.

  • Щракнете върху Композитен RGB, за да отпечатате композитна на цветен принтер.

 5. В списъка на Разделителна способност щракнете върху разделителната способност, с която искате да печатате.

  Забележка: Списъкът с разделителни способности на принтера или фотонаборната машина зависи от принтера или фотонаборната машина, които сте избрали в списъка Име на принтера. Някои принтери разрешават печатане само на една разделителна способност.

 6. Щракнете върху раздела Настройки на страница и изберете опциите, които искате, под Изход на печат, Маркери на принтера и Прехвърляне.

 7. Щракнете върху раздела Графика и шрифтове и изберете опциите, които искате под Шрифтове, Картини и Изрязване и изтегляне на примерни картини.

 8. Щракнете върху OK.

 9. Направете едно от следните неща:

  • За да отпечатате публикацията, щракнете върху OK.

  • За да запазите тези настройки за печат, без да отпечатвате публикацията, щракнете върху Отказ.

Забележка: 

 • Маркери на принтера, излизане от границите и маркери за излизане от границите печат извън страницата. За да ги отпечатате, размера на хартията трябва да бъде по-голям от размера на страницата, която сте задали за вашата публикация.

 • Опциите под Изход на печат са налични само когато печатате на PostScript принтер.

Най-горе на страницата

Печат на цветоотделки

 1. В менюто Файл щракнете върху Печат.

 2. В списъка Име на принтер щракнете върху принтера или фотонаборната машина, които искате.

  Забележка: Ако не разполагате с цвят на PostScript принтер, можете да настроите стандартен цвят PS за печат на драйвера на принтера. За повече информация вижте Инсталиране стандартен цвят PS за печат на драйвера на принтера.

 3. Щракнете върху раздела Подробности за принтера, щракнете върху Разширени настройки на принтера и после щракнете върху раздела Цветоотделки.

 4. В списъка Печат на цветовете като щракнете върху Цветоотделки.

 5. В списъка Тези плаки направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху Всички дефинирани мастила за да отпечатате плака със самостоятелни или съставящи цветове за всяко мастило, което сте задали в публикацията (Меню Инструменти, подменю Инструменти за професионален печат, команда Цветно печатане).

  • Щракнете върху Само използваните мастила, за да отпечатате плаки със самостоятелни или съставящи цветове за всяко дефинирано мастило, което се използва в публикацията.

  • Щракнете върху Преобразуване на самостоятелен в съставящ, за да отпечатате само плаките за съставящи цветове и да преобразувате всички дефинирани самостоятелни цветове на съставящи по време на печатането.

 6. За да предотвратите Publisher да печата плаки за неизползвани съставящи цветове, отметнете квадратчето Не печатай празните плаки.

 7. В списъка на Разделителна способност щракнете върху разделителната способност, с която искате да печатате.

  Забележка: Списъкът с разделителни способности на принтера или фотонаборната машина зависи от принтера или фотонаборната машина, които сте избрали в списъка Име на принтера. Някои принтери разрешават печатане само на една разделителна способност.

 8. Щракнете върху раздела Настройки на страница и изберете опциите, които искате, под Изход на печат, Маркери на принтера и Прехвърляне.

 9. Щракнете върху раздела Графика и шрифтове и изберете опциите, които искате под Шрифтове, Картини и Изрязване и изтегляне на примерни картини.

 10. Щракнете върху OK.

 11. Направете едно от следните неща:

  • За да отпечатате публикацията, щракнете върху OK.

  • За да запазите тези настройки за печат, без да отпечатвате публикацията, щракнете върху Отказ.

Забележка: 

 • Маркери на принтера, излизане от границите и маркери за излизане от границите печат извън страницата. За да ги отпечатате, размера на хартията трябва да бъде по-голям от размера на страницата, която сте задали за вашата публикация.

 • Опциите под Изход на печат са налични само когато печатате на PostScript принтер.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×