По-нататък с паричните потоци: изчисляване на NPV и IRR в Excel

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Случвало ли ви се е да не можете да заспите, докато търсите най-добрия начин за увеличаване на доходността и минимизиране на риска във вашите бизнес инвестиции? Край на мятането и въртенето. Отпуснете се и се пуснете по течението.

Пари – това е. Погледнете паричния поток или това, което влиза и което излиза от предприятието ви. Положителният паричен поток е мярка за постъпващите пари (продажби, спечелени лихви, издадени акции и т. н.), докато негативният паричен поток е мярка за излизащите пари (покупки, заплати, данъци и т. н. ). Нетният паричен поток е разликата между вашия положителен паричен поток и отрицателен паричен поток и той отговаря на на-важния въпрос за предприятието: Колко пари са останали в касата?

За да развиете бизнеса си, трябва да вземете важни решения къде да инвестирате парите си в дългосрочен план. Microsoft Excel може да ви помогне да сравните възможностите и да направите правилния избор, така че да сте спокойни и денем, и нощем.

Задаване на въпроси относно проекти за инвестиране на капитали

Ако искате да извадите парите си от касата и да ги накарате да ви носят печалба, като инвестирате в проекти, които са част от вашия бизнес, трябва да си зададете някои въпроси за тези проекти:

  • Дали даден нов дългосрочен проект ще донесе приходи? Кога?

  • Дали не е по-добре парите да се инвестират в друг проект?

  • Трябва ли да инвестирам още повече в текущ проект или е време да намаля загубите си?

Сега, вгледайте се внимателно във всеки един от тези проекти и си задайте въпроса:

  • Какви са положителните и отрицателните потоци за този проект?

  • Какво влияние ще окаже една първоначална голяма инвестиция и какво означава твърде много?

И накрая, това, което в действителност ви трябва, са числата на долния ред, които можете да използвате, за да сравните възможните проекти. Но за направите това, трябва да включите и промяната на стойността на парите във времето във вашия анализ.

Баща ми веднъж ми каза: "Сине, най-добре е да спечелиш парите си, колкото е възможно по-рано и да ги запазиш, колкото е възможно по-дълго." По-късно през живота си научих защо. Можете да инвестирате тези пари при сложен лихвен процент, което означава, че парите ви могат да ви донесат още пари – и така парите да станат доста. С други думи, кога парите излизат или влизат е също толкова важно, колкото и колко излизат или влизат.

Отговор на въпросите чрез NPV и IRR

Има два финансови метода, които можете да използвате, за да си отговорите по-лесно на всички тези въпроси: настоящата нетна стойност (NPV) и вътрешната норма на печалба (IRR). Както NPV, така и IRR са известни като методи за дисконтирани парични потоци, тъй като отчитат като фактор промяната на стойността на парите във времето при оценяването на проектите за инвестиране на капитали. NPV и IRR са базирани на последователност от бъдещи плащания (отрицателен паричен поток), приход (положителен паричен поток), загуби (отрицателен паричен поток) или "без увеличение" (нулев паричен поток).

NPV

NPV връща нетната стойност на паричните потоци – показана в днешни левове. Поради промяната на стойността на парите във времето, получаването на един лев днес струва значително повече, отколкото получаването на един лев утре. NPV изчислява текущата стойност за всяка последователност от парични потоци и ги сумира, за да се получи настоящата нетна стойност.

Формулата за NPV е:

Уравнение

където n е броят на паричните потоци, а i е лихвеният процент или дисконтова ставка.

IRR

IRR се базира на NPV. Можете да си го представите като частен случай на NPV, изчислената норма на печалба е лихвеният процент, отговарящ на 0 (нула) настояща нетна стойност.

NPV(IRR(values),values) = 0

Когато всички отрицателни парични потоци се появяват по-рано в последователността от всички положителни парични потоци или когато последователността от парични потоци в проекта съдържа само един отрицателен паричен поток, IRR връща уникална стойност. Повечето проекти за инвестиране на капитали започват с голям отрицателен паричен поток (първоначална инвестиция), последван от последователност от положителни парични потоци, и следователно имат уникален IRR. Понякога обаче може да има повече от един приемлив IRR, а понякога пък нито един.

Сравняване на проекти

NPV определя дали даден проект печели повече, или по-малко от желаната норма на печалба (нарича се още приемлив темп на възвращаемост на дадена инвестиция) и върши добра работа, за да се разбере дали даден проект ще бъде доходоносен. IRR отива една стъпка напред от NPV при определяне на конкретната норма на печалба за даден проект. Както NPV, така и IRR ви предоставят цифри, които можете да използвате за сравнение на конкурентни проекти и да направите най-добрия избор за предприятието си.

Избиране на подходящата функция на Excel

какъв функции на Office Excel можете да използвате за изчисляване на NPV и IRR? Има пет: NPV функцияXNPV функция, IRR функция, XIRR функцияи MIRR функция. Изберете кой от тях зависи от финансовите метода, който предпочитате, дали паричните потоци се появяват на определени интервали и дали са периодични парични потоци.

Забележка: Паричните потоци са отрицателни, положителни или с нулева стойност. Когато използвате тези функции, обръщайте особено внимание на това как обработвате преките работни потоци, които се появяват в началото на първия период и всички останали парични потоци, които се появяват в края на периодите.

Синтаксис на функции

Използвайте я, когато искате да

Коментари

NPV функция (ставка, стойност1; [стойност2];...)

Определите настоящата нетна стойност чрез парични потоци, които се появяват на определени интервали, като например ежемесечно или годишно.

Всеки паричен поток, зададен като стойност, се показва в края на периода.

Ако има допълнителен паричен поток в началото на първия период, той трябва да се добави към стойността, върната от NPV функцията. Вж. пример 2 в помощната тема NPV.

XNPV функция (ставка, стойности, дати)

Определите настоящата нетна стойност чрез парични потоци, които се появяват на неопределени интервали.

Всеки паричен поток, зададен като стойност, се показва на планираната дата на плащане.

IRR функция (стойности, [предположение])

Определите вътрешна норма на печалба чрез парични потоци, които се появяват на определени интервали, като например ежемесечно или годишно.

Всеки паричен поток, зададен като стойност, се показва в края на периода.

IRR се изчислява чрез итеративна процедура за търсене, която започва с преценка за IRR – зададена като предположение – и след това последователно променя стойността, докато се достигне правилният IRR. Задаването на аргумента предположение е по желание – Excel използва 10% като стойност по подразбиране.

Ако има повече от един приемлив отговор, IRR функцията връща само първия открит отговор. Ако IRR не намери никакъв отговор, връща стойност за грешка #NUM!. Използвайте различна стойност за предположение, ако получите грешка или ако резултатът не е това, което очаквате.

Забележка    Различно предложение може да върне различен резултат, ако има повече от една вътрешна норма на печалба.

XIRR функция (стойности, дати, [предположение])

Определите вътрешна норма на печалба чрез парични потоци, които се появяват на неопределени интервали.

Всеки паричен поток, зададен като стойност, се показва на планираната дата на плащане.

XIRR се изчислява чрез итеративна процедура за търсене, която започва с преценка за IRR – зададена като предположение – и след това последователно променя стойността, докато се достигне правилният XIRR. Задаването на аргумента предположение е по желание – Excel използва 10% като стойност по подразбиране.

Ако има повече от един приемлив отговор, XIRR функцията връща само първия открит отговор. Ако XIRR не намери никакъв отговор, връща стойност за грешка #NUM!. Използвайте различна стойност за предположение, ако получите грешка или ако резултатът не е това, което очаквате.

Забележка     Различно предложение може да върне различен резултат, ако има повече от една вътрешна норма на печалба.

MIRR функция (стойност, финансова_лихва, реинвестиционна_лихва)

Определите променената вътрешна норма на печалба чрез парични потоци, които се появяват на определени интервали, като например ежемесечно или годишно, и отчита разходите за инвестирането и лихвата, която се получава при повторното инвестиране на парите.

Всеки работен поток, зададен като стойност, се появява в края на периода, с изключение на първия паричен поток, който задава стойност в началото на периода.

Лихвеният процент, който плащате върху парите, използвани в паричните потоци, е зададен с плащан_лихвен_процент. Лихвеният процент, който получавате за паричните потоци при тяхното повторно инвестиране, е зададен с получаван_лихвен_процент.

Още информация

За да научите повече за използването на NPV и IRR, вижте глава 8 "Оценка на инвестиции с нетна настояща стойност критерии" и глава 9, "Вътрешна норма на възвръщаемост," в Microsoft Excel анализ на данни и моделиране на бизнес от Wayne Winston л. за да научите повече за тази книга.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×