Прикачване на файлове или Вмъкване на картини в имейл съобщения в Outlook

Прикачване на файлове или Вмъкване на картини в имейл съобщения в Outlook

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Лесно е да прикачите картини, файлове, контакти, имейли и много други елементи към вашите Outlook съобщения. Outlook следи на документите, които сте работили последно, независимо дали те са съхранени на вашия компютър или записани в OneDrive (само за облака). И без значение къде се съхраняват, Outlook ви позволява да бързо да изберете дали да изпратите документа като прикачен файл на традиционен или да го качите OneDrive и споделете връзка към файла. Можете също да задавате разрешения за всеки файл, изпратени от OneDrive, които позволяват на получателите на съобщения, за да ги преглеждате и редактирате, или да ги споделяте с други хора.

За решаване на проблеми, свързани файлове, вижте решаване на проблеми с прикачени файлове.

Какво искате да направите?

Outlook следи за файлове, които сте работили наскоро и ги предлага всеки път, когато решите, че искате да прикачите файл към имейл съобщение. Някои типове файлове са блокирани от се изпращат или получават. Вижте блокирани прикачени файлове в Outlook за пълния списък.

 1. В ново съобщение, отговор или препратени съобщения изберете Прикачване на файл от лентата на съобщение.

 2. Изберете вашия файл от едно от следните места:

  • Скорошни елементи
   12 най-новите файлове, които сте работили ще бъдат показани тук. Тези файлове могат да се показва на вашия компютър, на OneDrive, SharePoint или друга библиотека с документи онлайн. Изберете файла, за да го прикачите към имейла ви.

  • Преглед на местоположения в уеб
   Местоположения включват OneDrive, SharePoint сайтове или други местоположения, например библиотека с документи на групи, които сте отваряли преди. Изберете една от местоположения, за да отворите нов прозорец и след това изберете вашия прикачен файл.

  • Преглед на този компютър
   Отваря прозорец на File Explorer, където можете да изберете файл от вашия компютър.

 3. Ако сте избрали файл на вашия локален компютър или група за библиотека с документи, копие на файла е прикрепен към имейл. Избиране на OneDrive или SharePoint файл, обаче предоставя информация и разрешение за допълнителни опции.

 4. Изпращане на връзка или изпращане на копие Изпращане на връзка към OneDrive или SharePoint файла запазва размера на имейл съобщението малък. Ако изберете да изпратите копие на файла, целия файл е свързан с имейла, точно както ще бъде, ако сте избрали файл на вашия компютър. Ако изберете да изпратите връзка към файла, можете също да зададете разрешенията на вашия файл.

 5. По подразбиране ако сте в бизнес среда, всеки във вашата организация може да редактира свързан файл. За да промените тези разрешения, щракнете върху стрелката вдясно от името на прикачения файл за показване на падащо меню с различни опции за разрешение.

  • Организация може да редактира , ако искате всеки във вашата организация да могат да променят файла.

  • Организация може да преглежда, ако искате всеки във вашата организация да могат да четат, но не и промяна на файла.

  • Получателите могат да редактират , ако искате само получателите на вашия имейл да могат да променят файла.

  • Получателите могат да преглеждат , ако искате само получателите на вашия имейл да могат да четат, но не и промяна на файла.

   Промяна на опциите за разрешение включва получателите могат да редактират и получателите могат да преглеждат

 6. Ако Outlook открие, че получателите ви няма да можете да видите файл, например ако той се съхранява в сайт на SharePoint, който е достъпен само за вас, ще видите предупредително съобщение непосредствено под иконата "файл" и името. Изберете Прикачи като копие , за да промените прикачения файл от свързан файл на копие на файла.

  Забележка : Ако прикачите файл като копие, всички промени, вашият получател прави няма да се синхронизира с версията на файла в OneDrive или в SharePoint.

Когато прикачите документ, който е записан на компютъра ви а не в онлайн местоположение, можете също да изберете да качите документа си OneDrive преди изпращане на имейл. Качване на прикачения файл улеснява сътрудничество. Можете да сте сигурни, че всеки е съвместната работа на една и съща (и най-актуалната) версия на файла.

 1. В лентата щракнете върху Прикачване на файл > Преглед на този компютъри изберете файла, който искате да прикачите.

 2. В имейл съобщението щракнете върху стрелката надолу за прикачения файл.

 3. Изберете качване в OneDriveи след това изберете желаното местоположение за файла.

  Качване в OneDrive опции включват OneDrive и групиране на библиотеки с документи

  Забележка : Може да видите избори например OneDrive местоположение за вашия служебен акаунт, OneDrive местоположение за вашия личен акаунт и библиотеки с документи за различни групи, към която принадлежите.

 4. В имейл съобщението щракнете върху стрелката надолу за прикачения файл отново.

 5. Изберете Промяна на разрешениятаи след това изберете една от следните неща:

  • Организация може да редактира , ако искате всеки във вашата организация да могат да променят файла.

  • Организация може да преглежда, ако искате всеки във вашата организация да могат да четат, но не и промяна на файла.

  • Получателите могат да редактират , ако искате само получателите на вашия имейл да могат да променят файла.

  • Получателите могат да преглеждат , ако искате само получателите на вашия имейл да могат да четат, но не и промяна на файла.

  Промяна на опциите за разрешение включва получателите могат да редактират и получателите могат да преглеждат

При изпращане на картини, можете да прикачите картината към имейл съобщение или да вмъкнете картината в основния текст на съобщението. За да вмъкнете картина, която се показва в тялото на имейл съобщение, използвайте следните стъпки:

 1. Поставете курсора там, където искате изображението в съобщението си.

 2. Изберете Вмъкване > картини.

 3. Преглед на вашия компютър или онлайн файл на местоположенията за картината, която искате да вмъкнете. Изберете картината, след което изберете Вмъкни.

 4. За да преоразмерите картината, плъзнете манипулаторите на една от четирите ъгли към центъра на изображението или периферията.

  Забележка : За повече информация за преоразмеряване на снимки в Outlook вижте намаляване на размера на картини и прикачени файлове в имейл съобщения в Outlook

 1. В ново съобщение изберете Прикачване на елемент.

 2. Изберете една от следните възможности:

  • Визитка
   Изберете електронна визитка от списъка с контакти.

  • Календар
   Изберете Диапазон от дати, подробностии други опции според случая.

  • Елемент на Outlook
   Изберете един или повече имейл съобщения от някой от вашите имейл папки.

 3. Изберете елемента, който искате да прикачите и след това изберете Вмъкни.

Какво искате да направите?

Outlook блокира някои типове файлове да бъде изпратена или получена. Вижте блокирани прикачени файлове в Outlook за пълния списък.

 1. В ново съобщение изберете Прикачване на файл от лентата.

 2. Изберете файла, който искате да прикачите и след това изберете Вмъкни.

При изпращане на картини, можете да прикачите картината към имейл съобщение или да вмъкнете картината в основния текст на съобщението. За да вмъкнете картина, която се показва в тялото на имейл съобщение, използвайте следните стъпки:

 1. Поставете курсора там, където искате изображението в съобщението си.

 2. Изберете Вмъкване > картини.

 3. Преглед на вашия компютър или онлайн файл на местоположенията за картината, която искате да вмъкнете. Изберете картината, след което изберете Вмъкни.

 4. За да преоразмерите картината, плъзнете манипулаторите на една от четирите ъгли към центъра на изображението или периферията.

  Забележка : За повече информация за преоразмеряване на снимки в Outlook вижте намаляване на размера на картини и прикачени файлове в имейл съобщения в Outlook

 1. В ново съобщение изберете Прикачване на елемент.

 2. Изберете една от следните възможности:

  • Визитка
   Изберете електронна визитка от списъка с контакти.

  • Календар
   Изберете Диапазон от дати, подробностии други опции според случая.

  • Елемент на Outlook
   Изберете един или повече имейл съобщения от някой от вашите имейл папки.

 3. Изберете елемента, който искате да прикачите и след това изберете Вмъкни.

Какво искате да направите?

 1. Създайте съобщение или за съществуващо съобщение щракнете върху Отговор, Отговор до всички или Препращане.

 2. В прозореца на съобщението, в раздела Съобщение, в групата Включи щракнете върху Прикачване на файл.

  Командата ''Прикачване на файл'' в лентата

 3. Намерете и щракнете върху файла, който искате да прикачите и след това щракнете върху Вмъкване.

Забележка :  Когато съставяте съобщение, можете да прикачвате файлове и с помощта на командите от раздела Вмъкване, групата Включи или като плъзгате файлове от папки във вашия компютър и ги пускате в прозореца на съобщението.

При изпращане на картини, можете да прикачите картината към имейл съобщение или да вмъкнете картината в основния текст на съобщението. За да вмъкнете картина, която се показва в тялото на имейл съобщение, използвайте следните стъпки:

 1. Поставете курсора там, където искате изображението в съобщението си.

 2. Изберете Вмъкване > картини.

 3. Преглед на вашия компютър или онлайн файл на местоположенията за картината, която искате да вмъкнете. Изберете картината, след което изберете Вмъкни.

 4. За да преоразмерите картината, плъзнете манипулаторите на една от четирите ъгли към центъра на изображението или периферията.

  Забележка : За повече информация за преоразмеряване на снимки в Outlook вижте намаляване на размера на картини и прикачени файлове в имейл съобщения в Outlook

Можете да прикачите Outlook елементи, например други имейл съобщения, задачи, контакти или елементи на календара на съобщение. Това е най-лесният начин да препратите множество елементи или съобщения.

 1. Създайте съобщение или за съществуващо съобщение щракнете върху Отговор, Отговор до всички или Препращане.

 2. В прозореца на съобщението, в раздела съобщение , в групата включи щракнете върху Прикачване на елемент.

  командата ''прикачване на елемент'' на лентата

 3. Направете едно от следните неща:

  • Посочете Визитна картичка, след това щракнете върху Други визитни картички. Щракнете върху контакт и след това щракнете върху OK. За да изберете повече от един контакт, натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато щракате върху всеки контакт.

  • Щракнете върху Календар. Изберете календара, диапазон от дати и подробности, за да включите. За Разширени опции щракнете върху Покажи. Щракнете върху OK , за да добавите календара към съобщението си.

  • Щракнете върху Елемент на Outlook. Прегледайте вашия списък на папките, за да намерите папката, която съдържа елемента, който желаете да прикачите. Под Елементи щракнете върху елемента и след това върху OK.

   Сортиране

Забележка : Когато съставяте съобщение, можете също да прикачите файловете с помощта на командите в раздела Вмъкване , в групата включи . Или преместване на файлове от папки на вашия компютър към прозореца на съобщението с помощта на операция на плъзгане и пускане.

Какво искате да направите?

 1. В менюто Файл щракнете върху Създай и след това върху Имейл съобщение.

 2. В раздела съобщение , в групата включи щракнете върху Прикачване на файл.

  Прикачване на файл

 3. В диалоговия прозорец Вмъкване на файл Намерете и изберете файла, който искате да прикачите и след това щракнете върху Вмъкване.

  Предупредително съобщение за потенциално опасни прикачени файлове

Още информация

 • Ако не виждате желания файл в съответната папка, проверете дали сте избрали Всички файлове (*. *) в полето Файлове от тип и дали Windows Explorer е конфигуриран да показва разширенията на имената на файловете.

 • Можете също така canattach файл от раздела " Вмъкване " ново съобщение.

 • По подразбиране, Outlook блокира потенциално опасните прикачени файлове (включително файлове .bat, .exe, .vbs и .js), които може да съдържат вируси. Ако прикачите такъв файл към имейл съобщение, ще бъдете помолени дали искате да изпратите потенциално опасни прикачени файлове. Ако отговорът,Outlook ще изпрати прикачения файл. Ако ви отговори " не", след което можете да премахнете потенциално опасни прикачени файлове.

 • Можете да прикачите няколко файла едновременно, като изберете файловете и ги плъзнете от папка на компютъра ви да отворено съобщение в Outlook.

При изпращане на картини, можете да прикачите картината към имейл съобщение или да вмъкнете картината в основния текст на съобщението. За да вмъкнете картина, която се показва в тялото на имейл съобщение, използвайте следните стъпки:

 1. Поставете курсора там, където искате изображението в съобщението си.

 2. Изберете Вмъкване > картини.

 3. Преглед на вашия компютър или онлайн файл на местоположенията за картината, която искате да вмъкнете. Изберете картината, след което изберете Вмъкни.

 4. За да преоразмерите картината, плъзнете манипулаторите на една от четирите ъгли към центъра на изображението или периферията.

  Забележка : За повече информация за преоразмеряване на снимки в Outlook вижте намаляване на размера на картини и прикачени файлове в имейл съобщения в Outlook

 1. В менюто Файл щракнете върху Създай и след това върху Имейл съобщение.

 2. В раздела съобщение , в групата включи щракнете върху Прикачване на елемент.

  Изображение

 3. В списъка търси в щракнете върху папката, която съдържа елемента, който искате да прикачите.

 4. Щракнете върху елемента, който искате и след това щракнете върху OK.

Забележка : Можете също да прикачите елемент от раздела " Вмъкване " ново съобщение.

Където прикачени файлове се показват в съобщението си зависи от формата, в който можете да съставите съобщението.

 • Ако форматът на съобщението е HTML или обикновен текст, прикачените файлове се показват в полето за прикачен файл под реда за тема .

  Ред за прикачени файлове

 • Ако съобщението е във формат RTF текст, прикачените файлове се показват в тялото на съобщението. Въпреки че изглежда вграден в съобщението, файлът всъщност е прикачен отделен файл.

  Прикачен файл в основния текст на съобщението

Форматът, в който е съставено съобщението, се показва в заглавната лента в горния край на съобщението.

Съобщение

Outlook не налага някакво ограничение за размера на прикачените файлове. Обаче повечето администратори на имейл сървъра и интернет доставчик (ISP) Задайте ограничения на общия размер на съобщението, което е сумата на всички прикачени файлове, плюс съдържанието на самото съобщение. Обикновено premium ниво услуги предоставят повече пространство за съхраняване на файлове на имейл и разрешаване на по-големи съобщения от услугите за стандартно ниво. За повече информация относно максималния позволения размер на съобщение се обърнете към вашия интернет доставчик или администратор на имейл сървъра във вашата организация.

Ако сте свързани много голям файл, трябва първо да компресирате файла с помощта на zip програма. Автоматично са компресирани файлове на Outlook, които са записани в по подразбиране форматите Open XML със следните разширения на файлове: .docx, .dotx, .xlsx, .xltx, .pptx, .potx и .ppsx.

Ако файловете, които прикачвате са компресирани, когато не очаквате те да бъдат, проверете дали .zip е инсталирана в Outlook като на COM добавка. Можете да изключите този вид на добавки, като направите следното:

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Център за сигурност и след това върху Добавки.

 2. В списъка Управление щракнете върху COM добавки, след което натиснете Почни.

 3. В диалоговия прозорец COM добавки изчистете отметката от квадратчето до името на добавката и след това щракнете върху OK.

Потърсете отговори или Задайте въпрос в Общността на Microsoft Office.

 1. Защо не мога да прикачите файл? Outlook ми казва, че файлът е опасни. Outlook блокира множество типове файлове, които има вероятност да се разпространява компютърни вируси. За да изпратите файл, който Outlook разпознава като опасен, zip файла на първо място, след което прикачете компресиран файл. Да пощенски файл, отидете до папката на вашия компютър или в облака, която съдържа файла, щракнете двукратно върху файла и изберете Изпращане на компресирани компресираната папка. След това би трябвало да можете да изпращате компресиран файл. За повече информация вижте блокирани прикачени файлове в Outlook.

 2. Защо ми прикачени файлове се показват в тялото на съобщението и не под реда за тема? Outlook ви позволява да изпращате имейл съобщения в три формата: HTML, обикновен текст и RTF текст. Ако използвате RTF формат (RTF), всички файлове от прикачите ще се показват в тялото на съобщението. Вижте Смяна на формата на съобщението за инструкции как да сменяте формата на съобщението на HTML или обикновен текст. Можете да проверите формат на вашето съобщение, като прегледате на заглавната лента на съобщението.

  Можете да изпращате съобщения в RTF формат
 3. Вмъкване > картини опция е сива. Ако не можете да изберете картини от раздела "Вмъкване" на лентата, вашето съобщение вероятно е във формат на обикновен текст. Променете формат на съобщението на HTML или RTF текст за вмъкване на картини. Можете да проверите формат на вашето съобщение, като прегледате на заглавната лента на съобщението.

  Можете да изпращате съобщения в обикновен текст

Сродни теми

Прикачване на файлове към имейл съобщения и събития в календара в Outlook.com или Outlook в уеб

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×