Получаване на данни чрез добавката Power Pivot

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В повечето случаи импортирането на релационни данни посредством добавката на Power Pivot е по-бързо и по-ефективно от направите прости импортиране в Excel.

По принцип това лесно е да направите:

 1. Проверете при администратора на база данни, за да получите информация за връзка към база данни и да проверите дали имате разрешение за достъп до данните.

 2. Ако данните са Сродна или многомерна, след това – от в рамките на Power Pivot– щракнете върху Начало > Получаване на външни данни > От база данни.

Ако желаете можете да импортирате от други източници на данни:

 • Щракнете върху Начало > От услуга за данни , ако е от Microsoft Azure пазар или данни на OData канал за данни.

 • Щракнете върху Начало > Получаване на външни данни > От други източници , за да изберете от целия списък с източници на данни.

На страницата Изберете как да импортирате данните изберете дали да се всички данни в източник на данни или да филтрирате данните. Или изберете таблици и изгледи от списък, или напишете заявка, която указва кои данни да импортирате.

Предимствата при импортиране на Power Pivot включват възможността за:

 • Да филтрирате ненужни данни, за да импортирате само даден поднабор.

 • Да преименувате таблици и колони, докато импортирате данните.

 • Да поставяте в предварително дефинирана заявка, за да изберете данните, които тя да връща.

 • Доставчиците на OLE бази данни понякога могат да предложат по-бързо изпълнение за по-голям обем данни. При избора между различните доставчици на един и същи източник на данни първо трябва да опитате доставчика на OLE бази данни.

 • Импортирането на данни от релационни бази данни ви спестява стъпки, защото зависимостите външен ключ се използват по време на импортирането, за да създадете релации между работните листове в прозореца на Power Pivot .

 • Импортирането на няколко таблици и изтриването на ненужните може да ви спести някои стъпки. Ако импортирате таблиците една по една, пак може да се наложи да създадете ръчно релации между таблиците.

 • Колоните, съдържащи сходни данни в различни източници на данни, са основата за създаването на релации в прозореца на Power Pivot. Когато използвате разнородни източници на данни, изберете таблици с колони, които могат да бъдат нанесени в таблици в други източници на данни, съдържащи идентични или сходни данни.

 • За да поддържате обновяването на данни в работна книга, публикувана на SharePoint, изберете източници на данни, които са еднакво достъпни както за работни станции, така и за сървъри. След публикуването на работната книга може да зададете график за обновяване на данните, за да актуализирате автоматично информацията в работната книга. Използването на източници на данни, достъпни на мрежови сървъри, прави възможно обновяването на данните.

В Excel щракнете върху Данни > Връзки > Обнови всички, за да се свържете отново към база данни и да обновите данните във вашата работна книга.

Обновяване ще актуализира отделни клетки и да добавите редове, които да се актуализира във външната база данни от времето на последното импортиране. Само нови редове и колони на съществуващи ще обнови. Ако трябва да добавите нова колона към модела, трябва да импортирате, като използвате стъпките по-горе.

Обновяване просто повтаря същата заявка, използва се за импортиране на данни. Ако източникът на данни вече не е на същото място, или ако са премахнати или преименувано таблици или колони, обновяването няма да е успешно. Разбира се че все още запазват всички данни, които преди това сте импортирали. За да прегледате заявката, използвана по време на обновяването на данните, щракнете върху Power Pivot > управление , за да отворите прозореца на Power Pivot . Щракнете върху проектиране > Свойства на таблицата , за да прегледате заявката.

Обикновено разрешения са необходими, за да обновите данните. Ако споделяте работната книга с други хора, които искате да обновите данните, те ще изисква поне само за четене, разрешенията в базата данни.

Метод, с които споделяте вашата работна книга ще определи дали може да възникне, обновяване на данните. За Office 365 можете да обновявате данни в работна книга, която е записана в Office 365. В SharePoint Server 2013, можете да планирате обновяване на ненаблюдавания данните на сървъра, но е необходимо това Power Pivot за SharePoint 2013 има инсталирана и конфигурирана във вашата среда на SharePoint. Обърнете се към вашия администратор на SharePoint, за да видите дали планирано обновяване на данни е налична.

Можете да импортирате данни от една от много източници на данни, посочени в таблицата по-долу.

Power Pivot в Microsoft Excel 2013 не се инсталира доставчици за всеки източник на данни. Докато някои доставчици може вече да съществува на вашия компютър, трябва да изтеглите и инсталирате доставчик, който ви трябва.

Можете също така връзка към таблици в Excel и копирайте и поставете данните от приложения, например Excel и Word, които използват HTML формат за клипборда. За повече информация вижте Добавяне на данни с помощта на свързани таблици на Excel и Копиране и поставяне на данни на Power Pivot.

Обмислете следното по отношение на доставчици на данни:

 • Можете също да използвате доставчика OLE бази данни за ODBC.

 • В някои случаи чрез доставчик MSDAORA за OLE бази данни може да доведе до връзка грешки – особено с по-нови версии на Oracle. Ако срещнете някакви грешки, ви препоръчваме да използвате някой от други доставчици, изброени за Oracle.

Източник

Версии

Тип на файла

Доставчици

База данни на Access

Microsoft Access 2003 или по-нова версия.

.accdb или .mdb

Доставчик на ACE 14 OLE DB

Релационни бази данни на SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 или по-късна; SQL база данни на Microsoft Azure

(не е приложимо)

Доставчик на OLE база данни за SQL Server

Доставчик на SQL Server Native Client OLE DB

Доставчик на база данни за клиент на SQL Server Native 10.0

Доставчик на данни на .NET Framework за SQL Client

Паралелен склад за данни (PDW) на SQL Server

SQL Server 2008 или по-нова версия

(не е приложимо)

Доставчик на OLE база данни за SQL Server PDW

Релационни бази данни Oracle

Oracle 9i, 10g, 11g.

(не е приложимо)

Доставчик на OLE бази данни за Oracle

Доставчик на данни на .NET Framework за Oracle Client

Доставчик на данни на .NET Framework за SQL Server

MSDAORA за OLE бази данни (доставчик на 2)

OraOLEDB

MSDASQL

Релационни бази данни Teradata

Teradata V2R6, V12

(не е приложимо)

Доставчик на TDOLEDB за OLE бази данни

Доставчик на данни на .Net за Teradata

Релационни бази данни Informix

(не е приложимо)

Доставчик на OLE бази данни за Informix

Релационни бази данни DB2 на IBM

8.1

(не е приложимо)

DB2OLEDB

Релационни бази данни Sybase

(не е приложимо)

Доставчик на OLE бази данни за Sybase

Други релационни бази данни

(не е приложимо)

(не е приложимо)

Доставчик на OLE бази данни или драйвер ODBC

Текстови файлове
Свързване с текстов файл

(не е приложимо)

.txt, .tab, .csv

Доставчик на ACE 14 OLE база данни за Microsoft Access

Файлове на Microsoft Excel

Excel 97-2003 или по-нова версия

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

Доставчик на ACE 14 OLE DB

Power Pivot книга
Импортиране на данни от услугите за анализ или Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 или по-нова версия

xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ASOLEDB 10.5

(използва се само с работни книги на Power Pivot, публикувани в сървърна група на SharePoint, на които е инсталиран Power Pivot за SharePoint)

Куб на услугите за анализ на
Импортиране на данни от услугите за анализ или Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 или по-нова версия

(не е приложимо)

ASOLEDB 10

Канали за данни
Импортиране на данни от канал за данни

(използва се за импортиране на данни от услугите за отчети, документи за услуги на Атом и един канал за данни)

Формат Атом 1.0

Всяка база данни или документ, изложен като услуга за данни на Фондация за комуникация на Windows (WCF) (преди известна като ADO.NET Data Services).

.atomsvc за документ за услуга, определящ един или повече канали

.atom за документ за атом уеб канал

Доставчик на канал за данни на Microsoft за Power Pivot

Доставчик на данни от канал за данни на .NET Framework за Power Pivot

Отчети на Reporting Services
Импортиране на данни от отчет на услугите за отчет

Microsoft SQL Server 2005 или по-нова версия

.rdl

Файлове за връзка с база данни на Office

.odc

Публикувани на сървъра на документи – например бази данни на Access, вече са публикувани на SharePoint – може да бъде импортиран.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×