Преминаване към основното съдържание

Преглед и управляване на обекти с помощта на навигационния екран

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Всички обекти в настолна база данни на Access са изброени в навигационния екран.

В навигационния екран можете да персонализирате категориите и групите от обекти. Можете също да скривате обекти, групи или дори целия навигационен екран. Access предоставя няколко категории, които можете да използвате веднага, и вие можете да създавате категории и групи по избор.

Съвет:  Натиснете F11, за да покажете или скриете навигационния екран.

Забележка: Навигационният екран не е наличен, когато използвате уеб приложение на Access или уеб база данни в браузър. Въпреки че можете да използвате навигационния екран в уеб приложение на Access, отворено в Access, той има ограничен набор от функции: показване, сортиране и търсене на обекти на бази данни.

В тази статия

Общ преглед

Избор на категория в навигационния екран

Показване и сортиране на обекти в навигационния екран

Намиране на обекти в база данни в навигационния екран

Създаване и промяна на категории и групи по избор в навигационния екран

Добавяне на обекти към група по избор в навигационния екран

Премахване и възстановяване на преки пътища в групи по избор в навигационния екран

Скриване на обекти и групи в навигационния екран

Показване на обекти и групи в навигационния екран

Общ преглед

Навигационният екран е основното местоположение, от което виждате и имате достъп до всички ваши обекти на бази данни. Когато отворите база данни в Access, по подразбиране навигационният екран се показва покрай лявата страна на работната област.

Настройване на навигационния екран

Можете да регулирате облика на навигационния екран по следните начини:

За да

Направете следното

Промените ширината на навигационния екран

Застанете с курсора над десния ръб на навигационния екран, а когато стане на двупосочна стрелка, плъзнете ръба, за да увеличите или намалите ширината.

Отворите и затворите навигационния екран

Щракнете върху Бутон за отваряне/затваряне на областта на преходите Бутон за отваряне/затваряне на покриващата лента за навигационния екран на Access или натиснете F11, за да отворите и затворите навигационния екран.

Навигационен екран, показан затворен и отворен

Използване на обекти на бази данни в навигационния екран

Можете да използвате всеки обект в навигационния екран, като щракнете двукратно върху него. Ако щракнете с десния бутон върху обект, виждате контекстно меню, което ви позволява да правите разнообразни неща, например да отваряте обект в изглед за проектиране.

Категории и групи в навигационния екран

Можете да организирате обектите в база данни в групи и категории. Групите ви позволяват да подредите и асоциирате обектите в навигационния екран, а категориите ви позволяват да подредите и асоциирате групите.

Навигационният екран

Например в предхождащата фигура Преглед на задачи е категорията, а Задачи, Контакти и Поддържащи обекти са групите.

Когато изберете категория, елементите са подредени в групите, които категорията съдържа. Ако например изберете категорията Таблици и свързани изгледи, елементите са подредени в една група на таблица, като всяка група съдържа преки пътища към всички обекти, използващи таблицата – заявки, формуляри, отчети и т. н. Ако един обект използва повече от една таблица, той се появява във всички съответни групи.

Най-горе на страницата

Избор на категория в навигационния екран

Когато създавате нова база данни, категорията, показана по подразбиране, е Таблици и свързани изгледи, а групата е Всички таблици. Всяка база данни има също категория с име По избор, която можете да използвате, за да създадете изглед по избор на вашите обекти. Освен това Access предоставя още две предварително зададени категории, които можете да изберете в зависимост от начина, по който искате да се показват обектите:

Категория

Описание

Тип на обекта

Преглед на всички обекти в базата данни, сортирани по техния тип.

Дата на създаване

и

Дата на изменение

Намиране на обекти, които са създадени или променени на конкретна дата или диапазон от дати. Можете да филтрирате по Днес или Всички дати. Тези категории показват обектите в низходящ ред, от дата на създаване или последна промяна.

Навигационен екран, показващ таблици в групи и обекти, свързани с всяка таблица

Всяка предварително дефинирана категория включва глобална група, съдържаща всички обекти в базата данни. Можете лесно да намерите глобалната група за категория, като търсите с думата Всички пред името на групата. Например ако изберете категорията Таблици и свързани изгледи, глобалната група се казва Всички таблици.

Най-горе на страницата

Показване и сортиране на обекти в навигационния екран

Можете да избирате начина, по който обектите в базата данни да се показват в навигационния екран. Например, можете да включите създаването или променянето на дати или да показвате обекти като икони или списъци. По подразбиране Access сортира обектите в навигационния екран по тип във възходящ азбучен ред, но можете също да промените начина на сортиране, така че да отговаря на вашите нужди. За да зададете как да бъдат показвани и сортирани обектите, направете следното:

 • Щракнете с десния бутон на мишката в горната част на навигационния екран, за да покажете контекстното меню, след което направете едно от следните неща:

  • За да промените начина на показване на обектите, посочете Изглед по, след което щракнете върху По-подробно, Икона или Списък.

  • За да видите всички групи в базата данни, щракнете върху Покажи всички групи.

  • За да промените реда на сортиране на навигационния екран, посочете Сортирай по и изберете опция за сортиране.

  • За да сортирате ръчно и да персонализирате реда на показване, щракнете върху Сортиране по и след това щракнете върху Премахни автоматичните сортирания.

Най-горе на страницата

Намиране на обекти в база данни в навигационния екран

Докато пишете текст в полето Търсене, Access търси в категорията групи, съдържащи обект или пряк път до обект, който съвпада с търсената дума. Групите, които не съдържат тези думи, се свиват.

Забележка: Access търси обекти само в категориите и групите, които се показват в момента в навигационния екран.

Съвет: За да търсите определен обект в цялата база данни, изберете някоя от предварително зададените категории в навигационния екран, като например Таблици и свързани изгледи или Тип на обекта. Така всички групи ще бъдат показани в навигационния екран.

Използване на полето за търсене за намиране на обекти на бази данни или преки пътища

 1. Ако полето Търсене не се вижда в горната част на навигационния екран, щракнете с десния бутон върху лентата с менюта в горната част на екрана и след това щракнете върху Лента за търсене.

 2. Напишете част от името или цялото име на обекта или прекия път в полето Лента за търсене.

  Лентата за търсене в навигационния екран

  Докато пишете знаците, Access търси и елиминира заглавията на групи, които не съвпадат.

 3. За да извършите друго търсене, щракнете върху Изчисти низа на търсене Бутонът ''Изчисти низа на търсене'' или натиснете клавиша BACKSPACE, за да изтриете знаците, след което напишете новия текст, който искате да търсите.

  Забележка: Когато изчистите полето Лента за търсене, навигационният екран отново показва всички налични обекти.

Най-горе на страницата

Създаване и промяна на категории и групи по избор в навигационния екран

Забележка:  Този раздел не се отнася за уеб приложение на Access.

Когато създавате нова база данни, без да използвате шаблон, базата данни съдържа по подразбиране категория По избор, която показва една група, съдържаща всички обекти, зададени в базата данни. Можете да преименувате категорията по избор, да създавате още групи по избор в нея и да задавате обекти на тези групи. Опцията за сортиране по подразбиране за групите е Всички таблици.

Когато гледате категориите и групите по избор от навигационния екран, винаги виждате преките пътища до обектите. Ще познаете преките пътища по малката стрелка до долния ляв ъгъл на иконата на обекта.

Преки пътища в изглед на категория по избор

Когато отворите пряк път, отваряте обекта, към който той сочи. Ако обаче изтриете пряк път, Access не изтрива обекта в базата данни, към който сочи прекият път. Можете също да скриете и преименувате преки пътища, без да променяте данните, към които те сочат в базата данни.

Един от начините да персонализирате обектите в база данни е да създадете категории по избор. Например можете да създадете категория по избор, когато искате да създадете формуляр с определени типове бутони или връзки, които можете да използвате, за да навигирате в базата данни. Когато създадете категория по избор, тя се прилага само за текущата база данни. Не можете да прехвърляте категории и групи по избор в други бази данни. Можете да създадете категория по избор, като преименувате категорията по избор по подразбиране, която предлага Access, или като създадете нова категория по избор. Ограничаването на броя на категориите и групите по избор във вашата база данни може да направи по-лесно намирането на данните.

Забележка: Въпреки че можете да премахнете обекти от категория или група по избор, не можете да премахвате обекти от предварително зададена категория или група.

Използвайте диалоговия прозорец Опции за навигация, за да създавате и управлявате категории и групи по избор. Диалоговият прозорец показва списък с всички категории, зададени в базата данни, и показва групите за избрана категория.

Създаване на категория по избор

Когато създавате нова потребителска категория, за нея се създават групи с имена Свободни обекти и Група по избор 1. По подразбиране Access не поставя никакви обекти в групата Неприсвоени обекти. Всички обекти в дадена категория, които не са в група, се показват в групата Неприсвоени обекти в навигационния екран.

 1. За да създадете нова категория, щракнете с десния бутон върху менюто в горната част на навигационния екран и след това щракнете върху Опции за навигация.

 2. Под Категории щракнете върху Добавяне на елемент.

  Под Категории в диалоговия прозорец Опции за навигация се появява нова категория.

 3. Въведете име за новата категория и натиснете клавиша ENTER.

Преименуване на категория по избор в навигационния екран

Ако е налична категория по избор, която не се използва, можете да я преименувате, вместо да добавяте нова категория по избор.

 1. За да преименувате категория по избор, щракнете с десния бутон върху менюто в горната част на навигационния екран и след това щракнете върху Опции за навигация.

 2. Под Категории щракнете върху Потребителски, след което щракнете върху Преименуване на елемент.

 3. Въведете ново име за категорията и натиснете клавиша ENTER.

След като създадете или преименувате категория по избор, трябва да създадете групи по избор под всяка категория по избор.

Access автоматично създава Група по избор 1 и група Свободни обекти под всяка нова категория. Обектите, които не са зададени в групи, автоматично се поставят в групата Свободни обекти. Можете да създадете нова група по избор или да преименувате Група по избор 1 с избрано от вас име.

Създаване на група по избор в навигационния екран

 1. За да създадете нова група по избор, щракнете с десния бутон върху менюто в горната част на навигационния екран и след това щракнете върху Опции за навигация.

 2. Под Групи за име на категория щракнете върху Добавяне на група.

 3. Въведете име за новата група и натиснете клавиша ENTER.

Преименуване на група по избор в навигационния екран

 1. За да преименувате група по избор, щракнете с десния бутон върху менюто в горната част на навигационния екран и след това щракнете върху Опции за навигация.

 2. Под Групи за име на категория щракнете върху групата по избор и след това щракнете върху Преименуване на групата.

 3. Въведете ново име за групата и натиснете клавиша ENTER.

След като създадете група по избор в категория по избор, можете да добавяте или премествате обекти, например таблици, в групата по избор.

Най-горе на страницата

Добавяне на обекти към група по избор в навигационния екран

Забележка:  Този раздел не се отнася за уеб приложение на Access.

Можете да добавите обекти в група по избор по няколко различни начина, като например чрез плъзгане на обект, за да създадете пряк път, копиране и поставяне, както и импортиране на обекти от външни източници. Но ако изберете да изрежете обект от група, имайте предвид, че това може да създаде проблеми. Не ви препоръчваме да изрязвате обект, тъй като базата данни представлява множество от компоненти, които работят заедно, и ако даден обект бъде изтрит от него, това може да наруши цялата функционалност на базата данни или част от нея.

 • За да добавите или преместите обекти в базата данни в група по избор, щракнете върху стрелката за падащо меню в горната част на навигационния екран и след това щракнете върху групата по избор, която сте създали.

 • Под Свободни обекти щракнете с десния бутон върху обекта, който искате да добавите или преместите.

 • Щракнете върху Добави към групата в контекстното меню, след което щракнете върху групата по избор, към която искате да добавите обекта.

Копиране и поставяне на обекти

 • В навигационния екран щракнете с десния бутон върху обекта, който искате да копирате, след което щракнете върху Копирай.

 • Щракнете с десния бутон върху групата в навигационния екран, където искате да поставите обекта, след което щракнете върху Постави. Можете също да поставите обекта в навигационния екран на друга отворена база данни на Access.

Импортирането на таблици от други бази данни или данни от други програми (като например текстови файлове и работни книги на Microsoft Office Excel) е още един начин да добавяте обекти във вашата база данни. За повече информация относно импортирането на външни данни вж. връзките в раздела Вж. също в тази статия.

Най-горе на страницата

Премахване и възстановяване на преки пътища в групи по избор в навигационния екран

Забележка:  Този раздел не се отнася за уеб приложение на Access.

Когато гледате обекти по избор в навигационния екран, вие всъщност гледате преки пътища към тези обекти. Икона на обект с малка стрелка до долния й ляв ъгъл показва, че това е пряк път до действителния обект.

Преки пътища в изглед на категория по избор

Ако премахнете или изтриете пряк път от навигационния екран, премахвате само показалеца към този обект, а не обекта от базата данни. Когато прекият път към обект бъде премахнат от група по избор в навигационния екран, препратката към обекта се премахва от групата по избор, а обектът се появява в групата Свободни обекти в навигационния екран.

 • За да премахнете пряк път, щракнете с десния бутон върху обекта в навигационния екран и след това щракнете върху Премахни.

 • За да върнете прекия път за обекта обратно, плъзнете обекта от групата Свободни обекти в навигационния екран в групата по избор.

Важно: Въпреки че можете да изтривате (т. е. да премахвате завинаги) предварително зададени групи и групи по избор, не ви препоръчваме да го правите, тъй като това може да причини проблеми в базата данни. Базите данни представляват множества от компоненти, които работят заедно, и ако даден обект бъде изтрит от такова множество от компоненти, това може да наруши цялата функционалност на базата данни или част от нея.

Най-горе на страницата

Скриване на обекти и групи в навигационния екран

Забележка:  Този раздел не се отнася за уеб приложение на Access.

Скриването на обект или група може да е по-добра опция от изтриването, когато обектът или групата не се използва или искате да ограничите достъпа. Скриването на обект не променя базата данни, докато изтриването на обект или група (дори да изглежда, че се повтаря) може да наруши цялата функционалност на базата данни или част от нея.

За да скриете обект или група в навигационния екран, направете едно от следните неща:

 • За да скриете обект, щракнете с десния бутон върху обекта и след това щракнете върху Скрий в тази група.

 • За да скриете цяла група, щракнете с десния бутон върху групата и след това щракнете върху Скрий.

За да скриете обект или група, изглеждащи замъглени в навигационния екран, направете следното:

 1. Щракнете с десния бутон върху лентата на менюто в горната част на навигационния екран и след това щракнете върху Опции за навигация.

 2. В диалоговия прозорец Опции за навигация изчистете квадратчето Показвай скритите обекти и щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Показване на обекти и групи в навигационния екран

Забележка:  Този раздел не се отнася за уеб приложение на Access.

За да покажете скрити обекти или групи, без да предоставяте достъп до тях, направете следното:

 • Щракнете с десния бутон върху лентата на менюто в горната част на навигационния екран и след това щракнете върху Опции за навигация.

 • В диалоговия прозорец Опции за навигация отметнете квадратчето Показвай скритите обекти и щракнете върху OK.

Ако скритите обекти и групи изглеждат замъглени в навигационния екран, те не са разрешени. За да направите тези замъглени обекти или групи достъпни от навигационния екран, направете следното:

 • За да покажете обект, щракнете с десния бутон върху обекта и след това щракнете върху Покажи в тази група.

 • За да покажете група, щракнете с десния бутон върху групата и след това и щракнете върху Покажи.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×