Превключване на работата по подразбиране за списъци или библиотеки с документи от нов или класически

Превключване на работата по подразбиране за списъци или библиотеки с документи от нов или класически

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Може да забележите промяна в облика и навигация на вашите библиотеки с документи и списъци. Този нов опит е по-бързо, има допълнителни функции за телефони и таблети и навигация прости. Като библиотека с документи или собственик на списък, собственик на сайт или администратор който може да искате да превключите работата по подразбиране обратно към предишната (класически среда за работа) за време. Не забравяйте, че потребителите могат да променят опит в конкретни библиотеки или сайтове обратно към нови ако те изберат. Промяна на настройки на списък и библиотека ниво замества промени в сайта, колекция от сайтове и нивото на клиента.

Забележка: Тази статия е за библиотека и списъка собственици и администратори, които искате да промените по подразбиране опит за потребители. Ако даден потребител и искате да се върнете към класически опит, щракнете върху връщане към класически SharePoint в долния ляв ъгъл на страницата. За да излезете от класически опит, щракнете върху изход от класически опит в долния ляв ъгъл на страницата.

 1. Във вашия списък или библиотека с документи изберете Настройки на Икона за настройки и след това Настройки на списък или Настройки на библиотеката.

  Отидете в "Настройки", "Настройки на библиотеката"

  Ако не виждате настройките Икона за настройки , изберете раздела библиотека или списък , за да отворите лентата и след това щракнете върху Настройки на библиотеката или Настройки на списък в лентата.

  Настройки на списък на лентата
 2. Щракнете върху Разширени настройки и след това превъртете надолу списъка опит.

  Списък и библиотека настройка

 3. Изберете едно от следните:

  • Работата по подразбиране, зададени от моя администратор

   Тази опция задава опита като каквото набор от администратора на вашия сайт.

  • Новата среда за работа

   Тази опция задава опита за новата среда за работа. Този опит е включено по подразбиране, така че можете да го изберете, само ако превключите обратно от класически.

  • Класически опит

   Тази опция задава опита да класически, която е предишната, по-големи възможности за библиотеки с документи.

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата, която прилича на вафла и представлява щракване на бутон, което ще разкрие плочки за няколко приложения за избор. в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. До SharePoint списъци и библиотеки опит, изберете някой от двата класически опит или новата среда за работа (автоматично откриване).

  Настройка за среда за списък и библиотека по подразбиране

Проверка за персонализации, които оказват влияние върху списъци или библиотеки страници

Една от причините може да искате да промените на опита по подразбиране на сайта и на ниво колекция от сайтове е защото имате персонализации, които оказват влияние върху списъка или библиотеката, страници и представлява бизнес критични функционалност. Ако искате да проверите за тези видове персонализации да ви помогнат да определите кои сайтове и колекции от сайтове, които искате да промените по подразбиране, трябва да използвате скрипт за Windows PowerShell с CSOM обвивка (модел на обекти на клиента). Следния скрипт открива customactions, които разположи потребителски скриптове.

 1. Уверете се, че да отговарят на следните минимални изисквания:

  • Вие сте глобален администратор

  • Трябва да прочетете about_Execution_Policies.

 2. Копирайте следния код и го поставете в текстов редактор, например Notepad. За тази статия ние ще име скриптов файл, CustomActions.ps1.

  Забележки: 

  • Този скрипт трябва да се управлява отделно за всеки уеб сайт, който искате да проверите CustomActions за. Имената на контейнера, посочен по-< > трябва да се промени да отговаря на вашите организационни изисквания.

  • Има коментираните редове, обозначен със знак за фунт (#), в раздели на скрипт за ниво колекция от сайтове и нивата на сайта. За да изпълните подходящия скрипт, премахнете знак за фунт (#) пред редовете в секцията, която искате да промените възможностите за работа.

  # This file uses CSOM. Replace the paths below with the path to CSOM on this computer.
  # If CSOM is in the user's downloads folder, you only have to replace the <username> placeholder.
  
  Add-Type -Path "C:\Users\<username>\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
  Add-Type -Path "C:\Users\<username>\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
  
  # All strings in braces < >are placeholders that you must replace with the appropriate strings.
  
  $webUrl = 'https://<domain>.sharepoint.com/<relative-path-to-website>'
  $username = '<username>@<domain>.onmicrosoft.com'
  $password = Read-Host -Prompt "Password for $username" -AsSecureString
  
  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl)  
  $clientContext.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  $site = $clientContext.Site;
  $customActions = $site.UserCustomActions
  $clientContext.Load($customActions)
  $clientContext.ExecuteQuery()
  
  $first = $true
  foreach($customAction in $customActions)
  {
    if($customAction.Location -eq "scriptlink" -and -Not ([string]::IsNullOrEmpty($customAction.ScriptBlock)))
    {
      if ($first)
      {
        Echo " "
          Echo ($webUrl + " has the following inline JavaScript custom actions")
      $first = $false
      }
      Echo $customAction.Title
    }
  }
  
 3. Записване на файла го именуване CustomActions.ps1.

  Забележка: Можете да използвате друго име на файл, но трябва да запишете файла като ANSI кодиран текстов файл, чието разширение е .ps1

 4. Промяна в директорията, където сте записали файла.

 5. В Windows PowerShell командна среда въведете следната команда:

  ./CustomActions.ps1

Промяна на работата по подразбиране за сайтове и колекции от сайтове

За да промените работата по подразбиране за библиотеки с документи на колекция от сайтове или ниво на сайта, трябва да използвате скрипт за Windows PowerShell с CSOM обвивка (модел на обекти на клиента), както следва.

 1. Уверете се, че да отговарят на следните минимални изисквания:

  • Вие сте глобален администратор

  • Трябва да прочетете about_Execution_Policies.

 2. Копирайте следния код и го поставете в текстов редактор, например Notepad. За тази статия ние ще име скриптов файл, DocLib.ps1.

  Забележка: Има коментираните редове, обозначен със знак за фунт (#), в раздели на скрипт за ниво колекция от сайтове и нивата на сайта. За да изпълните подходящия скрипт, премахнете знак за фунт (#) пред редовете в секцията, която искате да промените възможностите за работа.

  ##The first two lines of the script load the CSOM model:
  Add-Type -Path "C:\Users\{username}\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
  
  Add-Type -Path "C:\Users\{username}\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
  
  $webUrl = 'https://{domain}.sharepoint.com/[optional path to subweb]'
  $username = Read-Host -Prompt "Enter or paste the site collection administrator’s full O365 email, for example, name@domain.onmicrosoft.com" 
  $password = Read-Host -Prompt "Password for $username" -AsSecureString
  
  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl)
  $clientContext.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  
  # To apply the script to the site collection level, uncomment the next two lines.
  #$site = $clientContext.Site; 
  #$featureguid = new-object System.Guid "E3540C7D-6BEA-403C-A224-1A12EAFEE4C4"
  
  # To apply the script to the website level, uncomment the next two lines, and comment the preceding two lines.
  #$site = $clientContext.Web;
  #$featureguid = new-object System.Guid "52E14B6F-B1BB-4969-B89B-C4FAA56745EF" 
  
  # To turn off the new UI by default in the new site, uncomment the next line.
  #$site.Features.Add($featureguid, $true, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None);
  
  # To re-enable the option to use the new UI after having first disabled it, uncomment the next line.
  # and comment the preceding line.
  #$site.Features.Remove($featureguid, $true);
  
  $clientContext.ExecuteQuery();
  
  
 3. Записване на файла го именуване DocLib.ps1.

  Забележка: Можете да използвате друго име на файл, но трябва да запишете файла като ANSI кодиран текстов файл, чието разширение е .ps1

 4. Промяна в директорията, където сте записали файла.

 5. В Windows PowerShell командна среда въведете следната команда:

  ./DocLib.ps1

За допълнителна информация за Windows PowerShell вижте Използване на Windows PowerShell.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×