Преглед и промяна на свойствата на файл на Office

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Свойствата на документи, познати като метаданни, са подробни данни за файл, които го описват или идентифицират. Свойствата на документи включват подробни данни от рода на заглавие, име на автора, тема и ключови думи, които уточняват темата или съдържанието на документа.

Ако включите свойствата на документа за вашите файлове, можете лесно да организирате и идентифицирате вашите документи по-късно. Можете и да търсите документи въз основа на свойствата им.

Какво искате да направите?

Научете повече за свойствата на документа

Преглед и промяна на свойствата за текущия файл

Преглед или създаване на свойства по избор за файл

Запознаване със свойствата на документи

Има четири типа свойства на документи:

 • Стандартни свойства     По подразбиране документи на Office са свързани с определен набор от стандартни свойства, например автор, заглавие и тема. Можете да зададете ваши собствени текстови стойности за тези свойства, за да го направите по-лесно да организирате и идентифицирате вашите документи. Например в Word, можете да използвате свойството ключови думи (наричани етикети), за да добавите ключовата дума "клиенти" към файловете ви за продажби. След това можете да търсите всички файлове за продажби с тази ключова дума.

 • Автоматично актуализирани свойства     Тези свойства включват както системни свойства на файла (например размер на файла или датите на създаване и последна промяна на файла), както и статистика, поддържана за ваше улеснение в програмите от Office (например брой думи или знаци в документ). Не можете да укажете или промените автоматично актуализираните свойства.

  Можете да използвате автоматично актуализираните свойства, за да идентифицирате или намирате документи. Например можете да търсите всички файлове, създадени след 3 август 2015 г., или всички файлове, последно променени вчера.

 • Свойства по избор     Можете да дефинирате допълнителни свойства по избор за документите ви в Office. На свойствата по избор можете да присвоявате текстова, часова или числена стойност, а можете да им зададете и стойности да или не. Можете да изберете от списък с предложени имена или да дефинирате ваши собствени.

 • Свойства на библиотека с документи     Това са свойства, които са свързани с документи в библиотека с документи в уеб сайт или в публична папка. Когато създавате нова библиотека с документи, можете да зададете една или повече свойства на библиотека с документи и да зададете правила за стойностите им. Когато добавяте документи в библиотеката с документи, получавате подкана да включват стойностите за всички свойства, необходими, или да актуализирате всички свойства, които не са правилни. Например библиотека с документи, която събира продукт идеи може да подкани лицето свойства, като например представено от "," дата "," категория "и" описание. Когато отворите документ от библиотека с документи в Word 2016, Excel 2016 или PowerPoint 2016, можете да редактирате и актуализирате тези свойства на библиотека с документи, като щракнете върху файл > информация. Всички необходими свойства от библиотека с документи са структурирани с червени граници в раздела информация в Word 2016, Excel 2016 и PowerPoint 2016. За да научите повече за редактиране на свойствата на библиотеката с документи в приложения на Office 2016, вижте Къде е информационния панел на документа в Office 2016?

  Най-горе на страницата

Преглед и промяна на свойствата за текущия файл

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху връзката Преглед и редактиране на свойства на базата данни в горната част на страницата.

 4. В диалоговия прозорец свойства щракнете върху разделите, за да изберете свойствата, които искате да прегледате или актуализирате.

  Свойства на раздела Резюме

 5. Щракнете върху OK. Всички направени промени се записват автоматично.

 6. Щракнете върху раздела " файл " отново, за да се върнете към вашата база данни.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата на работната книга.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията.

 4. Щракнете върху раздела " файл " отново, за да се върнете към вашата работна книга. Всички направени промени се записват автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  • За да видите още свойства, щракнете върху Покажи всички свойства връзка в долната част на страницата.

  • За да отворите диалоговия прозорец Свойства там, където можете да добавите или редактирате всички свойства наведнъж и преглед на информация за документа и статистика, щракнете върху свойства в горната част на страницата и след това щракнете върху Разширени свойства.

   Отваряща разширени свойства

   В раздела Резюме можете да добавите или редактирате заглавие, тема, автор, ръководител, фирма, категория, ключови думи (наричани етикети) и коментари.

   Свойства на раздела Резюме

   За да видите свойствата по избор, щракнете върху раздела по избор .

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата на презентацията.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията.

 4. Щракнете върху раздела " файл " отново, за да се върнете към вашата презентация. Всички направени промени се записват автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  • За да видите още свойства, щракнете върху Покажи всички свойства връзка в долната част на страницата.

  • За да отворите диалоговия прозорец Свойства там, където можете да добавите или редактирате всички свойства наведнъж и преглед на информация за документа и статистика, щракнете върху свойства в горната част на страницата и след това щракнете върху Разширени свойства.

   Отваряща разширени свойства

   В раздела Резюме можете да добавите или редактирате заглавие, тема, автор, ръководител, фирма, категория, ключови думи (наричани етикети) и коментари.

   Свойства на раздела Резюме

   За да видите свойствата по избор, щракнете върху раздела по избор .

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата на проекта.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията.

 4. Щракнете върху раздела " файл " отново, за да се върнете към проекта. Всички направени промени се записват автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  За да видите повече свойства или статистика, щракнете върху Информация за проект в горната част на страницата и след това щракнете върху Разширени свойства или Статистика на проект.

  Опциите за информация за проект

  В раздела Резюме в диалоговия прозорец свойства можете да добавите или редактирате заглавие, тема, автор, ръководител, фирма, категория, ключови думи (наричани етикети) и коментари.

  Свойства на раздела Резюме

  За да видите свойствата по избор, щракнете върху раздела по избор в диалоговия прозорец свойства .

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата.

 3. Щракнете върху раздела " файл " отново, за да се върнете към публикацията. Всички направени промени се записват автоматично.

Незадължителни стъпки:

За да отворите диалоговия прозорец Свойства там, където можете да добавите или редактирате всички свойства наведнъж и преглед на информация за документа и статистика, щракнете върху Свойства на публикацията в горната част на страницата и след това щракнете върху Разширени свойства.

Отваряща разширени свойства

В раздела Резюме можете да добавите или редактирате заглавие, тема, автор, ръководител, фирма, категория, ключови думи (наричани етикети) и коментари.

Свойства на раздела Резюме

За да видите свойствата по избор, щракнете върху раздела по избор .

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията.

 4. Щракнете върху раздела " файл " отново, за да се върнете към публикацията. Всички направени промени се записват автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  • За да отворите диалоговия прозорец Свойства там, където можете да добавите или редактирате всички свойства наведнъж и преглед на информация за документа, щракнете върху свойства в горната част на страницата и след това щракнете върху Разширени свойства.

   Отваряща разширени свойства

   В раздела Резюме можете да добавите или редактирате свойства, като например заглавие, тема, автор, ръководител, фирма, категория, ключови думи (наричани етикети) и коментари.

   Свойства на раздела Резюме

  • За да добавите връзка към свързани документи, щракнете върху Свързани документи в долната част на страницата с информация и изберете Добавяне на връзка към свързан документ.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата на документа.

 3. За да добавите или промените свойства, задръжте показалеца над свойството, което искате да актуализирате и въведете информацията. Имайте предвид, че за някои метаданни, като например автор, ще трябва да щракнете с десния бутон върху имота и изберете Премахване или Редактиране.

 4. Щракнете върху раздела " файл " отново, за да се върнете към документа. Всички направени промени се записват автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  • За да видите още свойства, щракнете върху Покажи всички свойства връзка в долната част на страницата.

  • За да отворите диалоговия прозорец Свойства там, където можете да добавите или редактирате всички свойства наведнъж и преглед на информация за документа и статистика, щракнете върху свойства в горната част на страницата и след това щракнете върху Разширени свойства.

   Отваряща разширени свойства

   В раздела Резюме можете да добавите или редактирате заглавие, тема, автор, ръководител, фирма, категория, ключови думи (наричани етикети) и коментари.

   Свойства на раздела Резюме

   За да видите свойствата по избор, щракнете върху раздела по избор .

Преглед или създаване на свойства по избор за файл

Свойства по избор са свойства, зададени от вас на документ на Office. Можете да зададете текст, час или числова стойност за свойства по избор, и можете да ги присвоите стойности да или не. Можете да избирате от списък с предложени имена или да дефинирате ваши собствени.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху връзката Преглед и редактиране на свойства на базата данни в горната част на страницата.

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете върху Добави, след което щракнете върху OK.

 6. Щракнете върху раздела " файл " отново, за да се върнете към вашата база данни.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху свойства в горната част на страницата и след това изберете Разширени свойства.

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете върху Добави, след което щракнете върху OK.

 6. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към работната книга.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху свойства в горната част на страницата и след това изберете Разширени свойства.

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете върху Добави, след което щракнете върху OK.

 6. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към презентацията.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху Информация за проект в горната част на страницата и след това изберете Разширени свойства.

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете върху Добави, след което щракнете върху OK.

 6. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към проекта.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху Свойства на публикацията в горната част на страницата и след това изберете Разширени свойства.

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към публикацията.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху свойства в горната част на страницата и след това изберете Разширени свойства.

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към документа.

Какво искате да направите?

Научете повече за свойствата на документа

Преглед и промяна на свойствата за текущия файл

Преглед или създаване на свойства по избор за файл

Запознаване със свойствата на документи

Има пет типа свойства на документи:

 • Стандартни свойства     По подразбиране документи на Office са свързани с определен набор от стандартни свойства, например автор, заглавие и тема. Можете да зададете ваши собствени текстови стойности за тези свойства, за да го направите по-лесно да организирате и идентифицирате вашите документи. Например в Word, можете да използвате свойството ключови думи (наричани етикети), за да добавите ключовата дума "клиенти" към файловете ви за продажби. След това можете да търсите всички файлове за продажби с тази ключова дума.

 • Автоматично актуализирани свойства     Тези свойства включват както системни свойства на файла (например размер на файла или датите на създаване и последна промяна на файла), както и статистика, поддържана за ваше улеснение в програмите от Office (например брой думи или знаци в документ). Не можете да укажете или промените автоматично актуализираните свойства.

  Можете да използвате автоматично актуализираните свойства, за да идентифицирате или намирате документи. Можете например да търсите всички файлове, създадени след 3-и август 2005 г. или всички файлове, последно променени вчера.

 • Свойства по избор     Можете да дефинирате допълнителни свойства по избор за документите ви в Office. На свойствата по избор можете да присвоявате текстова, часова или числена стойност, а можете да им зададете и стойности да или не. Можете да изберете от списък с предложени имена или да дефинирате ваши собствени.

 • Свойства за вашата организация     Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа, свойствата на документа, свързани с документа ви, ще бъдат конкретни за вашата организация.

 • Свойства на библиотека с документи     Това са свойства, които са свързани с документи в библиотека с документи в уеб сайт или в публична папка. Когато създавате нова библиотека с документи, можете да зададете една или повече свойства на библиотека с документи и да зададете правила за стойностите им. Когато добавяте документи в библиотеката с документи, получавате подкана да включват стойностите за всички свойства, необходими, или да актуализирате всички свойства, които не са правилни. Например библиотека с документи, която събира продукт идеи може да подкани лицето свойства, като например представено от "," дата "," категория "и" описание. Когато отворите документ от библиотека с документи на Word, Excel или PowerPoint, можете да редактирате и актуализирате тези свойства на библиотека с документи в информационния панел на документа.

Най-горе на страницата

Преглед и промяна на свойствата за текущия файл

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху връзката Преглед и редактиране на свойства на базата данни в горната част на страницата.

 4. В диалоговия прозорец свойства щракнете върху разделите, за да изберете свойствата, които искате да прегледате или актуализирате.

  Свойства на раздела Резюме

  Забележка: Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа или ако документът, чиито свойства желаете да видите, е записан в библиотека с документи или на сървър за управление на документи, може да има и допълнителни изгледи на свойства на документи.

 5. Щракнете върху OK. Всички промени, които сте направили, ще се запишат автоматично.

 6. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към файла.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата на работната книга.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията.

 4. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към работната книга. Всички промени, които сте направили, ще се запишат автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  • За да видите още свойства, щракнете върху Покажи всички свойства връзка в долната част на страницата.

  • За да отворите диалоговия прозорец Свойства там, където можете да добавите или редактирате всички свойства наведнъж и преглед на информация за документа и статистика, щракнете върху свойства в горната част на страницата и след това щракнете върху Разширени свойства.

   Отваряща разширени свойства

   В раздела Резюме можете да добавите или редактирате заглавие, тема, автор, ръководител, фирма, категория, ключови думи (наричани етикети) и коментари.

   Свойства на раздела Резюме

   За да видите свойствата по избор, щракнете върху раздела по избор .

  • За да видите свойствата в панел в рамките на вашата работна книга, щракнете върху свойства в горната част на страницата и изберете Показване на панела на документа.

  Забележка: Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа или ако документът, чиито свойства желаете да видите, е записан в библиотека с документи или на сървър за управление на документи, може да има и допълнителни изгледи на свойства на документи.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите статистика за формуляра.

 3. За да промените Име, ИД или Описание на формуляра, щракнете върху Свойства на шаблона за формуляр и направете промени в тези полета при необходимост.

 4. За да се покаже този формуляр в категория по избор в InfoPath Filler, отметнете квадратчето Разреши потребителска категория и въведете име за категорията по избор.

 5. Щракнете върху OK.

 6. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към работната книга. Всички промени, които сте направили, ще се запишат автоматично.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата на презентацията.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията.

 4. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към презентацията. Всички промени, които сте направили, ще се запишат автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  • За да видите още свойства, щракнете върху Покажи всички свойства връзка в долната част на страницата.

  • За да отворите диалоговия прозорец Свойства там, където можете да добавите или редактирате всички свойства наведнъж и преглед на информация за документа и статистика, щракнете върху свойства в горната част на страницата и след това щракнете върху Разширени свойства.

   Отваряща разширени свойства

   В раздела Резюме можете да добавите или редактирате заглавие, тема, автор, ръководител, фирма, категория, ключови думи (наричани етикети) и коментари.

   Свойства на раздела Резюме

   За да видите свойствата по избор, щракнете върху раздела по избор .

  • За да видите свойствата в панел в рамките на вашата работна книга, щракнете върху свойства в горната част на страницата и изберете Показване на панела на документа.

  Забележка: Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа или ако документът, чиито свойства желаете да видите, е записан в библиотека с документи или на сървър за управление на документи, може да има и допълнителни изгледи на свойства на документи.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата на проекта.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията.

 4. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към проекта. Всички промени, които сте направили, ще се запишат автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  За да видите повече свойства или статистика, щракнете върху Информация за проект в горната част на страницата и след това щракнете върху Разширени свойства или Статистика на проект.

  Опциите за информация за проект

  В раздела Резюме в диалоговия прозорец свойства можете да добавите или редактирате заглавие, тема, автор, ръководител, фирма, категория, ключови думи (наричани етикети) и коментари.

  Свойства на раздела Резюме

  За да видите свойствата по избор, щракнете върху раздела по избор в диалоговия прозорец свойства .

  Забележка: Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа или ако документът, чиито свойства желаете да видите, е записан в библиотека с документи или на сървър за управление на документи, може да има и допълнителни изгледи на свойства на документи.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата.

 3. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към публикацията. Всички промени, които сте направили, ще се запишат автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  За да отворите диалоговия прозорец Свойства там, където можете да добавите или редактирате всички свойства наведнъж и преглед на информация за документа и статистика, щракнете върху Свойства на публикацията в горната част на страницата и след това щракнете върху Разширени свойства.

  Отваряща разширени свойства

  В раздела Резюме можете да добавите или редактирате заглавие, тема, автор, ръководител, фирма, категория, ключови думи (наричани етикети) и коментари.

  Свойства на раздела Резюме

  За да видите свойствата по избор, щракнете върху раздела по избор .

  Забележка: Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа или ако документът, чиито свойства желаете да видите, е записан в библиотека с документи или на сървър за управление на документи, може да има и допълнителни изгледи на свойства на документи.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията.

 4. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към публикацията. Всички промени, които сте направили, ще се запишат автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  За да отворите диалоговия прозорец Свойства там, където можете да добавите или редактирате всички свойства наведнъж и преглед на информация за документа, щракнете върху свойства в горната част на страницата и след това щракнете върху Разширени свойства.

  Отваряща разширени свойства

  В раздела Резюме можете да добавите или редактирате свойства, като например заглавие, тема, автор, ръководител, фирма, категория, ключови думи (наричани етикети) и коментари.

  Свойства на раздела Резюме

  Забележки: 

  • За да добавите връзка към свързани документи, щракнете върху Свързани документи в долната част на страницата с информация и изберете Добавяне на връзка към свързан документ.

  • Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа или ако документът, чиито свойства желаете да видите, е записан в библиотека с документи или на сървър за управление на документи, може да има и допълнителни изгледи на свойства на документи.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата на документа.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията.

 4. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към документа. Всички промени, които сте направили, ще се запишат автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  • За да видите още свойства, щракнете върху Покажи всички свойства връзка в долната част на страницата.

  • За да отворите диалоговия прозорец Свойства там, където можете да добавите или редактирате всички свойства наведнъж и преглед на информация за документа и статистика, щракнете върху свойства в горната част на страницата и след това щракнете върху Разширени свойства.

   Отваряща разширени свойства

   В раздела Резюме можете да добавите или редактирате заглавие, тема, автор, ръководител, фирма, категория, ключови думи (наричани етикети) и коментари.

   Свойства на раздела Резюме

   За да видите свойствата по избор, щракнете върху раздела по избор .

  • За да видите свойствата в панел в рамките на вашата работна книга, щракнете върху свойства в горната част на страницата и изберете Показване на панела на документа.

  Забележка: Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа или ако документът, чиито свойства желаете да видите, е записан в библиотека с документи или на сървър за управление на документи, може да има и допълнителни изгледи на свойства на документи.

Преглед или създаване на свойства по избор за файл

Свойствата по избор са свойства, които можете да дефинирате за документ от Office. На свойствата по избор можете да присвоявате текстова, часова или числена стойност, а можете да им зададете и стойности да или не. Можете да изберете от списък с предложени имена или да дефинирате ваши собствени.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху връзката Преглед и редактиране на свойства на базата данни в горната част на страницата.

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете върху Добави, след което щракнете върху OK.

 6. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към работната книга.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху свойства в горната част на страницата и след това изберете Разширени свойства.

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете върху Добави, след което щракнете върху OK.

 6. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към работната книга.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху свойства в горната част на страницата и след това изберете Разширени свойства.

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете върху Добави, след което щракнете върху OK.

 6. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към презентацията.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху Информация за проект в горната част на страницата и след това изберете Разширени свойства.

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете върху Добави, след което щракнете върху OK.

 6. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към проекта.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху Свойства на публикацията в горната част на страницата и след това изберете Разширени свойства.

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към публикацията.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху свойства в горната част на страницата и след това изберете Разширени свойства.

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към документа.

Какво искате да направите?

Научете повече за свойствата на документа

Преглед на свойствата на документа, когато отворите или запишете файл

Преглед на свойствата за текущия документ

Промяна на свойствата за текущия документ

Създаване на потребителски свойства за документ

Запознаване със свойствата на документи

Свойствата на документи, познати като метаданни, са подробни данни за файл, които го описват или идентифицират. Свойствата на документи включват подробни данни от рода на заглавие, име на автора, тема и ключови думи, които уточняват темата или съдържанието на документа.

Ако зададете съответните стойности за полетата за свойства на документа за документите си, можете лесно да организирате и идентифицирате вашите документи по-късно. Можете също да търсите документи, базирани на техните свойства. В Microsoft Office Word 2007Microsoft Office Excel 2007и Microsoft Office PowerPoint 2007можете да видите или лесно редактиране на свойства на документа, докато работите върху съдържанието на вашия документ с помощта на информационния панел на документа, който се показва в горната част на документа във вашата програма от Office.

Има пет типа свойства на документи:

 • Стандартни свойства     По подразбиране документи на Microsoft Office са свързани с определен набор от стандартни свойства, например автор, заглавие и тема. Можете да зададете ваши собствени текстови стойности за тези свойства, за да го направите по-лесно да организирате и идентифицирате вашите документи. Например в Word, можете да използвате свойството ключови думи (наричани етикети), за да добавите ключовата дума "клиенти" към файловете ви за продажби. Можете да търсите всички файлове за продажби с тази ключова дума.

 • Автоматично актуализирани свойства     Тези свойства включват както системни свойства на файла (например размер на файла или датите на създаване и последна промяна на файла), както и статистика, поддържана за ваше улеснение в програмите от Office (например брой думи или знаци в документ). Не можете да укажете или промените автоматично актуализираните свойства.

  Можете да използвате автоматично актуализираните свойства, за да идентифицирате или намирате документи. Можете например да търсите всички файлове, създадени след 3-и август 2005 г. или всички файлове, последно променени вчера.

 • Свойства по избор     Можете да дефинирате допълнителни свойства по избор за документите ви в Office. На свойствата по избор можете да присвоявате текстова, часова или числена стойност, а можете да им зададете и стойности да или не. Можете да изберете от списък с предложени имена или да дефинирате ваши собствени.

 • Свойства за вашата организация     Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа, свойствата на документа, свързани с документа ви, ще бъдат конкретни за вашата организация.

 • Свойства на библиотека с документи     Това са свойства, които са свързани с документи в библиотека с документи в уеб сайт или в публична папка. Когато създавате нова библиотека с документи, можете да зададете една или повече свойства на библиотека с документи и да зададете правила за стойностите им. Когато хора добавят документи в библиотеката с документи, те се иска да зададете стойности за всеки от тези свойства. Например библиотека с документи, която събира продукт идеи може да подкани лицето свойства, като например представено от "," дата "," категория "и" описание. Когато отворите документ от библиотека с документи в Office Word 2007, Office Excel 2007или Office PowerPoint 2007, можете да редактирате и актуализирате тези свойства на библиотека с документи в информационния панел на документа.

Най-горе на страницата

Преглед на свойствата на документа, когато отворите или запишете файл

Можете да видите свойствата на документа за даден файл в диалоговия прозорец Отвори или диалоговия прозорец Запиши като .

 1. В диалоговия прозорец Отвори или диалоговия прозорец Запиши като изберете документа, за който искате да видите свойствата.

 2. Щракнете върху стрелката до изгледии след това направете едно от следните неща:

  • За да видите свойства, като например размера на файла и датата, когато файлът е променен, щракнете върху подробни данни.

  • За да прегледате всички свойства на документа, щракнете върху свойства.

Преглед на свойствата за текущия документ

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете управлениеи след това щракнете върху Свойства на базата данни.

 2. В диалоговия прозорец свойства на име на файла щракнете върху разделите, за да изберете свойствата, които искате да видите.

Използвайте информационния панел на документа, за да видите или промените свойствата на документа.

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете подготвии след това щракнете върху свойства.

 2. В Информационен панел на документащракнете върху стрелката до Свойства на документа , за да изберете набор от свойства, които искате да видите (например Разширени свойства).

  Забележки: 

  • Можете да видите свойствата по избор, като щракнете върху Разширени свойства.

  • Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа или ако документът, чиито свойства желаете да видите, е записан в библиотека с документи или на сървър за управление на документи, може да има и допълнителни изгледи на свойства на документи.

Използвайте информационния панел на документа, за да видите или промените свойствата на документа.

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете подготвии след това щракнете върху свойства.

 2. В Информационен панел на документащракнете върху стрелката до Свойства на документа , за да изберете набор от свойства, които искате да видите (например Разширени свойства).

  Забележки: 

  • Можете да видите свойствата по избор, като щракнете върху Разширени свойства.

  • Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа или ако документът, чиито свойства желаете да видите, е записан в библиотека с документи или на сървър за управление на документи, може да има и допълнителни изгледи на свойства на документи.

 1. В менюто файл щракнете върху свойства.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на публикацията щракнете върху разделите, за да изберете свойствата, които искате да видите.

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете подготвии след това щракнете върху свойства.

 2. В Информационен панел на документащракнете върху стрелката до Свойства на документа , за да изберете набор от свойства, които искате да видите (например Разширени свойства).

  Забележки: 

  • Можете да видите свойствата по избор, като щракнете върху Разширени свойства.

  • Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа или ако документът, чиито свойства желаете да видите, е записан в библиотека с документи или на сървър за управление на документи, може да има и допълнителни изгледи на свойства на документи.

Промяна на свойствата за текущия документ

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете управлениеи след това щракнете върху Свойства на базата данни.

 2. В диалоговия прозорец свойства на име на файла в раздела Резюме , въведете стойностите за стандартните свойства, например заглавие и автор.

Използвайте информационния панел на документа, за да видите или промените свойствата на документа.

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете подготвии след това щракнете върху свойства.

 2. В Информационен панел на документащракнете върху стрелката до Свойства на документа , за да изберете набор от свойства, които искате да промените, например Разширени свойства.

  Забележка: Ако вашата организация е персонализирала информационния панел на документа или за който искате да промените свойствата на документа се записва библиотека с документи или сървър за управление на документи, изгледи на свойства на допълнителни документ може да е налична.

 3. В Информационен панел на документавъведете информацията, която искате във всяко от полетата свойство на поле.

  Забележка: Всички полета за свойства, които са маркирани с червена звездичка са задължителни полета и може да се наложи да ги изпълните, преди да можете да запишете документа си.

Използвайте информационния панел на документа, за да видите или промените свойствата на документа.

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете подготвии след това щракнете върху свойства.

 2. В Информационен панел на документащракнете върху стрелката до Свойства на документа , за да изберете набор от свойства, които искате да промените, например Разширени свойства.

  Забележка: Ако вашата организация е персонализирала информационния панел на документа или за който искате да промените свойствата на документа се записва библиотека с документи или сървър за управление на документи, изгледи на свойства на допълнителни документ може да е налична.

 3. В Информационен панел на документавъведете информацията, която искате във всяко от полетата свойство на поле.

  Забележка: Всички полета за свойства, които са маркирани с червена звездичка са задължителни полета и може да се наложи да ги изпълните, преди да можете да запишете документа си.

 1. В менюто файл щракнете върху свойства.

 2. В диалоговия прозорец Свойства на публикацията в раздела Резюме , въведете стойностите за стандартните свойства, например заглавие и автор.

Използвайте информационния панел на документа, за да видите или промените свойствата на документа.

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете подготвии след това щракнете върху свойства.

 2. В Информационен панел на документащракнете върху стрелката до Свойства на документа , за да изберете набор от свойства, които искате да промените, например Разширени свойства.

  Забележка: Ако вашата организация е персонализирала информационния панел на документа или за който искате да промените свойствата на документа се записва библиотека с документи или сървър за управление на документи, изгледи на свойства на допълнителни документ може да е налична.

 3. В Информационен панел на документавъведете информацията, която искате във всяко от полетата свойство на поле.

  Забележка: Всички полета за свойства, които са маркирани с червена звездичка са задължителни полета и може да се наложи да ги изпълните, преди да можете да запишете документа си.

Създаване на потребителски свойства за документ

Свойствата по избор са свойства, които можете да дефинирате за документ от Office. На свойствата по избор можете да присвоявате текстова, часова или числена стойност, а можете да им зададете и стойности да или не. Можете да изберете от списък с предложени имена или да дефинирате ваши собствени.

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете управлениеи след това щракнете върху Свойства на базата данни.

 2. Изберете раздела По избор.

 3. В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

 4. В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

 5. В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 6. Щракнете върху Добавяне.

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете подготвии след това щракнете върху свойства.

 2. В Информационен панел на документащракнете върху стрелката до Свойства на документаи след това щракнете върху Разширени свойства.

 3. В диалоговия прозорец Свойства на документа щракнете върху раздела по избор .

 4. В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

 5. В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

 6. В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 7. Щракнете върху Добавяне.

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете подготвии след това щракнете върху свойства.

 2. В Информационен панел на документащракнете върху стрелката до Свойства на документаи след това щракнете върху Разширени свойства.

 3. В диалоговия прозорец Свойства на документа щракнете върху раздела по избор .

 4. В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

 5. В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

 6. В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 7. Щракнете върху Добавяне.

 1. В менюто файл щракнете върху свойства.

 2. Изберете раздела По избор.

 3. В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

 4. В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

 5. В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 6. Щракнете върху Добавяне.

 1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете подготвии след това щракнете върху свойства.

 2. В Информационен панел на документащракнете върху стрелката до Свойства на документаи след това щракнете върху Разширени свойства.

 3. В диалоговия прозорец Свойства на документа щракнете върху раздела по избор .

 4. В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

 5. В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

 6. В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 7. Щракнете върху Добавяне.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×