Прилагане или персонализиране на тема на документ

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете бързо и лесно да форматирате цял документ да му придадете професионален и модерен вид, като приложите тема на документ. Тема на документ е набор от възможности за форматиране, който включва цветове на тема, шрифтове за тема (включително заглавие и основен текст) и ефекти за тема (включително линии и ефекти на запълване).

Програми, например Microsoft Office Word, Excel и PowerPoint предоставят няколко теми за предварително определени документи, но можете също да създадете свой собствен като персонализиране и след това запишете съществуваща тема на документ. Темите на документи са споделени програмите на Office, така че всички ваши документи на Office могат да имат една и съща, единен облик. Въпреки това за разлика от Word и Excel, PowerPoint включва опции за персонализиране на стила на фона. За информация за добавяне и персонализиране на фонове вижте Форматиране на фона на слайдовете.

Забележка: За информация относно прилагане или персонализиране на тема в PowerPoint, вижте използване или създаване на теми в PowerPoint.

В тази статия се обсъждат теми. За повече информация за намиране на шаблони за документи, вижте къде да намеря шаблони?

Прилагане на тема на документ

За да промените темата на документа, който се прилага по подразбиране в Word и Excel, изберете друг предварително зададена тема или потребителска тема на документ. Темите на документи, които прилагате засягат стиловете, които можете да използвате във вашия документ.

 1. Ако използвате Excel, в раздела Оформление на страница , в групата теми щракнете върху теми.

  Ако използвате Word, в раздела проектиране , в групата на Форматирането на документа , щракнете върху теми.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите предварително зададена тема, щракнете върху темата на документа, която искате да използвате.

  • За да приложите потребителска тема на документ, под по избор, щракнете върху темата на документа, която искате да използвате.

   Забележка: По избор е налично само ако сте създали една или повече потребителски теми за документи. За повече информация относно създаването на потребителски теми за документи вижте Персонализиране на тема на документ по-долу.

 3. Ако темата на документа, която искате да използвате не е в списъка, щракнете върху Преглед за теми , за да го намерите на вашия компютър или мрежа. За да приложите тема от един документ на Office в друга, в диалоговия прозорец Изберете тема или документ тема изберете документ на Office, която съдържа темата, която искате да приложите и след това щракнете върху Open.

 4. В приложения на Office 2007 можете да търсите други темите на документи в Office Online. Щракнете върху Търсене на Office Online.

Най-горе на страницата

Персонализиране на тема на документ

За да персонализирате тема на документ, започвате с Променяне на цветовете, шрифтовете или ефекти на линия и запълване, които се използват. Промени, които направите в една или повече от тези компоненти на тема веднага засягат стиловете, които сте приложили в активния документ. Ако искате да приложите тези промени към нови документи, можете да ги запишете като потребителска тема на документ.

Персонализиране на цветовете на тема

Цветове за теми съдържат четири текст и фонови цветове, шест цвята за акцентиране и два цвята за хипервръзки. Цветовете в бутона Цветове за теми Изображение на бутон представляват текущия текст и фонови цветове, а набор от цветове до името на Цветове за тема , след като щракнете върху бутона Цветове за теми цветове за акцентиране и хипервръзка. за тази тема. Когато промените някоя от тези цветове, за да създадете свой собствен набор от цветове за тема, цветовете в бутона Цветове за теми и до името на Цветове на тема се сменят съобразно.

 1. Ако използвате Excel, в раздела Оформление на страница , в групата теми щракнете върху цветове.

  Ако използвате Word, в раздела проектиране , в групата на Форматирането на документа , щракнете върху цветове.

 2. Ако използвате Excel, щракнете върху Създаване на нови цветове за тема.

  Ако използвате Word, щракнете върху Персонализиране на цветове.

 3. Под цветове за темащракнете върху бутона на тема цвят на елемента, който искате да промените.

 4. Под Цветове за темаизберете цветовете, които искате да използвате. Повторете стъпки 3 и 4 за всички елементи на цветове за тема, която искате да промените.

  Съвет: Под пробаможете да видите ефекта от промените, които правите. За да видите как въздействат цветовете, които сте избрали върху стиловете, които сте приложили във вашия документ, щракнете върху Визуализация.

 5. В полето Име въведете подходящо име за новите цветове на темата и след това щракнете върху Запиши.

  Съвет: Ако искате да върнете всички елементи на цветове на тема към техните първоначални цветове на тема, щракнете върху Начално състояние, преди да щракнете върху Запиши.

Персонализиране на шрифтове за тема

Шрифтове на тема съдържа шрифт на заглавие и шрифт на основния текст. Когато щракнете върху бутона Шрифтове за тема изображение на бутон , ще видите името на заглавие и основен текст използва за всеки шрифт за тема под името на Шрифтове за тема . Можете да промените и двете от тези шрифтове, за да създадете свой собствен набор от шрифтове за тема.

 1. Ако използвате Excel, в раздела Оформление на страница , в групата теми щракнете върху шрифтове.

  Ако използвате Word, в раздела проектиране , в групата на Форматирането на документа , щракнете върху шрифтове.

 2. Ако използвате Excel, щракнете върху Създаване на нови шрифтове за тема.

  Ако използвате Word, щракнете върху Персонализиране на шрифтове.

 3. В полетата Шрифт на заглавие и Шрифт на основния текст изберете шрифтовете,които искате да използвате.

  Съвет: Образецът се актуализира със шрифтовете, които избирате.

 4. В полето Име въведете подходящо име за новите шрифтове на тема и тогава щракнете върху Запиши.

Изберете набор от ефекти за тема

Ефекти на тема са набори от линии и ефекти на запълване. Когато щракнете върху Ефекти на тема бутон Изображение на бутон , ще видите линии и ефекти на запълване, използвани за всеки набор от ефекти за тема в графиката, показвана с името на Ефекти на тема . Въпреки че не можете да създадете свой собствен набор от ефекти за тема, можете да изберете този, който искате да използвате във вашата тема за документ.

 1. Ако използвате Excel, в раздела Оформление на страница , в групата теми щракнете върху ефекти.

  Ако използвате Word, в раздела проектиране , в групата на Форматирането на документа , щракнете върху ефекти.

 2. Щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

Най-горе на страницата

Записване на тема на документ

Можете да запишете всички промени, които правите в цветове, шрифтове или линия и запълване ефектите на тема на документ като потребителска тема на документ, който можете да прилагате към други документи.

 1. Ако използвате Excel, в раздела Оформление на страница , в групата теми щракнете върху теми.

  Ако използвате Word, в раздела проектиране , в групата на Форматирането на документа , щракнете върху теми.

 2. Щракнете върху Запис на текуща тема.

 3. В полето Име на файл въведете подходящо име за темата и щракнете върху Запиши.

  Потребителска тема на документ се записва в папката "теми за документи" и се добавя автоматично към списъка с потребителски теми.

Най-горе на страницата

Прилагане на тема на документ

За да промените темата на документа, който се прилага по подразбиране в Word и Excel, изберете друг предварително зададена тема или потребителска тема на документ. Темите на документи, които прилагате засягат стиловете, които можете да използвате във вашия документ.

 1. В раздела Оформление на страниците, в групата Теми щракнете върху Теми.

  Изображение на лентата на Word или изображение на лентата на excel

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите предварително зададена тема, под вградени, щракнете върху темата на документа, която искате да използвате.

  • За да приложите потребителска тема на документ, под по избор, щракнете върху темата на документа, която искате да използвате.

   Забележка: По избор е налично само ако сте създали една или повече потребителски теми за документи. За повече информация относно създаването на потребителски теми за документи вижте Персонализиране на тема на документ по-долу.

 3. Ако темата на документа, която искате да използвате не е в списъка, щракнете върху Преглед за теми , за да го намерите на вашия компютър или мрежа. За да приложите тема от един документ на Office в друга, в диалоговия прозорец Изберете тема или документ тема изберете документ на Office, която съдържа темата, която искате да приложите и след това щракнете върху Open.

Най-горе на страницата

Персонализиране на тема на документ

За да персонализирате тема на документ, започвате с Променяне на цветовете, шрифтовете или ефекти на линия и запълване, които се използват. Промени, които направите в една или повече от тези компоненти на тема веднага засягат стиловете, които сте приложили в активния документ. Ако искате да приложите тези промени към нови документи, можете да ги запишете като потребителска тема на документ.

Персонализиране на цветовете на тема

Цветове за теми съдържат четири текст и фонови цветове, шест цвята за акцентиране и два цвята за хипервръзки. Цветовете в бутона Цветове за теми Изображение на бутон представляват текущия текст и фонови цветове, а набор от цветове до името на Цветове за тема , след като щракнете върху бутона Цветове за теми цветове за акцентиране и хипервръзка. за тази тема. Когато промените някоя от тези цветове, за да създадете свой собствен набор от цветове за тема, цветовете в бутона Цветове за теми и до името на Цветове на тема се сменят съобразно.

 1. В раздела Оформление на страница, в групата теми щракнете върху цветове.

  Изображение на лентата на Word или изображение на лентата на excel

 2. Щракнете върху Създаване на нови цветове за тема.

 3. Под цветове за темащракнете върху бутона на тема цвят на елемента, който искате да промените.

 4. Под Цветове за темаизберете цветовете, които искате да използвате. Повторете стъпки 3 и 4 за всички елементи на цветове за тема, която искате да промените.

  Съвет: Под пробаможете да видите ефекта от промените, които правите. За да видите как въздействат цветовете, които сте избрали върху стиловете, които сте приложили във вашия документ, щракнете върху Визуализация.

 5. В полето Име въведете подходящо име за новите цветове на темата и след това щракнете върху Запиши.

  Съвет: Ако искате да върнете всички елементи на цветове на тема към техните първоначални цветове на тема, щракнете върху Начално състояние, преди да щракнете върху Запиши.

Персонализиране на шрифтове за тема

Шрифтове на тема съдържа шрифт на заглавие и шрифт на основния текст. Когато щракнете върху бутона Шрифтове за тема изображение на бутон , ще видите името на заглавие и основен текст използва за всеки шрифт за тема под името на Шрифтове за тема . Можете да промените и двете от тези шрифтове, за да създадете свой собствен набор от шрифтове за тема.

 1. В раздела Оформление на страница , в групата теми щракнете върху шрифтове.

  Изображение на лентата на Word или изображение на лентата на excel

 2. Щракнете върху Създаване на нови шрифтове за тема.

 3. В полетата Шрифт на заглавие и Шрифт на основния текст изберете шрифтовете,които искате да използвате.

  Съвет: Образецът се актуализира със шрифтовете, които избирате.

 4. В полето Име въведете подходящо име за новите шрифтове на тема и тогава щракнете върху Запиши.

Изберете набор от ефекти за тема

Ефекти на тема са набори от линии и ефекти на запълване. Когато щракнете върху Ефекти на тема бутон Изображение на бутон , ще видите линии и ефекти на запълване, използвани за всеки набор от ефекти за тема в графиката, показвана с името на Ефекти на тема . Въпреки че не можете да създадете свой собствен набор от ефекти за тема, можете да изберете този, който искате да използвате във вашата тема за документ.

 1. В раздела Оформление на страница, в групата теми щракнете върху ефекти.

  Изображение на лентата на Word или изображение на лентата на excel

 2. Щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

Най-горе на страницата

Записване на тема на документ

Можете да запишете всички промени, които правите в цветове, шрифтове или линия и запълване ефектите на тема на документ като потребителска тема на документ, който можете да прилагате към други документи.

 1. В раздела Оформление на страниците, в групата Теми щракнете върху Теми.

  Изображение на лентата на Word или изображение на лентата на excel

 2. Щракнете върху Запис на текуща тема.

 3. В полето Име на файл въведете подходящо име за темата и щракнете върху Запиши.

  Потребителска тема на документ се записва в папката "теми за документи" и се добавя автоматично към списъка с потребителски теми.

Най-горе на страницата

Вж. също

Прилагане на стил към текст в Word

Персонализиране или създаване на нови стилове в Word

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×