Проверка на правописа и граматиката на друг език

Проверка на правописа и граматиката на друг език

Ако работите върху документ и трябва да добавите текст на език, различен от този, който използвате обикновено, Office може да провери правописа и граматиката на този текст вместо вас. 

Ако търсите информация как да използвате инструментите за проверка или да включите или изключите проверката на правописа или граматиката, вижте: Проверка на правописа и граматиката в Office 2010 и по-нови версии

Забележка: Ако искате да въвеждате на език, който не използва латиница, като например арабски или китайски, можете да превключите клавиатурната подредба чрез езиковата лента. Когато промените клавиатурната подредба, Office променя езика за проверка на правописа и граматиката вместо вас. За повече информация вижте Разрешаване или промяна на езика на клавиатурната подредба.

За да извърши правилно проверката на правописа и граматиката, Office трябва да знае на какъв език е текстът.

 1. Поставете курсора в документа там, където искате да въведете текст на друг език, или изберете текста, ако вече сте го въвели.

 2. В раздела Преглед, в групата Език щракнете върху Език и след това щракнете върху Задаване на език за проверка.

  Задаване на език за проверка

  Съвети: 

  • Ако в Word е отметнато квадратчето Открий езика автоматично в диалоговия прозорец "Език", Word ще се опита да разпознае езика, който използвате, докато пишете. След това ще промени езика така, че да съответства на текста. Това е най-удобният начин за задаване на езика за правописната проверка. 

  • Ако автоматичното откриване на езика не работи според очакванията и ако предпочитате да въвеждате текст на друг език, без да променяте езика на клавиатурната подредба, ще трябва да зададете ръчно езика за проверка на правописа и граматиката. Изключване на Открий езика автоматично и продължете с тези стъпки.

 3. Превъртете до желания език и го изберете.

 4. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Език.

Ако искате да въведете текст на езика, който сте избрали в стъпка 2, можете да започнете да въвеждате сега. Ако сте избрали някакъв текст, преди да започнете с тези стъпки, сега той ще се провери на правилния език на правописа.

Office също така може да разпознае езика на текста, който въвеждате, по активната клавиатурна подредба. Когато промените клавиатурната подредба, Office автоматично превключва към правилния език за правописна проверка вместо вас. За повече информация вж. Задаване или промяна на езика на клавиатурната подредба

За да промените езика, докато проверявате правописа на база данни или работна книга, променете езика на речника в процеса на проверка на правописа:

 1. В раздела Преглед в Excel или раздела Начало в Access щракнете върху Правописна проверка.

 2. В прозореца или диалоговия прозорец Правописна проверка изберете желания език от списъка Език на речника.

  Съвет: Ако проверката на правописа не намери грешки, няма да се отвори диалоговият прозорец за правописна проверка. Ако това се случи, когато се опитвате да промените езика на речника, може нарочно да направите правописна грешка в някоя дума, за да накарате диалоговият прозорец да се покаже.

Ако езикът, който ви трябва, не е наличен, може да ви е необходим езиков пакет за Office. За повече информация вижте Езиков спомагателен пакет за Office 2016.

Ако искате да промените езика за редактиране по подразбиране, за да проверите правописа, вижте Добавяне на език или задаване на предпочитанията за език в Office.

В InfoPath Designer Задаване на език за проверка се отнася за текущия изглед на формуляр. Формулярите с няколко изгледа могат да имат различни езици за проверка за всеки изглед. В InfoPath Editor Задаване на език за проверка се отнася за целия формуляр. Езикът за проверка се отнася за целия изглед. Целият текст в изгледа се маркира като един и същ език.

За да смените езика на формуляр, направете следното:

 1. В раздела Начало щракнете върху стрелката под Правописна проверка и след това щракнете върху Задаване на език за проверка .

 2. В диалоговия прозорец Език щракнете върху желания език.

 3. Започнете да въвеждате или проверете правописа.

Вж. също

Забележки: 

За да зададете езика в Access, можете просто да въведете езика, който искате да използвате.

Или, ако искате да промените езика само за част от текста, изберете текста, проверете правописа и сменете езика на речника в диалоговия прозорец Правопис.

За да промените езика на речника за цялата база данни:

 1. Отворете базата данни на Access, за която искате да промените езика на речника.

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Access.

  бутон ''опции на access

 3. Щракнете върху Проверка.

 4. В списъка Език на речника щракнете върху езика на речника, който искате да използвате, и след това щракнете върху OK.

 5. За да проверите правописа, изберете записите или полетата, които искате да проверите, и след това щракнете върху Правопис Изображение на бутон в раздела Начало.

  Забележки: 

  • Правописната проверка използва избрания език на речника, за да провери правописа в базата данни. За да проверите правописа в многоезична база данни, трябва да промените езика на речника и да проверите правописа за всеки език в базата данни.

  • Може да е необходим езиков пакет, ако вашата версия на 2007 Microsoft Office system не предоставя инструменти за проверка – например правописна проверка – за езика, на който искате да въвеждате. За повече информация вж. От езиков пакет ли се нуждая, или от езиков интерфейсен пакет?

За да зададете езика в Excel, можете просто да въведете езика, който искате да използвате.

Или, ако искате да промените езика само за част от текста, изберете текста, проверете правописа и сменете езика на речника в диалоговия прозорец Правопис.

За да промените езика на речника за цялата работна книга:

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Excel.

  бутонът ''опции за excel''

 2. Щракнете върху Проверка.

 3. В списъка Език на речника изберете езика на речника, който искате да използвате, и след това щракнете върху OK.

 4. За да проверите правописа в работния лист, в раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху Правопис Изображение на бутон .

  Забележки: 

  • За да проверите правописа в многоезична работна книга, трябва да промените езика на речника и да проверите правописа за всеки език, използван във всеки работен лист или клетка.

  • Може да е необходим езиков пакет, ако вашата версия на 2007 Microsoft Office system не предоставя инструменти за проверка – например правописна проверка – за езика, на който искате да въвеждате. За повече информация вж. От езиков пакет ли се нуждая, или от езиков интерфейсен пакет?

За да зададете езика в InfoPath, можете просто да въведете езика, който искате да използвате.

Или, ако искате да промените езика само за част от текста, изберете текста, проверете правописа и сменете езика на речника в диалоговия прозорец Правопис.

За да промените езика на речника за целия шаблон или формуляр на InfoPath:

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Задаване на език Изображение на бутон .

 2. В диалоговия прозорец Език щракнете върху езика, който искате да използвате.

 3. Започнете да въвеждате на новия език.

 4. За да превключите обратно към първоначалния език или да превключите към друг език, повторете стъпки 1 – 2. В стъпка 2 изберете новия език, който искате да използвате.

 5. За да проверите правописа във формуляр, в раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху Правопис Изображение на бутон .

  Забележка: Може да е необходим езиков пакет, ако вашата версия на 2007 Microsoft Office system не предоставя инструменти за проверка – например правописна проверка – за езика, на който искате да въвеждате. За повече информация вж. От езиков пакет ли се нуждая, или от езиков интерфейсен пакет?

За да зададете езика в OneNote, можете просто да въведете езика, който искате да използвате.

Или, ако искате да промените езика само за част от текста, изберете текста, проверете правописа и сменете езика на речника в диалоговия прозорец Проверка на правописа.

За да зададете езика на речника за бележка:

 1. Изберете бележката, за която искате да зададете език, или поставете курсора там, където искате да започнете нова бележка.

 2. В менюто Инструменти щракнете върху Задаване на език Изображение на бутон .

 3. В прозореца на задачите Задаване на език изберете езика, който искате да използвате.

 4. За да превключите обратно към първоначалния език или да превключите към друг език, повторете стъпки 1 – 3. В стъпка 3 изберете новия език, който искате да използвате.

 5. За да проверите правописа, в менюто Инструменти посочете Правопис и след това щракнете върху Правопис Изображение на бутон .

  Забележка: Може да е необходим езиков пакет, ако вашата версия на 2007 Microsoft Office system не предоставя инструменти за проверка – например правописна проверка – за езика, на който искате да въвеждате. За повече информация вж. От езиков пакет ли се нуждая, или от езиков интерфейсен пакет?

За да зададете езика в Outlook, можете просто да въведете езика, който искате да използвате.

Или, ако искате да промените езика само за част от текста, изберете текста, проверете правописа и сменете езика на речника в диалоговия прозорец Правопис и граматика.

За да промените езика на речника за цялото съобщение:

 1. В раздела Съобщение, в групата Проверка щракнете върху стрелката под Правописна проверка и след това щракнете върху Задаване на език Изображение на бутон .

 2. В диалоговия прозорец Език изберете езика, който искате да използвате.

  Ако пред езика има икона Правопис и граматика Изображение на бутон , значи инструментите за проверка, като правописна проверка, граматична проверка и синонимен речник, са инсталирани за този език. Ако пред езика няма икона Правопис и граматика Изображение на бутон , можете да въвеждате и редактирате текст, но не можете да проверявате правописа или граматиката, нито да използвате синонимния речник за този език.

 3. За да превключите обратно към първоначалния език или да превключите към друг език, повторете стъпки 1 – 3. В стъпка 3 изберете новия език, който искате да използвате.

 4. За да проверите правописа в съобщение, щракнете върху Правопис Изображение на бутон в раздела Съобщение.

  Забележки: 

  • Ако правописната проверка не открива правилно правописните грешки, след като сте изпълнили тези стъпки, опитайте да изчистите квадратчето за отметка Открий езика автоматично в диалоговия прозорец Език (в стъпка 2).

  • Може да е необходим езиков пакет, ако вашата версия на 2007 Microsoft Office system не предоставя инструменти за проверка – например правописна проверка – за езика, на който искате да въвеждате. За повече информация вж. От езиков пакет ли се нуждая, или от езиков интерфейсен пакет?

За да зададете езика в PowerPoint, можете просто да въведете езика, който искате да използвате.

Или, ако искате да промените езика само за част от текста, изберете текста, проверете правописа и сменете езика на речника в диалоговия прозорец Правопис и граматика.

За да промените езика на речника за целия слайд:

 1. В раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху Език Изображение на бутон .

 2. В диалоговия прозорец Език изберете езика, който искате да използвате.

  Ако пред езика има икона Правопис и граматика Изображение на бутон , значи инструментите за проверка, като правописна проверка, граматична проверка и синонимен речник, са инсталирани за този език. Ако пред езика няма икона Правопис и граматика Изображение на бутон , можете да въвеждате и редактирате текст, но не можете да проверявате правописа или граматиката, нито да използвате синонимния речник за този език.

 3. За да превключите обратно към първоначалния език или да превключите към друг език, повторете стъпки 1 – 2. В стъпка 2 изберете новия език, който искате да използвате.

 4. За да проверите правописа в слайд, щракнете върху Правопис Изображение на бутон в раздела Преглед.

  Забележки: 

  • В PowerPoint трябва да използвате правописната проверка във всеки слайд.

  • Може да е необходим езиков пакет, ако вашата версия на 2007 Microsoft Office system не предоставя инструменти за проверка – например правописна проверка – за езика, на който искате да въвеждате. За повече информация вж. От езиков пакет ли се нуждая, или от езиков интерфейсен пакет?

За да зададете езика в Publisher, можете просто да въведете езика, който искате да използвате.

Или, ако искате да промените езика само за част от текста, изберете текста, проверете правописа и сменете езика на речника в диалоговия прозорец Правопис.

За да промените езика на речника за цялата публикация:

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Език и след това щракнете върху Задаване на език.

 2. В диалоговия прозорец Език изберете езика, който искате да използвате.

 3. За да превключите обратно към първоначалния език или да превключите към друг език, повторете стъпки 1 – 3. В стъпка 3 изберете новия език, който искате да използвате.

 4. За да проверите правописа, в менюто Инструменти посочете Правопис и след това щракнете върху Правопис Изображение на бутон .

  • За да проверите правописа във всички страници на публикация с много страници, трябва да сте отметнали квадратчето Провери всички текстове в диалоговия прозорец Проверка на правописа.

  • Може да е необходим езиков пакет, ако вашата версия на 2007 Microsoft Office system не предоставя инструменти за проверка – например правописна проверка – за езика, на който искате да въвеждате. За повече информация вж. От езиков пакет ли се нуждая, или от езиков интерфейсен пакет?.

За да зададете езика във Visio, можете просто да въведете езика, който искате да използвате.

За да промените езика на речника за конкретен текст във Visio:

 1. Изберете съществуваща част от текста. Или въведете нов текст на езика, който искате да използвате, и след това изберете текста.

 2. В менюто Форматиране щракнете върху Текст и след това щракнете върху раздела Шрифт.

 3. В списъка Език щракнете върху езика, който искате да използвате.

  Забележка: Може да е необходим езиков пакет, ако вашата версия на 2007 Microsoft Office system не предоставя инструменти за проверка – например правописна проверка – за езика, на който искате да въвеждате. За повече информация вж. От езиков пакет ли се нуждая, или от езиков интерфейсен пакет?

 1. Поставете курсора в документа там, където искате да започнете да въвеждате текст на друг език. Или, ако искате да промените езика, зададен за съществуваща част от текста, изберете текста.

 2. В раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху Задаване на език Изображение на бутон .

 3. В диалоговия прозорец Език изберете езика, който искате да използвате.

  Ако пред езика има икона Правопис и граматика Изображение на бутон , значи инструментите за проверка, като правописна проверка, граматична проверка и синонимен речник, са инсталирани за този език. Ако пред езика няма икона Правопис и граматика Изображение на бутон , можете да въвеждате и редактирате текст, но не можете да проверявате правописа или граматиката, нито да използвате синонимния речник за този език.

 4. За да превключите обратно към първоначалния език или да превключите към друг език, повторете стъпки 1 – 3. В стъпка 3 изберете новия език, който искате да използвате.

  Забележки: 

  • Ако правописната проверка не открива правилно правописните грешки, след като сте изпълнили тези стъпки, опитайте да изчистите квадратчето за отметка Открий езика автоматично в диалоговия прозорец Език (в стъпка 3).

  • Може да е необходим езиков пакет, ако вашата версия на 2007 Microsoft Office system не предоставя инструменти за проверка – например правописна проверка – за езика, на който искате да въвеждате. За повече информация вж. От езиков пакет ли се нуждая, или от езиков интерфейсен пакет?

Вж. също

Задаване на езика за проверка, когато създавате нов документ

 1. В новия документ щракнете там, където искате да започнете да пишете на друг език.

 2. В раздела Преглед щракнете върху Правописна проверка и Задаване на език за проверка.

  В раздела "Преглед" щракнете върху "Правописна проверка > Задаване на език за проверка"

 3. Превъртете през списъка, за да изберете желания език, и щракнете върху OK.

  изображение за списъка "задаване на език за проверка" в Word Web App

 4. Започнете да въвеждате на езика, който сте избрали.

 5. За да се върнете към първоначалния език, повторете стъпки 3 и 4.

Задаване на езика за проверка, когато редактирате съществуващ документ

 1. Отворете съществуващия документ, за който искате да промените езика.

 2. Щракнете върху Редактиране на документ и след това върху Word Online.

  Редактиране в Word Online

 3. Изберете и щракнете с десния бутон върху текста, след което щракнете върху Задаване на език за проверка.

  Щракнете с десния бутон и щракнете върху "Задаване на език за проверка"

 4. Превъртете през списъка, за да изберете желания език, и щракнете върху OK.

  изображение за списъка "задаване на език за проверка" в Word Web App

 5. Започнете да въвеждате на езика, който сте избрали.

 6. За да се върнете към първоначалния език, повторете стъпки 3 и 4.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×