Прекратени функции и модифицирана функционалност в SharePoint Server 2010

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В SharePoint Server 2010 са прекратени или променени следните функции и възможности.

В тази статия

Вмъкване на графична колекция диалоговия прозорец ""

Шаблон за сайт директория

Други шаблони на SharePoint

KPI на SharePoint

Теми

Изглед на лист с данни

Еднократна идентификация

32-битови операционни системи

Постепенно надстройка

Библиотека за управление на преводи

Уеб обсъждания

Нива на разрешение на подсайт

Добавяне на всички удостоверени потребители

Уеб компонентите на Office

Страницата за управление на място за съхранение

Уеб робот функционалност

Разрешен имейл групи и услуга за адресна книга управление (DMS)

Експортиране на карта с резултати за услуги за отчет

Източници на данни на SQL Server 2000

Доставчик на споделени услуги (SSP)

Услугите на PerformancePoint

Диалогов прозорец "Вмъкване от графична колекция"

В SharePoint Server 2010 диалоговият прозорец "Вмъкване от графична колекция" търси само онлайн изображение от графична колекция и вече не търси в папката "Локални картини". Можете да да отворите диалоговия прозорец "Вмъкване от графична колекция", когато редактирате документ на Microsoft Office в прозореца на браузъра на SharePoint Server 2010.

Ако искате да търсите графична колекция в папката "Локални картини", вместо да избирате графична колекция, изберете "Картина" в раздела "Вмъкване".

Най-горе на страницата

Шаблон за сайт директория

Указателя шаблон не е налична в SharePoint Server 2010, въпреки че функционалността му е запазен за надстроени сайтове. Потребителски решение, което се възпроизвежда и голяма част от същата функционалност е налична в Указателя на сайтове на страницата на CodePlex.

Най-горе на страницата

Други шаблони на SharePoint

Някои шаблони за сайтове, като например новини, работна област за документи и портала шаблони за сътрудничество, не са налични в SharePoint Server 2010. Те са заменени от предприятието съдържание управление (ECM) решения.

Използвайте шаблона за сайтове за публикуване вместо шаблоните за новини и портала за сътрудничество. Може също да използвате функциите за социално обозначаване в SharePoint Server 2010, за да получите голяма част от функциите, предоставени в тези шаблони.

Център за търсене и център за търсене с раздели шаблони са били замества от Search Server 2010.

Шаблонът за сайт "Център за отчети" се замества от шаблона за сайт "Център за бизнес разузнаване". Шаблонът "Уеб част за табло" се премахва.

Най-горе на страницата

KPI на SharePoint

Функциите на SharePoint за водещи показатели на представянето са преименувани, за да се фокусират върху състоянието.

Водещите показатели на представянето (KPI) на SharePoint сега са индикатори на състоянието.

KPI данните на SharePoint сега са подробни данни за индикатора.

Освен това в услугите на PerformancePoint можете да използвате KPI, които се създават от използването на Dashboard Designer, и новия отчет с KPI данни, който се създава с помощта на Dashboard Designer и има различни функции от тези на "Подробни данни за индикатора" на SharePoint.

За пълен списък вижте Какво стана с KPI на SharePoint 2007?

Най-горе на страницата

Теми

Темите в SharePoint 2010 са преработени с цел опростяване на процеса по създаване на теми. Темите, създадени в Windows SharePoint Services 3.0, не са съвместими с SharePoint Foundation 2010. Ако надстройвате от Windows SharePoint Services 3.0 към SharePoint Foundation 2010, можете да използвате визуалната надстройка, за да продължите да използвате сайтове в стария потребителски интерфейс. Все пак ние ви препоръчваме да използвате новия потребителски интерфейс в SharePoint Foundation 2010, за да създавате теми и да ги прилагате към сайтовете си.

Най-горе на страницата

Изглед на лист с данни

Достъп до уеб листа с данни изисква, че браузърът е настроен да поддържа ActiveX контроли, и че имате 32-битова версия на Microsoft Office 2010, инсталиран на компютъра ви. По подразбиране Редактиране в изглед на лист с данни не се поддържа в 64-битови инсталации на Microsoft Office. За информация как да работите с изглед на лист с данни на 64-битова версия на Office вижте използване на табличен изглед в 64-битова версия на Office 2010.

Най-горе на страницата

Еднократна идентификация

Методът на удостоверяване "Еднократна идентификация" (SSO) е премахнат от SharePoint 2010 и заменен от услугата за защитено хранилище. Услугата за защитено хранилище е удостоверяваща услуга, на базата на искове, която включва защитена база данни за съхраняване на идентификационните данни, свързани с ИД на приложения. Тези ИД на приложения могат да се използват за разрешаване на достъп до външни източници на данни.

Най-горе на страницата

32-битови операционни системи

SharePoint Server 2010 изисква 64-битова операционна система. Тъй като SharePoint Server 2010 има много функции, които се възползват от техническите показатели, предоставяни от 64-битовите операционни системи, изпълнението на SharePoint Server 2010 в 32-битови операционни системи вече не се поддържа. (Забележка: Можете да изпълнявате Microsoft Office 2010 в 32-битов режим с SharePoint Server 2010 в 64-битов режим.)

Най-горе на страницата

Постепенна надстройка

Функцията за постепенна надстройка вече не се поддържа в SharePoint 2010. В потребителския интерфейс няма опции, които предлагат постепенна надстройка.

Функцията за постепенно актуализиране позволяваше на организацията да създава паралелно инсталиране на новата версия на SharePoint, продължавайки да използва по-старата версия, която се замества. След това организацията можеше постепенно да мигрира сайтове и колекции от сайтове в новата инсталация на SharePoint. Тъй като паралелното инсталиране може да маскира проблеми със съвместимостта, които биха могли да бъдат открити и решени по-ранно чрез извършване на надстройка на място, постепенната надстройка вече не се поддържа в SharePoint Server 2010.

Най-горе на страницата

Библиотека за управление на преводи

Библиотеката за управление на превода е премахнат от потребителския интерфейс на SharePoint Server 2010, но може да се активира, с помощта на команди stsadm.

Библиотеката за управление на превода се състои от две функции. Една функция е включено по подразбиране в шаблона на център за документи и другите трябва да се активира ръчно чрез команда на системен администратор от указателя на SharePoint 2010 СК:

stsadm -o activatefeature – име на файл TransMgmtLib\feature.xml – URL адреса < вашия URL адрес на сайт >

Уеб обсъждания

SharePoint Server 2010 не поддържа уеб обсъждания. Потребителите не могат да създават, редактират или наблюдават уеб обсъждания.

Най-горе на страницата

Разрешения на ниво подсайт

Не можете да персонализирате разрешения на ниво подсайт през потребителския интерфейс в SharePoint Server 2010. Разрешенията на ниво сайт се дефинират и управляват през сайта от най-високо ниво в колекцията от сайтове.

Забележка: Администраторите на сайта да персонализирате подсайт нива на разрешение чрез централното администриране.

Сайтове, които вече имат уникални нива на разрешения, ще запазят своите разрешения. Разработчиците продължават да могат да присвояват програмно различни нива на разрешения за новите подсайтове.

Най-горе на страницата

Добавяне на всички удостоверени потребители

Връзката, за да добавите всички удостоверени потребители, която се появява на страницата Редактиране на група в предишните версии е премахната в SharePoint Foundation 2010.

Можете да дадете разрешения на всички удостоверени потребители в Windows удостоверени среди като въведете NT Authority\authenticated потребители в полето избор на потребители в диалоговия прозорец даване на разрешения, но имайте предвид, че това така дава достъп до всички членове на вашия домейн, които могат да включват доставчици, партньори и други хора от други фирми.

Най-горе на страницата

Уеб компоненти на Office

SharePoint Server 2010 вече не поддържа уеб части на Office (OWC). Следните четири типа отчети вече не са налични в PerformancePoint Dashboard Designer:

  • Обобщена диаграма

  • Обобщена таблица

  • Анализ на тренд

  • Електронна таблица

Авторите на табла могат да използват аналитични диаграми/мрежи, отчети на Excel Services и отчети на SQL Server Reporting Services като заместващи типове отчети.

Най-горе на страницата

Страница за управление на паметта

Страницата за управление на паметта е премахната, както и връзката към нея от страницата на администратора на сайта, за да се намали забавянето на работата на системата.

Най-горе на страницата

Функции за уеб роботи

Разработчиците не могат да използват входните точки за уеб роботи, а потребителите не могат да добавят уеб роботи към сайтове на SharePoint Server 2010. Информацията от съществуващите уеб роботи ще се показва като HTML код.

Най-горе на страницата

Групи с разрешение за имейл и услуга за управление на указатели (DMS)

Ако една група на SharePoint използва услуга за управление на указатели (DMS) v2, потребителите не могат да разрешават на групи на SharePoint да използват имейл. Типът удостоверяване, използван в DMS, се замества с удостоверяване на искове.

Най-горе на страницата

Експортиране на карти с резултати в услуги за отчитане

PerformancePoint Dashboard Designer вече не поддържа експортиране на карта с резултати в SQL Server Reporting Services.

Най-горе на страницата

Източници на данни на SQL Server 2000

Източниците на данни на SQL Server 2000 вече не се поддържат в SharePoint Server 2010. Използвайте източници на данни, които са в SQL Server 2005 или SQL Server 2008.

Най-горе на страницата

Доставчик на споделени услуги (SSP)

Доставчици на споделени услуги (SSP) не съществуват в SharePoint Server 2010. Тази функционалност се замества с отделни сервизни приложения, всеки от които използва собствена база данни и може да бъде конфигурирано в централното администриране. Използвайте сервизни приложения за много функции, които са поддържани и конфигурирани в SSP.

Най-горе на страницата

Услуги на PerformancePoint

Услугите на на PerformancePoint са налични само в SharePoint Server, но не в SharePoint Foundation. Това означава, че не може да разположите табло на PerformancePoint в SharePoint Foundation.

(В предишната версия PerformancePoint Server 2007 работеше или с Windows SharePoint Services 3.0, наречен в 2010 SharePoint Foundation, или с Microsoft Office SharePoint Server 2007, наречен в 2010 SharePoint Server.)

Най-горе на страницата

За информация как да заместите функционалност в тази статия вижте Какво е новото в SharePoint Server 2013.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×