Преброяване на повторенията на стойност в Excel

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Да предположим, че искате да намерите колко пъти се среща конкретен текст или числова стойност в диапазон от клетки. Например:

 • Ако даден диапазон, например A2:D20, съдържа числовите стойности 5, 6, 7 и 6, то числото 6 се среща два пъти.

 • Ако колоната съдържа "Димитров", "Банков", "Банков" и "Банков", то "Банков" се среща 3 пъти.

Има няколко начина за преброяване повторенията на дадена стойност.

Какво искате да направите?

Преброяване на повторенията на единична стойност с помощта на функция

Преброяване на базата на няколко критерия с помощта на функцията COUNTIFS

Преброяване на базата на критерии със съвместното използване на функциите COUNT и IF

Преброяване на повторенията на множество текстови или числови стойности със съвместното използване на функциите SUM и IF

Преброяване на повторенията на множество стойности с помощта на отчет с обобщена таблица

Преброяване на повторенията на единична стойност с помощта на функция

За целта използвайте функцията COUNTIF.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Коригирайте ширините на колоните, ако е необходимо, за да видите всичките данни.

Продавач

Фактура

Банков

15 000

Банков

9000

Тодоров

8 000

Тодоров

20 000

Банков

5000

Кирилов

22 500

Формула

Описание

Резултат

'=COUNTIF(A2:A7;"Димитров")

Брой на записи за Димитров (3)

=COUNTIF(A2:A7;"Димитров")

'=COUNTIF(A2:A7;A4)

Брой на записи за Христов (2)

=COUNTIF(A2:A7;A4)

'=COUNTIF(B2:B7;"< 20000")

Брой на стойностите на фактури, които са по-малки от 20 000 (4)

=COUNTIF(B2:B7;"< 20000")

'=COUNTIF(B2:B7;">="&B5)

Брой на стойностите на фактури, които са по-големи или равни на 20 000 (2)

=COUNTIF(B2:B7;">="&B5)

За да научите повече за използването на тази функция, вижте COUNTIF функция.

Най-горе на страницата

Преброяване на базата на няколко критерия с помощта на функцията COUNTIFS

Въведената в Excel 2007 функцията COUNTIFS е подобна на функцията COUNTIF с едно важно изключение: COUNTIFS ви дава възможност да прилагате критерии към клетките в множество диапазони и преброява колко пъти са изпълнени всички критерии. Можете да използвате до 127 двойки диапазон/критерии с функцията COUNTIFS. Синтаксисът за функцията е следният:

COUNTIFS(критерии_диапазон1, критерии1, [критерии_диапазон2, критерии2],…)

Пример

ИД на служител

Регион №

Отдел

20552

2

Продажби

21268

2

Финанси

23949

1

Администрация

24522

4

Администрация

28010

3

ИТ

29546

4

Продажби

31634

3

ИТ

32131

1

ИТ

35106

4

Финанси

40499

1

Личен състав

42051

1

Продажби

43068

2

Личен състав

45382

2

Финанси

47971

1

ИТ

Колко служители са в регион 2 и в отдел Финанси?

'=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Финанси")

=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Финанси")

Първият диапазон на критериите е с номерата на региони, а вторият диапазон на критериите е името на отдела. Критерият, приложен към първия диапазон на критериите, е "2," а критерият, приложен към втория диапазон на критериите е "Финанси". COUNTIFS проверява дали и двата критерия отговарят на условието.

За да научите повече за използването на тази функция с повече от един диапазон и критерий, вижте COUNTIFS функция.

Най-горе на страницата

Преброяване на базата на критерии със съвместното използване на функциите COUNT и IF

Да речем, че трябва да определите колко продавачи са продали даден артикул в определен регион или искате да знаете колко продажби над определена стойност са извършени от конкретен продавач. Можете да използвате съвместно функциите IF и COUNT: първо използвате функцията IF, за да проверите условието, и след това, само ако резултатът от функцията IF е True, използвате функцията COUNT за преброяване на клетките.

Примери

Регион

Продавач

Тип

Продажби

Юг

Банков

Напитки

3571

Запад

Думанова

Млечни продукти

3338

Изток

Тодоров

Напитки

5122

Север

Тодоров

Млечни продукти

6239

Юг

Кирилов

Продукти

8677

Юг

Думанова

Месо

450

Юг

Думанова

Месо

7673

Изток

Тодоров

Продукти

664

Север

Думанова

Продукти

1500

Юг

Кирилов

Месо

6596

Формула

Описание

Резултат

=COUNT(IF((A2:A11="Юг")*(C2:C11="Месо");D2:D11))

Брой на продавачите, които са продавали месо в южния регион. (3)

=COUNT(IF((A2:A11="Юг")*(C2:C11="Месо");D2:D11))

=COUNT(IF((B2:B11="Христов")*(D2:D11>=1000);D2:D11))

Брой на продажбите на Христов със стойност над 1000 лева. (2)

=COUNT(IF((B2:B11="Христов")*(D2:D11>=1000);D2:D11))

Забележка : 

 • Формулите в този пример трябва да са въведени като формули за масиви. Ако сте отворили тази работна книга в настолната програма Excel и искате да промените формулата или да създадете подобна формула, натиснете F2, след което натиснете Ctrl+Shift+Enter, за да направите така, че формулата да връща очаквания от вас резултат.

 • За да работят тези формули, вторият аргумент за функцията IF трябва да е число.

Функцията COUNT пресмята броя на клетките, които съдържат числа, и преброява числата в списъка си с аргументи. Функцията IF връща една стойност, ако зададено от вас условие дава резултат TRUE, и друга стойност, ако това условие дава резултат FALSE.

За да научите повече за тези функции, вижте COUNT функция и IF функция.

Най-горе на страницата

Преброяване на повторенията на множество текстови или числови стойности със съвместното използване на функциите SUM и IF

В примерите, които следват, използваме заедно функциите IF и SUM. Първо функцията IF тества стойностите в някакви клетки и ако резултатът от теста е истина, SUM сумира тези стойности, които преминават успешно теста.

Примери

Продавач

Фактура

Банков

15000

Банков

9000

Тодоров

8000

Тодоров

20000

Банков

5000

Кирилов

22500

Формула

Описание

Резултат

=SUM(IF((A2:A7="Димитров")+(A2:A7="Кирилов");1;0))

Брой фактури за Димитров или Кирилов (4)

=SUM(IF((A2:A7="Димитров")+(A2:A7="Кирилов");1;0))

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000);1;0))

Брой на фактурите със стойност по малка от 9000 лв. или по-голяма от 19 000 лв.

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000);1;0))

=SUM(IF(A2:A7="Димитров";IF(B2:B7<9000;1;0)))

Брой фактури за Димитров със стойност под 9000 лв.

=SUM(IF(A2:A7="Димитров";IF(B2:B7<9000;1;0)))

Забележка : Формулите в този пример трябва да са въведени като формули за масиви. Ако сте отворили тази работна книга в настолната програма Excel и искате да промените формулата или да създадете подобна формула, натиснете F2, след което натиснете Ctrl+Shift+Enter, за да направите така, че формулата да връща очаквания от вас резултат.

Най-горе на страницата

Преброяване на повторенията на множество стойности с помощта на отчет с обобщена таблица

Можете да използвате отчет с обобщена таблица, за да покажете общите суми и да преброите повторенията на уникални стойности. Обобщената таблица е интерактивен начин за бързо обобщаване на големи количества данни. Можете да използвате обобщена таблица, за да разгънете или свиете нивата на данните, за да се концентрирате върху данните, и да детайлизирате обобщените данни за интересуващите ви области. Можете освен това да премествате редове в колони или колони в редове ("завъртане"), за да видите различни обобщения на първичните данни.

Пример за първични данни и получения отчет с обобщена таблица

1   Изходни данни, в този случай от работен лист

2   Изходните стойности за резюме на "Трим3 голф" в отчета с обобщена таблица

3   Целият отчет с обобщена таблица

4   Резюмето на изходните стойности в C2 и C8 от изходните данни

За да създадете отчет с обобщена таблица

 1. Изберете колоната, която съдържа данните.
  Уверете се, че колоната има заглавие.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Таблици щракнете върху Обобщена таблица.
  Показва се диалоговият прозорец Създаване на обобщена таблица.

 3. Щракнете върху Избор на таблица или диапазон.

 4. Поставете отчета с обобщена таблица в нов работен лист, започвайки от клетка A1, като щракнете върху Нов работен лист.

 5. Щракнете върху OK.
  Към местоположението, което сте определили с показания списък с полета на обобщена таблица, се добавя празен отчет с обобщена таблица.

 6. В секцията на полетата, отгоре на списъка с полета на обобщената таблица, щракнете и задръжте бутона върху името на полето, а след това плъзнете това поле към полето Етикети на редове в секцията за оформление, отгоре на списъка с полета на обобщената таблица.

 7. В секцията на полетата, отгоре на списъка с полета на обобщената таблица, щракнете и задръжте бутона върху същото име на поле, а след това плъзнете отново полето към полето Стойности в секцията за оформление, отгоре на списъка с полета на обобщената таблица.

Забележка : Ако вашите данни съдържат числа, отчетът с обобщена таблица намира общите суми на елементите вместо да ги преброява. За да смените от функцията "обща сума" с функцията "общ брой", изберете клетка в колоната и след това в раздела Анализиране, в групата Активно поле щракнете върху Настройки на поле, щракнете върху раздела Обобщи по, щракнете върху Брой, а след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×