Прилагане на "Управление на правата за достъп до информация" към списък или библиотека

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Можете да използвате управлението на правата на достъп до информация (IRM) с SharePoint Foundation 2010 сайтове, за да помогне за контрол и защита на файловете, изтеглени от списъци или библиотеки.

В тази статия

Какво е "Управление на правата за достъп до информация"?

Как помага IRM в защитата на съдържанието

Как IRM не може да помогне в защитата на съдържанието

Как IRM работи за списъци и сайтове на SharePoint

Прилагане на IRM към списък или библиотека

Какво е "Управление на правата за достъп до информация"?

"Управление на правата за достъп до информация" (IRM) ви позволява да ограничите действията, които потребителите може да предприемат за файловете, изтегляни от списъци или библиотеки на SharePoint. IRM шифрова изтегляните файлове и ограничава броя на потребителите и програмите, които могат да дешифрират файловете. IRM също ограничава правата на потребителите, на които е позволено да прочитат файловете, така че да не могат да предприемат действия като отпечатване на копия на файловете или копиране на текста им.

Може да използвате IRM на списъци или библиотеки, за да ограничите разпространението на поверително съдържание. Например ако създадете библиотека с документи за споделяне на информация за бъдещи продукти с избрани маркетинг представители, може да използвате IRM, за да не позволите на тези хора да споделят съдържанието с други служители във фирмата.

На SharePoint Foundation 2010 сайт можете да приложите IRM към цял списък или библиотека, а не към отделни файлове. Това улеснява осигуряването на съответстващо ниво на защита за целия набор от документи или файлове. IRM може да помогне по този начин вашата организация да налага фирмени правила, които управляват употребата и разпространението на поверителна или фирмена информация.

Как помага IRM в защитата на съдържанието

IRM помага в защитата на ограничено съдържание по следните начини:

 • Не позволява на упълномощения потребител да копира, променя, отпечатва, изпраща по факса или копира и поставя съдържание за неразрешена употреба.

 • Не позволява на упълномощения потребител да копира съдържание посредством функцията за печат на екрана в Microsoft Windows

 • Не позволява на неупълномощения потребител да разглежда съдържанието, ако е изпратено по имейл, след като е изтеглено от сървъра

 • Ограничава достъпа до съдържание за определен период от време, след което потребителите трябва да потвърдят идентификационните си данни и да изтеглят отново съдържанието

 • Налага фирмени правила, които управляват употребата и разпространението на съдържание в рамките на вашата организация

Как IRM не може да помогне в защитата на съдържанието

IRM не може да защити ограничено съдържание от:

 • Изтриване, открадване, прихващане или предаване на информацията от злонамерени програми като "троянски коне", регистратори на натиснати клавиши и определени видове шпиониращ софтуер

 • Загуба или повреждане поради действия на компютърни вируси

 • Ръчно копиране или препечатване на съдържание от дисплея на екрана

 • Цифрова или филмова фотография на съдържанието, показвано на екрана

 • Копиране посредством използването на програми за заснемане на екрана от други производители

 • Копиране на метаданни на съдържанието (стойности на колони) посредством използването на програми за заснемане на екрана от други производители или действието на копиране и поставяне

Най-горе на страницата

Как IRM работи за списъци и сайтове на SharePoint

IRM защита се прилага към файлове на ниво списък или библиотека. Когато разрешите IRM за списък или библиотека, можете да защитите всеки тип на файл в този списък или библиотека, за която защитник е инсталиран на всички уеб сървъри с клиентски достъп. Защитник е програма, която управлява шифроването и дешифриране на правата за достъп файлове с определен файлов формат. SharePoint Foundation 2010 не включва протектори за всички файлови формати. Ако организацията ви планира да използва IRM, за да защитите файловете в списъци и библиотеки, администраторът на сървъра трябва да инсталира протектори за всички файлови формати, за които искате да управлявате права.

Когато IRM е разрешено за библиотека, управление на правата може да се приложи за всички файлове в тази библиотека. Когато IRM е разрешено за списък, управление на правата може да се приложи само за файловете, прикачени към елементите от списъци, а не към действителните елементи от списъци.

Когато хора изтеглят файлове в списък или библиотека, разрешени от IRM, файловете се шифроват, за да може само упълномощени потребители да ги разглеждат. Всеки файл, управляван от права, съдържа и лиценз на издаване, който налага ограничение върху хората, които може да разглеждат файла. Обичайните ограничения включват правене на файла достъпен само за четене, забраняване на копирането на текста, забраняване на записване на локално копие, както и отпечатване на файла. Клиентските програми, които могат да четат типове файлове, поддържани от IRM, използват лиценз на издаване в рамките на файла за управление на правата, за да наложат тези ограничения. По този начин файлът, управляван от права, запазва своята защита дори и след като е изтеглен от сървъра.

Типовете ограничения, които се прилагат към файл, когато е изтеглено от списък или библиотека се базират на отделни потребителски разрешения за сайта, съдържащ файла. Следващата таблица обяснява как разрешенията в сайтовете на SharePoint Foundation 2010 съответстват на IRM разрешения.

SharePoint Foundation 2010 Разрешения

Разрешения на IRM

Управление на разрешения, управление на уеб сайт

Пълен контрол (както е дефиниран от клиентската програма). Това разрешение позволява на потребителя да чете, редактира, копира, записва и променя разрешенията на съдържание, за което се прилага управление на права.

Редактиране на елементи, управление на списъци, добавяне и персонализиране на страници

Редактиране, Копиране и Записване. Потребителят може да отпечатва файла само ако е поставена отметка в квадратчето Позволяване на потребители да печатат документи на страницата с настройки на управлението на правата за достъп до информация за списъка или библиотеката.

Преглед на елементи

Четене. Потребителят може да чете документа, но не и да копира или променя съдържанието му. Потребителят може да отпечатва само ако е поставена отметка в квадратчето Позволяване на потребители да печатат документи на страницата с настройки на управлението на правата за достъп до информация за списъка или библиотеката.

Други

Няма други разрешения, които да отговарят пряко на IRM разрешенията.

Най-горе на страницата

Прилагане на IRM към списък или библиотека

Услугите за управление на правата на достъп в Active Directory (AD RMS) на Microsoft в Windows сървър 2008 поддържат управление на правата за достъп до информация за сайтове на SharePoint. Не се изискват никакви отделни или допълнителни инсталации.

Преди да приложите IRM към списък или библиотека, той трябва първо да бъде разрешен в централното администриране за вашия сайт. Освен това сървърният администратор трябва да инсталира защити на всички междинни уеб сървъри за всеки тип на файл, който хората във вашата организация искат да защитят, използвайки IRM.

За да приложите IRM списък или библиотека, трябва да имате поне ниво на разрешение "Проектиране" за този списък или библиотека.

 1. Отидете в списъка или библиотеката, за които искате да конфигурирате IRM.

 2. На лентата щракнете върху раздела Библиотека и след това щракнете върху Настройки на библиотеката (ако работите в списък, щракнете върху раздела Списък и след това щракнете върху Настройки на списък).

 3. Под Разрешения и управление щракнете върху Управление на правата за достъп до информация.
  Ако не се появи връзката "Управление на правата за достъп до информация", вероятно IRM не е разрешено за вашия сайт. Обърнете се към администратора на сървъра, за да види дали е възможно да се разреши IRM за вашия сайт. Връзката "Управление на правата за достъп до информация" не се вижда при библиотеки с картини.

 4. На страницата с настройки на "Управление на правата за достъп до информация" поставите отметка в Ограничаване на разрешението за документи в тази библиотека при изтегляне, за да приложите ограничено разрешение за документи, свалени от този списък или библиотека.

 5. Под Заглавие на правила за разрешение въведете описателно име за правилата, които искате по-късно да използвате, за да разграничавате това правило от другите. Например може да напишете Вътрешнофирмени, ако прилагате ограничено разрешение към списък или библиотека, които ще съдържат поверителни фирмени документи.

 6. Под Описание на правилото за разрешениевъведете описание, което ще се вижда от хората, които използват този списък или библиотека, която обяснява как трябва да обработват документите в този списък или библиотека. Например можете да въведете обсъждане на съдържанието на този документ само с други служители, ако искате да ограничите достъпа до информацията в тези документи до вътрешни служители.

 7. За да приложите допълнителни ограничения към документите в този списък или библиотека, направете едно от следните неща.

За да направите това:

Направете това:

Позволете на хората да отпечатват документи от този списък или библиотека

Поставете отметка в квадратчето Позволяване на потребители да печатат документи.

Позволите на хората, които имат поне с ниво на разрешение "Разглеждане на елементи", да изпълняват вграден код или макроси на документ.

Поставете отметка в квадратчето Позволяване на потребителите да имат програмен достъп до съдържанието.

Забележка: Ако изберете тази опция, потребителите може да изпълняват кода, за да извлекат съдържанието на документа.

Изисквате хората да проверяват идентификационните си данни на определени интервали.

Изберете тази опция, ако искате да ограничите достъпа до съдържание за определен период от време. Ако изберете тази опция, лицензите на издаване за достъп до съдържание ще изтекат преди определения брой дни и хората ще трябва да се върнат до сървъра, за да потвърдят идентификационните си данни и изтеглят ново копие.

Поставете отметка в квадратчето Потребителите трябва да проверяват своите идентификационни данни на всеки и след това определете броя на дните, през които искате документът ще може да се вижда.

Не позволявате на хората да качват документи, които не поддържат IRM за този списък или библиотека.

Ако изберете тази опция, хората няма да може да качват следните типове файлове:

 • Типове файлове, които нямат съответните IRM защити, инсталирани на всички уеб сървъри с клиентски достъп.

 • Файл, който въвеждаSharePoint Foundation 2010не може да дешифрира.

 • Типове файлове, които са защитени с IRM в друга програма

Поставете отметка в квадратчето Не позволявайте потребители да качват документи, които не поддържат IRM.

Премахнете ограничените разрешения от този списък или библиотека на определена дата.

Поставете отметка в квадратчето Спиране ограничаването на разрешението за документ в тази библиотека на и въведете желаната дата.

 1. След като изберете желаните опции, щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×