Предоставяне на достъп до порталния сайт

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Като собственик на сайт можете да дадете потребители достъп до Microsoft Office SharePoint Server 2007 сайт и контрол какво могат да правят потребителите там. Тази статия обяснява основите на разрешения за сайта и как да ги използвате за добавяне на потребители към сайта.

Какво искате да направите

Научете повече за групите и нивата на разрешение

Създаване и конфигуриране на групи

Добавяне на потребители към групи

Опитайте онлайн с тест диск

Научете повече за групите и нивата на разрешение

Едно от основните задължения на собственик на сайта е да управлявате кой има достъп до сайта, които могат да работят със съдържание на сайта, и кой може да направи промени в страниците и функционалността на сайта. Като собственик на сайт, можете да дадете някои служители разрешение за четене и промяна на съдържанието на сайта и след това дава други служители само разрешение за четене на съдържанието на сайта.

Например на сайт, който описва доходи, собственика на сайта иска само хората в служебни отношения отдел за добавяне или актуализиране на информацията в сайта. Въпреки това всеки в организацията, по-големи трябва да могат да преглеждат информацията. Даването на конкретно разрешение на групи от хора позволява на собственика на сайта да управлявате кой може да преглежда данните, които да добавите или промените информация и кой управлява съдържанието на сайта.

Даване на потребителите достъп до сайт изисква следните стъпки:

 1. Определяне кой се нуждае от достъп до сайта и съдържанието му и това, което трябва да можете да правите с нея.

 2. Създаване на персонализирането на групите на SharePoint за сайта и присвояване на нива на разрешение към тях или с помощта на групите на SharePoint по подразбиране.

 3. Добавяне на групи за защита в Windows и потребителски акаунти на SharePoint групи за сайта.

Да ограничава ефективно достъп до сайта, собствениците на сайтове трябва да определите кой се нуждае от достъп до сайта, какво ниво на достъп имат нужда и какво части от сайта, за да включите в техните разрешения. Трите основни групи на SharePoint по подразбиране и техните нива на разрешение по подразбиране са следните:

 • Собственици     В тази група има ниво на разрешение Пълен контрол , което позволява на членовете да направите промени в съдържанието на сайта, страници и функционалност. Пълен контрол достъп трябва да бъде ограничено до само собствениците на сайта.

 • Членове     В тази група има ниво на разрешение, които позволяват преглед на страници, редактиране на елементи, изпращат за одобрение промени и изтриване на елементи от списък на членовете на групата.

 • Посетители на     В тази група има разрешения на ниво четене , което позволява на членовете да преглеждат страници, елементи от списъци и документи.

Забележка: За повече информация за групите на SharePoint по подразбиране и нива на разрешение вижте управление на нива на разрешение.

Освен групите на SharePoint по подразбиране трите основни собственик на сайта може да създавате нови групи, променя нивото на разрешение на някоя от групите или използвате всяка комбинация от следните групи, за да създадете по-точни нива на достъп на техния сайт:

 • Одобряващи     Членовете на тази група имат разрешение за публикуване на главна версия на елемент от списък (например страница) от чернова в окончателната версия и да позволят тя да бъде достъпна до анонимни потребители и потребители с ограничени права.

 • Проектанти     В тази група има разрешения за достъп, подобни на тези на собствениците на сайта. Проектантите могат да променят производителността променя изгледа и усещането на сайта и добавяне на код към галерията със страници образец. Конструктор ниво на достъп е обикновено се ограничава до малък набор от уеб разработчици, уеб дизайнери или и двете.

 • Ръководител на йерархия     Членовете на тази група имат разрешение за преименуване на сайтове или преместване на обекти в рамките на колекция от сайтове, за да промените йерархията на колекцията от сайтове. Тази йерархия влияе върху навигационната структура на сайта и всички страници в сайта, използвайте навигацията на сайта ще отразява промените. Тази група е предназначена да замести групата Диспечер на канал в Microsoft съдържание управление сървър (система) 2000. Ако надстройвате от CMS 2000, ръководителите на канала се мигрират към ръководители на йерархия.

 • Потребители за бързо разполагане     Предвижда се тази група да улесни бързите актуализации на съдържанието за сайтове, които имат отделни нива на авторство и разполагане. Това позволява на членовете на групата лесно да планират и разпространят данни от ниво на авторство в производствено ниво.

 • Ограничени читатели     Членовете на тази група имат достъп до сайта и до цялото му съдържание с разрешения само за четене на главните версии на всеки списък или елемент. Обикновено това ниво на достъп се дава на хора, които трябва само да видят и прочетат информацията на сайта, но не и директно да участват.

Отделни потребители и групи на SharePoint могат да имат различни нива на разрешение за различните защитими обекти. Например можете да дадете на потребителя разрешение да прочете само информацията, която се появява на сайта. След това можете да дадете тази същия потребител разрешение да редактирате всички файлове в библиотека или папка в библиотека на сайт.

Забележка: Защитими обекти включват: сайтове, страници, списъци, библиотеки, папки в списъци и библиотеки, елементи от списъци и файлове в библиотека.

Най-горе на страницата

Създаване и конфигуриране на групи

Не сте ограничени да използвате само групите на SharePoint по подразбиране. Ако имате специално изискване на група по подразбиране не отговаря, можете да създадете група или модифицирате съществуваща група.

Забележка: Ако групи на SharePoint по подразбиране не отговаря на нуждите на вашия сайт, отидете на Добавяне на потребители към групи.

Създаване на група

 1. В началната страница на сайта щракнете върху Действия за сайта, посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху хора и групи.

  Забележка: Тази стъпка стъпка е различен в зависимост от шаблона, използвана за създаване на сайт и персонализации, направени в този сайт.

 2. В менюто Създай щракнете върху Нова група.

 3. Въведете име за групата и след това въведете кратко описание за атрибутите на групата.

 4. За да промените собственика на групата, въведете ново име на акаунт, или щракнете върху Преглед , за да намерите името на акаунта на дадено лице.

 5. В раздела Настройки щракнете върху Опции, за да укажете кой може да вижда членовете на тази група и кой може да добавяте или премахвате членове.

 6. В секцията Искане за членство щракнете върху Опции, за да укажете дали ще приема искания да бъдат добавени или премахнати от тази група и да добавите имейл адрес, който потребителите могат да изпращат искания за. Ако изберете искания за автоматично приемане, потребителите автоматично добавяне или премахване на когато направят искане.

  Важно: Изходящи имейл трябва да бъде разрешено за колекцията от сайтове от администратора на SharePoint.

 7. В раздела Даване на разрешения на групи за този сайт изберете нивото на разрешение, което искате да е позволено за тази група.

  За да създадете група, за която е блокиран достъпът до вашия сайт, изчистете всички отметки от нивата на разрешение.

 8. Щракнете върху Създаване.

  Забележка: За да добавите потребители към групата, която току-що създадохте, вижте Добавяне на потребители към групи.

Най-горе на страницата

Промяна на ниво на разрешение на група

 1. В началната страница на сайта щракнете върху менюто Действия за сайта , посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху хора и групи. Тази стъпка е различен в зависимост от шаблона, използвана за създаване на сайт и персонализации, направени в този сайт.

 2. В страницата "Хора и групи" от "Бързо стартиране" щракнете върху Групи.

 3. В страницата "Хора и групи: всички групи" щракнете върху името на групата, чието ниво на разрешение искате да промените.

 4. В хора и групи: име на група страница, щракнете върху менюто Настройки и след това щракнете върху Настройки на групата.

 5. В страницата "Промяна на настройките на група" в раздела Даване на разрешения на групи за този сайт поставете отметка в квадратчето до нивото на разрешение, което искате да предоставите на групата, и изчистете отметките до нивото на разрешение, което вече не се прилага за групата.

 6. Щракнете върху ОК.

Най-горе на страницата

Добавяне на потребители към групи

Даване на потребителите достъп до вашия сайт на SharePoint и неговото съдържание включва добавянето на акаунти за групи и потребители на защита на Windows на SharePoint групи за вашия сайт. Препоръчваме да използвате групи за защита в Windows, за да дадете на потребителите достъп до вашия сайт. Това е по-лесно да добавяте и управлявате няколко групи за защита в Windows за група на SharePoint, отколкото е да добавяте и управлявате много отделни потребителски акаунти за група на SharePoint.

Например когато група за защита маркетинг Windows домейн се добавя към групата на членовете на SharePoint по подразбиране, всички потребители в маркетинг са могат да четат и направете промени в съдържанието на сайта. Докато служители присъединяване към и оставете на екипа по маркетинг, организацията на отдел добавя и премахва служители потребителски акаунти от маркетингови Windows група за защита на домейн. Собственик на сайта не е необходимо да добавите и премахване на отделни потребителски акаунти от групата на членовете на техния сайт.

Групи за защита на Windows на вашата организация може да не отговаря на нуждите на вашия сайт и може да се наложи да добавите отделни потребителски акаунти в Windows домейн към групи на SharePoint на вашия сайт. Можете да добавите групи и потребители към една и съща група на SharePoint.

За да добавите групи за защита в Windows домейн и потребители акаунти към групи на SharePoint:

 1. В началната страница на сайта щракнете върху Действия за сайта, посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху хора и групи.

 2. На страницата "Хора и групи" в "Бързо стартиране" щракнете върху Групи.

 3. Щракнете върху името на групата на SharePoint, към която искате да добавите групи и потребители.

 4. Забележка: За да добавите всички потребителски акаунти на домейн към групата, щракнете върху Добавяне на всички удостоверени потребители. Например можете да направите това за групата на посетителите на SharePoint по подразбиране, за да дадете всички домейн потребителски акаунти разрешение за четене на съдържанието на вашия сайт.

 5. Проверете дали е отметнато Добавяне на потребители към група на SharePoint и че правилната група е избрано и след това щракнете върху OK. Препоръчваме да използвате групите на SharePoint, когато е възможно да дадете на потребителите достъп до вашия сайт. В редки случаи може да се наложи да предоставите на отделни разрешения на потребител, като щракнете върху даване на разрешения на потребители директно. Въпреки това присвояване на индивидуални нива на разрешение на голям брой потребители може бързо да станат трудно и времеемко за управление.

 6. Ако искате да изпратите имейл съобщение на нови потребители, щракнете върху Изпращане на приветствено имейл на новите потребители.

  Забележка: Изходящи имейл трябва да бъде разрешено за колекцията от сайтове от администратора на SharePoint. Ако изпратите приветствено имейл на новите потребители е избрана и изходяща поща не е разрешена, групи и потребители ще бъдат добавени към групата на SharePoint и ще се появи съобщение за грешка, което показва, че имейлът не може да бъде изпратен.

 7. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Опитайте онлайн с тест диск

Да изпробвате предоставя среда на безплатни онлайн оценка на програмите на Microsoft Office, например SharePoint Server 2007.

Важно: Щракнете върху Управление на съдържанието с Office SharePoint Server на сайта да изпробвате.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×