Проверка за съвместимост с уеб: грешки в релации и справки

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази статия разглежда грешките в релациите и справките, които може да възникнат, когато изпълнявате проверката за съвместимост, и предоставя информация, която може да ви помогне при отстраняване на грешките.

За обща информация за грешки в проверката за съвместимост, вижте статията проверка за съвместимост с уеб: грешки от общ характер.

ACCWeb105000

ACCWeb105001

ACCWeb105002

ACCWeb105003

ACCWeb105004

ACCWeb105005

ACCWeb105006

ACCWeb105007

ACCWeb105008

ACCWeb105009

ACCWeb105010

ACCWeb105011

ACCWeb105012

ACCWeb105014

ACCWeb105015

ACCWeb105016

ACCWeb105017

ACCWeb105000

Текст на грешката    Типът на данните за колоните е несъвместим с уеб справки.

Какво означава    Типът на данните на посоченото справочно поле не се поддържа в уеб.

Какво да се направи    Уверете се, че справочното поле има един от следните поддържани типове данни:

  • Едноредов текст

  • Дата/час

  • Число

  • Изчисляемо поле, което връща един ред текст

Най-горе на страницата

ACCWeb105001

Текст на грешката    За да бъде съвместима с уеб, обвързаната колона за справка трябва да бъде първичен ключ.

Какво означава    Обвързаната колона на посоченото справочно поле не е първичен ключ на целевата справочна таблица.

Какво да се направи    Създайте отново справочното поле с помощта на съветника за справки. Задайте обвързаната колона да бъде колоната с първичния ключ на целевата справочна таблица.

Най-горе на страницата

ACCWeb105002

Текст на грешката    Източниците на редове за справки трябва да бъдат завършени SQL команди с една таблица, а зададените полета на таблицата трябва да бъдат съвместими с уеб.

Какво означава    Възможна е една от следните две причини:

  • Заявката за посочената справка използва като източник на данни повече от една таблица или заявка.

  • Колоните, използвани в заявката, не са избрани явно.

Какво да се направи    Създайте отново справката, като се уверите, че:

  • Справката използва като източник на данни една съвместима с уеб таблица.

    Съвет: Когато изпълните проверката за съвместимост, всяка таблица, която не е съвместима с уеб, трябва да е създала един ред в таблицата за проблеми със съвместимостта с уеб.

  • Заявката за справка задава всяко поле явно (т. е. не използва SELECT *).

Най-горе на страницата

ACCWeb105003

Текст на грешката    За да бъдат съвместими с уеб, многоколонните справки с тип източник на редове на списък със стойности трябва да бъдат обвързани с "Колона1".

Какво означава    Посочената многоколонна справка не е обвързана с колона1.

Какво да се направи    Използвайте съветника за справки, за да създадете отново справочното поле. Уверете се, че се обвързвате с колона1 на справката за стойност.

Най-горе на страницата

ACCWeb105004

Текст на грешката    Справките за списъци със стойности трябва да съдържат поне един ред с данни, за да бъдат съвместими с уеб.

Какво означава    Списъкът със стойности за посочената справка е празен и затова не е съвместим с уеб.

Какво да се направи    Поставете поне един ред с данни в списъка със стойности за справочното поле.

Най-горе на страницата

ACCWeb105005

Текст на грешката    Списъци с празни стойности са несъвместими с уеб.

Какво означава    Това се случва, когато има липсващи стойности на колони в един ред на справка за стойности. Това е несъвместимо с уеб.

Какво да се направи    Уверете се, че полетата в реда на списъка със стойности са зададени. Или използвайте изглед за проектиране, за да зададете този източник на редове, или използвайте съветника за справки. (В раздела Полета, в групата Свойства щракнете върху Модифициране на търсенето.)

Най-горе на страницата

ACCWeb105006

Текст на грешката    Таблицата за източника на редове за справка не може да бъде намерена.

Какво означава    Таблицата, зададена като източник на редове на посочената справка, не съществува.

Какво да се направи    Задайте валиден източник на редове за справката. Можете да използвате съветника за справки, за да създадете справката отново.


Текст на грешката    SQL командите, съдържащи колони с изчисляем резултат за източник на редове за справки, са несъвместими с уеб.

Какво означава    Посоченото справочно поле има израз в своя източник на редове, което не е съвместимо с уеб. Например следният източник не е валиден източник на редове за поле за уеб справка: SELECT ([Собствено име] & " " & [Фамилно име]) FROM Контакти;

Какво да се направи    Обсъдете създаване на изчисляема колона в базовата таблица и след това създайте отново справочното поле.

Най-горе на страницата

ACCWeb105007

Текст на грешката    За да бъдат съвместими с уеб, източниците на редове за справки може да препращат само към една таблица.

Какво означава    Източникът на редове за посоченото справочно поле съдържа множество таблици.

Какво да се направи    Използвайте съветника за справки, за да създадете отново справката, така че да препраща само към една таблица. Това може да наложи да промените вашия модел на данните.

Най-горе на страницата

ACCWeb105008

Текст на грешката    "Разреши целостта на връзките" трябва да бъде False, ако "Разреши повече от една стойност" е True за справка.

Какво означава    Посоченото справочно поле разрешава множество стойности, но релацията, която моделира, налага цялост на връзките, която изисква единична стойност за справката.

Какво да се направи    Премахнете целостта на връзките в релацията, създайте отново справочното поле, без да разрешавате множество стойности.

Най-горе на страницата

ACCWeb105009

Текст на грешката    "Ограничаване до списъка" трябва да бъде True, ако "Разреши повече от една стойност" е True.

Какво означава    Свойството на справочното поле "Ограничаване до списъка" е настроено на False за посоченото поле, но "Разреши повече от една стойност" е настроено на True.

Какво да се направи    Настройте свойството "Ограничаване до списъка" за справочното поле на "True" или настройте "Разреши повече от една стойност" на "False".

Най-горе на страницата

ACCWeb105010

Текст на грешката    Справките изискват асоциирана релация да бъде съвместима с уеб.

Какво означава    Посоченото справочно поле няма асоциирана релация.

Какво да се направи    Създайте релация между справочното поле и полето, към което то препраща.

Най-горе на страницата

ACCWeb105011

Текст на грешката    SQL командата за източник на редове за справка трябва да съдържа полето първичен ключ на таблицата източник и това поле трябва да бъде обвързаната колона.

Какво означава    Заявката за посоченото справочно поле не съдържа първичния ключ на таблицата източник и затова не е съвместима с уеб.

Какво да се направи    Използвайте съветника за справки, за да създаде отново справочното поле.

Най-горе на страницата

ACCWeb105012

Текст на грешката    SQL команда за източник на редове за справка е несъвместима с уеб.

Какво означава    SQL командата за източника на редове на посоченото справочно поле или е неправилно формирана, или е несъвместима с уеб по различни причини, например съдържа неподдържан SQL оператор.

Какво да се направи    Използвайте съветника за справки, за да създаде отново справочното поле.

Най-горе на страницата

ACCWeb105014

Текст на грешката    Таблиците с колони за справки трябва да имат първичен ключ, и първичният ключ трябва да има тип на данните "дълго цяло число".

Какво означава    Или външният ключ на целевата таблица за справка, или първичният ключ на таблица източник, или и двата ключа не са дълги цели числа.

Какво да се направи    Уверете се, че и двете полета на източника и целта на справката са дълги цели числа. Ако искате, можете да създадете нови полета за тази цел.

Най-горе на страницата

ACCWeb105015

Текст на грешката    За да бъде съвместим с уеб, типът на справката трябва да бъде "|0" или "|1".

Какво означава    Посоченото справочно поле препраща към списък с полета като свой източник на редове.

Какво да се направи    Използвайте съветника за справки, за да създадете отново справочното поле. Това може да наложи да промените вашия модел на данните.

Най-горе на страницата

ACCWeb105016

Текст на грешката    Релации, които не са асоциирани с валидно справочно поле, са несъвместими с уеб.

Какво означава    Релацията не се поддържа от справочно поле и затова не е съвместима с уеб база данни.

Какво да се направи    Създайте справочно поле между свързаните таблици. За да създадете справката, използвайте съветника за справки.

Най-горе на страницата

ACCWeb105017

Текст на грешката    Типът на данните на резултата от изчисляема колона за справки трябва да бъде текст, за да бъде съвместим с уеб.

Какво означава    Първата показвана колона от посоченото справочно поле е изчисляема колона с тип на данните, различен от текст.

Какво да се направи    Променете типа на данните на изчисляемото поле на текст или създайте отново справочното поле и изберете друга първа показвана колона.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×