Преглед на моите опции за поверителност в Microsoft Office

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази статия описва опциите за поверителност за функции, които може да пожелаете да използвате. Някои опции за поверителност засягат каква информация и файлове се изтеглят от или изпращат на Microsoft. Други опции, описани в тази статия, могат да ви помогнат да защитите поверителността на вашите данни, когато споделяте файлове с други хора.

Клиентите, които търсят информация за продуктовия ключ, могат да отидат на: Въвеждане на продуктовия ключ за вашата програма от Office

Разделите по-долу съдържат информация за всяка от различните версии на Microsoft Office.

За да видите поверителност опции в приложение на Office 365, Office 2016 или Office 2019 в Windows следвайте тези стъпки:

 1. Щракнете върху Файл > Опции.

 2. Щракнете върху Център за сигурност > Настройки на центъра за сигурност > Опции за поверителност.

Опции за поверителност

 • Изпращайте лична информация на Microsoft, за да подобряваме Office.

  Когато отметнете това квадратче, помагате за подобряване на качеството, надеждността и производителността на Microsoft. Microsoft автоматично събира информация от вашия компютър, включително съобщения за грешка и информация за хардуера и софтуера. Всяка информация, която се изпраща на Microsoft, е анонимна. Тази информация по никакъв начин не се използва за целите на рекламата или продажбите.

 • Разрешете на Office да се свързва с онлайн услугите на Microsoft, за да предоставя функции, подходящи за вашето местоположение и предпочитания.

  Когато отметнете това квадратче, разрешавате на Microsoft да събира информация за вашето използване на онлайн услугите и сайтовете, предоставяни от Microsoft и неговите партньори. Тази настройка разрешава използването на опциите за превод, налични в секциите "Изследване" и "Справка".

Настройки, специфични за документа

 • Премахвай личните данни от свойствата на файла при запис

  Тази опция автоматично премахва личната информация от свойствата на файла, когато запишете файла. Той е изключена в Excel, PowerPoint и Word и включена за Publisher и SharePoint Designer. Дори ако опцията за премахване на личните данни автоматично е изключено, все още можете да премахнете лични данни при поискване чрез изпълнение на Инспектора на документи; или от бутона тук в центъра за сигурност или отидете във файл > информация > проверка за проблеми > Преглед на документ.

 • За програми с включена опция опция е налична само ако работите с документ, създаден в предишна версия на Office и сте използвали тази опция в тази версия за премахване на личните данни.

"Изследване" и "Справка"

 • Опции за превод

  Използвайте Опции за превод, за да изберете настройки за двуезичните онлайн речници и машинния превод. Опциите в този диалогов прозорец са достъпни само ако сте отметнали квадратчето Разрешете на Office да се свързва с онлайн услугите на Microsoft, за да предоставя функции, подходящи за вашето местоположение и предпочитания под "Опции за поверителност".

 • Опции при изследване

  Използвайте Опциите за изследване , за да активирате услугите за сайта на многоезичен справочник и изследвания.

За да видите опциите за поверителност в приложението Office 2010 или 2013 за Windows, следвайте тези стъпки:

 1. Щракнете върху Файл > Опции.

 2. Щракнете върху Център за сигурност > Настройки на центъра за сигурност > Опции за поверителност.

Описание на всяка опция за поверителност

Разреши на Office да осъществява връзка с интернет

Отнася се за Office 2013

Когато отметнете квадратчето Разреши на Office да осъществява връзка с интернет, когато сте в интернет, Office може да използва онлайн услуги и да намира най-новото онлайн съдържание.

Свързвай се с Office.com за актуализирано съдържание, когато съм свързан към интернет

Отнася се за Office 2010

Когато поставите отметка в квадратчето Свързвай се с Office.com за актуализирано съдържание, когато съм свързан към интернет, получавате най-актуалното помощно съдържание, изтеглено на вашия компютър от уеб сайта на Office.com. За да получите тези файлове за изтегляне, трябва да сте свързани с интернет. Не се изтегля цялата помощна система, а само статията от помощта, върху която сте щракнали в полето с резултати от търсене.

Изтегляй периодично файл, който помага за решаването на проблеми в системата

Когато поставите отметка в квадратчето Изтегляй периодично файл, който помага за решаването на проблеми в системата, вие:

 • Позволявате да бъде изтеглен файл от Office.com на вашия компютър, така че ако той е нестабилен или се получи срив, инструментът за диагностика на Microsoft Office се пуска автоматично като помощ за диагностициране и поправяне на проблема вместо вас.

 • Позволявате на Microsoft да поиска да му изпратите отчети с грешки за определени типове съобщения за грешки, които е възможно да получите. Когато изпратите такъв отчет, данните помагат на Microsoft да разбере и се опита да отстрани проблема.

 • Позволявате на Microsoft да ви предостави актуално помощно съдържание, което помага да се отстрани неизправността на вашия компютър.

За повече информация вж. Промяна на настройките за диагностика на Office.

Абониране за "Програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите"

Когато поставите отметка в квадратчето Абониране за "Програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите", спомагате за подобряване на качеството, надеждността и производителността на Microsoft Office.

 • Ако желаете да участвате, не е нужно да извършвате някакви допълнителни действия. Не се налага да попълвате формуляри или анкети, или да отговаряте на телефонни обаждания.

 • Microsoft автоматично събира информация от вашия компютър, включително получените съобщения за грешки и кога са видени, вид на използваното компютърно оборудване, дали вашият компютър среща затруднения при изпълнение на софтуер на Microsoft и дали вашият софтуер и хардуер реагират добре и работят бързо. Принципно тази информация се събира веднъж дневно.

 • Всяка изпратена на Microsoft информация е анонимна. Тази информация не се използва по никакъв начин за реклама или продажби.

Автоматично откривай инсталирани приложения на Office, с цел подобряване на резултатите от търсенето на Office.com

Отнася се за Office 2010

Когато поставите отметка в квадратчето Автоматично откривай инсталирани приложения на Office, с цел подобряване на резултатите от търсенето на Office.com, помагате на търсенето в Office.com да подбира обхвата на резултатите според инсталираните програми от Office.

Проверяване на документи на Microsoft Office, които са от или сочат към подозрителни уеб сайтове

Отнася се за следните програми от Office 2010: Access, Excel, InfoPath, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio, Word, Excel Starter и Word Starter.

Когато поставите отметка в квадратчето Проверяване на документи на Microsoft Office, които са от или сочат към подозрителни уеб сайтове, вие включвате откриването на подправени уеб сайтове с цел подпомагане на защитата срещу измамнически схеми. Когато Office открие връзка към уеб сайт с подправено име на домейн, получавате уведомление чрез предупреждение за защита. Проверката за откриване на подправени уеб сайтове се извършва локално на вашия компютър. При тази функция не се изпраща никаква информация обратно на Microsoft. Повече информация ще намерите в Разрешаване или забрана на предупреждения относно защитата за връзки към или файлове от съмнителни уеб сайтове.

Позволи на прозореца на задачите "Изследване" да търси и инсталира нови услуги

Когато поставите отметка в квадратчето Позволи на прозореца на задачите "Изследване" да търси и инсталира нови услуги, позволявате на програмата от Office автоматично да проверява за нова услуга за изследване и да я инсталира.

Разрешаване на изпращане на файлове за подобряване на проверката на файлове

Отнася се само за Word и Word Starter.

Когато поставите отметка в квадратчето Разрешаване на изпращане на файлове за подобряване на проверката на файлове, разрешавате на Microsoft да събира информация за файлове, които не успяват да преминат през проверката. По подразбиране периодично се показва диалогов прозорец с въпрос за изпращане на файловете на Microsoft.

Позволяване на персонализация на рекламите в Microsoft Office Starter

Отнася се само за Excel Starter и Word Starter

Когато поставите отметка в квадратчето Позволяване на персонализация на рекламите в Microsoft Office Starter, разрешавате на Microsoft да събира информация за използването ви на онлайн услугите и сайтовете, предоставени от Microsoft и неговите партньори. Тази информация се използва за предвиждане кои рекламни съобщения ще ви заинтересуват.

Предупреждавай преди печат, записване или изпращане на файл, който съдържа проследени поправки или коментари

Отнася се само за Word и Word Starter.

Когато поставите отметка в квадратчето Предупреждавай преди печат, записване или изпращане на файл, който съдържа проследени поправки или коментари, получавате предупредително съобщение, ако се опитате да отпечатате, запишете или изпратите документ, който съдържа проследени промени.

Съхранявай случайни числа за подобряване на точността на комбиниране

Отнася се само за Word.

Когато поставите отметка в квадратчето Съхранявай случайни числа за подобряване на точността на комбиниране, подобрявате шансовете си за получаване на оптимален резултат при обединяване на проследени промени от няколко рецензента.

Показвай скритата коректура при отваряне и запис

Отнася се само за Word и Word Starter.

Когато поставите отметка в квадратчето Показвай скритата коректура при отваряне и запис, виждате всички проследени промени, които все още остават в даден документ, когато го отваряте или записвате. По този начин можете да премахнете всички нежелани проследени промени, преди да изпратите документа за преглед.

Премахвай личните данни от свойствата на файла при запис

Отнася се за следните програми от Office: Excel, PowerPoint, Publisher, SharePoint Designer, Word, Excel Starter и Word Starter.

Опцията Премахвай личните данни от свойствата на файла при запис е изключена в Excel, PowerPoint и Word и е включена за Publisher и SharePoint Designer.

За програмите, в които опцията е включена, тя е достъпна само ако работите с документ, който е бил създаден в по-стара версия на Office, и сте използвали тази опция в по-старата версия за премахване на личните данни. За да премахнете личните данни от този документ, щракнете върху Преглед на документ.

Инспектор на документи

За да премахнете лични данни и други скрити данни от файлове, създадени в Excel, PowerPoint и Word, щракнете върху Преглед на документ. За повече информация относно инспектора на документи вж. следните статии:

Методът за достъп до опциите за поверителност се различава малко в зависимост от продукта, който използвате. Изберете продукта, за който искате да знаете, от падащото меню, след което превъртете надолу, за да прочетете описанията на конкретните опции за поверителност.

Access, Excel, PowerPoint или Word

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после изберете елемента Опции от вашата програма (напр. Опции на Word.)

 2. Щракнете върху Център за сигурност, след това върху Настройки на центъра за сигурност и накрая върху Опции за поверителност.

Clip Organizer, OneNote, SharePoint Designer или Project

В менюто Помощ щракнете върху Опции за поверителност.

InfoPath, Outlook, Publisher или Visio

В менюто Инструменти щракнете върху Център за сигурност и след това върху Опции за поверителност.

Прочетете описание на всяка опция за поверителност

Търси в Microsoft Office Online помощно съдържание, когато съм свързан към Интернет

Отнася се за всички програми на Издание на Office 2007.

Когато поставите отметка в квадратчето Търси в Microsoft Office Online помощно съдържание, когато съм свързан към Интернет, получавате най-актуалното помощно съдържание, изтеглено на вашия компютър от уеб сайта на Microsoft Office Online. За да получите тези файлове за изтегляне, трябва да сте свързани с интернет. Не се изтегля цялата помощна система, а само статията от помощта, върху която сте щракнали в полето с резултати от търсене.

Показвай актуалните връзки от Microsoft Office Online

Отнася се за тези програми от Издание на Office 2007: Access, Excel, PowerPoint, Word и Visio.

Когато изберете квадратчето за отметка Показвай актуалните връзки от Microsoft Office Online, получавате най-актуалните заглавия и шаблони, които се изтеглят на вашия компютър от уеб сайта на Microsoft Office Online. Трябва да сте свързани с интернет, за да получите файловете за изтегляне.

Изтегляй периодично файл, който помага за решаването на проблеми в системата

Отнася се за всички програми на Издание на Office 2007.

Когато изберете квадратчето за отметка Изтегляй периодично файл, който помага за решаването на проблеми в системата:

 • Позволявате да бъде изтеглен файл от Office Online на вашия компютър, така че ако той е нестабилен или се получи срив, инструментът за диагностика на Microsoft Office се пуска автоматично като помощ за диагностициране и поправяне на проблема вместо вас.

 • Позволявате на Microsoft да поиска да му изпратите отчети с грешки за определени типове съобщения за грешки, които е възможно да получите. Когато изпратите такъв отчет, данните помагат на Microsoft да разбере и да се опита да отстрани проблема.

 • Позволявате на Microsoft да ви предостави актуално помощно съдържание, което помага да се отстрани неизправността на вашия компютър.

За повече информация за тази функция вижте Диагностика и поправяне на сривове в програми от Office с помощта на диагностиката на Office.

Абониране за "Програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите"

Отнася се за всички програми на Издание на Office 2007.

Когато поставите отметка в квадратчето Абониране за "Програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите", спомагате за подобряване на качеството, надеждността и производителността на Microsoft Office.

 • Ако желаете да участвате, не е нужно да извършвате някакви допълнителни действия. Не се налага да попълвате формуляри или анкети, или да отговаряте на телефонни обаждания.

 • Microsoft автоматично събира информация от вашия компютър, включително получените съобщения за грешки, генерирани от софтуера, и кога са генерирани, вид на използваното от вас компютърно оборудване, дали вашият компютър среща затруднения при изпълнение на софтуер на Microsoft и дали вашият софтуер и хардуер реагират добре и работят бързо. Принципно тази информация се събира веднъж дневно.

 • Всяка изпратена на Microsoft информация е анонимна. Тази информация не се използва по никакъв начин за реклама или продажби.

Предупреждавай преди печат, записване или изпращане на файл, който съдържа проследени поправки или коментари

Отнася се само за Office Word 2007.

Когато щракнете върху опцията Предупреждавай преди печат, записване или изпращане на файл, който съдържа проследени поправки или коментари, получавате предупредително съобщение, ако се опитате да отпечатате, запишете или изпратите документ, който съдържа проследени промени. За повече информация относно проследените промени вижте Отървете се от проследените промени.

Съхранявай случайно число за подобряване на точността на обединяване

Отнася се само за Office Word 2007.

Когато щракнете върху опцията Съхранявай случайни числа за подобряване на точността на комбиниране, подобрявате шансовете си за получаване на оптимален резултат при обединяване на проследени промени от няколко проверяващи. За повече информация вижте Обединяване на коментари и промени от няколко проверяващи в един документ.

Показвай скритата коректура при отваряне и запис

Отнася се само за Office Word 2007.

Когато щракнете върху опцията Показвай скритата коректура при отваряне и запис, е сигурно, че виждате всички проследени промени, които все още остават в даден документ, когато го отваряте или записвате. Това ви позволява да премахнете всички нежелани проследени промени, преди да изпратите документа за преглед. За повече информация относно проследените промени вижте Отървете се от проследените промени.

Премахвай личните данни от свойствата на файла при запис (забранено)

Отнася се само за Office Word 2007.

Опцията Премахвай личните данни от свойствата на файла при запис (забранено) е достъпна само ако работите с документ, който е бил създаден в по-стара версия на Office, и сте използвали тази опция в по-старата версия за премахване на личните данни. За да премахнете личните данни от този документ, щракнете върху Преглед на документ.

Инспектор на документи

Отнася се само за Office Word 2007.

За да премахнете лични данни и други скрити данни от документи, създадени в Office Word 2007 и по-стари версии, щракнете върху Преглед на документ. За повече информация за инспектора на документи вижте Премахване на скрити и лични данни от документи на Office.

Проверяване на документи на Office, които са от или сочат към подозрителни уеб сайтове

Отнася се за следните програми от Издание на Office 2007: Access, Excel, InfoPath, PowerPoint, Visio и Word.

Когато поставите отметка в квадратчето Проверяване на документи на Office, които са от или сочат към подозрителни уеб сайтове, вие включвате откриването на подправени уеб сайтове с цел подпомагане на защитата срещу измамнически схеми. Когато Издание на Office 2007 открие връзка към уеб сайт с подправено име на домейн, получавате уведомление чрез предупреждение за защита. Проверката за откриване на подправени уеб сайтове се извършва локално на вашия компютър. При тази функция не се изпраща никаква информация обратно на Microsoft. Повече информация ще намерите в Разрешаване или забрана на предупреждения за връзки към или файлове от съмнителни уеб сайтове.

Декларацията за поверителност на Microsoft

За да прочетете нашата декларация за поверителност, посетете Декларация за поверителност на Microsoft

Слушаме ви

Тази статия е актуализирана от Бен на 20 юни 2017 г. в резултат на ваши коментари. Ако сте намерили информацията за полезна, и особено ако не сте, използвайте контролите за обратна връзка по-долу, за да ни кажете как можем да я подобрим.

Вж. също

Преглед на опциите и настройките в центъра за сигурност

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×