Преместване или копиране на работни листове или данни на работни листове

Преместване или копиране на работни листове или данни на работни листове

Можете да използвате командата Преместване или копиране на лист, за да преместите или копирате цели работни листове (наричани също листове) в други местоположения в същата или различна работна книга. Можете да използвате командите Изрежи и Копирай, за да преместите или копирате част от данните в други работни листове или работни книги.

Какво искате да направите?

 1. Изберете работните листове, които искате да преместите или копирате. Ако искате да преместите или копирате повече от един, натиснете и задръжте клавиша Ctrl и след това щракнете върху разделите на листовете, които искате да копирате.

  Забележка    Когато са избрани няколко работни листа, в заглавната лента на работния лист се показва [Група]. За да отмените избора на множество работни листове, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако няма видим неизбран работен лист, щракнете с десния бутон върху раздела на избран работен лист и след това щракнете върху Разгрупирай листовете в контекстното меню.

 2. Изберете Начало > Формат > Преместване или копиране на лист. Можете също да щракнете с десния бутон върху избран раздел на лист и след това да щракнете върху Преместване или копиране.

  Преместване или копиране на листове
 3. В диалоговия прозорец Преместване или копиране щракнете върху листа, който трябва да бъде след преместения или копирания лист.

  Диалогов прозорец "Преместване или копиране"

  Или можете да щракнете върху (премести в края), за да вмъкнете след последния лист в работната книга.

 4. За да копирате листове, а не да ги премествате, в диалоговия прозорец Преместване или копиране отметнете квадратчето Създай копие.

  Когато създавате копие на работния лист, работният лист е дублиран в работната книга, а името на листа посочва, че това е копие – например първото копие на "Лист1", което правите, се нарича "Лист1 (2)".

Забележки и съвети

 • Ако не виждате работната книга, в която искате да копирате, вижте Преместване или копиране на част от работен лист в друг.

 • За да преместите листове в текущата работна книга, можете да плъзнете избраните листове по протежение на реда с раздели на листове. За да копирате листовете, задръжте натиснат клавиша Ctrl и след това плъзнете листовете. Отпуснете бутона на мишката, преди да отпуснете клавиша CTRL.

 • За да преименувате преместения или копиран работен лист, щракнете с десния бутон върху неговия раздел на лист, щракнете върху Преименуване и след това въведете новото име в раздела на листа. (Като алтернатива можете да щракнете двукратно върху раздела на листа и след това да редактирате името.)

 • За да промените цвета на раздела на лист, щракнете с десния бутон върху раздела на листа, щракнете върху Цвят на раздела и след това щракнете върху цвета, който искате да използвате.

  Цвят на раздела
 • Бъдете наясно обаче, че изчисленията или диаграмите, които се базират на данните от работния лист, може да станат неправилни, ако преместите работния лист. По същия начин, ако преместеният или копираният работен лист е вмъкнат между листове, които са посочени от 3D препратка към формула, данните в този работен лист може неочаквано да се включат в изчислението.

 1. За да преместите или копирате работни листове в друга работна книга, трябва целевата работна книга да е отворена в същия екземпляр на Microsoft Excel.

  Забележка: Не можете да премествате или копирате работни листове между работни книги, които са отворени в отделни екземпляри на Excel. Ако една работна книга е отворена в отделен екземпляр на Excel – това може да се случи например, когато отворите тази работна книга от сайт на Windows SharePoint Services – вместо това се уверете, че отваряте тази работна книга в същия екземпляр на Excel, като преглеждате за нея в диалоговия прозорец Отваряне (раздел Файл, Отвори).

 2. Изберете работните листове, които искате да преместите или копирате. Ако искате да преместите или копирате повече от един, натиснете и задръжте клавиша Ctrl и след това щракнете върху разделите на листовете, които искате да копирате. Ако искате да изберете всички листове, щракнете с десния бутон върху раздел на лист и след това щракнете върху Избери всички листове.

  Забележка    Когато са избрани няколко работни листа, в заглавната лента на работния лист се показва [Група]. За да отмените избора на множество работни листове, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако няма видим неизбран работен лист, щракнете с десния бутон върху раздела на избран работен лист и след това щракнете върху Разгрупирай листовете в контекстното меню.

 3. Изберете Начало > Формат > Преместване или копиране на лист. Можете също да щракнете с десния бутон върху избран раздел на лист и след това да щракнете върху Преместване или копиране.

 4. В диалоговия прозорец Преместване или копиране щракнете върху работната книга, в която искате да преместите или копирате избраните листове. Можете също да щракнете върху нова книга, за да преместите или копирате избраните листове в нова работна книга.

 5. В списъка Преди лист щракнете върху листа, който трябва да бъде след преместения или копирания лист. Или можете да щракнете върху (премести в края), за да вмъкнете след последния лист в работната книга.

 6. За да копирате листове вместо да ги премествате, в диалоговия прозорец Преместване или копиране отметнете квадратчето Създай копие.

  Когато създадете копие на работния лист, работният лист е дублиран в работната книга местоназначение. Когато преместите работен лист, той се премахва от първоначалната работна книга и се показва само в работната книга местоназначение.

Забележки и съвети

 • За да преименувате преместения или копиран работен лист в работната книга местоназначение, щракнете с десния бутон върху неговия раздел на лист, щракнете върху Преименуване и след това въведете новото име в раздела на листа.

 • За да промените цвета на раздела на лист, щракнете с десния бутон върху раздела на листа, щракнете върху Цвят на раздела и след това щракнете върху цвета, който искате да използвате.

 • Работните листове, които премествате или копирате в друга работна книга, ще използват шрифтовете, цветовете и ефектите на темата, която е приложена към работната книга местоназначение.

 1. В работен лист изберете данните, които искате да преместите или копирате.

  Забележка: Ако селекцията включва скрити редове или колони, Excel копира и данните в тези скрити редове или колони. Може да се наложи временно да покажете редовете и колоните, които не искате да включвате, и след това да изберете всеки диапазон от данни, който искате да преместите или копирате, в отделни операции. За информация вижте Показване или скриване на колони и редове.

 2. Ако искате да преместите данните, натиснете CTRL+X. Ако искате да копирате, натиснете CTRL+C.

 3. Отидете в работния лист, където искате да поставите данните, независимо дали този лист е в същата работна книга, или в друга.

 4. Изберете горната лява клетка на областта, в която искате да поставите данните.

  Забележка: Данните в областта за поставяне ще бъдат заменени. Също така, ако областта за поставяне съдържа скрити редове или колони, може да се наложи да покажете областта за поставяне, за да видите всички копирани клетки.

 5. Натиснете Ctrl+V.

Забележки и съвети

 • Преди да поставите, можете също да натиснете CTRL+ALT+V (Ctrl, Option, V за Mac) и след това да изберете опция, като напр. "Ширини на колоните", за да поставите ширините на първоначалните данни. Или изберете Стойности, за да поставите само стойностите, а не формулите на първоначалните данни.

 • По подразбиране Excel показва бутон Опции за поставяне в работния лист, за да ви осигури специални опции, когато поставяте клетки, като например Запази форматирането на източника. Ако не искате този бутон да се показва всеки път, когато поставяте клетки, можете да изключите тази опция. (В раздела Файл на лентата в горната част на работната книга щракнете върху Опции, щракнете върху категория Разширени и след това изберете квадратче за отметка Показвай бутона "Опции за поставяне", когато се поставя съдържание под Изрязване, копиране и поставяне).

 • Когато копирате клетки, препратките към клетки се настройват автоматично. Когато премествате клетки обаче, препратките към клетки не се настройват и съдържанието на тези клетки, както и на всякакви други клетки, които сочат към тях, може да се покаже като грешни препратки. В този случай трябва да настроите препратките ръчно.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×