Предварително осигуряване на OneDrive за потребителите във вашата организация

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

По подразбиране първият път, когато потребител отвори към техните OneDrive го е автоматично осигурено за тях. В някои случаи, като по-долу, може да искате вашите потребители OneDrive местоположения да бъдат готови предварително или предварително осигурени:

 • Вашата организация има потребителски процес за добавяне на нови служители, и искате да създадете OneDrive , когато добавяте нов служител.

 • Организацията ви планира да мигрират от SharePoint Server локално на Office 365.

 • Организацията ви планира да мигрирате от друга услуга за онлайн съхранение.

Тази статия описва как да предварително осигуряват OneDrive за вашите потребители с помощта на PowerShell.

Забележка: Можете да също предварително осигуряването на OneDrive за вашите потребители с помощта на REST API или CSOM. За повече информация вижте така че искате да програмно осигуряване на лични сайтове (OneDrive за бизнеса) в Office 365 и раздела, озаглавен "използване ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk метод за предоставяне на лични сайтове и OneDrive за бизнеса за множество потребители "в Какво е новото за разработчици в социалните и функции за сътрудничество в SharePoint.

Предварително осигуряване на OneDrive за потребители

 1. Изтегляне на най-новата обвивка за управление на SharePoint Online.

 2. Изтегляне и инсталиране на SharePoint Online клиент компоненти SDK.

 3. Свържете се към SharePoint Online като глобален администратор или администратор на SharePoint в Office 365. За да научите как, вж. Първи стъпки в обвивката на SharePoint Online за управление.

  Забележка: Ако получите съобщение за грешка за да не може да се изпълнява скриптове, трябва да променят правилата си изпълнение. За информация вижте Информация за правилата за изпълнение.

 4. Копирайте следния код и го поставете в текстов редактор, например Notepad:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  Обърнете внимание, че коментарите са включени в кода, за да опишете скрипта и параметрите, които се използват в нея. Те няма да се отрази в управлението на PowerShell скрипт.

 5. Запишете текстовия файл и след това променете разширението на файла на .ps1. В този пример използваме името BulkEnqueueOneDriveSite.ps1.

 6. В текстов редактор, например Notepad Създайте файл, който включва Office 365 потребителски акаунти, за която искате да се осигури OneDrive. Всеки потребителски акаунт трябва да се показва на отделен ред.

  Запишете файла с името на UserInput.txt.

  Забележка: Всеки входен файл е ограничен до 200 потребители. Ако трябва да се осигури OneDrive за повече от 200 потребители, създайте няколко входни файлове (например UserInput1.txt, UserInput2.txt, и т.н.).

 7. В SharePoint Online обвивката за управление на промените в директорията, където сте записали BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 PowerShell скрипт.

 8. Изпълнете следната команда:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Например:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Изпълнението на скрипта ще ви подкани за идентификационни данни за Office 365 , които ще трябва да въведете.

  Когато скрипта приключи, PowerShell екран показва състоянието като завършено.

 9. Ако имате допълнителни потребителски вход файлове, изпълнете отново скрипта и променете параметъра - InputfilePath на местоположението на друг потребител Input файл.

За да проверите това OneDrive е бил създаден за вашите потребители, вижте как да се покаже списък на OneDrive за бизнеса колекции от сайтове.

Забележка: Ако ви са предварително осигурявате OneDrive за много потребители, имайте предвид, че е възможно да измине известно време за OneDrive местоположения, за да се създаде.

Сродни теми

Планиране на хибридно разполагане на OneDrive за бизнеса

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×