Проблеми със съвместимостта при работни листове

Важно: 

  • Преди да запишете работната книга на Excel 2007 или по-нова версия в по-стар формат, трябва да обърнете внимание на проблемите, които причиняват значителна загуба на функционалност, за да предотвратите трайна загуба на данни или неправилно функциониране. Проверката за съвместимост на Excel може да ви помогне да идентифицирате потенциални проблеми.

  • Проблемите, които предизвикват незначителна загуба на точност, може и да не е необходимо да бъдат разрешени, преди да продължите записването на работната книга – няма да има загуба на данни или функционалност, но работната книга може да не изглежда или да не работи точно по същия начин, когато я отваряте в по-стара версия на Microsoft Excel.

Проверката за съвместимост ще се стартира автоматично, когато се опитате да запишете работна книга в .xls формата на Excel 97-2003. Ако не ви е грижа за потенциалните проблеми, можете да изключите проверката за съвместимост.

Проверката за съвместимост, показваща версиите за проверка

За повече информация относно проверката за съвместимост вижте Записване на работна книга на Excel за съвместимост с по-стари версии на Excel.

В тази статия

Проблеми, които причиняват значителна загуба на функционалност

Проблеми, които причиняват незначителна загуба на точност

Проблеми, които причиняват значителна загуба на функционалност

Проблем

Решение

Тази работна книга съдържа данни в клетки извън границите за редове и колони на избрания файлов формат. Данните отвъд 65 536 реда по 256 колони няма да се запишат. Препратките на формули към данни в тази област ще връщат грешка #REF!.

Какво означава това   Започвайки от Excel 2007, размерът на работния лист е 1 048 576 реда на височина по 16 384 колони на ширина, докато размерът в Excel 97-2003 е само 65 536 реда по 256 колони. Данните в клетки извън тези граници за редове и колони се губят в Excel 97-2003.

Какво да се направи    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките и диапазоните, които попадат извън границите за редове и колони, изберете тези редове и колони, а след това ги поставете в границите за редовете и колоните на работния лист или в друг работен лист, като използвате Изрежи и Постави.

Проверка за съвместимост

Тази работна книга съдържа сценарии с препратки към клетки извън границите за редове и колони за избрания файлов формат. Тези сценарии няма да се запишат в избрания файлов формат.

Какво означава това    Сценарий в работния лист препраща към клетка извън границите за редове и колони за Excel 97-2003 (65 536 реда по 256 колони) и няма да е наличен, ако продължите записването на работната книга в по-старата версия на Excel.

Какво да се направи    В Диспечер на сценарии потърсете сценария, съдържащ препратка, която излиза извън границите за редове и колони за по-старата версия Excel, след което променете препратката към местоположение вътре в границите.

В раздела Данни, в групата Инструменти за данни щракнете върху Условен анализ > Диспечер на сценарии. В полето Сценарии намерете сценария, който предизвиква проблема със съвместимостта, и след това редактирайте препратката му.

Тази работна книга съдържа дати в календарен формат, който не се поддържа от избрания файлов формат. Тези дати ще се покажат като григориански дати.

Какво означава това    Започвайки от Excel 2007, можете да създавате международни календарни формати по избор, като например еврейски лунен, японски лунен, китайски лунен, сака, зодиакален китайски, зодиакален корейски, рокую лунен и корейски лунен. Тези календарни формати обаче не се поддържат в Excel 97-2003.

Какво да се направи    За да избегнете загуба на функционалност, може да поискате да промените календарния формат за език (или място на използване), който се поддържа в Excel 97-2003.

Тази работна книга съдържа дати в календарен формат, който не се поддържа от избрания файлов формат. Тези дати трябва да се редактират с използване на григориански календар.

Какво означава това    Започвайки от Excel 2007, можете да прилагате незападен тип календар, като например тайландски (будистки) или арабска хиджра. В Excel 97-2003 тези типове календари могат да се редактират само в григориански.

Какво да се направи    За да избегнете загуба на функционалност, може да поискате да промените календарния формат за език (или място на използване), който се поддържа в Excel 97-2003.

Тази работна книга съдържа повече клетки с данни, отколкото се поддържат в по-ранни версии на Excel. По-ранните версии на Excel няма да са в състояние да отворят тази работна книга.

Какво означава това    Започвайки от Excel 2007, общият брой на наличните блокове от клетки (CLB) е ограничен от наличната памет. В Excel 97-2003 общият брой на достъпните CLB е ограничен до 64 000 CLB във всеки екземпляр на Excel.

Блокът от клетки (CLB) включва 16 реда на работен лист. Ако всички редове в работния лист съдържат данни, бихте имали 4096 CLB в този работен лист и ще можете да имате само 16 такива работни листа в един екземпляр на Excel (независимо колко работни книги сте отворили в Excel).

Какво да се направи    За да гарантирате, че работната книга няма да надхвърли ограничението от 64 000 CLB и ще може да се отваря в Excel 97-2003, трябва да работите в режим на съвместимост в Excel 2007 и по-новите версии, след като запишете работната книга във файлов формат на Excel 97-2003. В режим на съвместимост Excel проследява блоковете с клетки в активната работна книга.

Една или няколко клетки в тази работна книга съдържат блещукаща линия. Блещукащите линии няма да се запишат.

Какво означава това    В Excel 97-2010 блещукащите линии не се показват в работния лист.

Всички блещукащи линии обаче остават налични в работната книга и се прилагат, когато работната книга се отвари отново в Excel 2010 или по-нова версия.

Какво да се направи    В проверката за съвместимост щракнете върху Търсене, за да намерите клетките, които съдържат блещукащи линии, и след това направете необходимите промени. Можете например да приложите условно форматиране вместо или в допълнение към блещукащите линии, които няма да се покажат в по-старите версии на Excel.

Този файл първоначално е съдържал функции, които не са разпознати от тази версия на Excel. Тези функции няма да се запишат.

Какво означава    Функциите, които са използвани в тази работна книга, не са налични във версии на Excel, по-стари от Excel 2007 (Excel 97-2003), и те ще бъдат загубени.

Какво да се направи    Ако знаете кои функции биха могли да причинят този проблем, премахнете ги или ги заместете, ако е възможно, след което запишете файла в желания от вас файлов формат.

Този файл първоначално е съдържал функции, които не са разпознати от тази версия на Excel. Тези функции не се запазват при записване на OpenXML файл във файлов формат XLSB или обратното.

Какво означава    Функциите, които са използвани в тази работна книга, няма да са достъпни в Excel 2007, когато запишете OpenXML файл като двоична работна книга на Excel (.xlsb) или обратно. Когато продължите със записването на файла, функциите ще бъдат загубени.

Какво да се направи    Ако знаете кои функции биха могли да причинят този проблем, премахнете ги или ги заместете, ако е възможно, след което запишете файла в желания от вас файлов формат.

Най-горе на страницата

Проблеми, които причиняват незначителна загуба на точност

Проблем

Решение

По-ранните версии на Excel не поддържат форматиране на цветове в текст на горен или долен колонтитул. Информацията за форматиране на цветове ще се покаже като обикновен текст в по-ранни версии на Excel.

Какво означава това    Започвайки от Excel 2007, можете да прилагате форматиране с цвят към текст на горен или долен колонтитул. Не можете да използвате форматиране с цвят в горни и долни колонтитули в Excel 97-2003.

Какво да се направи    В проверката за съвместимост щракнете върху Поправи, ако искате да премахнете форматирането на цветове.

Проверка за съвместимост

Тази работна книга съдържа работни листове, които имат горни и долни колонтитули за четни страници или за първа страница. Тези колонтитули за страници не могат да се покажат в по-ранни версии на Excel.

Какво означава това    Започвайки от Excel 2007, разполагате с опция за показване на различен текст в горни и долни колонтитули за четни страници и за първата страница. В Excel 97-2003 колонтитулите за четните страници или за първата страница не могат да се покажат, но остават налични за показване, когато отворите работната книга отново в Excel 2007 или по-нова версия.

Какво да се направи    Ако често да записвате работна книга във файлов формат на Excel 97-2003, по-добре е да не указвате горни или долни колонтитули за четни страници или първа страница за тази работна книга.

Някои клетки или стилове в тази работна книга съдържат форматиране, което не се поддържа от избрания файлов формат. Тези формати ще се конвертират до най-близкия наличен формат.

Какво означава това    Започвайки от Excel 2007, има налични опции за различно форматиране на клетки или стилове на клетки, като например специални ефекти и сенки. Тези опции не са налични в Excel 97-2003.

Какво да се направи    Когато продължите да записвате работната книга, Excel прилага най-близкия наличен формат, който може да е идентичен с друг формат, който сте приложили към нещо друго. За да избегнете дублирането на формати, можете да промените или премахнете форматирането на клетки и стиловете на клетки, които не се поддържат, преди да запишете работната книга във файлов формат на Excel 97-2003.

Тази работна книга съдържа повече уникални формати на клетки, отколкото се поддържат от избрания файлов формат. Някои формати на клетки няма да се запишат.

Какво означава това    Започвайки от Excel 2007, можете да използвате 64 000 уникални формата на клетки, докато в Excel 97-2003 можете да използвате само до 4000 уникални формата на клетки. Уникалните формати на клетки съдържат определени комбинации на форматиране, които се прилагат в работната книга.

Какво да се направи    За да избегнете загуба на точно определени формати на клетки, които искате да запазите достъпни в Excel 97-2003, можете да премахнете форматите на клетки, които не са толкова важни за запазване.

Тази работна книга съдържа повече уникални шрифтови формати, отколкото се поддържат в избрания файлов формат. Някои шрифтови формати няма да се запишат.

Какво означава това    Започвайки от Excel 2007, има налични 1024 глобални типа шрифтове и можете да използвате до 512 от тях в една работна книга. Excel 97-2003 поддържа по-малко уникални формати на шрифтове.

Какво да се направи    За да избегнете загуба на точно определени формати на шрифтове, които искате да запазите достъпни в Excel 97-2003, можете да премахнете форматите на шрифтове, които не са толкова важни за запазване.

Най-горе на страницата

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Записване на работна книга на Excel за съвместимост с по-стари версии на Excel

Форматиране и функции на Excel, които не се прехвърлят в други файлови формати

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×