Преобразуване на дати, съхранени като текст, в дати

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Понякога датите може да се форматират и съхраняват в клетки като текст. Например може да сте въвели дата в клетка, която е форматирана като текст, или данните може да са импортирани или поставени от външен източник на данни като текст.

Дати, които са форматирани като текст, са подравнени отляво вместо дясно подравнени в клетка. С включена проверка за грешки текстовите дати с две цифри години също може да се маркират с индикатор за грешка Клетка с проблем във формула .

Тъй като проверката за грешки в Excel може да идентифицира текстово форматирани дати с две цифри години, можете да използвате опциите за автоматична корекция, за да ги преобразувате в дати, форматирани като дати. Можете да използвате функцията DATEVALUE, за да преобразувате повечето други типове текстови дати в дати.

Преобразуване на текстови дати с двуцифрени години с помощта на проверката за грешки

Ако импортирате данни в Excel от друг източник или ако въвеждате дати с двуцифрени години в клетки, които са предварително форматирани като текст, може да видите малък зелен триъгълник в горния ляв ъгъл на клетката. Този индикатор на грешка ви съобщава, че датата е съхранена като текст, както е показано в този пример.

клетки със зелен индикатор на грешка в горния ляв ъгъл

Можете да използвате индикатора за грешка, за да конвертирате датите от текст във формат на дата.

Забележки: Първите неща, първо Уверете се, че проверка за грешки е разрешена в Excel. За да направите това:

 1. Щракнете върху Файл > Опции >Формули.

  В Excel 2007, щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office > Опции на Excel > формули.

 2. Под Проверка за грешкиотметнете Разреши фонова проверка за грешки. Всяка грешка, която се намира, ще бъдат маркирани с триъгълник в горния ляв ъгъл на клетката.

 3. Под правила за проверка за грешкиизберете клетки съдържащи години, представени с 2 цифри.

Следвайте процедурата по-долу, за да преобразувате форматираната като текст дата обратно в обикновена дата.

 1. В работния лист изберете всички единични клетки или диапазони от съседни клетки с индикатор на грешка в горния ляв ъгъл.

  Как да се избират клетки, диапазони, редове или колони

  За да изберете

  Направете следното

  Единична клетка

  Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

  Диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша Shift, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

  Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

  Голям диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш Shift щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

  Всички клетки в работен лист

  Щракнете върху бутона Избери всички.

  бутон ''избери всички''

  За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете Ctrl+A.

  Забележка: Ако в него има данни, с клавишите Ctrl+A се избира текущият диапазон. С повторно натискане на Ctrl+A се избира целият работен лист.

  Несъседни клетки или диапазони от клетки

  Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш Ctrl изберете другите клетки или диапазони.

  Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете Shift+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново Shift+F8

  Забележка: Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

  Цял ред или колона

  Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

  Заглавия на работен лист

  1. Заглавие на ред

  2. Заглавие на колона

  Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите Ctrl+Shift+стрелка (стрелка надясно или стрелка наляво за редове, стрелка нагоре или стрелка надолу за колони).

  Забележка: Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите Ctrl+Shift+стрелка избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите Ctrl+Shift+стрелка втори път избира целия ред или колона.

  Съседни редове или колони

  Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона, след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

  Несъседни редове или колони

  Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона в селекцията, а след това натиснете и задръжте Ctrl и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

  Първа или последна клетка от ред или колона

  Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите Ctrl+стрелка (стрелка надясно или стрелка наляво за редове, стрелка нагоре или стрелка надолу за колони).

  Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

  Натиснете Ctrl+Home, за да изберете първата клетка в работния лист или в списък на Excel.

  Натиснете Ctrl+End, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

  Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

  Изберете първата клетка и след това натиснете Ctrl+Shift+End, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

  Клетките до началото на работния лист

  Изберете първата клетка и след това натиснете Ctrl+Shift+Home, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

  Повече или по-малко клетки от активната селекция

  Задръжте натиснат клавиша Shift и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

  Съвет: За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

 2. Щракнете върху бутона за грешка, който се появява до избраната клетка или диапазон от клетки.

  бутон за грешка

 3. В менюто щракнете или върху Преобразувай XX в 20XX или върху Преобразувай XX в 19XX. (Ако искате просто да се избавите от индикатора на грешка, без да преобразувате числото, щракнете върху Игнорирай грешката.)

  Команди за преобразуване на дати

  Това действие преобразува двуцифрените текстови дати в стандартни дати с четирицифрени години.

  преобразувани дати

  След като сте преобразували клетките от текстово форматирани дати, можете да промените начина, по който датите се показват в клетките, като приложите форматиране на дати.

Най-горе на страницата

Преобразуване на текстови дати с помощта на функцията DATEVALUE

За да преобразувате текстова дата в клетка в поредно число, използвате функцията DATEVALUE. След това копирате формулата, избирате клетките, съдържащи текстовите дати и използвате Специално поставяне, за да приложите към тях формат на дата.

 1. Изберете празна клетка и проверете дали числовият й формат е "Общ".

  Как да се провери числовият формат

  1. В раздела Начало, в групата Число щракнете върху стрелката до полето Числов формат и щракнете върху Общи.

   Изображение на лентата на Excel

 2. В празната клетка:

  1. Тип = DATEVALUE (

  2. Щракнете върху клетката, която съдържа форматираната като текст дата, която искате да преобразувате.

  3. Тип )

  4. Натиснете клавиша ENTER.

   Функцията DATEVALUE връща поредното число на датата, която е представена с текстовата дата.

   Какво представлява серийният номер?

   Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 3. За да копирате формулата за преобразуване в диапазон от съседни клетки, изберете клетката, в която сте въвели формулата и след това плъзнете манипулатора за попълване избирането на диаграма на лентата през диапазон от празни клетки, който съвпада с размер диапазона от клетки, които съдържат текстовите дати.

  След като плъзнете манипулатора за попълване, трябва да получите диапазон от клетки с поредни числа, които съответстват на диапазона от клетки, който съдържа текстовите дати.

 4. Изберете клетката или диапазона от клетки, които съдържат поредните числа, и след това в раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай.

  Изображение на лентата на Excel

  Клавишна комбинация Можете също да натиснете CTRL+C.

 5. Изберете клетката или диапазона от клетки, които съдържат текстовите дати, и след това в раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху стрелката под Постави, а след това щракнете върху Специално поставяне.

 6. В диалоговия прозорец Специално поставяне под Постави изберете Стойности и след това щракнете върху OK.

 7. В раздела Начало щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец до Число.

  изображение на лентата

 8. В полето Категория щракнете върху Дата и след това щракнете върху желания формат на датата в списъка Тип.

 9. За да изтриете серийните номера, след като всички дати са преобразувани успешно, изберете клетките, които ги съдържат, и след това натиснете клавиша DELETE.

Най-горе на страницата

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×