Превеждане на текст на друг език

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Функцията „Превод“ в момента се предлага за Word, Excel, OneNote и PowerPoint. Можете да получите добавка "Преводач" за Outlook в магазина на Office. Вижте Преводач за Outlook за повече информация.

Превеждане на думи или фрази в Word, Excel или PowerPoint

 1. Във вашия документ, електронна таблица или презентация подчертайте клетката или текста, който искате да преведете.

 2. Изберете Преглед > Превод.

 3. Изберете своя език, за да видите превода.

 4. Изберете Вмъкване. Преведеният текст ще замести текста, който сте осветили в стъпка 1.

  Забележка: В Excel няма бутон "Вмъкване", ще трябва да копирате/поставите текста, който сте маркирали в стъпка 1.

  Може да видите списък с няколко превода. Разгънете преведения елемент, за да се покаже пример за използването на двата езика. Изберете желания превод и щракнете върху Копирай.

  Опции за превод на дума

Наличен на: Word PowerPoint Excel

Тази функция е налична за Office 365 абонати, които използват версия 1710 или по-нова на Word; или версия 1803 или по-нова на PowerPoint или Excel. Трябва също така да сте свързани към интернет и да имате Интелигентните услуги на Office, за да използвате "Преводач".

Потребителите с Office 2016, но без абонамент, ще имат същите функции за превод, които са налични в Office 2013 и по-старите. 

Абонатите получават нови функции и подобрения всеки месец. Щракнете, за да изпробвате или закупите абонамент.

Не сте сигурни коя версия на Office използвате? Вижте Коя версия на Office използвам?

Тази функция в момента не е налична за клиенти, които използват Office 365, поддържан от 21Vianet.

Анимация на функцията преводач, конвертирана от английски на руски.

Преведете цял файл в Word, Excel или PowerPoint

 1. Щракнете върху Преглед > Превод > Превод на документа.

 2. Изберете своя език, за да видите превода.

 3. Изберете Превод. Копие на преведения документ ще се отвори в отделен прозорец.

 4. Изберете OK в първоначалния прозорец, за да затворите "Преводач".

Предлага се в: Word

Тази функция е налична за Office 365 абонати, които използват версия 1710 или по-нова на Word. Трябва също така да сте свързани към интернет и да имате https://support.office.com/article/e69ee5f5-d510-4c2c-aee3-d5410a353049</c0>интелигентните услуги на Office</c1>, за да използвате Translator.

Потребителите с Office 2016, но без абонамент, ще имат същите функции за превод, които са налични в Office 2013 и по-старите. 

Абонатите получават нови функции и подобрения всеки месец. Щракнете, за да изпробвате или закупите абонамент.

Не сте сигурни коя версия на Office използвате? Вижте Коя версия на Office използвам?

Показва анимация за превода на документ

Превеждане на думи или фрази в OneNote за Windows 10

 1. Във вашите бележки подчертайте текста, който искате да преведете.

 2. Изберете Преглед > Превод > Селекция.

 3. Изберете своя език, за да видите превода.

 4. Изберете Вмъкване. Преведеният текст ще замести текста, който сте осветили в стъпка 1.

Превод на цяла страница в OneNote за Windows 10

 1. Изберете Преглед > Превод > Страница.

 2. Изберете своя език, за да видите превода.

 3. Изберете Превод. Преведената страницата ще бъде добавена като под-страница на съществуващата страница.

 4. Изберете OK в основния прозорец, за да затворите "Преводач".

Ако по-късно искате да промените езика На за превода на документа или ако трябва да преведете документ на повече от един език, можете да го направите, като изберете Задаване на езика за превод на документа... от менюто Преведи.

Показва зададен език за превод на документа под менюто „Превод“

Вж. също

Наличните инструменти за превод зависят от това коя програма от Office използвате:

 • Превод на документ/превод на елемент: Word, Outlook.

 • Превод на избрания текст: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel, Visio.

 • Мини преводач: Word, Outlook, PowerPoint, OneNote

  Налични инструменти за превод в програмите на Office

Можете да преведете цял документ на Word или съобщение на Outlook с помощта на компютъра ("машинен превод") и да го покажете в уеб браузър. Когато изберете този тип превод, съдържанието на вашия файл се изпраща по интернет до доставчик на услуги.

Забележка: Машинният превод върши добра работа за предаване на основната идея на съдържанието и за проверка дали съдържанието е подходящо за вас. За много прецизни или поверителни файлове обаче се препоръчва човешки превод, защото машинният превод може да не съхрани пълното значение и тона на текста.

Избор на вашия език за превод

 1. В раздела Преглед, в групата Език щракнете върху Преведи > Изберете езика, на който да се превежда.

  Изберете "Език на превода"

 2. Под Изберете езици на превеждане за документа щракнете върху желаните езици за Превод от и Превод на, след което щракнете върху OK.

Превод на документа или съобщението

 1. В раздела Преглед, в групата Език щракнете върху Преведи.

 2. Щракнете върху Превод на документа (Превод на елемента в Outlook). В От и На се показват избраните езици.

  Превод на документ или съобщение

Отваря се раздел на браузъра, в който се показва файлът едновременно на първоначалния език и на избрания език за превод.

Забележка: Ако това е първият път, когато използвате услугите за превод, е възможно да се наложи да щракнете върху OK, за да инсталирате двуезичните речници и да разрешите услугата превод чрез екрана Изследване. Можете да видите кои двуезични речници и услуги са машинен превод сте разрешили чрез щракване върху връзката Опции за превод в екрана Изследване. Вижте Превод на избран текст, за да научите как да стигнете до екрана Изследване.

Можете да използвате екрана Изследване, за да преведете фраза, изречение или абзац на няколко избрани двойки езици в следните програми на Microsoft Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio и Word.

Забележка: В PowerPoint текстовите полета на слайда могат да се превеждат само едно по едно.

 1. В раздела Преглед, в групата Език щракнете върху Преведи > Превод на избрания текст, за да се отвори екранът Изследване.

  Превод на избран текст

  Забележка: В Word можете да щракнете с десния бутон на мишката някъде в документа, след което да изберете Преведи.

 2. В екрана Изследване, във Всички справочници щракнете върху Преведи.

  Опцията за превод в екрана "Изследване"

 3. Направете едно от следните неща, за да преведете дума или кратка фраза:

  • Изберете думите и след това натиснете клавиша ALT и щракнете върху селекцията. Резултатите се появяват под Превод в екрана Изследване.

  • Въведете думата или фразата в полето Търсене на и след това натиснете Enter.

   Забележки: 

   • Ако това е първият път, когато използвате услугата превод, щракнете върху OK, за да инсталирате двуезичните речници и да разрешите услугата превод чрез екрана Изследване.

   • Можете също да видите кои двуезични речници и услуги за машинен превод сте разрешили, като щракнете върху връзката Опции за превод в екрана Изследване.

   • За да смените речниците, използвани за превод, в екрана Изследване, под Превод, изберете езиците, от и на които желаете да превеждате. Например за да превеждате от английски на френски, изберете Английски от списъка От и Френски от списъка На.

   • За да персонализирате ресурсите, използвани за превод, щракнете върху Опции за превод, а след това да изберете опциите, които искате.

в Word, Outlook, PowerPoint и OneNote минипреводачът показва превода на една дума, когато я посочите с курсора. Можете също да копирате преведения текст в клипборда, да го поставите в друг документ или да възпроизведете как се произнася преведената дума.

 1. В раздела Преглед, в групата Език щракнете върху Преведи > Минипреводач.

  Минипреводач

 2. Посочете с мишката си дума или фраза, която искате да бъде преведена. Когато се появи припокрит блед диалогов прозорец във вашия документ, преместете мишката над него, за да видите всички налични преводи.

Забележка: Минипреводачът ще продължи да се появява винаги когато се премествате над думите. За да го изключите, повторете стъпка 1 по-горе.

За повече информация вижте Вижте преводи чрез минипреводача.

За да преведете текст направо в браузъра, вж. Bing Преводач. Поддържан от Microsoft Translator, сайтът предоставя безплатен превод на и от 50+ езика. За да научите повече, вижте Превеждане на текст, с помощта на "Преводач".

Тази функция е налична само ако имате Абонамент за Office 365, или Office 2019 за Mac и само за Word, Excel и PowerPoint.  За "Преводач" в Outlook вижте „Преводач“ за Outlook за повече информация.

Превод на целия документ

 1. Щракнете върху Преглед > Превод > Превод на документа.

 2. Изберете своя език, за да видите превода.

 3. Изберете Превод. Копие на преведения документ ще се отвори в отделен прозорец.

  Предлага се в: Word

Раздел "Преглед" с осветено "Превод на документа"

Превод на избран текст

 1. Във вашия документ осветете текста, който искате да преведете.

 2. Щракнете върху Преглед > Превод > Превод на избрания текст.

 3. Изберете своя език, за да видите превода.

 4. Изберете Вмъкване. Преведеният текст ще замести текста, който сте осветили в стъпка 1.

  Наличен на: Word PowerPoint Excel

Раздел "Преглед" с осветено "Превод на избрания текст"

Съвет: Започвайки от май 2019, ние пускаме възможностите за машинен превод в реално време в Outlook.com и Outlook в уеб. Когато получите имейл на един от поддържаните езици на 62, ще видите предложение в горния край на съобщението, което ви предлага да преведете текста на езика по подразбиране. Ако не виждате тази опция, се уверете, че папката ви "Входящи" е зададена като изглед на разговор, като отидете на " Настройки " в горния десен ъгъл на Outlook.com. Ако използвате Outlook в уеб чрез служебен или учебен акаунт, се уверете, че сте разрешили "новата Outlook", като превключвате превключвателя към горния десен ъгъл на Outlook.

Превод на целия документ

 1. Щракнете върху Преглед > Превод > Превод на документа.

 2. Изберете своя език, за да видите превода.

 3. Изберете Превод. Копие на преведения документ ще се отвори в отделен прозорец.

  Предлага се в: Word

Раздел "Преглед" с осветено "Превод на документа"

Превод на избран текст

 1. Във вашия документ осветете текста, който искате да преведете.

 2. Щракнете върху Преглед > Превод > Превод на избрания текст.

 3. Изберете своя език, за да видите превода.

 4. Изберете Вмъкване. Преведеният текст ще замести текста, който сте осветили в стъпка 1.

  Предлага се в: Word

Раздел "Преглед" с осветено "Превод на избрания текст"

Още информация

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×