Проверката за съвместимост в PowerPoint

PowerPoint за Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато използвате проверката за съвместимост, може да видите съобщенията, които определят потенциалните загуби на функционалност, когато записвате презентация на PowerPoint като файл на PowerPoint 97-2003 (.ppt). Този документ съдържа съобщения, които генерира проверката за съвместимост. Използвайте информацията под всяко съобщение, за да видите какво причинява съобщението, за да се показват и предложения за какви действия да предприеме.

За да научите как да използвате проверката за съвместимост, вижте:

Проверката за съвместимост има два вида съобщения:

 1. В по-общия случай ще загубите редактиране функционалност само когато отваряте файла в по-стара версия на PowerPoint. Например ако запишете презентация, съдържаща Графика SmartArt към по-стара версия на PowerPoint формат и след това отворете този файл в някои по-стари версии на PowerPoint, Графика SmartArt се променя на картина. Въпреки това ако отворите файла отново в по-нова версия на PowerPoint без да прави всички редакции, че Графика SmartArt картина, можете да продължите да редактирате вашия Графика SmartArt. Тези видове съобщения са "по-ранни версии на PowerPoint" в тях.

 2. Във втория случай ще загубите окончателно функционалност. Например ако сте модифицирали текста в контейнер в персонализирано оформление, текстът в контейнера ще се загуби окончателно.

Не можете да редактирате някакво съдържание от по-нови версии на PowerPoint в по-ранните версии на PowerPoint. Например фигури и текст с нови ефекти се конвертират в картини (растерни изображения) в някои по-стари версии на PowerPoint да се уверите, че да изглеждат по същия начин в презентация. Като резултат можете да променяте ширината на линията, цвят на запълване или други аспекти на фигури и текст. Също така след като текстът се превърне в растерна графика, всички анимации на този текст не се показва по време на презентацията.

Съвет:    Ако искате да модифицирате Графика SmartArt, фигура или други обекти във вашата презентация, запишете копие на вашата презентация на PowerPoint и след това запишете копието като файл на PowerPoint 97-2003 (.ppt). По този начин, можете да направите промени на вашата оригинална презентация, ако вашата Графики SmartArt, фигури или други обекти се конвертират в картини, когато записвате презентацията във файлов формат на по-стара версия.

Мултимедийните клипове, вградени или надстроени в PowerPoint 2010 или по-нови версии се конвертират в изображение, което не можете да редактирате в по-ранните версии на PowerPoint.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Мултимедиен клип, който е вмъкнат или надстроен в презентацията.

Вмъкнете отново мултимедийния клип и използвайте "Връзка към файл" вместо вграждане на файла.

За да се запази визуалният изглед на фигурата, някои ефекти се конвертират в изображения, които се използват като запълване за фигурата. Можете да редактирате всеки текст, тъй като текстът се показва върху тези изображения.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Фигура с един или повече от следните ефекти: сянка (вътрешна), блясък, релефна рамка, преливащи ръбове или градиентно запълване.

Премахнете ефектите.

За да се запази визуалният изглед на фигурата, фигурата и всякакъв текст в нея се конвертира в изображение, което не може да се редактира в по-ранните версии на PowerPoint.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Текст с един или повече от следните ефекти: отражение, сянка (вътрешна), блясък, трансформация, 3D завъртане, контури на текста или запълвания (градиентно, с картина, с текстура).

Премахнете текстовите ефекти.

Текст със зачеркване или двойно зачеркване, колони с текст, текст с нива на отстъп от 6 до 9 или вертикален текст.

Премахнете ги, като използвате бутоните в групата Шрифт или Абзац в раздела Начало.

Фигура с ефект отражение.

Премахнете ефектите.

За да се запази визуалният изглед на групираните фигури, те се конвертират в изображение, което не може да се редактира в по-ранните версии на PowerPoint.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Групирани фигури с един или повече от следните ефекти, приложени към всички фигури: отражение, блясък, 3D завъртане или запълвания (градиентно, с картина, с текстура).

Премахнете ефектите.

За да се запази визуалният изглед на графиката SmartArt, тя се конвертира в изображение, което не може да се редактира в по-ранните версии на PowerPoint.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Графика SmartArt.

Графиките SmartArt се конвертират в единствен обект, който не може да се редактира във версии на PowerPoint, по-ранни от Office PowerPoint 2007. Имате обаче възможност за Разгрупиране на графиката SmartArt, която след това може да бъде модифицирана с помощта на по-ранни версии на PowerPoint. Имайте предвид, че след като конвертирате графиката SmartArt в отделни фигури, функционалността в раздела Инструменти за SmartArt повече няма да е налична.

За да се запази визуалният изглед на таблицата, тя се конвертира в изображение, което не може да се редактира в по-ранна версия на PowerPoint.

Съобщението се показва , защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Таблица с WordArt в клетките.

Премахнете текстовите ефекти.

Таблица с един или повече от следните ефекти: отражение, релефна рамка на клетка, сянка или запълвания (градиентно, с картина, с текстура).

Премахнете ефектите.

Това съобщение се показва, когато добавите ефект към фигура, заради който конвертираното изображение става по-голямо от 30 мегабайта (МБ).

Съобщението се показва, защото вашата фигура съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Фигура с един или повече от следните ефекти: отражение, блясък, релефна рамка, преливащи ръбове, 3D завъртане или запълвания (градиентно, с картина, с текстура).

Премахнете ефектите.

За да се запази визуалният изглед на групираните фигури, те се конвертират в изображение, което не може да се редактира в по-ранните версии на PowerPoint, и всички ефекти се премахват.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Групирани фигури с един или повече от следните ефекти, приложени към всички фигури: отражение, блясък, релефна рамка, преливащи ръбове, 3D завъртане или запълвания (градиентно, с картина, с текстура).

Премахнете ефектите.

Възможно е да получите това съобщение, ако презентацията съдържа персонализирана лента за бърз достъп, персонализиран потребителски интерфейс, части от който не се поддържат във версии на PowerPoint, по-ранни от Office PowerPoint 2007, или и двете. Тези персонализирани функции няма да са налични в по-ранните версии на PowerPoint.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Един или повече бутони, добавени към лентата с инструменти за бърз достъп, специфична за тази презентация.

Персонализиран интерфейс.

Тъй като потребителският интерфейс Microsoft Office Fluent в Office PowerPoint 2007 и PowerPoint 2010 е много по-различен от менютата и лентите с инструменти в по-ранните версии на PowerPoint, всички персонализации, направени в Office PowerPoint 2007 или PowerPoint 2010, не са налични в по-ранните версии на PowerPoint.

В по-ранните версии на PowerPoint можете да добавяте подобни персонализирани команди към ленти с инструменти и менюта.

В Microsoft Office Excel 2007 и по-новите версии размерът на работния лист е 16 384 колони на 1 048 576 реда. Обаче в по-ранните версии на Excel размерът на работния лист е само 256 колони на 65 536 реда. Данните в клетки извън тези граници за колони и редове се загубват в по-ранните версии на Excel. Формулите с препратки към данни в тази област ще върнат грешка "#REF!".

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Диаграма, която е създадена от данни в клетки извън границите за редове и колони на избрания файлов формат.

В проверката за съвместимост на Excel щракнете върху Търсене, за да намерите клетките и диапазоните, които попадат извън границите за редове и колони, изберете тези клетки и диапазони, а след това ги поставете в границите за редовете и колоните на работния лист или в друг работен лист, като използвате командите Изрежи и Постави.

Това съобщение се показва, когато запишете презентация, съдържаща персонализирано оформление с една или повече ActiveX контроли, като презентация на PowerPoint 97-2003 (.ppt).

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Една или повече ActiveX контроли, добавени към персонализирано оформление.

Ако презентацията ви не съдържа програмен текст, щракнете върху Продължи. След това програмният текст се премахва от презентацията.

Ако презентацията ви съдържа програмен текст и искате да го запазите, щракнете върху Отказ.

Забележки: 

 • Не можете да запишете програмен текст, свързан с ActiveX контролите на персонализирани оформления, във файлови формати, по-ранни от PowerPoint 2007.

 • За да избегнете загуба или повреда на програмен текст, запишете файла като файл с презентация (.pptx).

Това съобщение се показва, когато запишете презентация, съдържаща персонализирано оформление с текст за подкана по избор.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Персонализирано оформление с текст за подкана по избор.

Когато запишете като по-ранна версия, PowerPoint автоматично променя текста на подканата в текста в контейнер по подразбиране или в текстово поле.

Променете контейнера в текстово поле и въведете подканата по избор в текстовото поле.

Това съобщение се показва, когато добавите анимация към контейнер в оформление по избор.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Анимация, добавена към контейнер в оформление по избор.

Когато записвате като по-ранна версия, PowerPoint автоматично променя контейнера в контейнера по подразбиране без анимация.

Променете контейнера в текстово поле или фигура и приложете към него анимацията.

Когато приложите определени анимации към фигури и след това запишете презентацията във файловия формат на по-ранна версия на PowerPoint, е възможно анимацията да не се вижда. Това е така, защото анимацията е свързана с текст или фигура, които са превърнати в картина.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Анимация, приложена към фигура, която ще стане нередактируема (например графика SmartArt).

Когато записвате като по-ранна версия, PowerPoint автоматично променя контейнера в контейнера по подразбиране без анимация.

Променете обекта в анимирана картина, като направите следното:

 1. Изберете фигурата в слайда.

 2. Щракнете с десния бутон върху фигурата и изберете Запиши като картина.

 3. След записването, в раздела Вмъкване, в групата Изображения щракнете върху Картина.

 4. Навигирайте до картината и след това щракнете върху Вмъкни.

 5. Приложете анимацията към картината.

Това съобщение се показва, когато запишете презентация, която съдържа неинициализирани ActiveX контрола. Неинициализирана ActiveX контрола е контрола, която не е разрешена. За повече информация относно разрешаването на ActiveX контролите, вж. Разрешаване или забраняване на настройките за ActiveX във файлове на Office.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Неинициализирана ActiveX контрола.

 1. Щракнете върху Опции в лента за съобщения. Ще се появи диалогов прозорец на защитата, който ви дава възможност да разрешите ActiveX контролата. Това ще инициализира ActiveX контролата. За информация как да вземете правилно решение, преди да щракнете върху някоя опция, вижте Разрешаване или забраняване на настройките за ActiveX във файлове на Office.

 2. Ако продължавате да виждате съобщението, след като сте изпълнили стъпка 1, изтрийте ActiveX контролата от вашата презентация.

Използвайте проверката за съвместимост, за да идентифицирате потенциалните загуби на функционалност, когато записвате презентацията си Microsoft Office PowerPoint 2007 във файлов формат на по-стара версия на PowerPoint. Този документ съдържа съобщения, които генерира проверката за съвместимост. Използвайте информацията под всяко съобщение, за да видите какво причинява съобщението, за да се показват и предложения за какви действия да предприеме.

Има два различни типа на проверката за съвместимост съобщения.

В по-общия случай ще загубите редактиране функционалност само при отваряне на файла в предишна версия на PowerPoint. Например ако запишете презентация с графика SmartArt към по-стара версия на PowerPoint формат и след това отворете този файл в по-стара версия на PowerPoint, графиката SmartArt ще бъде променен с картина. Обаче, ако отворите файла отново в Office PowerPoint 2007, без да прави всички редакции, че SmartArt графика картина, можете да продължите редактирането на вашата графика SmartArt. Тези типове съобщения са "по-ранни версии на PowerPoint" в тях.

Във втория случай окончателно ще загубят функционалност. Например ако сте модифицирали текста в контейнер в оформление по избор, този контейнер за текст ще се загубват безвъзвратно.

Не можете да редактирате някои Office PowerPoint 2007 съдържание в по-ранните версии на PowerPoint. Например фигури и текст с нови ефекти се конвертират в картини (растерни изображения) в по-ранните версии на PowerPoint, за да се уверите, че да изглеждат по същия начин в презентация. Като резултат можете да променяте ширината на линията, цвят на запълване или други аспекти на фигури и текст. Също така след като текстът се превърне в растерна графика, всички анимации на този текст няма да се показват по време на презентацията.

Съвет: Ако искате да модифицирате графика SmartArt, фигура или други обекти в презентацията Office PowerPoint 2007 запишете копие на презентацията си Office PowerPoint 2007 и след това запишете копието като файл на PowerPoint 97-2003. По този начин, можете да направите промени в оригиналната презентация на Office PowerPoint 2007 , ако вашата графика SmartArt, фигури или други обекти се конвертират в картини, когато записвате презентацията във файлов формат на по-стара версия.

За да се запази визуалният изглед на фигурата, някои ефекти се конвертират в изображения, които се използват като запълване за фигурата. Можете да редактирате всеки текст, тъй като текстът се показва върху тези изображения.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Фигура с един или повече от следните ефекти: отражение, блясък, релефна рамка, преливащи ръбове, 3D завъртане или запълвания (градиентно, с картина, с текстура).

Премахване на ефекти или Градиентно запълване.

За да се запази визуалният изглед на фигурата, фигурата и всякакъв текст в нея се конвертира в изображение, което не може да се редактира в по-ранните версии на PowerPoint.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Текст с един или повече от следните ефекти: отражение, блясък, релефна рамка, сянка (вътрешна или перспектива), увиване трансформация, 3D завъртане, контури на текста или запълвания (Градиентно, картина и текстура).

Премахване на текстовия ефект, структура или запълване.

Текст със зачеркване или двойно зачеркване, колони с текст, текст с нива на отстъп от 6 до 9 или вертикален текст.

Премахнете ги, като използвате бутоните в групата Шрифт или Абзац в раздела Начало.

Фигура с един или повече от следните ефекти: отражение, блясък, релефна рамка, преливащи ръбове, 3D завъртане или запълвания (градиентно, с картина, с текстура).

Премахване на ефекти или Градиентно запълване.

За да се запази визуалният изглед на групираните фигури, те се конвертират в изображение, което не може да се редактира в по-ранните версии на PowerPoint.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Групирани фигури с един или повече от следните ефекти, приложени към всички фигури: отражение, блясък, релефна рамка, преливащи ръбове, 3D завъртане или запълвания (градиентно, с картина, с текстура).

Премахване на 3D ефект.

За да се запази визуалният изглед на графиката SmartArt, тя се конвертира в изображение, което не може да се редактира в по-ранните версии на PowerPoint.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Графика SmartArt.

Графики SmartArt се конвертират в един обект, който не може да се редактира в версии на PowerPoint по-стара от Office PowerPoint 2007. Въпреки това можете да преобразувате SmartArt в отделни фигури, която след това може да бъде променен с помощта на по-стари версии на PowerPoint. Имайте предвид, че след като конвертирате графиката SmartArt в отделни фигури, функционалност в разделите Инструменти за SmartArt вече не е налична.

За да се запази визуалният изглед на таблицата, тя се конвертира в изображение, което не може да се редактира в по-стара версия на PowerPoint.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Таблица с WordArt в клетките.

Премахване на стил на WordArt.

Таблица с един или повече от следните ефекти: отражение, релефна рамка на клетка, сянка или запълвания (градиентно, с картина, с текстура).

Премахнете ефектите.

Това съобщение се показва, когато добавите ефект към фигура, заради който конвертираното изображение става по-голямо от 30 мегабайта (МБ).

Съобщението се показва, защото вашата фигура съдържа

Решение t o опитайте

Фигура с един или повече от следните ефекти: отражение, блясък, релефна рамка, преливащи ръбове, 3D завъртане или запълвания (градиентно, с картина, с текстура).

Премахване на ефекти или Градиентно запълване.

За да се запази визуалният изглед на групираните фигури, те се конвертират в изображение, което не може да се редактира в по-ранните версии на PowerPoint, и всички ефекти се премахват.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Групирани фигури с един или повече от следните ефекти, приложени към всички фигури: отражение, блясък, релефна рамка, преливащи ръбове, 3D завъртане или запълвания (градиентно, с картина, с текстура).

Премахване на 3D ефект.

Възможно е да получите това съобщение, ако презентацията съдържа персонализирана лента за бърз достъп, персонализиран потребителски интерфейс, части от който не се поддържат във версии на PowerPoint, по-ранни от Office PowerPoint 2007, или и двете. Тези персонализирани функции няма да са налични в по-ранните версии на PowerPoint.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Един или повече бутони, добавени към лентата с инструменти за бърз достъп, специфична за тази презентация.

Персонализиран интерфейс.

Тъй като Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent в Office PowerPoint 2007 е много по-различен от менютата и лентите с инструменти в по-ранните версии на PowerPoint, всички персонализации, направени в Office PowerPoint 2007 не са налични в по-ранните версии на PowerPoint.

В по-ранните версии на PowerPoint можете да добавяте подобни персонализирани команди към ленти с инструменти и менюта.

В Microsoft Office Excel 2007размерът на работния лист е 16 384 колони по 1 048 576 реда, но размерът на работния лист на по-ранни версии на Excel е само 256 колони по 65 536 реда. Данни в клетки извън границите тази колона и ред се губи в по-ранни версии на Excel. Формулите с препратки към данни в тази област ще върне #REF! грешка.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Диаграма, създадена от данни в клетки извън границите за редове и колони на избрания файлов формат.

В Office Excel 2007 проверката за съвместимост щракнете върху намиране на , за да намерите клетките и диапазоните, които попадат извън границите за редове и колони, изберете ги и след това ги поставете в границите, колони и редове или в друг лист, като използвате изрязване и Постави команди.

Когато записвате Office PowerPoint 2007 презентация, съдържаща персонализирано оформление с една или повече ActiveX контроли, като презентация на PowerPoint 97-2003 (.ppt), това съобщение се появява.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Една или повече ActiveX контроли, добавени към персонализирано оформление.

Ако вашата презентация не включва код, щракнете върху продължи.

Ако вашата презентация включва код, щракнете върху Отказ.

Забележки: 

 • В Office PowerPoint 2007не можете да запишете кода, свързан с ActiveX контролите на персонализирани оформления по-ранни файлови формати на PowerPoint.

 • За да избегнете загуба или повреден програмен текст, запишете файла като файл с презентация (.pptx) на PowerPoint 2007 .

Това съобщение се показва, когато запишете презентация, съдържаща персонализирано оформление с текст за подкана по избор.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Персонализирано оформление с текст за подкана по избор.

Изтриване на текст за подкана от персонализирано оформление.

В изглед на образец за слайд изберете по избор текста в контейнера и го изтрийте. Контейнер за текста по подразбиране ще се върне, след като потребителски текст се изтрива.

Това съобщение се показва, когато добавите анимация към контейнер в оформление по избор.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Анимация, добавена към контейнер в оформление по избор.

Изтриване на анимационен ефект от контейнера, като направите следното:

 1. В изглед на образец за слайд изберете контейнера.

 2. В раздела анимации , в групата анимации щракнете върху Анимация по избор.

 3. В Анимация по избор прозорец на задачитещракнете върху Премахни.

Когато приложите определени анимационни ефекти към фигури и след това запишете вашата презентация във файлов формат на по-стара версия на PowerPoint, анимациите може да не се вижда. Това е защото анимацията е на текст или фигура, която е превърнат в картина.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

На анимация, приложена към фигура, която ще стане нередактируема.

Изтриване на анимацията, като направите следното:

 1. Щракнете върху фигурата, която съдържа анимацията, която искате да изтриете.

 2. В раздела анимации в групата анимации , в списъка " анимация ", изберете Без анимация.

Когато запишете презентация, съдържаща неинициализирана ActiveX контрола, се показва това съобщение. Неинициализирана ActiveX контрола е контрола, която не е разрешена. За повече информация за разрешаване на ActiveX контроли вижте Разрешаване или забраняване на ActiveX контроли в документи на Office.

Съобщението се показва, защото вашата презентация съдържа

Решение, което можете да изпробвате

Неинициализирана ActiveX контрола.

 1. Щракнете върху Опции в лентата за съобщения. Диалогов прозорец защита ще се появи, който ви дава възможност да разрешите Active X контрол. Това ще инициализира ActiveX контролата. За информация как да вземете надеждно решение, преди да щракнете върху опция вижте Разрешаване или забраняване на ActiveX контроли във файлове на Office.

 2. Ако продължавате да виждате съобщението, след като изпълните стъпка 1, изтрийте ActiveX контролата от вашата презентация.

Сродни теми

Как да отворя презентация на PowerPoint 2013 в PowerPoint 2003 или по-стара версия?
Отворена презентация, създадена с различна версия на PowerPoint

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×