Преместване или копиране на клетки и съдържание на клетки

Преместване или копиране на клетки и съдържание на клетки

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате командите Изрежи, Копирай и Постави в Microsoft Excel, за да премествате или копирате цели клетки или тяхното съдържание. Можете също да копирате конкретно съдържание или атрибути от клетките. Можете например да копирате получената от една формула стойност, без да копирате самата формула, или да копирате само формулата.

При преместване или копиране на клетка Excel я копира, включително формулите и съответните им стойности, формати и коментари на клетки. Ето как:

 1. Изберете клетките, които искате да преместите или копирате.

  Как да се изберат клетки или диапазони

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд направете едно от следните неща:

  изображение на лентата на excel

  • За да преместите клетките, щракнете върху Изрежи изображение на бутон .

   Клавишна комбинация      Можете също да натиснете Ctrl+X.

  • За да копирате клетките, щракнете върху Копирай изображение на бутон .

   Клавишна комбинация     Можете също да натиснете Ctrl+C.

 3. Изберете горната лява клетка на областта за поставяне.

  Съвет: За да преместите или копирате селекция в различен работен лист или различна работна книга, щракнете върху друг раздел на работния лист или превключете на друга работна книга, след което изберете горната лява клетка на областта за поставяне.

 4. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Постави изображение на бутон .

  Клавишна комбинация     Можете също да натиснете Ctrl+V.

Забележки: 

 • Excel показва анимирана граница на преместване около клетки, които са изрязани или копирани. За да отмените границите за преместване, натиснете клавиша Esc.

 • Excel замества съществуващите данни в областта за поставяне, когато изрязвате и поставяте клетки, за да ги преместите.

 • За да изберете конкретни опции при поставянето на клетки, можете да щракнете върху стрелката под Постави изображение на бутон и след това да щракнете върху желаната опция. Например можете да щракнете върху Специално поставяне или Картина.

 • По подразбиране Excel показва бутон Опции за поставяне в работния лист, за да ви предостави специални опции, когато поставяте клетки, като например Запази форматирането на източника. Ако не искате този бутон да се показва всеки път, когато поставяте клетки, можете да изключите тази опция. Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Опции. В категорията Разширени под Изрязване, копиране и поставяне изчистете отметката от квадратчето Показвай бутона "Опции за поставяне" при поставяне на съдържание.

Преместване или копиране на цели клетки с помощта на мишката

По подразбиране редактирането с плъзгане и пускане е включено, така че можете да използвате мишката, за да премествате и копирате клетки.

 1. Изберете клетките или диапазон от клетки, които искате да преместите или копирате.

  Как да се изберат клетки или диапазони

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да преместите клетка или диапазон от клетки, посочете границата на селекцията. Когато показалецът стане показалец за преместване Показалец за преместване в Excel , плъзнете клетката или диапазона от клетки на друго място.

  • За да копирате клетка или диапазон от клетки, задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато посочвате границата на селекцията. Когато показалецът стане показалец за копиране показалец за копиране , плъзнете клетката или диапазона от клетки на друго място.

Забележка: Когато преместите клетки, Excel замества съществуващите данни в областта за поставяне.

Когато копирате клетки, препратките към клетки се настройват автоматично. Но когато премествате клетки, препратките към клетки не се настройват и съдържанието на тези клетки, и на всякакви други клетки, които сочат към тях, може да се покаже като грешни препратки. В този случай трябва да настроите препратките ръчно.

Ако избраната област за копиране включва скрити клетки, редове или колони, Excel ги копира. Може да ви се наложи временно да покажете данните, които не искате да включвате при копиране на информацията.

Вмъкване на преместените или копирани клетки между съществуващи клетки

 1. Изберете клетките или диапазон от клетки, съдържащ данните, които искате да преместите или копирате.

  Как да се изберат клетки или диапазони

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд направете едно от следните неща:

  изображение на лентата на excel

  • За да преместите селекцията, щракнете върху Изрежи изображение на бутон .

   Клавишна комбинация     Можете също да натиснете Ctrl+X.

  • За да копирате селекцията, щракнете върху Копирай изображение на бутон .

   Клавишна комбинация     Можете също да натиснете Ctrl+C.

 3. Щракнете с десния бутон върху горната лява клетка на областта за поставяне и след това щракнете върху Вмъкни изрязаните клетки или Вмъкни копираните клетки.

  Съвет    За да преместите или копирате селекция в различен работен лист или различна работна книга, щракнете върху друг раздел на работен лист или превключете на друга работна книга, след което изберете горната лява клетка на областта за поставяне.

 4. В диалоговия прозорец Вмъкване от клипборда щракнете върху посоката, в която искате да се изместят околните клетки.

Забележка    Ако вмъквате цели редове или колони, околните редове и колони се изместват надолу и наляво.

Копиране само на видими клетки

Ако някои клетки, редове или колони от работния лист не са показани, разполагате с опция за копиране на всички клетки или само на видимите клетки. Можете например да изберете да копирате само показаните обобщени данни в структуриран работен лист.

 1. Изберете клетките, които искате да копирате.

  Как да се изберат клетки или диапазони

 2. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Намиране и избор, а след това върху Специален избор на клетки.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Под Избор щракнете върху Само видими клетки и после върху OK.

 4. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай изображение на бутон .

  изображение на лентата на excel

  Клавишна комбинация     Можете също да натиснете Ctrl+C.

 5. Изберете горната лява клетка на областта за поставяне.

  Съвет: За да преместите или копирате селекция в различен работен лист или различна работна книга, щракнете върху друг раздел на работния лист или превключете на друга работна книга, след което изберете горната лява клетка на областта за поставяне.

 6. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Постави изображение на бутон .

  Клавишна комбинация     Можете също да натиснете Ctrl+V.

 • Ако щракнете върху стрелката под Постави изображение на бутон , можете да избирате от няколко опции за поставяне на вашата селекция.

Excel поставя копираните данни в последователни редове или колони. Ако областта за поставяне съдържа скрити редове или колони, може да ви се наложи да покажете областта за поставяне, за да видите всички копирани клетки.

Когато копирате или поставите скрити или филтрирани данни в друго приложение или в друг екземпляр на Excel, се копират само видимите клетки.

Забраняване на копирането на празни клетки при заместване на данни

 1. Изберете диапазон от клетки, който съдържа празни клетки.

  Как да се изберат клетки или диапазони

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай изображение на бутон .

  изображение на лентата на excel

  Клавишна комбинация     Можете също да натиснете Ctrl+C.

 3. Изберете горната лява клетка на областта за поставяне.

 4. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху стрелката под Постави изображение на бутон , а след това върху Специално поставяне.

 5. Изберете квадратчето за отметка Прескачай празните.

Преместване или копиране само на съдържанието на клетка

 1. Щракнете двукратно върху клетката, съдържаща данните, които искате да преместите или копирате.

  Забележка    По подразбиране можете да редактирате и избирате данни на клетка направо в клетката, щраквайки двукратно върху нея, но можете също да редактирате и избирате данни на клетка в лента за формули.

 2. Изберете знаците за преместване или копиране в клетката.

  Как да се изберат знаци в клетка

  За да изберете съдържанието на клетка

  Направете следното

  В клетката

  Щракнете двукратно върху клетката и след това плъзнете през съдържанието на клетката, което искате да изберете.

  В лентата за формули

  изображение на бутон

  Щракнете върху клетката и след това плъзнете през съдържанието на клетката, което искате да изберете в лентата за формули.

  Като използвате клавиатурата

  Натиснете клавиша F2, за да редактирате клетката, използвайте клавишите със стрелки, за да позиционирате курсора, след което натиснете Shift+стрелка, за да изберете съдържанието.

 3. В раздела Начало, в групата Клипборд направете едно от следните неща:

  изображение на лентата на excel

  • За да преместите селекцията, щракнете върху Изрежи изображение на бутон .

   Клавишна комбинация     Можете също да натиснете Ctrl+X.

  • За да копирате селекцията, щракнете върху Копирай изображение на бутон .

   Клавишна комбинация     Можете също да натиснете Ctrl+C.

 4. В клетката щракнете там, където искате да поставите знаците, или щракнете двукратно върху друга клетка, за да преместите или копирате данните.

 5. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Постави изображение на бутон .

  Клавишна комбинация     Можете също да натиснете Ctrl+V.

 6. Натиснете клавиша ENTER.

  Забележка: Когато щракнете двукратно върху клетка или натиснете клавиша F2, за да редактирате активната клетка, клавишите със стрелки работят само вътре в клетката. За да използвате клавишите със стрелки за преместване в друга клетка, натиснете първо клавиша Enter, за да завършите промените на редактирането в активната клетка.

Копиране на стойности на клетки, формати на клетки или само на формули

Когато поставяте копирани данни, можете да направите кое да е от следните неща:

 • Поставяне само на форматирането на клетките, например цвета на шрифта или цвета на запълването (а не съдържанието на клетките).

 • Преобразуване на произволна формула в клетката в изчислени стойности без презаписване на съществуващия формат.

 • Поставяне само на формулите (а не на изчислените стойности).

 • Изберете клетката или диапазона от клетки, които съдържат стойностите, форматите на клетки или формулите, които искате да копирате.

  Как да се изберат клетки или диапазони

 • В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай изображение на бутон .

  изображение на лентата на excel

  Клавишна комбинация     Можете също да натиснете Ctrl+C.

 • Изберете горната лява клетка на областта за поставяне или клетката, където искате да поставите стойността, формата на клетка или формулата.

 • В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху стрелката под Постави изображение на бутон , а след това направете едно от следните неща:

  • За да поставите само стойности, щракнете върху Стойности.

  • За да поставите само формати на клетка, щракнете върху Форматиране.

  • За да поставите само формули, щракнете върху Формули.

   Забележка: Ако копираните клетки съдържат относителни препратки към клетки, Excel настройва препратките (и относителните части от смесени препратки към клетки) в дублираните формули. Да предположим например, че клетка B8 съдържа формулата =SUM(B1:B7). Ако копирате формулата в клетка C8, формулата копие препраща към съответните клетки в тази колона: =SUM(C1:C7). Ако копираните формули съдържат абсолютни препратки към клетки, препратките в копираните формули не се променят. Ако не получавате желаните резултати, можете също да промените препратките в първоначалните формули или в относителни, или в абсолютни препратки към клетки, а след това отново да копирате клетките.

Копиране на настройките за ширина на клетка

Когато поставяте копирани данни, копираните данни използват настройките за ширина на колона на целевите клетки. За да коригирате ширините на колоните, така че те да съответстват на клетките източници, следвайте тези стъпки.

 1. Изберете клетките, които искате да преместите или копирате.

  Как да се изберат клетки или диапазони

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд направете едно от следните неща:

  изображение на лентата на excel

  • За да преместите клетките, щракнете върху Изрежи изображение на бутон .

   Клавишна комбинация     Можете също да натиснете Ctrl+X.

  • За да копирате клетките, щракнете върху Копирай изображение на бутон .

   Клавишна комбинация     Можете също да натиснете Ctrl+C.

 3. Изберете горната лява клетка на областта за поставяне.

  Съвет: За да преместите или копирате селекция в различен работен лист или различна работна книга, щракнете върху друг раздел на работния лист или превключете на друга работна книга, след което изберете горната лява клетка на областта за поставяне.

 4. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху стрелката под Постави изображение на бутон , а след това върху Запази ширините на колоните от източника.

Как да се изберат клетки или диапазони

За да изберете

Направете следното

Единична клетка

Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

Диапазон от клетки

Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша Shift, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

Голям диапазон от клетки

Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш Shift щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

Всички клетки в работен лист

Щракнете върху бутона Избери всички.

бутон ''избери всички''

За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете Ctrl+A.

Забележка: Ако в работния лист има данни, натискането на Ctrl+A избира текущия диапазон. Повторно натискане на Ctrl+A избира целия работен лист.

Несъседни клетки или диапазони от клетки

Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш Ctrl изберете другите клетки или диапазони.

Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете Shift+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново Shift+F8

Забележка: Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените селекцията.

Цял ред или колона

Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

Работен лист, показващ заглавие на ред и заглавие на колона

1. Заглавие на ред

2. Заглавие на колона

Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите Ctrl+Shift+стрелка (стрелка надясно или стрелка наляво за редове, стрелка нагоре или стрелка надолу за колони).

Забележка: Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите Ctrl+Shift+стрелка избират реда или колоната до последната използвана клетка. Ново натискане на клавишите Ctrl+Shift+стрелка избира целия ред или колона.

Съседни редове или колони

Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона, след това задръжте натиснат клавиша Shift и изберете последния ред или колона.

Несъседни редове или колони

Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона във вашата селекция. След това задръжте натиснат клавиша Ctrl докато щраквате върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

Първа или последна клетка от ред или колона

Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите Ctrl+стрелка (стрелка надясно или стрелка наляво за редове, стрелка нагоре или стрелка надолу за колони).

Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

Натиснете Ctrl+Home, за да изберете първата клетка в работния лист или в таблица на Excel.

Натиснете Ctrl+End, за да изберете последната клетка в работен лист или таблица на Excel, която съдържа данни или форматиране.

Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

Изберете първата клетка и след това натиснете Ctrl+Shift+End, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

Клетките до началото на работния лист

Изберете първата клетка и след това натиснете Ctrl+Shift+Home, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

Повече или по-малко клетки от активната селекция

Задръжте натиснат клавиша Shift и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

Съвет: За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×