Преминаване към основното съдържание

Прекратени функции и променени функционални възможности на Microsoft SharePoint 2013

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В SharePoint 2013 са прекратени или променени следните функции и функционални възможности.

В тази статия

Работна област на документи

Празен сайт

Работна област за събрание

Организационни профили

Вмъкване на щрихкодове

Излъчване на PowerPoint от SharePoint

Библиотеки със слайдове

Web Analytics

Обновяване на свързани работни книги чрез Windows удостоверяване през Office Web Apps Server

Търсене на RSS канали

Помощ по избор

Групова работа

Шаблон за сайтове за персонализиране

Обобщени диаграми на Visio, базирани на списък със задачи на SharePoint

Визуална надстройка

Уеб част за диаграми

Работни области на документи

Описание на промяната

Причина за промяната

Заобиколно решение (ако е приложимо)

Важи за

Когато създавате сайт, не е наличен шаблон за сайт за работна област за документи.

Този сценарий за сътрудничество върху документ вече се покрива от шаблона за екипен сайт.

Шаблонът за сайт "Работна област за документи" вече не е наличен като опция за сайт.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Празен сайт

Описание на промяната

Причина за промяната

Заобиколно решение (ако е приложимо)

Важи за

Когато създавате сайт, празен сайт шаблон за сайт не е наличен.

Функционалността, предоставена на този шаблон, вече се покрива от шаблона за екипен сайт.

Шаблон за сайт празен сайт вече не е наличен като опция за сайт.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Работна област за събрания

Описание на промяната

Причина за промяната

Заобиколно решение (ако е приложимо)

Важи за

Когато създавате сайт, не са налични всички шаблони за сайт "Работна област за събрания" ("Основна работна област за събрания", "Празна работна област за събрания", "Работна област за събрания за решения", "Работна област за социални събрания" и "Работна област за събрания с много страници").

В SharePoint 2013 и Office 2013 съществуват други функции за сътрудничество: Lync за провеждане на събрания на живо, OneNote за водене на бележки по време на събрание и екипен сайт на SharePoint или "Моят сайт" за съхраняване на споделени бележки от събрания.

Шаблонът за сайт "Работна област за събрания" вече не е наличен като опция за сайт.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Организационни профили

Описание на промяната

Причина за промяната

Заобиколно решение (ако е приложимо)

Важи за

Функцията за организационни профили е прекратена в SharePoint Server 2013. Организационните профили съдържат подробна информация за дадена организация, като екипи, отдели и друга информация, описваща йерархията в организацията.

Функциите на SharePoint, които се отнасят до самоличности, продължават да се развиват около основните концепции за потребители и групи, като SharePoint няма да инвестира повече в организационни профили.

Съществуващите решения, базирани на организационни профили, ще продължат да работят в SharePoint 2013. Функцията за организационни профили ще бъде премахната напълно при следващото голямо издание на SharePoint, а решенията, създадени чрез организационни профили, няма да се поддържат.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Най-горе на страницата

Вмъкване на щрихкодове

Описание на промяната

Причина за промяната

Заобиколно решение (ако е приложимо)

Важи за

Командата Вмъкване на щрихкод вече не е налична на лентата. Функционалната възможност за задължително вграждане на щрихкодовете, генерирани от SharePoint, в документ на Microsoft Word, е прекратена.

Тази функция не отговаря на очакванията и слабо се възприема от потребителите.

Напишете потребителско приложение на Open XML, което взема шрихкода от страната на сървъра и го вкарва в документа на Word.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Възможността за генериране и вграждане на етикет, съдържащ метаданни за документ на Word, Excel или PowerPoint, вече не е налична. Настройките за тази функция са премахнати.

Тази функция не отговаря на очакванията на потребителите за съответствие и управление на записите.

Няма

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Излъчване на PowerPoint от SharePoint

Описание на промяната

Причина за промяната

Заобиколно решение (ако е приложимо)

Важи за

Излъчването вече няма да се поддържа от сървърите на SharePoint.

Хостването и излъчването на презентации на PowerPoint може да бъде извършвано по-ефективно с помощта на други приложения – например Microsoft Lync 2013.

Използвайте Microsoft Lync 2013. Освен това PowerPoint ще продължи да поддържа излъчване, отговарящо на Office Broadcast Service (публично предложение), или чрез Lync.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Библиотеки със слайдове

Описание на промяната

Причина за промяната

Заобиколно решение (ако е приложимо)

Важи за

Библиотеките със слайдове вече не са налични.

Ограничение на проектирането в SharePoint Server 2013.

Потребителите са все още могат да вмъкват слайдове от файлове на PowerPoint (вижте повторна употреба (импортиране) на слайдове от друга презентация).

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013, Office Web Apps Server 2013

Web Analytics

Описание на промяната

Причина за промяната

Заобиколно решение (ако е приложимо)

Важи за

Системата SharePoint Web Analytics вече няма да е налична или да се надстройва до SharePoint 2013. Предишни анализи няма да бъдат импортирани в новата версия.

Не може да бъде постигната оптимална производителност при изпълнение на услугата след мащабиране в големи предприятия.

Нова система за анализи, която е част от функцията за търсене заменя прекратената услуга.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Обновяване на свързани работни книги чрез Windows удостоверяване през Office Web Apps Server

Описание на промяната

Причина за промяната

Заобиколно решение (ако е приложимо)

Важи за

Работни книги с връзки към външни данни, които използват делегирано Windows удостоверяване, не могат да бъдат обновявани в браузъра, когато Office Web Apps Server се използва за показване на работни книги в прозорец на браузъра. Работни книги с идентификационни данни, съхранявани или в защитено хранилище, или в низ за връзка, още могат да бъдат обновявани в Office Web Apps Server.

Ограничение на проектирането в Office Web Apps Server 2013.

Продължавате да можете да отваряте тези работни книги в настолна клиентска програма на Excel, за да ги обновявате. Освен това администратор може да конфигурира Excel Services в SharePoint Server да показва работни книги вместо Office Web Apps Server 2013.

SharePoint Server 2013, Office Web Apps Server 2013

Търсене на RSS канали

Описание на промяната

Причина за промяната

Заобиколно решение (ако е приложимо)

Важи за

Възможността за получаване на RSS канал с резултати от вашето търсене в SharePoint вече не е налична.

По-добра работа при използване на известявания от търсенето и RSS канали на SharePoint.

Известявания от търсенето и RSS канали на SharePoint

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Най-горе на страницата

Помощ по избор

Описание на промяната

Причина за промяната

Заобиколно решение (ако е приложимо)

Важи за

Помощното съдържание, добавено чрез функцията за помощ за персонализирана колекция от сайтове или HCINSTAL.EXE вече няма да се показва в SharePoint Online.

Wiki сайтовете осигуряват по-гъвкава платформа за предоставяне на помощно съдържание по избор.

Ще продължи да се предоставя помощно съдържание чрез Wiki и други сайтове, които управлявате.

SharePoint Online 2013

Групова работа

Описание на промяната

Причина за промяната

Заобиколно решение (ако е приложимо)

Важи за

Шаблонът за сайт "Групова работа" вече не е наличен като опция за сайт и функцията "Списъци на работни групи" вече не се предлага като функция за сайтове.

Подобни функции могат да бъдат използвани с шаблона за екипни сайтове.

Шаблонът за сайтове за групова работа вече не е наличен като опция за сайт.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Шаблон за сайтове за персонализиране

Описание на промяната

Причина за промяната

Заобиколно решение (ако е приложимо)

Важи за

Шаблонът за сайтове за персонализиране вече не е наличен като опция за сайт.

Подобни функции могат да бъдат използвани с шаблона за екипни сайтове.

Шаблонът за сайтове за персонализиране вече не е наличен като опция за сайт.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Обобщени диаграми на Visio, базирани на списък със задачи на SharePoint

Описание на промяната

Причина за промяната

Заобиколно решение (ако е приложимо)

Важи за

Потребителите вече не могат да генерират обобщени диаграми на Microsoft Visio директно от списък със задачи на SharePoint.

Полето Възложено на в списъка със задачи вече е поле с множество стойности, което не се поддържа от Visio.

Няма

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Визуална надстройка

Описание на промяната

Причина за промяната

Заобиколно решение (ако е приложимо)

Важи за

Функцията "Визуална надстройка" вече не е налична, но е заместена от функцията за надстройка на колекция от сайтове.

Новата отложена надстройка на колекция от сайтове запазва потребителската работа от версията O14 със значително по-висока точност от визуална надстройка, като в това число са запазени персонализациите на ПИ и SPFeature.

Функцията "Визуална надстройка" вече не е налична, но е заместена от функцията за надстройка на колекция от сайтове.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Уеб част за диаграма

Описание на промяната

Причина за промяната

Заобиколно решение (ако е приложимо)

Важи за

Вече не е налична уеб частта "Диаграма".

Аналогични функции могат да бъдат използвани с други приложения – например услугите на Excel.

Ако сте използвали уеб частта "Диаграма" в SharePoint Server 2010, можете да продължите да я използвате в SharePoint Server 2013. Ако не сте използвали уеб частта "Диаграма" в SharePoint Server 2010, можете да използвате други функционални възможности на SharePoint – например Excel Services, за да покажете диаграма в сайт на SharePoint.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Индикаторите за състояние и списъците със състояния на SharePoint вече не са налични.

Аналогични функции могат да бъдат използвани с други приложения – например Excel Services.

Ако сте използвали индикатори на състоянието на SharePoint в SharePoint Server 2010, можете да продължите да ги използвате в SharePoint Server 2013. Ако не сте използвали индикатори на състоянието и списъци със състояния на SharePoint в SharePoint Server 2010, можете да използвате други функционални възможности на SharePoint – например Excel Services, за да създадете ключови индикатори за изпълнение (KPI).

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×