Преизчисляване на формули в Power Pivot

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато работите с данни в Power Pivot, от време на време може да се наложи да обновите данните от източника, да преизчислите формулите, които сте създали в изчисляеми колони, или да се уверите, че данните в обобщената таблица са актуални.

Тази тема обяснява разликата между обновяване на данни срещу преизчисляване на данни, предоставя общ преглед на това как преизчисляване е задействано и описва опциите ви за контролиране на преизчисляване.

Подробна информация за "Обновяване на данни" спрямо "Преизчисляване"

Power Pivot използва и обновяване, и преизчисляване на данни:

Обновяване на данните означава, че получаване на актуални данни от външни източници на данни. Power Pivot не автоматично откриване на промени във външни източници на данни, но данните могат да бъдат обновявани ръчно от прозореца на Power Pivot или автоматично ако работната книга е споделена в SharePoint.

Преизчисляване означава актуализирате всички колони, таблици, диаграми и обобщени таблици във вашата работна книга, които съдържат формули. Тъй като преизчисляване на формула включва начисляването на изпълнението на разходите, е важно да се разбере зависимости, свързани с всяка изчисление.

Важно: Не бива да записвате или публикувате работната книга, докато всички формули в нея не бъдат преизчислени.

Ръчно спрямо автоматично преизчисляване

По подразбиране Power Pivot автоматично преизчислява според нуждите, докато оптимизира необходимото за обработката време. Въпреки че преизчисляването може да отнеме време, то е важна задача, защото по време на преизчисляването се проверяват зависимостите на колоната и вие ще бъдете уведомени, ако колона се е променила, ако данните са невалидни или във формула, която обичайно е функционирала, се е появила грешка. Можете обаче да изберете предишна валидация и само ръчно да актуализирате изчисленията, особено ако работите със сложни формули или с много голям набор от данни и искате да управлявате времето за актуализации.

И двата режима, ръчен и автоматичен, имат предимства; ние обаче препоръчваме да използвате режима на автоматично преизчисляване. Този режим поддържа Power Pivot метаданните синхронизирани и предотвратява проблеми поради изтриване на данни, промени в имена или типове на данни или липсващи зависимости. 

Използване на автоматично преизчисляване

Когато използвате режима на автоматично преизчисляване, всички промени на данни, които биха могли да доведат до промяна на която и да е формула, ще активират преизчисляване на цялата колона, която съдържа формула. Следните промени винаги изискват преизчисляване на формули:

 • Обновяване на стойности от външни източници на данни.

 • Променена дефиниция на формулата.

 • Променени имена на таблици или колони, към които има препратка във формулата.

 • Добавяне, промяна или изтриване на релации между таблици.

 • Добавяне на нови мерки или изчисляеми колони.

 • Промени в други формули в рамките на работната книга, така че колони или изчисления, които зависят от това изчисление, трябва да се обновят.

 • Вмъкване или изтриване на редове.

 • Приложили сте филтър, който изисква изпълнение на заявка за актуализиране на набора от данни. Филтърът може да е приложен или във формула, или като част от обобщена таблица или обобщена диаграма.

Използване на ръчно преизчисляване

Може да използвате ръчно преизчисляване за избягване на обемни компютърни изчисления на формули, докато приключите. Ръчният режим е особено полезен в следните ситуации:

 • Създавате формула с помощта на шаблон и искате да промените имената на колоните и таблиците, използвани във формулата, преди да я валидирате.

 • Знаете, че някои данни в работната книга са се променили, но работите с друга колона, която не се е променила, така че искате да отложите преизчисляване.

 • Работите в работна книга с много зависимости и искате да отсрочите преизчисляване, докато се уверите, че всички необходими промени са направени.

Обърнете внимание, че докато работната книга е зададена на режим на ръчно изчисление, Power Pivot в Microsoft Excel 2013 не извършва валидиране или проверка на формули, което води до следното:

 • Всяка нова формула, която добавяте в работната книга, ще бъде маркирана с флаг като съдържаща грешка.

 • В нови изчисляеми колони няма да се появяват резултати.

За конфигуриране на работната книга за ръчно преизчисляване

 1. В Power Pivot, щракнете върху дизайн> изчисления> Опции за изчисляване> Режим на ръчно изчисление.

 2. За преизчисляване на всички таблици щракнете върху Опции за изчисляване> Изчисляване сега.

  Формулите в работната книга се проверяват за грешки, а таблиците се актуализират с резултати, ако има такива. В зависимост от количеството данни и броя на изчисленията работната книга може да не отговаря известно време.

Важно: Преди да публикувате работната книга, винаги трябва да променяте режима на изчисление отново на "автоматичен". Това ще предотврати проблеми при създаването на формули.

Отстраняване на неизправности при преизчисляване

Зависимости

Когато дадена колона зависи от друга колона, и съдържанието на тази колона се промени по какъвто и да е начин, вероятно всички свързани колони ще трябва да се преизчислят. При всички промени в работната книга на Power Pivot, Power Pivot в Microsoft Excel 2013 извършва анализ на съществуващите данни в Power Pivot за определяне на необходимостта от преизчисляване и изпълнява актуализацията по най-ефективния възможен начин.

Да предположим, че имате таблица, продажби, който е свързан с таблиците, продукт и ProductCategory; и формули в таблица Sales зависят от двете други таблици. Промени в продукта или ProductCategory таблици ще доведе до всички изчисляеми колони в таблицата " продажби " да се преизчислява. Това има смисъл, когато смятате, че може да има формули, които се показват продажбите по категория или по продукти. Следователно за да сте сигурни резултатите са верни; трябва да се преизчислява формулите, въз основа на данните.

Power Pivot винаги изпълнява пълно преизчисляване на дадена таблица, защото то е по-ефективно от проверка за променени стойности. Промените, които активират преизчисляване, може да обхващат такива съществени промени като изтриване на колона, промяна на числовия тип на данните на колона или добавяне на нова колона. Все пак, привидно обикновени промени, например промяна на името на колона, също може да активират преизчисляване. Това е така, защото имената на колоните се използват като идентификатори във формули.

В някои случаи Power Pivot може да определи, че колони могат да бъдат изключени от преизчисляване. Например, ако имате формула, която търси стойност като [Цвят на продукт] от таблицата Products и колоната, която се променя е [количество] в таблица Sales , формулата не е необходимо да се преизчислява, въпреки че таблиците продажби и продукти са свързани. Въпреки това ако имате всички формули, които разчитат на продажби [количество], преизчисляване е задължително.

Последователност на преизчисляване за зависими колони

Зависимостите се изчисляват преди каквото и да било преизчисляване. Ако съществуват множество колони, които зависят една от друга, Power Pivot спазва последователността на зависимостите. Това гарантира, че колоните се обработват в правилния ред с максимална скорост.

Транзакции

Операции, които се преизчисляват или обновяване на данни се извършва като транзакция. Това означава, че ако някоя част от операция за обновяване е неуспешно, останалите операции се отменят. Това е да се гарантира, че данните не е останал в частично преработените състояние. Не можете да управлявате транзакциите, както в релационна база данни, или създайте пунктове.

Преизчисляване на непостоянни функции

Някои функции като NOW, RAND или TODAY нямат фиксирани стойности. За да се избегнат проблеми с производителността, изпълнението на заявка или филтриране обичайно няма да доведе до преизчисляване, ако такива функции се използват в изчисляема колона. Резултатите за тези функции се преизчисляват само при преизчисляване на цялата колона. Такива ситуации обхващат обновяване от външен източник на данни или ръчно редактиране на данни, което води до преизчисляване на формули, съдържащи посочените функции. Все пак, непостоянни функции като NOW, RAND или TODAY винаги ще се преизчисляват, ако функцията се използва в дефиницията на изчисляемо поле.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×