Преминаване към основното съдържание

Премахнете споделянето на кеша за данни между отчети с обобщени таблици

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

По подразбиране, отчети с обобщени таблици, които се базират на един и същ източник на данни – диапазон от клетки в работен лист или връзка с данни – споделяне на кеша за данни, но можете да премахнете споделянето на този кеша за данни с помощта на няколко метода.

Какво искате да направите?

Научете повече за кеша за данни на обобщена таблица

Премахнете споделянето на кеша на данни между отчети с обобщени таблици

Научете повече за кеша за данни на обобщена таблица

Кеша на данни на отчет с обобщена таблица е област на вътрешната памет на вашия компютър, който се използва от Microsoft Office Excel за съхраняване на данни за отчета. За да се подобри производителността и намаляване на размера на вашата работна книга, Excel автоматично споделя кеша за данни на обобщената таблица между две или повече отчети с обобщени таблици, които се базират на една и съща клетка диапазон или връзка с данни. Ако клетката диапазон или връзка с данни за два или повече отчета с обобщена таблица е различно, кеша на данни не може да се споделя между тези отчети.

Въпреки това може да има случаи, когато не искате да споделите кеширани данни между две или повече отчети с обобщени таблици, които са базирани на един и същ източник на данни. Например:

 • Не искате изчисляеми полета и елементи, за да се показват във всички отчети с обобщени таблици.

 • Не искате полета, за да бъдат групирани по същия начин във всички отчети с обобщени таблици.

 • Не искате всички отчети с обобщени таблици за обновяване в същото време.

 • Искате да използвате функция, която не се поддържа, когато използвате споделена кеша, като например извличане на данни в отчет за избрания елемент или елементи, когато прилагате филтър за отчет.

Забележка: Кеша на данни за отчет с обобщена таблица, който е свързан към източник на данни на аналитична обработка онлайн (OLAP) не може да се споделя, тъй като се използва по различен начин от не-OLAP източници на данни.

Най-горе на страницата

Премахнете споделянето на кеша на данни между отчети с обобщени таблици

Има няколко начина да премахнете споделянето на кеша за данни, включващи следното:

 • Използвайте обобщена таблица и обобщена диаграма съветник, за да създадете нов отчет с обобщена таблица, който се базира на един и същ диапазон от клетки като друг отчет без да споделяте кеша на данни.

 • Премахнете споделянето на кеша на данни между отчети с обобщени таблици, които се базират на диапазон от клетки от временно ново диапазона от данни, за да накарате Excel да премахнете споделянето на кеша на данни.

 • Премахнете споделянето на кеша на данни между две или повече отчети с обобщени таблици, които се базират на една и съща връзка с данни чрез създаване на връзка с уникални данни за всеки отчет с обобщена таблица в работната книга.

Съвет

За да видите колко кеша за данни в работна книга, отворете прозореца незабавно на Редактор на Visual Basic като натиснете ALT + F11 и натиснете CTRL + G и след това въведете следното:

?ActiveWorkbook.PivotCaches.count

Създаване на отчет с обобщена таблица, който се базира на един и същ диапазон от клетки като друг отчет без да споделяте кеша на данни

 1. Уверете се, че има съществуващ отчет с обобщена таблица, който се базира на един и същ диапазон, които искате да използвате за нов отчет с обобщена таблица.

 2. Щракнете върху някоя празна клетка в работния лист извън отчета с обобщена таблица.

 3. За да стартирате съветника за обобщена диаграма и обобщена таблица, натиснете ALT + D + P.

  Съвет

  За да добавите обобщена таблица и обобщена диаграма съветник към лентата с инструменти за бърз достъп, направете следното:

  1. Щракнете върху стрелката до лентата с инструменти и след това щракнете върху Още команди.

  2. Под Избирай команди от изберете Всички команди.

  3. В списъка изберете Съветник за обобщена таблица и обобщена диаграма, щракнете върху Добави, след което щракнете върху OK.

 4. В страницата на стъпка 1 на съветника щракнете върху Microsoft Office Excel списък или база даннии след това щракнете върху напред.

 5. На страницата стъпка 2 на съветника изберете диапазона от данни, на който искате да базирате нов отчет с обобщена таблица и след това щракнете върху напред.

 6. Когато обобщена таблица и съветника за обобщена диаграма показва съобщение с въпрос дали искате да споделите кеша на данни, щракнете върху не.

 7. В страницата на стъпка 3 на съветника изберете местоположение за нов отчет с обобщена таблица и след това щракнете върху Готово.

Премахнете споделянето на кеша на данни между отчети с обобщени таблици, които се базират на диапазон от клетки

 1. Уверете се, че има поне два отчети с обобщени таблици въз основа на един и същ диапазон от клетки и че тези отчети споделят една и съща кеширани данни.

 2. Щракнете върху клетка в отчета с обобщена таблица, за която искате да премахнете споделянето на кеша на данни.

 3. За да стартирате съветника за обобщена диаграма и обобщена таблица, натиснете ALT + D + P.

  Съвет

  За да добавите обобщена таблица и обобщена диаграма съветник към лентата с инструменти за бърз достъп, направете следното:

  1. Щракнете върху стрелката до лентата с инструменти и след това щракнете върху Още команди.

  2. Под Избирай команди от изберете Всички команди.

  3. В списъка изберете Съветник за обобщена таблица и обобщена диаграма, щракнете върху Добави, след което щракнете върху OK.

 4. Стъпка 3 на страницата на съветника щракнете върху отново да се върнете към страницата на стъпка 2 .

 5. На страницата на стъпка 2 на съветника се уверете, че е избран един и същ диапазон от данни, на който искате да базирате отчета с обобщена таблица, но че поне един по-малко ред е включен в селекцията.

  Например, ако диапазонът е $A$ 1: $$E 286, променя диапазона до $A$ 1: $E$ 285.

 6. Щракнете върху Напред.

 7. В стъпка 3 страница на съветника Уверете се, че е избран съществуващ работен лист и че местоположението е същото и след това щракнете върху Готово.

  Отчет с обобщена таблица сега има кеш за различни данни, но се базира на диапазон от различни данни.

 8. Уверете се, че е избрана клетка в отчета с обобщена таблица, за която искате да премахнете споделянето на кеша на данни.

 9. За да стартирате съветника за обобщена диаграма и обобщена таблица отново, натиснете ALT + D + P.

 10. Стъпка 3 на страницата на съветника щракнете върху отново да се върнете към страницата на стъпка 2 .

 11. В стъпка 2 страница на съветника променете диапазона от данни обратно към първоначалния диапазон.

  Например, ако текущия диапазон е $A$ 1: $$E 285, променя диапазона обратно към $A$ 1: $E$ 286.

 12. Щракнете върху Напред.

 13. В стъпка 3 страница на съветника Уверете се, че е избран съществуващ работен лист и че местоположението е същото и след това щракнете върху Готово.

Нов отчет с обобщена таблица сега се базира на един и същ диапазон от данни като другия отчет, но има различни данни кеш.

Премахнете споделянето на кеша на данни от две или повече отчети с обобщени таблици, които се базират на една и съща връзка с данни

 1. Уверете се, че има поне два отчети с обобщени таблици, които се базират на една и съща връзка с данни и че тези отчети споделят една и съща кеширани данни.

  Уверете се, че една и съща връзка с данни се използва между отчети с обобщени таблици

  1. В раздела Данни, в групата Връзки щракнете върху Връзки.

  2. В диалоговия прозорец Връзки на работна книга изберете връзката с отчет с обобщена таблица.

  3. Под места с използвани връзки в тази работна книгащракнете върху връзката, която показва текста, Щракнете тук, за да видите къде се използват избраните връзки.

   Отчети с обобщени таблици, които използват тази връзка с данни се показват.

 2. Уверете се, че има връзка към файл за връзка с данни на вашия компютър или в мрежата.

  Създаване на връзка към файл за връзка с данни в работна книга

  1. В раздела Данни, в групата Връзки щракнете върху Връзки.

  2. В диалоговия прозорец Връзки на работна книга изберете връзката с отчет с обобщена таблица.

  3. Щракнете върху Свойства.

  4. В диалоговия прозорец Свойства на връзката щракнете върху раздела дефиниция и след това щракнете върху Експортиране на файл за връзка.

  5. В диалоговия прозорец Записване на файл запишете текущата информация за връзка като .odc файл.

  6. Щракнете върху OK и после върху Затвори.

 3. Щракнете върху някоя клетка в отчета с обобщена таблица, за която искате да премахнете споделянето на кеша на данни.

 4. В раздела Опции , в групата данни щракнете върху Смяна на източника на даннии след това щракнете върху Смяна на източника на данни.

  Появява се диалоговият прозорец източник на данни на обобщена таблица за промяна .

 5. За да използвате връзка за различни данни, изберете използване на външен източник на даннии след това щракнете върху Избор на връзка.

  Появява се диалоговият прозорец Съществуващи връзки .

 6. Изберете връзка с данни от списъка Изберете връзка в раздела връзка файлове в мрежата или файлове за връзка на този компютър категория и след това щракнете върху Отвори.

  Забележка: Може да се наложи да щракнете върху Преглед , за да намерите файла за свързване.

 7. Щракнете върху OK.

Отчет с обобщена таблица вече има различни данни кеш.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×