Преглед, отваряне или записване на прикачени файлове

Имейл съобщенията, които съдържат прикачени файлове или други елементи, се обозначават с икона на кламер Икона на прикачен документ в списъка със съобщения. Можете да визуализирате много различни типове прикачени файлове директно в екрана за четене, да отваряте прикачените файлове от иконата на прикачен файл в екрана за четене или в съобщението или да запишете един или няколко прикачени файла на компютъра си, в OneDrive или в друго местоположение за съхранение в облака.

Outlook приема множество различни типове файлове, но блокира потенциално опасните прикачени файлове (включително .bat, .exe, .vbs и .js), които може да съдържат вируси.

Забележка относно защитата: Дори при защитата на Outlook за прикачени файлове, внимавайте при отварянето на всеки прикачен файл, особено ако е от някого, когото не познавате или на когото нямате доверие. Когато се съмнявате, потвърдете автентичността на прикачения файл от подателя. Освен това поддържайте актуален антивирусния софтуер на компютъра си.

Записване, отваряне или визуализиране на прикачени файлове

В повечето случаи ще виждате прикачените файлове в екрана за четене, непосредствено под заглавката или темата на съобщението. Понякога, особено при получаване на картини, ще виждате прикачените файлове в тялото на съобщението.

Преглед на всички получени прикачени файлове в екрана за четене

Ако щракнете двукратно върху иконата на прикачен файл, ще отворите файла. Ако вместо това искате да визуализирате или да запишете прикачения файл, изберете стрелката на падащото меню отдясно на иконата на прикачения файл, за да се покаже неговото меню.

Изберете падащата стрелка в дясната страна на иконата на прикачен файл, за да видите меню на прикачен файл

 • Визуализация Когато визуализирате прикачен файл, съдържанието му се показва в екрана за четене. Не всички типове прикачени файлове могат да бъдат визуализирани. PDF файлове и прикачени файлове, съхранени в облака, например в OneDrive или Dropbox, не могат да бъдат визуализирани. За да се върнете към съобщението, изберете Прикачени файлове > Съобщение > Покажи съобщението.

 • Отваряне Изберете Отвори, за да отворите прикачения файл. Ако нямате инсталирана програма, която отваря прикачения файл, Outlook ще ви подкани да изберете програма от компютъра. Ако искате да зададете друга програма за отваряне на даден прикачен файл, вижте "Промяна на файловата асоциация за прикачен файл".

 • Запиши като За да запишете прикачения файл на компютъра или в местоположение за съхранение в облака, изберете Запиши като. Така ще запишете само един прикачен файл. За да запишете всички прикачени файлове от едно съобщение, изберете Запиши всички прикачени файлове. Всички прикачени файлове ще се запишат в едно и също местоположение. Местоположението за записване по подразбиране е вашата папка "Документи". Не можете да променяте местоположението за записване по подразбиране, но можете да избирате ново местоположение всеки път, когато записвате прикачени файлове.

Забележка: Можете да запишете прикачен файл също и като го плъзнете и пуснете от имейл съобщението в работния плот. Когато плъзнете и пуснете прикачен файл, съхранен в облака, се изтегля и записва локално копие на прикачения файл.

Отстраняване на проблеми с прикачените файлове

 1. Как мога да променя мястото, където прикачените файлове се записват по подразбиране? По подразбиране прикачените файлове се записват във вашата папка Документи. В Outlook няма настройка за промяна на това.

 2. Как да запиша редактиран прикачен файл, така че моите промени да се прикачат към първоначалния имейл? Ако изпращачът на прикачения файл е използвал OneDrive или друга опция за съхранение в облака, всички промени, които правите в прикачения файл, се записват автоматично. Ако подателят не е използвал опция за съхранение в облака, можете да използвате стрелката на падащото меню на иконата на прикачения файл и да изберете Записване в OneDrive.

 3. Мога ли да изключа визуализацията на прикачените файлове? Не. В Outlook 2016 и Outlook 2013 не можете да изключите възможността за визуализиране на прикачените файлове.

 4. Как да отварям или да визуализирам прикачени PDF файлове? Ако използвате Microsoft Edge като браузър по подразбиране, прикачените PDF файлове би трябвало да се отварят в Edge. За да ги отворите в Adobe Acrobat Reader или друг визуализатор на PDF файлове, вижте Промяна на файловата асоциация за прикачен файл.

 5. Как да променя браузъра, използван за отваряне или визуализация на прикачените файлове? Outlook ще използва вашия браузър по подразбиране, когато отваря или визуализира много типове прикачени файлове. За да смените браузъра по подразбиране, вижте Промяна на браузъра по подразбиране в Windows 10.

Промяна на файловата асоциация за прикачен файл

Много типове файлове могат да се отварят с повече от една програма. Например можете да отворите снимка с програмата Photos или с Paint, както и с други програми. За да промените програмата по подразбиране, която Windows използва за отваряне на всеки тип файл, използвайте следните стъпки.

 1. В Windows 7, Windows 8 и Windows 10 изберете Старт и след това въведете "Контролен панел".

 2. Изберете Програми > Отваряне на файлове от определен тип с конкретна програма. Ако не виждате "Програми", изберете Програми по подразбиране > Асоцииране на файлов тип или протокол с програма.

 3. В инструмента "Задаване на асоциации" изберете типа на файла, за който искате да промените програмата, след което изберете Смяна на програма.

 4. След като сте избрали новата програма, която да се използва за отваряне на този тип файл, изберете OK.

Отваряне на прикачен файл

Можете да отворите прикачен файл от екрана за четене или от отворено съобщение. И в двата случая трябва да щракнете двукратно върху прикачения файл, за да го отворите.

 • За да отворите прикачен файл от списъка със съобщения, щракнете с десния бутон върху съобщението, което съдържа прикачения файл, щракнете върху Покажи прикачените файлове и след това щракнете върху името на прикачения файл.

Можете да визуализирате файлове, които са прикачени към съобщения във формат HTML или с обикновен текст, в екрана за четене и в отворените съобщения. Прикачените файлове в RTF съобщения не могат да се визуализират.

 1. За да визуализирате прикачен файл, щракнете върху него, и той ще се покаже директно в основния текст на съобщението

 2. За да се върнете към съобщението, в раздела Прикачени файлове, в групата Съобщение щракнете върху Покажи съобщението.

След като сте отворили и прегледали прикачен файл, можете да изберете да го запишете на диск. Ако в съобщението са прикачени няколко файла, можете да запишете няколко прикачени файла – наведнъж или един по един.

Записване на един или няколко прикачени файла

 1. Щракнете върху прикачения файл в екрана за четене или в отвореното съобщение.

 2. В раздела Прикачени файлове, в групата Действия щракнете върху Запиши като. Можете също да щракнете с десния бутон върху прикачения файл и след това да щракнете върху Запиши като. За да изберете множество прикачени файлове, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху прикачените файлове. За да запишете всички прикачени файлове, изберете Запиши всички прикачени файлове.

  Командата ''Запиши като'' на лентата

  Забележка: Ако съобщението е в RTF формат, на екрана за четене или в отвореното съобщение щракнете с десния бутон върху прикачения файл и след това щракнете върху Запиши като.

 3. Щракнете върху местоположение на папка и след това върху Запиши.

Преглед (визуализиране) на прикачен файл, без да го отваряте

Визуализацията на прикачени файлове е нова функция в 2007 Microsoft Office system, която ви позволява да визуализирате някои типове прикачени файлове, без да ги отваряте. За информация относно изпращането на прикачени файлове в имейл съобщение вижте Прикачване на файл или друг елемент към имейл съобщение.

Когато получите прикачен файл в съобщение и искате бързо да видите какво съдържа, без да го отваряте, можете да визуализирате прикачения файл. Можете да визуализирате прикачен файл в екрана за четене или в отвореното съобщение. Визуализаторите на прикачени файлове, които се предоставят с издание на Office 2007, са включени по подразбиране.

Забележка: За да визуализирате прикачен файл, създаден в приложението 2007 Microsoft Office system, на компютъра ви трябва да е инсталирано приложението Office 2007. Например за да визуализирате прикачен файл на Word 2007, трябва да имате инсталиран Word 2007. За да визуализирате прикачен файл на Excel, трябва да имате инсталиран Excel.

Визуализацията на прикачени файлове се поддържа за съобщения, които са форматирани като HTML и обикновен текст, но не и за съобщения, форматирани като Rich Text Format (RTF). Освен това визуализацията на прикачени файлове е налична само когато преглеждате получените съобщения, но не и когато съставяте нови съобщения.

Визуализиране на прикачен документ

 1. В списъка със съобщения изберете съобщението с прикачения файл, който искате да визуализирате.

 2. В екрана за четене щракнете върху прикачения файл. Ако има множество прикачени файлове, може да се наложи да превъртите хоризонтално, за да намерите този, който ви трябва.

  Забележка: Визуализацията може да не покаже най-актуалното съдържание във файла. За да видите най-пълното, актуално съдържание, отворете файла. Например може да щракнете двукратно върху прикачен файл с разширение .docx, за да го отворите в Microsoft Word.

 3. За да се върнете към основния текст на съобщението, щракнете върху бутона Съобщение.

За да научите как да визуализирате PDF файлове в Outlook 2007, вижте Визуализиране на прикачени PDF файлове.

Визуализаторите на прикачени файлове, които се предоставят с издание на Office 2007, са включени по подразбиране. Ако не искате да използвате някой или нито един от визуализаторите на прикачени файлове, изпълнете следните тези стъпки, за да ги изключите.

 1. В Outlook, в менюто Инструменти щракнете върху Център за сигурност и след това върху Обработка на прикачен файл.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да изключите всички визуализатори на прикачени файлове, отметнете квадратчето Изключи прегледа на прикачени файлове.

  • За да изключите конкретен визуализатор на прикачени файлове, щракнете върху полето Визуализации на прикачени файлове и документи, изчистете отметката от квадратчето за визуализатора, който искате да изключите, и след това щракнете върху OK.

За да ги включите, щракнете, за да изберете Изключи прегледа на прикачени файлове или конкретни опции за визуализиране на прикачени файлове.

За да научите повече за визуализаторите на прикачени файлове, вижте Намиране на визуализатори на прикачени файлове.

Отваряне на прикачен файл

Можете да отворите прикачен файл от екрана за четене, от съобщение в списък със съобщения, като например папката "Входящи", или от отворено съобщение.

 1. В списъка със съобщения изберете съобщението с прикачения файл.

 2. Щракнете двукратно върху прикачения файл в екрана за четене. Можете също да щракнете с десния бутон върху съобщението, което съдържа прикачения файл, и да изберете Покажи прикачените файлове.

  Забележка: Ако ви е дадена възможност да избирате дали да отворите, или да запишете прикачения файл, имайте предвид, че е добре първо да запишете файла, след което да го сканирате с антивирусна програма, преди да го отворите.

Записване на прикачен файл

След като сте отворили и прегледали прикачен файл, можете да изберете да го запишете на твърдия диск. Ако в съобщението са прикачени няколко файла, можете да запишете няколко прикачени файла наведнъж или един по един.

Записване на отделен прикачен файл от съобщение

 1. В отвореното или визуализирано съобщение щракнете с десния бутон върху прикачения файл, който искате да запишете.

 2. В контекстното меню щракнете върху Запиши като.

 3. Изберете местоположение на папка и щракнете върху Запиши.

Записване на всички прикачени файлове от отворено съобщение

 1. В отвореното съобщение, в раздела Съобщение, в групата Действия щракнете върху Други действия и след това върху Запиши прикачените файлове.

 2. Щракнете върху OK, изберете местоположение на папка и след това щракнете отново върху Запиши.

Записване на всички прикачени файлове от списъка със съобщения

 1. В списъка със съобщения изберете съобщението с прикачения файл.

 2. В менюто Файл посочете Запиши прикачените файлове и след това щракнете върху Всички прикачени файлове.

 3. Щракнете върху OK, изберете местоположение на папка и след това щракнете отново върху Запиши.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×