Премахване на скрити и лични данни чрез проверка на документи, презентации или работни книги

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато споделяте електронно копие на определени документи на Office с клиенти или колеги, е добре да преглеждате документа за скрити или лични данни. Можете да премахнете тази скрита информация, преди да споделите документа с други хора. Функцията на Инспектор на документи в Word, Excel, PowerPointили Visio може да ви помогне да намерите и премахнете скрити и лични данни от документи, които планирате да споделяте.

Скрита информация може да включва:

 • скрити или лични данни, които не може да искате да споделите в Word документи

 • данни Excel добавя към работна книга, когато работите съвместно с други хора

 • скрити или лични данни в PowerPoint , които може да се съхранява в презентацията или неговите метаданни

 • свойства на документа информация и файл в Visio документи

Забележка: Освен ако изпратите документа Microsoft, Microsoft няма достъп до информация от вашия документ.

Тази статия описва типовете информация, които обикновено се съхраняват в Office документи, така че да можете да решите какво да запазите и какво да се премахне в документ или метаданните. Има някаква информация, която не може да премахне Инспектор на документи , обяснено в таблиците, които съпровождат повече подробности за Word, Excelи PowerPoint.

Електронно копие на Word документ, който споделяте с колеги или клиенти често съдържа скрити или лични данни, която се съхранява в самия документ или в документа свойствата или метаданните.

Съвет: Ако просто искате да не се отпечатва коментари, отидете на файл > печат, щракнете върху Печат на всички страници и изчистете Печат коректурата.

Типове скрити и лични данни

Word документи могат да съдържат следните типове скрити и лични данни:

 • Коментари, бележки от проследени поправки, версии и ръкописни анотации     Ако сте съвместно с други хора, за да създадете вашия документ, вашият документ може да съдържа елементи като знаци за редакция от проследени поправки, коментари, ръкописни анотации или версии. Тази информация може да даде възможност на други хора да виждат имената на хората, които сте работили върху вашия документ, коментари от проверяващите и промените, направени във вашия документ, неща, които може да не искате да споделите извън вашия екип.

 • Свойства на документа и лични данни     Свойства на документа или метаданните, включва информация за вашия документ като автор, тема и заглавие. Свойствата на документа също съдържат информация, която автоматично се поддържа от Office програми, например името на лицето, което последно записан документ и датата на създаване на документ. Ако сте използвали определени функции, документа също може да съдържат допълнителни видове лични данни (PII), например имейл заглавки, изпратена за преглед информация, маршрутни талони и имена на шаблони.

 • Горни колонтитули, долни колонтитули и водни знаци   Word документите могат да съдържат информация в горните и долни колонтитули. Освен това които сте добавили воден знак към Word документа. 

 • Скрит текст   Word документи може да съдържа текст, форматиран като скрит текст. Ако не знаете дали вашият документ съдържа скрит текст, можете да използвате Инспектор на документи , за да го потърсите. 

 • Свойства на сървъра на документи     Ако вашият документ е бил записан на местоположение в сървър за управление на документи, като например сайт на работна област за документи или библиотека на базата на Windows SharePoint Services, документът може да съдържа допълнителни свойства на документа или информация относно това местоположение на сървъра.

 • Потребителски XML данни     Документите могат да съдържат потребителски XML данни, които не се вижда в самия документ. Инспектор на документи може да намери и премахне тези XML данни.

Намиране и премахване на скрити и лични данни с инспектора на документи

Можете да използвате Инспектор на документи да намерите и премахнете скрити и лични данни в Word документи. Това е добре да използвате Инспектор на документи , преди да споделите електронно копие на документ за Word , като например в прикачен файл в имейл.

Важно: Препоръчваме да използвате Инспектор на документи върху копие на оригиналния документ, тъй като не винаги е възможно да възстановите данните, премахнати Инспектор на документи премахва.

 1. Отворете Word документа, който искате да проверите за скрити и лични данни.

 2. Щракнете върху раздела Файл, изберете Запиши като, след което въведете име в полето Име на файл, за да запишете копие на оригиналния си документ.

  Забележка: В Word 2007: щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Запиши катои след това въведете име в полето име на файл , за да запишете копие на оригиналния документ.

 3. В копието на вашия оригинален документ щракнете върху раздела Файл и след това върху Информация.

  В Word 2007: В копието на вашия оригинален документ, щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете подготвии след това щракнете върху Преглед на документ. Преминете на стъпка 4 и продължете със стъпка 5.

 4. Щракнете върху проверка за проблемии след това щракнете върху Преглед на документ.

 5. В диалоговия прозорец Инспектор на документи изберете квадратчетата за отметка, за да изберете типовете скрито съдържание, които искате да бъдат проверени.

 6. Щракнете върху Инспектирай.

 7. Проверете резултатите от инспекцията в диалоговия прозорец Инспектор на документи.

 8. Щракнете върху Премахни всички до резултатите от инспектирането за типовете скрито съдържание, които искате да премахнете от документа си.

  Важно: 

  • Ако премахнете скрито съдържание от ваш документ, е възможно да не можете да го възстановите, като щракнете върху командата Отмени.

  • Ако искате да премахнете скрити и лични данни от документи, които записвате във формата OpenDocument за текстови файлове (.odt), трябва да изпълните Инспектор на документи всеки път, когато запишете документа в този формат.

Инспекторът на документи намира и премахва в документи на Word

В Word, Инспектор на документи показва няколко различни инспектори, които ви позволяват да намерите и премахнете скрити и лични данни, която е специфична за Word документи. За списък на различните типове скрити и лични данни, които Инспектор на документи може да намерите и премахнете от Word документи Прегледайте таблицата по-долу.

Забележки: 

 • Ако вашата организация е персонализирала Инспектор на документи чрез добавяне на модули на инспектора, бихте могли да проверявате документите си за допълнителни типове информация.

 • Ако използвате Microsoft Word Starter 2010, не всички изброени за Word функции се поддържат в Word Starter. За повече информация за функциите, налични в Word Starterвижте Word Starter функция за поддръжка.

Име на инспектора

Намира и премахва

Коментари, редакции, версии и анотации

Забележка: В Word Starter 2010Инспектор на документи премахва само версии и анотации.

 • Коментари

 • Знаци за редакция от проследени промени

 • Информация за версия на документа

 • Ръкописни анотации

Свойства на документа и лична информация

 • Свойства на документа, включително информация от разделите Резюме, Статистика и По избор в диалоговия прозорец Свойства на документа

 • Заглавки на имейли

 • Маршрутни талони

 • Изпратена за преглед информация

 • Свойства на сървър на документи

 • Информация за правилата за управление на документи

 • Информация за тип на съдържание

 • Информация за връзка за обвързване на данни с определени обвързани полета (последната стойност се конвертира в текст)

 • Потребителско име

 • Име на шаблон

Горни колонтитули, долни колонтитули и водни знаци

 • Информация в горни колонтитули на документи

 • Информация в долни колонтитули на документи

 • Водни знаци

Скрит текст

Текст, форматиран като скрит (ефект на шрифт, наличен в диалоговия прозорец Шрифт)

Забележка: Този инспектор не може да открива текст, скрит по други начини (например бял текст на бял фон).

XML данни по избор

 • Потребителски XML данни, които е възможно да са запазени в документ

Невидимо съдържание

Обекти, които не са видими, тъй като са форматирани като невидими.

Забележка: Този инспектор не може да открива обекти, които са покрити от други обекти.

Когато споделяте електронно копие на работна книга на Excel , трябва да прегледате работната книга за скрити или лични данни, които може да се съхранява в работната книга, самата или неговите свойства на документа (метаданните).

Инспектор на документи в Excel може да ви помогне да намерите и премахнете скрити и лични данни във вашите работни книги.

Забележка: Въпреки че можете да премахнете скрити и лични данни от работни книги, които сте изпратили на други хора, ако Excel работната книга е била записана като Споделена работна книга, не можете да премахнете коментари, анотации, свойства на документа и лични информация. За да премахнете тази информация от споделена работна книга, първо да копирате и да изключите функцията за споделена работна книга.

Намиране и премахване на скрити и лични данни

Инспектор на документи ви помага да намерите и премахнете скрити и лични данни в работни книги на Excel . Това е добре да използвате Инспектор на документи , преди да споделите електронно копие на вашата работна книга, като например в прикачен файл към имейл.

Важно: Препоръчваме да използвате Инспектор на документи върху копие на оригиналната си работна книга, тъй като не винаги е възможно да възстановите данните, премахнати Инспектор на документи премахва.

 1. Отворете работната книга, която искате да проверите за скрити или лични данни.

 2. Щракнете върху Файл > Запиши като и въведете друго име в полето Име на файл, за да запишете копие на оригиналната си работна книга.

  Забележка: В Excel 2007: щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Запиши катои след това въведете име в полето име на файл , за да запишете копие на оригиналната си работна книга.

 3. В копието на вашата оригинална работна книга щракнете върху Файл > Информация.

  В Excel 2007: В копието на вашата оригинална работна книга, щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете подготвии след това щракнете върху Преглед на документ. Преминете на стъпка 4 и продължете със стъпка 5.

 4. Щракнете върху проверка за проблемии след това щракнете върху Преглед на документ.

 5. В полето на Инспектора на документи отметнете квадратчетата за типовете скрито съдържание, които искате да бъдат проверени. За повече информация относно отделните инспектори вижте Какво инспекторът на документи намира и премахва в документи на Excel.

 6. Щракнете върху Инспектирай.

 7. Преглед на резултатите от проверката в прозорец Инспектор на документи.

 8. Щракнете върху Премахни всички до резултатите от инспектирането за типовете скрито съдържание, които искате да премахнете от документа си.

  Важно: 

  • Ако премахнете скрито съдържание от работната книга, възможно е и да не можете да го възстановите с щракване върху Отмени.

  • Ако премахнете скрити редове, колони или работни листове, които съдържат данни, може да промените резултатите в изчисленията или формулите във вашата работна книга. Ако не знаете каква информация скритите редове, колони или работни листове съдържат, затворете Инспектор на документи, покажете скритите редове, колони или работни листове и след това прегледайте тяхното съдържание.

  • Инспекторите за Коментари и анотации, Свойства на документа и лична информация и Горни и долни колонтитули не могат да се използват в работна книга, която е записана като споделена (Преглед > Споделяне на работна книга). Това се дължи на факта, че споделените работни книги използват лични данни, за да се разреши на различни хора да работят съвместно по една и съща работна книга. За да премахнете споделянето на работна книга, можете да я копирате и после да премахнете споделянето. За да премахнете споделянето, щракнете върху Преглед > Споделяне на работна книга и изчистете отметката от квадратчето Разреши промени от няколко потребители едновременно.

   Забележка: Прекратяване споделянето не е налична в Microsoft Excel Starter 2010. За да премахнете споделянето, трябва да използвате пълната версия на Excel.

  • Ако искате да премахнете скрити и лични данни от електронни таблици, запишете във формата OpenDocument за електронни таблици (.ods), трябва да изпълните Инспектор на документи всеки път, когато запишете електронната таблица в този формат.

Типове скрити и лични данни в Excel

Това са някои от елементите, които могат да са източник на скрити и лични данни във вашите работни книги на Excel :

 • Коментари и ръкописни анотации     Работната книга може да съдържа елементи като коментари и ръкописни анотации ако съвместно с други хора, за да създадете вашата работна книга. Тази информация да позволите на други хора да виждат имената на хората, които сте работили върху вашата работна книга, коментари от проверяващите и промените, направени във вашата работна книга.

 • Свойства на документа и лични данни     Свойства на метаданни или документ в Excel, както и в други приложения на Office включва данни като автор, тема и заглавие. Office автоматично поддържа името на лицето, което последно записан работна книга, датата, когато даден документ е създаден и документ местоположение (Excel 2013 или по-нови версии). Може да има допълнителни видове лични данни (PII), например имейл заглавки, изпратена за преглед информация, маршрутни талони, свойства на принтера (например принтер и пътя на парола за защитен печат) и информация за пътя на файла за публикуване Уеб страници.

 • Горни и долни колонтитули     В работните книги може да има информация в горните и долните колонтитули.

 • Скрити редове, колони и работни листове     В работните книги може да има скрити редове, колони и цели работни листове. Ако изпратите копие на работна книга, в която има скрити редове, колони или работни листове, другите биха могли да ги разкрият и да видят съдържащите се в тях данни.

 • Свойства на сървъра на документи     Работни книги, записани на местоположение в сървър за управление на документи, например сайт на работна област за документи или библиотека на базата на Windows SharePoint Services, може да съдържат допълнителни свойства на документа или информация относно местоположение на сървъра.

 • Потребителски XML данни     Работните книги може да има потребителски XML данни, които не са видими в самия документ. Инспектор на документи може да намери и премахне тези XML данни.

 • Невидимо съдържание     В работните книги може да има обекти, които не са видими, тъй като са форматирани като невидими.

 • Външни препратки    В работните книги може да има връзки към данни в други работни книги (външни връзки). Имената на работните книги, съдържащи тези данни, след това се записват с работните книги, но може да не са видими.

 • Вградени файлове или обекти    В работните книги може да има вградени файлове (например документ на Office или текстов документ) или вградени обекти (като например диаграма или формула), в които може да има данни, които не са видими.

 • Макроси на VBA код    В работните книги може да има макроси, VBA модули, COM или ActiveX контроли, потребителски формуляри или дефинирани от потребителя функции (UDF), които може да съдържат скрити данни.

 • Елементи, в които може да има кеширани данни    В работните книги може да има кеширани данни за обобщени таблици, обобщени диаграми, сегментатори, времеви линии и формули за куб, които може да не са видими.

 • Проучвания на Excel    Работните книги може да има скрити въпроси за проучване на Excel , които са въведени в Excel Online и записани с работната книга, но не са видими в нея.

 • Сценарии на диспечера на сценарии    В работните книги може да има сценарии, които са дефинирани с помощта на диспечера на сценарии. Тези сценарии може да съдържат кеширани или скрити данни.

 • Филтри    В работните книги може да има активни автофилтри или филтри за таблици, които могат да предизвикат кешираните или скрити данни да се записват с работната книга.

 • Скрити имена    В работните книги може да има скрити имена, които може да са източник на скрити данни.

Инспекторът на документи намира и премахва в документи на Excel

Инспектор на документи показва елементите, които открие да ви помогне да намерите и премахнете скрити и лични данни, която е специфична за Excel работни книги. Таблицата, която следва, описва типове скрити и лични данни Инспектор на документи да намерите и премахнете от вашите работни книги.

Забележки: 

 • Не всички от Excell функции, които са изброени в таблицата се поддържат в Microsoft Excel Starter 2010.

 • Ако вашата организация е добавила потребителски модули към Инспектор на документи, може да видите допълнителни типове информация.

За тези елементи:

Инспектор на документи намира и премахва:

Коментари и анотации

 • Коментари

 • Ръкописни анотации

Забележка: В Excel Starter 2010 Инспектор на документи премахва само анотации.

Свойства на документа и лична информация

 • Свойства на документа, включително информация от разделите Резюме, Статистика и По избор в диалоговия прозорец Свойства на документа

 • (Excel 2013 или по-нови версии) Местоположение на документи, когато щракнете върху Премахни всички, местоположението на съществуващи документи ще бъде изчистен от файла. Местоположението на документа няма да бъде добавена обратно към файла при записване, докато затворите Excel 2013 или по-нова версия и отворете отново файла отново.

 • Заглавки на имейли

 • Маршрутни талони

 • Изпратена за преглед информация

 • Свойства на сървър на документи

 • Информация за правилата за управление на документи

 • Информация за тип на съдържание

 • Потребителско име

 • Информация за път до принтер

 • Коментари за сценарии

 • Път до файл при публикуване на уеб страници

 • Коментари за дефинирани имена и имена на таблици

 • Неактивни връзки към външни данни

Горен и долен колонтитули

 • Информация в горни колонтитули на работни листове

 • Информация в долни колонтитули на работни листове

Скрити редове и колони

 • Скрити редове

 • Скрити колони, съдържащи данни

  Забележки: 

  • Ако във вашата работна книга има скрити колони, които не съдържат данни и се намират между колоните с данни, то тези скрити колони също ще бъдат намерени и премахнати.

  • Ако скрити редове или колони в работната ви книга съдържат данни, може да промените резултатите в изчисленията или формулите във вашата работна книга, като ги премахнете. Ако не знаете каква информация скритите редове или колони съдържат, затворете Инспектор на документи, покажете скритите редове или колони и след това прегледайте тяхното съдържание.

  • Инспектор на документи не открива фигури, диаграми, контроли, Microsoft ActiveX обекти и контроли, картини или SmartArt графики, които може да бъдат поставени в скрити колони.

  • Скрити редове или колони, скрити не се премахват, ако са част от примери, списък горен или обобщена таблица. Тези редове и колони се показват.

Скрити работни листове

Скрити работни листове

Забележка: Ако скрити работни листове в работната ви книга съдържат данни, може да промените резултатите в изчисленията или формулите във вашата работна книга, като ги премахнете. Ако не знаете каква информация съдържат скрити работни листове, затворете Инспектор на документи, Показване на скрити работни листове и след това прегледайте тяхното съдържание.

XML данни по избор

Потребителски XML данни, които е възможно да са запазени в работна книга

Невидимо съдържание

Обекти, които не са видими, тъй като са форматирани като невидими

Забележка: Инспектор на документи не открива обекти, които са покрити от други обекти.

Информация, която инспекторът на документи намира, но не може да премахне

Инспектор на документи открива следните елементи, които може да има данни, които не се вижда във вашата работна книга. Не може да премахне тези елементи за вас, защото може да доведе до работната книга да не работи правилно. Можете да прегледате всеки елемент, която се намира и да определите дали искате да го премахнете ръчно или да я заместите с елемент, който не съдържа скрити данни, като например статична картина.

За тези елементи:

Инспектор на документи намира:

Външни връзки

Връзки към данни в други работни книги. Имената на работните листове, които съдържат данните, се записват с работната книга, но не са видими в нея. Външните връзки включват външни препратки, които се използват в:

 • Клетки на работен лист

 • Имена

 • Обекти, например текстови полета или фигури

 • Заглавия на диаграми

 • Серии от данни в диаграма

Вградени файлове или обекти

Вградени файлове (например Office или текстов документ) или вградени обекти (като например диаграма или уравнение), които може да има данни, които не се вижда във вашата работна книга. Ето някои примери за някои типове обекти:

 • Обекти, които са растерни изображения

 • Microsoft Уравнение 3.0 обекти

 • Microsoft Изобразяване на обекти от диаграма

 • PowerPoint Обекти в презентации

 • Visio Графични обекти

 • Word Обекти на документи

 • Обекти, които са текст на OpenDocument

Макроси на VBA код

Елементи, които са макроси или VBA код и в които може да има скрити данни във вашата работна книга. Това включва:

 • Макроси, включително листове с макроси на Excel 4.0 (XLM)

 • VBA модули

 • COM или ActiveX контроли

 • Потребителски формуляри, включително формуляри за Excel 5.0

 • Дефинирани от потребителя функции (UDF)

Функции за бизнес разузнаване с кеширани данни

Функции за бизнес разузнаване, които може да има кеширани данни, записани с работната книга, възможно е да съдържа данни, които не са видими. Инспектор на документи проверки за следните елементи, които могат да имат PivotCache, SlicerCache, или куб на кеша за формули:

 • Обобщени диаграми и обобщени таблици

 • Сегментатори и времеви скали

 • Формули за куб

Проучвания на Excel

Excel Проучване на въпроси, които са създадени в Excel Online и записани с работната книга, без да бъдат видими в нея.

Сценарии на диспечера на сценарии

Сценарии, които са дефинирани с диспечера на сценарии и може да предизвикат кеширани или скрити данни да се записват с работната книга.

Филтри

Филтри, които могат да бъдат причина за кеширани или скрити данни във вашата работна книга. Инспектор на документи проверява за автофилтри и таблица филтри, които се прилагат към вашите данни.

Скрити имена

Скрити имена, които може да съхраняват скрити данни в работната книга.

Можете да потърсите и премахване на скрити данни в PowerPoint презентации с помощта на Инспектор на документи.

Съвет: Ако просто искате да не се отпечатва коментари, отидете на файл > печат, щракнете върху Слайдове на цяла страница и изчистете отметката от Отпечатване на коментари.

Намиране и премахване на скрити и лични данни

Важно: Препоръчваме да използвате Инспектор на документи върху копие на вашата оригинална презентация, тъй като не винаги е възможно да възстановите данните, премахнати Инспектор на документи премахва.

 1. Отворете PowerPoint презентацията, която искате да проверите за скрити и лични данни.

 2. В раздела файл изберете Запиши катои след това въведете име в полето име на файл , за да запишете копие на вашата оригинална презентация.

  Забележка: В PowerPoint 2007: щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Запиши катои след това въведете име в полето име на файл , за да запишете копие на вашата оригинална презентация.

 3. В копието на вашата оригинална презентация, в раздела файл изберете информация.

  Забележка: В PowerPoint 2007: В копието на вашата оригинална презентация, щракнете върху бутона Microsoft Office бутона Office Изображение на бутона Office , посочете подготвии след това щракнете върху Преглед на документ. Преминете на стъпка 4 и продължете със стъпка 5.

 4. Щракнете върху проверка за проблемии след това Преглед на документ.

 5. В диалоговия прозорец Инспектор на документи отметнете квадратчетата за избор на типовете скрито съдържание, което искате да бъде проверено. За още информация относно отделните инспектори вж. Данни, които инспекторът на документи намира и премахва

 6. Щракнете върху Инспектирай.

 7. Проверете резултатите от инспекцията в диалоговия прозорец Инспектор на документи.

 8. Щракнете върху Премахни всички до резултатите от инспектирането за типовете скрито съдържание, които искате да премахнете от документа си.

  • Ако премахнете скрито съдържание от ваша презентация, възможно е и да не можете да го възстановите с щракване върху командата Отмени.

  • Ако искате да премахнете скрити и лични данни от презентациите запишете във формата OpenDocument за презентации (.odp), трябва да изпълните Инспектор на документи всеки път, когато запишете презентацията в този формат.

Типове скрити и лични данни

PowerPoint презентация да запишете няколко типа скрити и лични данни. Въпреки че тази информация може да не са непосредствено видими, тя все още може да бъде възстановен от вашата презентация.

Скрита информация може да включва данните, които PowerPoint добавя към ви позволяват да си сътрудничат за създаване на презентация с други хора. Той може да включва информация, която ви посочили като скрити.

PowerPoint презентации могат да съдържат следните типове скрити и лични данни:

 • Коментари и ръкописни анотации    Ако си сътрудничите с други хора, за да създадете вашата презентация, вашата презентация може да съдържат елементи като коментари и ръкописни анотации. Тази информация да позволите на други хора, за да видите промените, направени и имената на тези, които сте работили върху вашата презентация, заедно с коментари от проверяващите.

 • Проследяване на данни на редакциите    Когато работите съвместно върху споделен документ, който се съхранява в облака, PowerPoint 2016 за Office 365 съхранява данни, за който е направил промени в документа, и когато са направени промени.

 • Свойства на документа и лични данни     Свойствата на документа, наричани още метаданни, включва информация за вашата презентация като автор, тема и заглавие. Свойствата на документа също съдържат информация, която автоматично се поддържа от Office програми, например името на лицето, което последно записан документ и датата на създаване на документ. Ако сте използвали определени функции, документа също може да съдържат допълнителни видове лични данни (PII), като например имейл заглавки, изпратена за преглед информация, маршрутни талони и информация за пътя на файла за публикуване на уеб страници.

 • Невидимо съдържание в слайда     Вашата презентация може да съдържа обекти, които не са видими, тъй като са форматирани като невидими.

 • Съдържание извън слайда   PowerPoint презентации може да съдържа обекти, които не са непосредствено видими, тъй като те са били плъзгани извън слайда в областта извън слайда. Това съдържание извън слайда може да включва текстови полета, графични колекции, графики и таблици. 

 • Бележки за презентация     Секцията "бележки" на презентация на PowerPoint може да съдържа текст, който може да не искате да споделяте публично, особено ако бележките са написани единствено за използване на лицето, което е изнасяте презентацията.

 • Свойства на сървъра на документи     Ако вашата презентация е била записана на местоположение в сървър за управление на документи, като например сайт на работна област за документи или базирана на Windows SharePoint Servicesбиблиотека презентацията може да съдържат допълнителни свойства на документа или информация относно това местоположение на сървъра.

 • Потребителски XML данни    Презентациите могат да съдържат потребителски XML данни, които не се вижда в самия документ. Инспектор на документи може да намери и премахне тези XML данни.

Информация, която инспекторът на документи намира и премахва

В PowerPoint, Инспектор на документи показва няколко различни инспектора, които ви позволяват да намерите и премахнете скрити и лични данни, която е специфична за презентации на PowerPoint. За списък на различните типове скрити и лични данни, които Инспектор на документи да намерите и премахнете от презентации Прегледайте таблицата по-долу.

Ако вашата организация е персонализирала Инспектор на документи чрез добавяне на модули на инспектора, бихте могли да проверявате презентациите си за допълнителни типове информация.

Име на инспектора

Намира и премахва

Коментари и анотации

 • Коментари

 • Ръкописни анотации

Свойства на документа и лична информация

 • Свойства на документа, включително информация от разделите Резюме, Статистика и По избор в диалоговия прозорец Свойства на документа

 • Заглавки на имейли

 • Маршрутни талони

 • Изпратена за преглед информация

 • Свойства на сървър на документи

 • Информация за правилата за управление на документи

 • Информация за тип на съдържание

 • Път на файл за публикуване на уеб страници

Данните за проследяване на промени

Данни за това кой е редактирал файла и кога е редактирана.

Тази функция е налична само за абонати на Office 365, които са се присъединили към програмата Office Insider. Ако сте абонат на Office 365, погрижете се да имате най-новата версия на Office.

Невидимо съдържание върху слайда

Обекти, които не са видими, тъй като са форматирани като невидими

Този инспектор не открива обекти, които са покрити от други обекти.

Съдържание извън слайда

 • Съдържание или обекти, които не са непосредствено видими, тъй като са поставени извън областта на слайда, в това число:

  • Графични колекции

  • Текстови полета

  • Графики

  • Таблици

   Инспектор на документи не открива или премахнете извън слайда с анимационни ефекти.

Бележки за презентацията

Текст, добавен в частта за бележки в презентация

Инспектор на документи не може да премахне изображения, които се добавят към секцията "бележки" на презентация.

XML данни по избор

Потребителски XML данни, които е възможно да са запазени в презентация

Информация, която инспекторът на документи намира, но не може да премахне

Инспектор на документи открива следните елементи, които може да има данни, които не се вижда във вашата презентация. Инспектор на документи не може да премахне тези елементи за вас, тъй като може да предизвика презентацията да не работи правилно. Можете да прегледате всеки елемент, която се намира и да определите дали искате да го премахнете ръчно или да я заместите с елемент, който не съдържа скрити данни, като например статична картина.

За тези елементи:

Инспектор на документи намира:

Вградени файлове или обекти

Вградени файлове (например Office или текстов документ) или вградени обекти (като например диаграма или уравнение), които може да има данни, които не се вижда във вашата работна книга. Ето някои примери за някои типове обекти:

 • Обекти, които са растерни изображения

 • Microsoft Уравнение 3.0 обекти

 • Microsoft Изобразяване на обекти от диаграма

 • PowerPoint Обекти в презентации

 • Visio Графични обекти

 • Word Обекти на документи

 • Обекти, които са текст на OpenDocument

Макроси или VBA код

Макроси или VBA елементи, които може да има скрити данни във вашите презентации. Това включва:

 • Макроси

 • VBA модули

 • COM или ActiveX контроли

Инспекторът на документи и лични данни

Проследяване на данните, въведени в PowerPoint 2016 компилация 8403 за Office 365 вътрешни лица, на редакциите илюстрира ограничаване на Инспектор на документи. Например Нека кажем Петър и Линда съвместна работа по презентация на в Office 365. Проследяване на данни (тоест, потребителските имена и часовете, когато те направени редакции) на редакциите се добавя към презентацията. Ако Пламен впоследствие се отвори презентация на в PowerPoint 2013 и се изпълнява Инспектор на документи на файла, за да премахнете личните си данни, Инспектор на документи в тази версия на PowerPoint няма да можете да откривате и премахвате редакция, проследяване на данни, добавени към презентация от по-новите Office 365 версия на PowerPoint използвани от Петър и Линда. Пламен не може да премахне проследяване данни без надстройване до текущата версия на PowerPoint и след това стартирате Инспектор на документи на редакциите

Можете да премахнете скрита информация в Visio, точно както можете да от други приложения за Office. Преди да дадете на други копие на документ на Visio , може да има informatioin, който искате да премахнете от документа и от свойствата на файла на документа.

Лични данни може да се премахне лесно следните функционални области в Visio:

 • Коментари, вмъкнати в страниците на вашия документ

 • Свойствата на файла (автор, ръководители фирма)

 • Проверяващ имена, инициали и коректура

 • Шаблон файлови пътища

 • Пътят на файла на шаблона и име

Забележка: Ако документът е достъпен за други хора на споделен сървър, когато някой отвори отваря документ, информацията се показва за името на потребителя, който е файла и името на компютъра, на който е съхранен файлът. За да защитите тази информация, уверете се, че всички споделени документи могат да бъдат достъпни само от надеждни потребители.

Можете да потърсите и да премахнете скрита информация във вашите презентации Visio , като изпълните следните стъпки.

 • В менюто файл щракнете върху Премахване на скрити данни.

  Ако използвате Visio Premium 2010 или по-нови версии, можете да намерите това под файл > информация > Премахване на лични данни.

 • Щракнете върху раздела Лични данни .

 • Поставете отметка в квадратчето Премахване на тези елементи от документа .

  Съвет: Поставете отметка в квадратчето Предупреждавай ме, ако се опитам да възстановите тази информация , ако искате да видите предупреждение, когато се опитате да вмъкнете отново лични данни.

 • За да премахнете потенциално конфиденциални данни от външни източници на данни, поставете отметка в квадратчето Премахване на данни от външни източници, съхранени в документа .

  Забележка: Ако отметнете това квадратче означава не премахване на данни, който е бил свързан към фигура. Това премахва източника на данни от диаграма, но ако всички данни от източника на данни в диаграмата, трябва да го премахнете ръчно.

Слушаме ви!

В тази статия е актуализиран последно на 8 януари 2019, като резултат от вашите коментари. Ако сте намерили тази статия полезен и особено ако не сте, използвайте контролите за обратна връзка по-долу да ни оставите някои градивен предложения за това как можем да го направите по-добре.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×