Преобразуване на клетки на обобщена таблица във формули на работен лист

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Отчетът с обобщена таблица има няколко оформления, които предоставят предварително зададена структура на отчета, но вие не можете да персонализирате тези оформления. Ако се нуждаете от по-голяма гъвкавост при проектиране на оформлението на отчета с обобщена таблица, можете да преобразувате клетките във формули на работния лист и след това да промените оформлението на тези клетки, възползвайки се напълно от предимствата на всички налични функции в работния лист. Можете или да преобразувате клетките във формули използващи куб функции, или да използвате функцията GETPIVOTDATA. Преобразуването на клетки във формули значително опростява процеса на създаване, актуализиране и поддържане на тези персонализирани отчети с обобщени таблици.

Когато преобразувате клетки във формули, тези формули осъществяват достъп до същите данни като отчета с обобщена таблица и могат да се обновяват, за да се виждат актуални резултати. Обаче с възможното изключение на филтрите за отчет, нямате вече достъп до интерактивните функции на отчета с обобщена таблица, като например филтриране, сортиране или разширяване и свиване на нива.

Забележка: Когато преобразувате отчет с обобщена таблица за аналитична обработка онлайн (OLAP), можете да продължите да обновявате данните, за да получавате актуални стойности, но не можете да актуализирате действителните части, които се показват в отчета.

Какво искате да направите?

Научете за обичайните сценарии за преобразуване на отчети с обобщени таблици във формули на работен лист

Преобразуване на клетки във формули, които използват куб функции

Преобразуване на клетки с помощта на функцията GETPIVOTDATA

Научете за обичайните сценарии за преобразуване на отчети с обобщени таблици във формули на работен лист

Следват няколко типични примера за това, какво можете да направите, след като сте преобразували клетки на обобщена таблица във формули на работен лист, за да персонализирате оформлението на преобразуваните клетки.

Пренареждане и изтриване на клетки   

Да речем, че трябва да правите периодично месечен отчет за вашия персонал. Нуждаете се само от част от информацията на отчета и предпочитате да изложите данните в персонализиран вид. Можете просто да преместите и подредите клетките в оформлението на искания от вас проект, да изтриете ненужните за месечния отчет за персонала клетки, а след това да форматирате клетките и работния лист, за да подхождат на вашите предпочитания.

Вмъкване на редове и колони   

Да речем, че искате да покажете информация за продажби от предишните две години, разпределени по райони и по групи продукти, и че искате да вмъкнете разширено обяснение в допълнителни редове. Просто вмъкнете ред и въведете текста. Освен това, искате да добавите колона, показваща продажбите по райони и по групи продукти, и която не е в първоначалния отчет с обобщена таблица. Просто вмъкнете колона, добавете формула, за да получите желаните от вас резултати, а след това запълнете колоната надолу, за да получите резултатите за всеки ред.

Използване на няколко източника на данни   

Да речем, че искате да сравните резултатите от производствена и пробна база данни, за да гарантирате, че пробната база данни поражда очакваните резултати. Можете лесно да копирате формулите за клетки и след това да промените аргумента на връзката да сочи към пробната база данни, за да сравните тези два резултата.

Използване на препратки към клетки за променяне на вход от потребител   

Да речем, че искате целият отчет да се променя в зависимост от входа на потребителя. Можете да промените аргументите на куб формулите в препратки към клетки на работния лист, а след това да въведете различни стойности в тези клетки, за да извлечете различни резултати.

Създаване на неравномерно оформление на редове и колони (наречено също несъразмерно отчитане)   

Да речем, че трябва да създадете отчет, който съдържа колона номер 2008, наречена "Действителни продажби", и колона номер 2009, наречена "Планирани продажби", но не искате никакви други колони. Можете да създадете отчет, съдържащ точно тези колони, за разлика от отчета с обобщена таблица, който изисква съразмерно отчитане.

Създаване на ваши собствени куб формули и MDX изрази   

Да речем, че искате да създадете отчет, показващ продажби на отделни продукти за три конкретни продавача през месец юли. Ако разбирате от MDX изрази и OLAP заявки, можете сами да въведете куб формулите. Въпреки че тези формули могат да стават доста сложни, можете да опростите създаването и да подобрите точността на тези формули с помощта на "Автодовършване на формули". За повече информация вж. Използване на "Автодовършване на формули".

Най-горе на страницата

Преобразуване на клетки във формули, които използват куб функции

Забележка: Можете да преобразувате само отчет с обобщена таблица за аналитична обработка онлайн (OLAP), като използвате следната процедура.

 1. За да запишете отчета с обобщена таблица за бъдеща употреба, ви препоръчваме да направите копие на работната книга, преди да преобразувате обобщената таблица с помощта на командата Запиши като на Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office . За повече информация вижте записване на файл.

 2. Подгответе отчета с обобщена таблица, така че да можете да минимизирате пренареждането на клетки след преобразуването, правейки следното:

  • Променете оформлението с такова, което най-много прилича на желаното от вас оформление.

  • Взаимодействайте с отчета посредством филтриране, сортиране и промяна на дизайна, за да получите желаните от вас резултати.

 3. Щракнете върху отчета с обобщена таблица.

 4. В раздела Опции, в групата Инструменти щракнете върху Инструменти за OLAP, а след това върху Преобразуване във формули.

  Ако няма филтри за отчет, операцията по преобразуването приключва. Ако има един или повече филтри за отчет, се показва диалоговият прозорец Преобразуване във формули.

 5. Решете как искате да преобразувате отчета с обобщена таблица:

  Преобразуване на целия отчет с обобщена таблица   

  • Отметнете квадратчето Преобразуване на филтрите в отчета.

   Това преобразува всички клетки във формули на работния лист и изтрива целия отчет с обобщена таблица.

   Преобразуване само на етикетите на редовете, етикетите на колоните и областите на стойностите на обобщената таблица, но със запазване на филтрите за отчета   

  • Уверете се, че квадратчето Преобразуване на филтрите в отчета е изчистено. (Така е по подразбиране.)

   Това преобразува всички етикети на редове, етикети на колони и области на стойности във формули на работния лист и запазва първоначалния отчет с обобщена таблица, но само заедно с филтрите за отчет, така че можете да продължите да филтрирате с помощта на филтрите за отчет.

   Забележка: Ако форматът на обобщената таблица е версия 2000-2003 или по-ранна, можете да преобразувате само целия отчет с обобщена таблица.

 6. Щракнете върху Преобразуване.

  Операцията за преобразуване отначало обновява отчета с обобщена таблица, за да гарантира, че се използват актуални данни.

  По време на операцията за преобразуване в лентата на състоянието се показва съобщение. Ако операцията продължава дълго и вие предпочитате да я извършите друг път, натиснете клавиша ESC, за да прекратите операцията.

  Забележки: 

  • Не можете да преобразувате клетки с филтри, приложени към скрити нива.

  • Не можете да конвертирате клетки, в които полетата имат потребителско изчисление, създадено посредством раздела Показвай стойностите като на диалоговия прозорец Настройки на поле за стойности. (В раздела Опции, в групата Активно поле щракнете върху Активно поле, а след това щракнете върху Настройки на поле за стойности.)

  • Форматирането на клетките се запазва за преобразуваните клетки, но стиловете на обобщена таблица се премахват, тъй като тези стилове могат да се прилагат само към обобщени таблици.

Най-горе на страницата

Преобразуване на клетки с помощта на функцията GETPIVOTDATA

Можете да използвате функцията GETPIVOTDATA във формула, за да преобразувате клетки на отчет с обобщена таблица във формули на работен лист, когато искате да работите с не-OLAP източници на данни, когато предпочитате да не надстройвате веднага до новата версия 2007 на формата на обобщена таблица или когато искате да избегнете сложността при използването на куб функции.

 1. Уверете се, че е включена командата Режим "Подай обобщени данни" в групата Обобщена таблица на раздела Опции.

  Забележка: Командата Режим "Подай обобщени данни" задава или отменя опцията Използвай функциите GETPIVOTTABLE за препратки към обобщена таблица в категорията Формули на секцията Работа с формули в диалоговия прозорец Опции на Excel.

 2. Уверете се, че клетката, която искате да използвате във всяка една формула, се вижда в отчета с обобщена таблица.

 3. Въведете желаната от вас формулата в клетка на работния лист извън отчета с обобщена таблица, до мястото, където искате да вмъкнете данни от отчета.

 4. Щракнете върху клетката в отчета с обобщена таблица, която искате да използвате във вашата формула в отчета с обобщена таблица. Към вашата формула се добавя функцията на работния лист GETPIVOTDATA, която извлича данни от отчета с обобщена таблица. Тази функция продължава да извлича правилните данни дори ако оформлението на отчета се променя или ако вие обновите данните.

 5. Довършете въвеждането на вашата формула и натиснете клавиша ENTER.

Забележка: Ако премахнете от отчета някоя от клетките, към която има препратка във формулата GETPIVOTDATA, формулата връща #REF!.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×