Правила за програмата за проверка на достъпността

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

За да гарантирате, че вашите файлове на Office са достъпни, може да ви помогне програмата за проверка на достъпността – безплатен инструмент, наличен в Word, Excel, Outlook, OneNote, и PowerPoint на Windows или Mac, и в Visio на Windows. Тя намира проблеми с достъпността и обяснява защо всеки от тях може да бъде потенциален проблем за човек с увреждания. Тя предлага и предложения как да разрешите всеки проблем.

В тази тема:

Правила на програмата за проверка на достъпността

Програмата за проверка на достъпността проверява вашия файл чрез набор от правила, които идентифицират възможни проблеми за хора с увреждания. В зависимост от това колко сериозен е проблемът, програмата за проверка на достъпността го класифицира като грешка, предупреждение или съвет.

  • Грешка. Съдържание, което затруднява или прави невъзможно четенето и разбирането на документа от хора с увреждания

  • Предупреждение. Съдържанието в повечето (но не във всички) случаи затруднява разбирането на файла от хора с увреждания

  • Съвет. Съдържание, което хората с увреждания могат да разберат, но би могло да бъде представено по друг начин, за да бъде подобрено възприемането от потребителя

Грешки, предупреждения и съвети при проверка на достъпността

Таблиците по-долу уточняват поотделно правилата за проверка на достъпността, какво ще проверяват, къде да научите как да коригирате всеки проблем и защо трябва да отстранявате всеки от тях.

Грешки

Ако съдържанието на файла е много трудно или невъзможно да бъде използвано от човек с увреждания, проверката за достъпност го класифицира като грешка.

Правило

Програмата за проверка на достъпността проверява

Отнася се до следните приложения

Защо трябва да се коригира това?

За цялото нетекстово съдържание има алтернативен текст (алтернативен текст).

Всички обектите имат алтернативен текст и този текст не съдържа изображения и файлови разширения.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Екранните четци изговарят алтернативния текст, описващ изображенията и друго нетекстово съдържание, което потребителите не могат да виждат. От алтернативния текст на нетекстовото съдържание, потребителите трябва да разбират целта и значението му.

Таблиците съдържат информация за заглавията на колоните

Таблиците и/или блоковете от клетки имат избрано заглавно поле или посочен заглавен ред.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Потребителите разчитат на заглавия на таблици, за да разберат съдържанието, което впоследствие се чете от екранния четец. Освен това една помощна технология често използва заглавния ред на таблица, за да помогне на потребителя да бъде предадено текущото местоположение на курсора в таблицата и да предостави информация, позволяваща на потребителя да се придвижва по таблицата.

Всички слайдове имат заглавия.

Слайдовете имат заглавия.

PowerPoint

Заглавията на слайдовете позволяват на потребителите да се придвижват в дадена презентация, включително това, да намерят и да изберат слайда, към който веднага да преминат.

Документите използват заглавни стилове

Съдържанието е организирано със заглавия и/или таблица на съдържанието (TOC).

Word, Outlook, OneNote

Заглавията и съдържанията предоставят на потребителите структурен контекст и позволяват навигация и по-лесно търсене в документа.

Предупреждения.

Ако съдържанието в повечето (но не непременно всички) случаи е трудно за разбиране от хора с увреждания, програмата за проверка на достъпността дава предупреждение.

Правило

Програмата за проверка на достъпността проверява

Отнася се до следните приложения

Защо трябва да се коригира това?

Текстът на хипервръзката е смислен.

Текстът на връзката има смисъл като самостоятелна информация, предоставяне на точна информация за целта на местоназначението.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Въз основа на текста потребителите решават дали да щракнат върху дадена хипервръзка. Текстът трябва да съдържат ясна информация за местоназначението на връзката.

Таблицата има проста структура.

Таблиците са прости правоъгълници без разделени, обединени или вложени клетки.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Потребителите се придвижват в таблиците чрез клавишни комбинации и помощни технологии, които разчитат на прости таблични структури.

Таблиците не използват празни клетки за форматиране

В таблицата няма цели празни редове или колони.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Празните клетки в таблицата може да заблудят потребителя да си помисли, че няма повече съдържание в таблицата.

Разделите на листа имат смислени имена.

Листовете в работната книга съдържат описателна информация и няма никакви празни листове.

Excel

Описателните имена на листовете – например "Общи суми на продажбите през октомври" улесняват придвижването между работните книги, в сравнение с имената на листове по подразбиране – например "Лист1".

Избягвайте използването на повтарящи се "празни" знаци.

Няма последователности от интервали, табулации и нови редове.

Word

Интервалите, табулациите и празните абзаци може да се възприемат като празен текст от една помощна технология. След като чуят няколко пъти "празно", потребителите може да помислят, че са достигнали до края на информацията.

Достатъчно контраст между текста и фон.

Цветове на текста и фона са различни достатъчно, за да направите текста лесен за виждане.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook

Хора с намалено зрение често е трудно да прочетете текста, който не контраст с фона. Ако документът има високо ниво на контраст между текста и фон, повече хора могат да виждат и използване на съдържание.

Съвети

Виждате съвет, когато има съдържание, което хора с увреждания могат да разберат, но то би могло да бъде организирано или представено по начин, който може да подобри възприемането му.

Правило

Програмата за проверка на достъпността проверява

Отнася се до следните приложения

Защо трябва да се коригира това?

Има скрити надписи за вмъкнато аудио и видео.

Всички аудио- и видеообекти в документа имат скрити надписи.

Excel, PowerPoint, Word, OneNote

Без надписи, информацията във видео- или аудиосегмент може да бъде напълно загубена за хора с увреждания.

Посоката на четене на слайда е логична.

Слайдовете се появяват са в логичен ред.

PowerPoint

Помощната технология чете слайдовете и елементите в тях в посочения ред. Ако посоката на четене не е логична, съдържанието няма смисъл.

Заглавията на слайдовете в цялата презентация са уникални.

Непразните слайдове са с уникални заглавия.

PowerPoint

Потребителите разчитат на заглавия да знаят къде се намират в рамките на презентацията и да се придвижват в нея.

Таблиците за оформление са структурирани за лесна навигация

Редът на оформлението трябва да бъде логичен за езика, а редът на обхождане с табулация да не е цикличен.

Word

Потребителите разчитат на оформлението на таблицата, за да се придвижват в съдържанието. То трябва да бъде подредено по логичен начин, за да могат потребителите да разбират съдържанието и да се придвижват по него.

Не се използват водни знаци с изображения.

Няма водни знаци.

Word

Водните знаци могат да бъдат погрешно разбрани като част от основното съдържание на страницата и могат да предизвикат объркване.

Всички заглавия са подредени правилно

Всички заглавия са в логична последователност

Word, Outlook, OneNote

Последователните заглавия с подходящи нива помагат на потребителите да извършват навигиране, търсене и да разбират организацията на документа.

Вж. също

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×