Прекратени функции в SharePoint Designer 2010

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Ето списък с функции на SharePoint Designer 2007, които са прекратени в SharePoint Designer 2010.

В тази статия

Работа с отдалечени обекти и мигриране на съдържанието

Работа с по-стари версии на SharePoint

Microsoft Script Editor (MSE)

Настройки на сътрудник

Еднократна идентификация

Таблици на оформлението

Теми

Изгледи: Отчети, навигация и хипервръзки

Изглед на навигация

Изглед на хипервръзки

Преглед на отчети

Функции за бази данни

FTP

Персонализиране на страници

Динамични Web шаблони

Уеб пакет файлове

Работа с отдалечени сайтове и мигриране на съдържание

SharePoint Designer 2010 е предназначена за потребителите да работят по – не да проектирате и публикувате – SharePoint Foundation 2010 и SharePoint Server 2010 уеб сайтове. Това е промяна на фокуса от предшественик на SharePoint Designer, Microsoft FrontPage, която е създадена като инструмент за създаване и управление на сървър агностик уеб сайт.

Най-значителните промени в SharePoint Designer 2010 са свързани с промяната на фокуса. Например, наследствените функции за публикуване и свързване към отдалечени уеб сайтове и управляване на прехвърлянето на уеб сайтове и уеб съдържание са премахнати от SharePoint Designer 2010.

  • В SharePoint Designer 2010 не можете да импортирате уеб сайт от друг сървър или местоположение на файл.

  • В SharePoint Designer 2010 не можете да създавате, редактирате или публикувате уеб сайт, базиран на диск, или да работите с отдалечени уеб сайтове. Елементите в потребителския интерфейс на SharePoint Designer, които поддържаха работата с уеб сайтове, базирани на диск, като опцията за визуализиране Използвай сървъра за разработки на Microsoft ASP.NET, са премахнати.

  • В SharePoint Designer 2010 не можете да изпълнявате задачи по администрирането на сървъра, като архивиране и възстановяване, мигриране на съдържание или задачи по управлението, които се отразяват на целия уеб сайт. Тези операции следва да се изпълняват от централното администриране.

Работа с по-стари версии на SharePoint

SharePoint Designer 2010 е проектиран да работи с SharePoint Foundation 2010 и SharePoint Server 2010. Той не може да бъде използван с по-ранни версии на SharePoint.

Ако ви се налага да отворите сайт на Windows SharePoint Services 2007 или Microsoft Office SharePoint Server 2007, можете да направите това, като инсталирате SharePoint Designer 2007. Обърнете внимание, че това изисква да работите под 32-битовата версия на Microsoft Office 2010.

Microsoft Script Editor (MSE)

В Office SharePoint Designer 2007 и предишните версии на Microsoft FrontPage можехте да използвате Microsoft Script Editor (MSE), за да добавяте текст, да редактирате HTML етикети и да редактирате код на Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) в страница за достъп до данни. MSE предлагаше също функции на IntelliSense за създаване и редактиране на скриптове. Можехте също да използвате редактора на скриптове, за да преглеждате страницата така, както би изглеждала в уеб браузър. Microsoft SharePoint Designer 2010 не включва Microsoft Script Editor.

Настройки на сътрудник

Функцията "Настройки на сътрудник" е премахната от Microsoft SharePoint Designer 2010.

В Office SharePoint Designer 2007 "Настройки за сътрудник" се използваше за настройване и включване на режим "Сътрудник" – режим с ограничен достъп. Потребителите, които отваряха сайт за редактиране в Office SharePoint Designer 2007, имаха достъп до различни команди или функции, в зависимост от групата на сътрудници, към която бяха добавени, и кои ограничения за редактиране бяха присвоени за тази група на сътрудници.

В SharePoint Designer 2010 можете да използвате новата страница "Настройки" на SharePoint Designer, за да ограничавате достъпа до определени функции в SharePoint Designer.

Еднократна идентификация

Методът на удостоверяване "Еднократна идентификация" (SSO) е премахнат от SharePoint 2010 и заменен от услугата за защитено хранилище. Услугата за защитено хранилище е удостоверяваща услуга, на базата на искове, която включва защитена база данни за съхраняване на идентификационните данни, свързани с ИД на приложения. Тези ИД на приложения могат да се използват за разрешаване на достъп до външни източници на данни.

Таблици на оформление

В Office FrontPage 2003 и Office SharePoint Designer 2007 можехте да създавате оформления на уеб страници, като използвате таблици на оформление и клетки.

В Microsoft SharePoint Designer 2010 мощните функции за оформление с каскадни листове със стилове (CSS) замениха функцията на таблиците на оформление. Инструментите, свързани със създаване и промяна на таблици на оформление, са премахнати от потребителския интерфейс на SharePoint 2010 Designer.

Ако отворите уеб страница, съдържаща съществуваща таблица на оформление в SharePoint Designer 2010, таблицата на оформление функционира правилно. Но не можете да използвате SharePoint Designer 2010, за да вмъквате нова таблица на оформление.

Теми

Темите в SharePoint 2010 са преработени с цел опростяване на процеса по създаване на теми. Темите, създадени в Windows SharePoint Services 3.0, не са съвместими с SharePoint Foundation 2010. Ако надстройвате от Windows SharePoint Services 3.0 към SharePoint Foundation 2010, можете да използвате визуалната надстройка, за да продължите да използвате сайтове в стария потребителски интерфейс. Все пак ние ви препоръчваме да използвате новия потребителски интерфейс в SharePoint Foundation 2010, за да създавате теми и да ги прилагате към сайтовете си.

Изгледи: навигационен, "Отчети" и "Хипервръзки"

SharePoint Designer 2010 включва промени в навигационния изглед и изгледите "Хипервръзки" и "Отчети".

Навигационен изглед

Навигационният изглед и прозорецът на задачите "Навигация" са заменени от навигационния екран отляво на прозореца, който показва компонентите, които съставят вашия сайт – неговите списъци, библиотеки, типове съдържание, източници на данни, работни потоци и др. За да редактирате някой от компонентите, например, списъка "Съобщения", отваряте "Списъци и библиотеки" и това ви отвежда до страница от галерията, показваща всички списъци и библиотеки. Можете също да използвате навигационната лента, за да видите къде точно сте в йерархията на сайта, да отидете напред или назад, или да видите последните страници.

Изглед "Хипервръзки"

Изгледа на хипервръзки се премахва от SharePoint Designer 2010. Можете да използвате функции за проверка за грешки в SharePoint Designer 2010, да проверите за прекъснати връзки, неизползвани страници, каскадни листове употребата на стила и употребата на страницата образец. Командата " Преизчисляване на хипервръзки " също е премахната.

Изглед "Отчети"

SharePoint Designer 2010 променя начина ви на достъп до отчети и премахва отчетите за избор.

Функции за бази данни

SharePoint Designer 2010 предлага нов набор от инструменти за свързване към външни данни, за създаване на типове външно съдържание, за публикуване на тези типове външно съдържание в каталога за бизнес данни на сървъра и за автоматично генериране както на външен списък, така и на всички формуляри, изисквани от този външен списък.

Поради промените в управлението на данни следните функции за бази данни от Microsoft FrontPage и Office SharePoint Designer 2007 не се поддържат в SharePoint Designer 2010:

  • Съветникът за интерфейс на бази данни

  • Разделът "База данни" в диалоговия прозорец "Настройки на сайта".

  • Съветникът за резултати от бази данни

Забележка: Когато преглеждате уеб страница или ако използвате режим на проектиране в SharePoint Designer 2010 да отворите съществуваща база данни на страницата с резултати, база данни резултати WebBot се рендира като HTML коментар.

Намиране на Източник на данни прозореца на задачите е премахната.

FTP

FrontPage предлагаше вграден FTP клиент за свързване към сървъри без сървърни разширения на Microsoft FrontPage. Вграденият FTP клиент позволяваше на потребителите да отварят сайтове по FTP и след това да публикуват цял уеб сайт или да управляват отделни файлове на отдалечения уеб сървър. Тъй като SharePoint Designer 2010 е преработен за работа със сайтове на SharePoint и тези сървъри вече имат инсталиран необходимия основен код, не е необходим FTP клиент и той е премахнат.

Персонализиране на страници

Персонализиране на страници (известен също като "unghosting") сега изисква по-висока разрешения, отколкото в предишното издание: по подразбиране, само администраторите на колекцията сайтове да персонализиране на страници, страници образци и оформления на страници или да използвате изгледа всички файлове. Това означава, че, в навигационния екран, повечето хора няма да видите възлите за страници образец, оформления на страници и всички файлове. Вместо това хората ще създаде решения чрез създаване и съхраняване на страници с уеб части в библиотеката със страници на сайта. Така че е лесно, за да запазите съгласувана търговската марка и оформлението през вашия уеб приложение или колекция от сайтове.

Динамични уеб шаблони

Функционалността в динамичните уеб шаблони в SharePoint Designer 2010 е заменена от страниците образци.

Файлове на уеб пакети

SharePoint Designer 2010 не импортира файлове на уеб пакети.

Уеб пакет може да съдържа уеб страници, шаблони, уеб компоненти, теми, графики, листове със стилове и други елементи. Web пакетите са кабина файлове (с .fwp файлови разширения), който използвате за импортиране или експортиране от уеб сайт.

Ето два алтернативни начина, по които можете да разполагате пакетирани функции, когато работите с уеб сайт на SharePoint:

  • Можете да използвате потребителски шаблон на сайт. Потребителските шаблони на сайтове се съхраняват като .stp файл в базата данни на SharePoint.

  • Можете да използвате рамката на решения SharePoint Foundation 2010.

Решение е реагиране, многократно пакет, който съдържа набор от функции, дефиниции на сайтове и събрания, които се прилагат към сайтове и които поотделно да разрешите или забраните. Можете да използвате решения за пакетиране и разполагане на потребителски функции, дефиниции на сайтове, шаблони, уеб части и възли.

Рамката на решения SharePoint Foundation 2010 ви позволява да обедините всички компоненти за разширяване на SharePoint Foundation 2010 в един файл на решение. Файлът на решение представлява кабинетен файл, но има разширение .wsp. Можете да използвате файла с решение, за да разполагате съдържанието на пакет на уеб част. Това включва блокове с код, ресурси на класове, .dwp файлове и други компоненти на пакети.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×