Преброяване на повторенията на стойност

Преброяване на повторенията на стойност

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Да предположим, че искате да намерите колко пъти се среща конкретен текст или числова стойност в диапазон от клетки. Например:

 • Ако даден диапазон, например A2:D20, съдържа числовите стойности 5, 6, 7 и 6, то числото 6 се среща два пъти.

 • Ако колоната съдържа "Димитров", "Банков", "Банков" и "Банков", то "Банков" се среща 3 пъти.

Има няколко начина за преброяване повторенията на дадена стойност.

Какво искате да направите?

Преброяване на повторенията на единична стойност с помощта на функция

Преброяване на базата на няколко критерия с помощта на функцията COUNTIFS

Преброяване на базата на критерии със съвместното използване на функциите COUNT и IF

Преброяване на повторенията на множество текстови или числови стойности със съвместното използване на функциите SUM и IF

Преброяване на повторенията на множество стойности с помощта на отчет с обобщена таблица

Преброяване на повторенията на единична стойност с помощта на функция

За целта използвайте функцията COUNTIF.

Пример

Копирайте примерните данни в таблицата по-долу и да го поставите в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажете резултатите от формули ги изберете, натиснете F2 и след това натиснете клавиша Enter. Регулиране на ширината на колоните, за да видите всички данни. Апостроф от лявата страна на формулите в секцията формула позволяват формулите за показване за справка, докато формулите вдясно под колоната резултат ще показва резултатите от формулата.

Продавач

Фактура

Димитров

15 000

Димитров

9 000

Христов

8 000

Христов

20 000

Димитров

5 000

Банков

22 500

Формула

Описание

Резултат

'=COUNTIF(A2:A7;"Димитров")

Брой на записи за Димитров (3)

=COUNTIF(A2:A7;"Димитров")

'=COUNTIF(A2:A7;A4)

Брой на записи за Христов (2)

=COUNTIF(A2:A7,A4)

'=COUNTIF(B2:B7;"< 20000")

Брой на стойностите на фактури, които са по-малки от 20 000 (4)

=COUNTIF(B2:B7,"< 20000")

'=COUNTIF(B2:B7;">="&B5)

Брой на стойностите на фактури, които са по-големи или равни на 20 000 (2)

=COUNTIF(B2:B7,">="&B5)

За да научите повече за използването на тази функция, вижте COUNTIF функция.

Най-горе на страницата

Преброяване на базата на няколко критерия с помощта на функцията COUNTIFS

Въведената в Excel 2007 функцията COUNTIFS е подобна на функцията COUNTIF с едно важно изключение: COUNTIFS ви дава възможност да прилагате критерии към клетките в множество диапазони и преброява колко пъти са изпълнени всички критерии. Можете да използвате до 127 двойки диапазон/критерии с функцията COUNTIFS. Синтаксисът за функцията е следният:

COUNTIFS(критерии_диапазон1, критерии1, [критерии_диапазон2, критерии2],…)

Пример

Копирайте примерните данни в таблицата по-долу и да го поставите в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажете резултатите от формули ги изберете, натиснете F2 и след това натиснете клавиша Enter. Регулиране на ширината на колоните, за да видите всички данни. Апостроф от лявата страна на формулите в секцията формула позволяват формулите за показване за справка, докато формулите отдясно, под колоната резултат ще показва резултатите от формулата.

ИД на служител

Регион №

Отдел

20552

2

Продажби

21268

2

Финанси

23949

1

Администратор

24522

4

Администратор

28010

3

ИТ

29546

4

Продажби

31634

3

ИТ

32131

1

ИТ

35106

4

Финанси

40499

1

Личен състав

42051

1

Продажби

43068

2

Личен състав

45382

2

Финанси

47971

1

ИТ

Формула

Резултат

Колко служители са в регион 2 и в отдел Финанси?

'=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Финанси")

=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Финанси")

Първият диапазон на критериите е с номерата на региони, а вторият диапазон на критериите е името на отдела. Критерият, приложен към първия диапазон на критериите, е "2," а критерият, приложен към втория диапазон на критериите е "Финанси". COUNTIFS проверява дали и двата критерия отговарят на условието.

За да научите повече за използването на тази функция с повече от един диапазон и критерий, вижте COUNTIFS функция.

Най-горе на страницата

Преброяване на базата на критерии със съвместното използване на функциите COUNT и IF

Да речем, че трябва да определите колко продавачи са продали даден артикул в определен регион или искате да знаете колко продажби над определена стойност са извършени от конкретен продавач. Можете да използвате съвместно функциите IF и COUNT: първо използвате функцията IF, за да проверите условието, и след това, само ако резултатът от функцията IF е True, използвате функцията COUNT за преброяване на клетките.

Примери

Копирайте примерните данни в таблицата по-долу и да го поставите в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажете резултатите от формули ги изберете, натиснете F2 и след това натиснете клавиша Enter. Регулиране на ширината на колоните, за да видите всички данни. Апостроф от лявата страна на формулите в секцията формула позволяват формулите за показване за справка, докато формулите вдясно под колоната резултат ще показва резултатите от формулата.

Регион

Продавач

Тип

Продажби

Юг

Димитров

Напитки

3571

Запад

Думанова

Млечни продукти

3338

Изток

Христов

Напитки

5122

Север

Христов

Млечни продукти

6239

Юг

Банков

Продукти

8677

Юг

Думанова

Месо

450

Юг

Думанова

Месо

7673

Изток

Христов

Продукти

664

Север

Думанова

Продукти

1500

Юг

Банков

Месо

6596

Формула

Описание

Резултат

' = БРОЙ (IF ((A2:A11="South")*(C2:C11="Meat"),D2:D11))

Брой на продавачите, които са продавали месо в южния регион. (3)

=COUNT(IF((A2:A11="Юг")*(C2:C11="Месо"),D2:D11))

' = БРОЙ (IF ((B2:B11="Suyama") * (D2: D11 > = 1000), D2: D11))

Брой на продажбите на Христов със стойност над 1000 лева. (2)

=COUNT(IF((B2:B11="Христов")*(D2:D11>=1000);D2:D11))

Забележки: 

 • Формулите в този пример трябва да бъдат въведени като формули за масиви. Ако сте отворили тази работна книга в Excel за Windows или Excel 2016 за Mac и искате да промените формулата или създадете формула, подобна, натиснете F2и след това натиснете Ctrl + Shift + Enter , за да се върнат резултати формулата очаквате. В по-ранните версии на Excel за Mac използване КОМАНДА + Shift + Enter.

 • За да работят тези формули, вторият аргумент за функцията IF трябва да е число.

Функцията COUNT пресмята броя на клетките, които съдържат числа, и преброява числата в списъка си с аргументи. Функцията IF връща една стойност, ако зададено от вас условие дава резултат TRUE, и друга стойност, ако това условие дава резултат FALSE.

За да научите повече за тези функции, вижте COUNT функция и IF функция.

Най-горе на страницата

Преброяване на повторенията на множество текстови или числови стойности със съвместното използване на функциите SUM и IF

В примерите, които следват, използваме заедно функциите IF и SUM. Първо функцията IF тества стойностите в някакви клетки и ако резултатът от теста е истина, SUM сумира тези стойности, които преминават успешно теста.

Примери

Търговец

Фактура

Димитров

15000

Димитров

9000

Христов

8000

Христов

20000

Димитров

5000

Банков

22500

Формула

Описание

Резултат

' = SUM (IF ((A2:A7="Buchanan")+(A2:A7="Dodsworth"),1,0))

Брой фактури за Димитров или Кирилов (4)

=SUM(IF((A2:A7="Димитров")+(A2:A7="Банков"),1,0))

' = SUM (IF ((B2:B7<9000) + (B2: B7 > 19000); 1; 0))

Брой на фактурите със стойност по малка от 9000 лв. или по-голяма от 19 000 лв.

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000),1,0))

' = SUM (IF (a2: A7 = "Банков", АКО (B2: B7 < 9000,1,0)))

Брой фактури за Димитров със стойност под 9000 лв.

=SUM(IF(A2:A7="Димитров",IF(B2:B7<9000,1,0)))

Забележка: Формулите в този пример трябва да бъдат въведени като формули за масиви. Ако сте отворили тази работна книга в Excel за Windows или Excel 2016 за Mac и искате да промените формулата или създадете формула, подобна, натиснете F2и след това натиснете Ctrl + Shift + Enter , за да се върнат резултати формулата очаквате. В по-ранните версии на Excel за Mac използване КОМАНДА + Shift + Enter.

Най-горе на страницата

Преброяване на повторенията на множество стойности с помощта на отчет с обобщена таблица

Можете да използвате отчет с обобщена таблица, за да покажете общите суми и да преброите повторенията на уникални стойности. Обобщената таблица е интерактивен начин за бързо обобщаване на големи количества данни. Можете да използвате обобщена таблица, за да разгънете или свиете нивата на данните, за да се концентрирате върху данните, и да детайлизирате обобщените данни за интересуващите ви области. Можете освен това да премествате редове в колони или колони в редове ("завъртане"), за да видите различни обобщения на първичните данни.

Пример за първични данни и получения отчет с обобщена таблица

1   Изходни данни, в този случай от работен лист

2   Изходните стойности за резюме на "Трим3 голф" в отчета с обобщена таблица

3   Целият отчет с обобщена таблица

4   Резюмето на изходните стойности в C2 и C8 от изходните данни

За да създадете отчет с обобщена таблица

 1. Изберете колоната, която съдържа данните.
  Уверете се, че колоната има заглавие.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Обобщена таблица.
  Показва се диалоговият прозорец Създаване на обобщена таблица.

 3. Щракнете върху Избор на таблица или диапазон.

 4. Поставете отчета с обобщена таблица в нов работен лист, започвайки от клетка A1, като щракнете върху Нов работен лист.

 5. Щракнете върху OK.
  Към местоположението, което сте определили с показания списък с полета на обобщена таблица, се добавя празен отчет с обобщена таблица.

 6. В секцията на полетата, отгоре на списъка с полета на обобщената таблица, щракнете и задръжте бутона върху името на полето, а след това плъзнете това поле към полето Етикети на редове в секцията за оформление, отгоре на списъка с полета на обобщената таблица.

 7. В секцията на полетата, отгоре на списъка с полета на обобщената таблица, щракнете и задръжте бутона върху същото име на поле, а след това плъзнете отново полето към полето Стойности в секцията за оформление, отгоре на списъка с полета на обобщената таблица.

Забележка: Ако вашите данни съдържат числа, отчетът с обобщена таблица намира общите суми на елементите вместо да ги преброява. За да смените от функцията "обща сума" с функцията "общ брой", изберете клетка в колоната и след това в раздела Анализиране, в групата Активно поле щракнете върху Настройки на поле, щракнете върху раздела Обобщи по, щракнете върху Брой, а след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Намиране и коригиране на грешки във формули

Клавишни комбинации за Excel и функционалните клавиши

Статистически функции (справка)

Математически и тригонометрични функции (справка)

Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по категории)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×