Преминаване към основното съдържание
Office

Прикачване на файлове в Outlook в уеб

Можете да прикачвате файлове от компютъра, OneDrive или други акаунти за място за съхранение към имейли и календарни събития и да ги споделяте с други хора. Можете също да вграждате картини в имейли и календарни събития.

Забележка: Ако инструкциите не съвпадат с това, което виждате, е възможно да използвате по-стара версия на Outlook в уеб. Изпробвайте инструкциите за класическата версия на Outlook в уеб.

Когато прикачвате файл от своя компютър, прикачвате копие на файла. Всеки получател ще получи свое собствено копие на файла.

Забележка: Ограничението за размера на прикачения файл за локални файлове е 34 МБ.

 1. В долния край на съобщение или събитие в календара изберете Прикачване Прикачване Преглед на този компютър.

  Екранна снимка на опцията за преглед на този компютър в менюто "Прикачи"

 2. Изберете локалния файл, който искате да прикачите, и изберете Отвори.

Можете също да споделите файл от OneDrive. По този начин получателите ви могат да работят съвместно по него в реално време.

Забележка: Ограничението за размера на прикачения файл за файлове на OneDrive е 2 МБ.

 1. В долния край на съобщение или събитие в календара изберете Прикачване Прикачване Преглед на местоположенияв облака.

  Екранна снимка на опцията за преглед на местоположения в облака в менюто "Прикачи"

 2. Изберете файла (или папката), който искате да споделите, и изберете Напред. Щракнете двукратно върху папките, за да ги отворите.

 3. Изберете Споделяне на връзка за OneDrive.

 4. Изберете дали хората могат да редактират файла, или само да го преглеждат. Изберете Иконата "още действия" и след това изберете Промяна на разрешенията.

  Екранна снимка на опцията за получатели може да вижда в менюто "промяна на разрешенията"

Можете също да споделяте файлове от други акаунти за място за съхранение. Всеки, с когото споделите файла, може да вижда последните промени.

 1. В съобщение или събитие в календара изберете Прикачване Прикачване Преглед на местоположенияв облака.

  Екранна снимка на опцията за преглед на местоположения в облака в менюто "Прикачи"

 2. Изберете акаунта за място за съхранение, от което искате да споделите файла. Можете да добавите акаунти за място за съхранение, като изберете Добавяне на акаунт.

 3. Изберете файла (или папката), който искате да прикачите, и изберете Напред. Щракнете двукратно върху папките, за да ги отворите.

 4. Изберете Споделяне като връзка.

Ако имате връзка къмOneDrive илиSharePoint файл, можете да го поставите в основния текст на съобщението. Outlook ще замести URL адреса с името на файла и съответната икона на приложението на Office. Изберете връзката, за да изберете кой има достъп до него.

Забележка: Ако получателят не разполага с разрешение за достъп до файла, ще видите съобщение за грешка, когато изберете връзката.

Екранна снимка на връзка към файл на OneDrive

Когато изберете иконата за Прикачване , за да прикачите файл, ще видите кратък списък на файловете, които може да са подходящи за разговора ви или за които сте работили наскоро. Изберете някой от тях, за да го добавите към вашето съобщение.

Прикачване на файлове, показващи предлаганите прикачени файлове

Можете да прикачите съобщение към друго съобщение в Outlook в уеб.

 1. Създайте ново съобщение или щракнете, за да отговорите на или да препратите съществуващо съобщение.

 2. Подредете прозорците, така че да можете да виждате както списъка със съобщения, така и новото си съобщение.

 3. Изберете и плъзнете съобщението, което искате да прикачите, от списъка със съобщения в съобщението.

Не можете да прикачите копие на папка в Outlook в уеб. Може обаче да споделите папка, ако тази папка е в OneDrive.

 1. Изберете иконата за OneDrive в лентата на задачите и изберете Преглед онлайн. Това ще отвори OneDrive в уеб браузър.

  Екранна снимка на бутона "Преглед онлайн"

 2. На своя компютър отворете файловия мениджър Иконата на File Explorer и отидете до папката, която искате да прикачите.

 3. Плъзнете папката в OneDrive в уеб браузъра.

  Екранна снимка на файл, който е влачен в OneDrive

 4. Отидете на Outlook в уеб и създайте ново съобщение или отворете съобщение от списъка със съобщения.

 5. Изберете Прикачване Прикачване Преглед на местоположенияв облака, изберете папката в OneDrive, която искате да прикачите, и изберете напред.

 6. Изберете Споделяне като връзка за OneDrive.

ВАЖНО: По подразбиране получателите ще могат да редактират файлове в папката. За да промените разрешенията, така че получателите да могат само да преглеждат файловете:

 • Изберете Още действия Още действия Промяна на разрешенията ,получателите могат да преглеждат.

  Екранна снимка на опцията за получатели може да вижда в менюто "промяна на разрешенията"

 1. Изберете съобщението, съдържащо прикачения файл, който искате да изтеглите.

 2. До прикачения файл изберете Още действия .

  Екранна снимка на менюто "Още действия"

 3. Изберете Изтегли.

 1. Отворете съобщението, съдържащо прикачения файл, който искате да отпечатате.

 2. Изберете прикачения файл и след това изберете Изтегли.

  Внимание: Не отваряйте прикачен файл, изпратен в имейл съобщение, ако не се доверявате на съдържанието и лицето, което го е изпратило. Прикачените файлове са често използван метод за разпространяване на компютърни вируси. В имейл съобщението, изберете Визуализация от падащото меню до прикачения файл, за да видите съдържанието на прикачения файл, без да го отворите.

 3. Отворете прикачения файл чрез съответното му приложение или програма и след това го отпечатайте. Например, отворете .docx файл в Word и след това го отпечатайте.

В имейл съобщението, което пишете, изберете Бутонът "Изтрий". в горния десен ъгъл на прикачения файл, за да го изтриете.

Екранна снимка на бутона "Изтриване на прикачен файл".

Можете да вмъквате снимки, GIF файлове и графична колекция от вашия компютър или OneDrive като вградени картини в имейл съобщения, календарни събития или своя имейл подпис. Вградените картини се показват в тялото на съобщението или календарното събитие.

 1. Отворете съобщението или календарното събитие.

 2. Изберете иконата на картина, за да вмъкнете картина от вашия компютър или от OneDrive.

  Екранна снимка на бутона за вмъкване на вградени картини.

 3. Изберете картината, която искате да вмъкнете, и изберете Отвори.

 4. Плъзнете ъгловите манипулатори, за да преоразмерите изображението.

  Забележка: Преоразмеряването на изображение не намалява размера на файла му. За да научите как да намалите размера на файла на картина, вижте Намаляване на размера на файла на картина.

 5. Щракнете с десния бутон върху изображението, за да видите опциите за форматиране.

Инструкции за класическата версия на Outlook в интернет.

Когато прикачвате файл от своя компютър, прикачвате копие на файла. Всеки получател ще получи свое собствено копие на файла.

Забележка: Ограничението за размера на прикачения файл за локални файлове е 34 МБ.

 1. Влезте в Outlook в уеб.

 2. В имейл съобщение или събитие в календара изберете Прикачи отгоре на страницата.

  Екранна снимка на бутона "Прикачване".

 3. Изберете Компютър, изберете файла, който искате да прикачите, и изберете Отвори.

  Съвет: Щракнете двукратно върху папките, за да ги отворите.

Когато прикачите файл от OneDrive, получателите ви могат да работят съвместно по него в реално време. Можете също да качите файл от вашия компютър в OneDrive и да го като споделите като файл на OneDrive.

Забележка: Ограничението за размера на прикачения файл за файлове на OneDrive е 2 ГБ.

 1. В имейл съобщение или събитие в календара изберете Прикачи отгоре на страницата.

  Екранна снимка на бутона "Прикачване".

 2. Изберете OneDrive – личен или OneDrive – <името на фирмата ви>.

 3. Изберете файла, който искате да прикачите, и изберете Напред.

  Съвет: Щракнете двукратно върху папките, за да ги отворите.

 4. Изберете Споделяне на връзка за OneDrive.

  За да промените дали хората могат да редактират файла, или само да го преглеждат, изберете Още действия > Промяна на разрешенията и след това изберете какво могат да правят хората със споделения файл.

  Екранна снимка на бутона "Още действия".

 1. Отворете ново имейл съобщение или щракнете, за да препратите или отговорите на съществуващо.

 2. Отворете съобщението в нов прозорец, като изберете Иконата за редактиране в отделен прозорец в горния десен ъгъл.

  Забележка: Ако не виждате Иконата за редактиране в отделен прозорец , първо опитайте да разширите съобщението, като изберете Иконата за разгъване в горния десен ъгъл.

 3. Подредете прозорците, така че да можете да виждате както списъка със съобщения, така и новото си имейл съобщение.

 4. Изберете и плъзнете съобщението, което искате да прикачите, от списъка на съобщенията, към вашето ново съобщение.

  Екранна снимка на съобщение, плъзнато в прозореца за съставяне на съобщение

 1. Отворете съобщението, съдържащо прикачения файл, който искате да отпечатате.

 2. Изберете прикачения файл и от падащото меню изберете Изтегли.

След като изтеглянето завърши, можете да отворите елемента и след това да го отпечатате.

Изберете Бутонът "Изтрий". в горния десен ъгъл на прикачения файл.

Екранна снимка на бутона "Изтриване на прикачен файл".

 1. Отворете съобщението или календарното събитие

 2. Изберете иконата на картина, за да вмъкнете картина от вашия компютър.

  Иконата "Вмъкване на картина" ви позволява да вмъквате от OneDrive или от компютъра си

 3. Изберете картината, която искате да вмъкнете, и изберете Отвори.

 4. Плъзнете ъгловите манипулатори, за да направите изображението по-голямо или по-малко.

  Плъзнете манипулаторите на изображението, за да направите изображението по-голямо или по-малко

 5. Щракнете с десния бутон върху изображението, за да видите опциите за форматиране.

 • Ако отговаряте на съобщение, което съдържа прикачен файл, прикаченият файл няма да бъде включен в отговора.

 • Не отваряйте прикачен файл, изпратен в имейл съобщение, ако не се доверявате на съдържанието и лицето, което го е изпратило. Прикачените файлове са често използван метод за разпространяване на компютърни вируси. Използвайте екрана за четене, за да визуализирате съобщението ( Икона за настройки > Настройки за показване > Екран за четене), преди да го отворите.

 • Дългите файлови имена на прикачените файлове може да бъдат съкратени в Outlook в уеб. Това няма да повлияе на съдържанието на файла.

 • Можете да прикачвате файлове само към събития в календара, които вие или упълномощен от вас потребител сте създали.

Вж. също

Прикачване на файлове или вмъкване на картини в имейл съобщения в Outlook.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×