Прилагане или промяна на оформление на слайд

 

Всяка тема в PowerPoint включва набор от оформления на слайдове. Оформлението на слайд определя как са подредени текстът и другото съдържание на слайда. Ако предварително проектираните оформления в темата не ви вършат работа, можете да ги промените.

За повече информация относно оформленията на слайд вж. Какво е оформление на слайд?

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.
29 секунди

Прилагане на оформление на слайд в нормалния изглед

Изберете предварително проектирано оформление, което съвпада с подредбата на контейнерите за текст и други обекти, които планирате да сложите в слайда.

Ако не искате оформление, което да поставя съдържание на слайда, можете да изберете Празно оформление в стъпка 3.

 1. В раздела Изглед щракнете върху Нормален.

 2. В нормален изглед, в екрана с миниатюри отляво щракнете върху слайда, към който искате да приложите оформлението.

 3. В раздела Начало щракнете върху Оформление и след това изберете желаното от вас оформление.

  Избор и прилагане на оформление към слайд

Смяна на оформлението на слайд в изгледа на образец за слайд

Ако не можете да намерите оформление на слайд, което е подходящо за текста и другите обекти, които имате намерение да сложите в слайдовете, сменете дадено оформление в изгледа на образец за слайд.

 1. В раздела Изглед щракнете върху Образец за слайд.

 2. В изгледа на образец за слайд, в екрана с миниатюри отляво щракнете върху оформление на слайд, което искате да промените.

  изберете оформление, което искате да промените

 3. В раздела Образец за слайд, за да промените оформлението, направете едно или повече от следните неща:

  • За да добавите контейнер, щракнете върху Вмъкване на контейнер, след което изберете типа на контейнера от списъка.

  • За да преподредите даден контейнер, щракнете върху края на контейнера, докато видите четирипосочна стрелка, след което плъзнете контейнера до новото място в слайда.

  • За да изтриете даден контейнер, изберете контейнера, след което натиснете Delete на клавиатурата.

  • За да добавите ново оформление, щракнете върху Вмъкване на оформление.

  • За да преименувате дадено оформление, в екрана с миниатюри отляво щракнете с десния бутон върху оформлението, което искате да преименувате, щракнете върху Преименуване на оформление, въведете новото име на оформлението, след което щракнете върху Преименуване.

   Важно:  Ако промените оформление, което сте използвали в презентацията си, отидете в нормален изглед и приложете отново оформлението към тези слайдове, ако искате в тях да се приложат вашите промени. Например ако промените оформлението на слайда за демонстрация, слайдовете във вашата презентация, използващи оформлението на слайда за демонстрация, запазват първоначалния си облик, ако не приложите коригираното оформление към всеки от тях.

 4. В раздела Образец за слайд щракнете върху Затвори изгледа на образец.

  В следващите стъпки завършвате процеса, като прилагате повторно промените към слайдовете във вашата презентация, използвайки оформлението, което току-що сте променили.

 5. В нормален изглед, в екрана с миниатюри щракнете върху слайда, върху който искате да приложите повторно актуализираното оформление.

  (За да изберете няколко слайда, натиснете и задръжте клавиша Ctrl, след което щракнете върху всеки слайд.)

 6. В раздела Начало, в групата Слайдове щракнете върху Оформление и след това изберете оформлението, което сте актуализирали в изгледа на образец на слайд.

Промяна на ориентацията на слайдовете

Отделна помощна статия описва как да превключвате между пейзажна и портретна ориентация:

Пейзажна ориентация на слайд  пейзажно
Портретна ориентация на слайд портретно

Избор на стандартно оформление на слайда

 1. В изгледа Нормален, в раздела Начало щракнете върху Оформление.

 2. Изберете оформление, което подхожда най-добре на съдържанието на слайда ви.

  В раздела "Начало" щракнете върху "Оформление", за да промените облика на слайда

Персонализиране на оформление на слайд

 1. В раздела Изглед щракнете върху Образец за слайд.

  Командата "Образец за слайд" на PPT for Mac
 2. Оформленията на слайдовете се показват като миниатюри в левия екран под образеца на слайд.

  Екранът с миниатюри показва оформления, когато редактирате образеца на слайд
 3. Направете едното или и двете от следните неща:

  • Щракнете върху оформлението и го персонализирайте. Можете да добавяте, премахвате или преоразмерявате контейнери и можете да използвате раздела Начало, за да правите промени в шрифтове, цветове и други елементи на дизайна.

  • Щракнете върху Вмъкни оформление, за да добавите нов слайд и да го форматирате.

 4. Щракнете върху Затвори образеца, за да спрете редактирането на оформленията.

  Коригираното оформление на слайд ще бъде на разположение за вмъкване като нов слайд навсякъде във вашата презентация.

Записване на промените като нова тема

 1. Щракнете върху Проектиране и посочете произволна тема.

 2. Щракнете върху стрелката надолу, която се появява под панела за теми.

 3. Щракнете върху Запис на текуща тема, дайте име на темата и щракнете върху Запиши. Новата ви тема ще съдържа вашето току-що коригирано оформление на слайд и ще се предлага в галерията с теми.

Свързана информация

Образци на слайд в PowerPoint for Mac

Използване на теми в PowerPoint for Mac

Персонализиране и записване на тема в PowerPoint for Mac

Използване на шаблони в PowerPoint for Mac

Добавяне на ново оформление на слайд в образеца за слайд

 1. В раздела Изглед посочете Образец и след това щракнете върху Образец за слайд.

 2. В навигационния екран щракнете върху образеца на слайд. Образецът на слайд е най-горният слайд в навигационния екран.

 3. Щракнете върху раздела Образец за слайд и след това под Образец на слайд щракнете върху Ново оформление.

  раздел "Образец за слайд", група "Образец на слайд"

  PowerPoint вмъква ново оформление на слайд с контейнери за заглавие и долни колонтитули.

 4. Направете всички допълнителни промени в новото оформление на слайд.

  Забележка: За повече информация как да промените допълнително оформлението на слайд, вижте Добавяне или премахване на контейнери от оформление на слайд.

 5. Когато приключите с промените в изглед на образец на слайд, на лентата за съобщения щракнете върху Затвори образеца, за да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промените в образеца на слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в слайда образец се отхвърлят. Ако искате да запазите промените за бъдеща употреба, в раздела Теми, под Теми щракнете върху Запиши темата.

Дублиране на оформление на слайд в образеца на слайд

Можете да използвате оформления по избор, за да създадете серия от оформления, които имат един и същ облик, но имат различно съдържание. Например можете да създадете първото оформление с емблемата на вашата фирма в левия ъгъл и контейнер за текст и след това да дублирате това оформление по избор и да промените контейнера на таблица.

 1. В раздела Изглед посочете Образец и след това щракнете върху Образец за слайд.

 2. В навигационния екран щракнете върху оформлението на слайд, което искате да промените. Оформленията на слайдове са под образеца на слайд, който е най-горният слайд в навигационния екран.

 3. В менюто Вмъкване щракнете върху Дублиране на оформление.

 4. Направете всички допълнителни промени в новото оформление на слайд.

  Забележка: За повече информация как да промените допълнително оформлението на слайд, вижте Добавяне или премахване на контейнери от оформление на слайд.

 5. Когато приключите с промените в изглед на образец на слайд, на лентата за съобщения щракнете върху Затвори образеца, за да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промените в образеца на слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в слайда образец се отхвърлят. Ако искате да запазите промените за бъдеща употреба, в раздела Теми, под Теми щракнете върху Запиши темата.

Изтриване на оформление на слайд в образец на слайд

Можете да изтриете всички оформления на слайд от образец на слайд с изключение на тези, които се използват за текущата презентация.

 1. В раздела Изглед посочете Образец и след това щракнете върху Образец за слайд.

 2. В навигационния екран щракнете върху оформлението на слайд, което искате да изтриете. Оформленията на слайдове са под образеца на слайд, който е най-горният слайд в навигационния екран.

 3. Щракнете върху раздела Образец за слайд и след това под Образец на слайд щракнете върху Изтрий.

  раздел "Образец за слайд", група "Образец на слайд"

 4. Когато приключите с промените в изглед на образец на слайд, на лентата за съобщения щракнете върху Затвори образеца, за да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промените в образеца на слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в слайда образец се отхвърлят. Ако искате да запазите промените за бъдеща употреба, в раздела Теми, под Теми щракнете върху Запиши темата.

Преименуване на оформление на слайд в образец на слайд

Можете да промените името на оформление на слайд, което ще промени името, което се показва за това оформление в менюто Нов слайд или Оформление на раздела Начало.

 1. В раздела Изглед посочете Образец и след това щракнете върху Образец за слайд.

 2. В навигационния екран щракнете върху оформлението на слайд, което искате да промените. Оформленията на слайдове са под образеца на слайд, който е най-горният слайд в навигационния екран.

 3. Щракнете върху раздела Образец за слайд и след това под Образец на слайд щракнете върху Преименуване.

  раздел "Образец за слайд", група "Образец на слайд"

 4. В полето Име на оформлението въведете новото име.

 5. Щракнете върху Преименувай.

 6. Когато приключите с промените в изглед на образец на слайд, на лентата за съобщения щракнете върху Затвори образеца, за да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промените в образеца на слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в слайда образец се отхвърлят. Ако искате да запазите промените за бъдеща употреба, в раздела Теми, под Теми щракнете върху Запиши темата.

Свързана информация

Добавяне или премахване на контейнери от оформление на слайд

Промяна на образец на слайд

За проектирането на презентация

Всяко оформление на слайд съдържа контейнери за текст, картини, диаграми, фигури и др. Когато организирате съдържание във вашите слайдове, избирането на оформление на слайд, което най-добре отговаря на вашето съдържание, ви дава възможност да започнете бързо.

Избор на оформление, когато добавяте нов слайд:

 1. В раздела Начало щракнете върху Нов слайд.

 2. Изберете оформление за новия си слайд и след това щракнете върху Добави слайда.

Промяна на оформлението на съществуващ слайд:

 1. В раздела Начало щракнете върху Оформление.

 2. Изберете оформление, което по-добре отговаря на съдържанието в слайда ви, и след това щракнете върху Промяна на оформлението.

  Промяна на оформлението на слайд

На вашия телефон:

 1. Докоснете слайда, чието оформление искате да дефинирате.

 2. На плаващата лента с инструменти в долната част на прозореца докоснете Оформление Бутонът "Оформление" на плаващата лента с инструменти ви позволява да изберете оформление на слайд

 3. Докоснете, за да изберете оформлението на слайд, което искате.

  Оформлението се прилага. Можете да продължите с редактирането на слайда или можете да преминете към друг слайд.

На вашия телефон:

 1. Докоснете слайда, чието оформление искате да дефинирате.

 2. На плаващата лента с инструменти в долната част на прозореца докоснете Оформление Бутонът "Оформление" на плаващата лента с инструменти ви позволява да изберете оформление на слайд

 3. Докоснете, за да изберете оформлението на слайд, което искате.

  Оформлението се прилага. Можете да продължите с редактирането на слайда или можете да преминете към друг слайд.

На вашия телефон:

 1. Докоснете слайда, чието оформление искате да дефинирате.

 2. На плаващата лента с инструменти в долната част на прозореца докоснете Оформление Бутонът "Оформление" на плаващата лента с инструменти ви позволява да изберете оформление на слайд

 3. Докоснете, за да изберете оформлението на слайд, което искате.

  Оформлението се прилага. Можете да продължите с редактирането на слайда или можете да преминете към друг слайд.

Вж. също

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×